Siklósi AndrásAz ördög és a párttitkár


- avagy a machiavellizmus nálunk


(„Rémmese" az '50-es évekbõl. A mai helyzettel való bármiféle azonosság csak a véletlen mûve, no meg néhány párttitkáré. Az ördög ezúttal teljesen ártatlan. Az alábbi szatírikus versezetet 1988-ban öntöttem formába, a magam és mások „vérfagyasztó" mulattatására.)Faluszélen a határban


ült az ördög egymagában


Haját tépte keseregve


s jajveszékelt búnak esve
Egy paraszt ment arra s dörmög:


„Mi bajod te szegény ördög


tán kivertek a pokolból


vagy kifogytál pénzbõl borból?"
„Sokkal mélyebb a bánatom


Hogy' s mint ártsak már nem tudom


Akármi rosszat cselekszem


semmiben se lelem kedvem


Amit lehet megpróbáltam


varázslásban gonoszságban


de a világ szakadatlan


közömbösen néz át rajtam


Senki se fél rémül tõlem


beteg vagyok és erõtlen"
„Jó pár zord telet megéltem


- szólt a paraszt ilyenképpen -


utat mégsem mutathatok


akárhogyan gondolkodok


És ki tudja baj is lehet


ha meglátnak engem veled


- Azzal nyúlt a kalapjához -


fordulj tán a párttitkárhoz"
Munkás volt a következõ


odatévedt járókelõ


Megkérdezte õt az ördög


ám hiába veszkölõdött


Sajnálkozott igencsak de


tanácsot nem kapott most se


„A párttitkár itt az isten"


hangzott immár másodízben
Pont így járt a tanítóval


végül szót váltott a pappal:


„Furcsa éppen tõlem... nohát


- gyûrögette a bõ csuhát -


Nem találsz millió hibát


nem elég romlott a világ?


Nem teremnek többé szentek


nincs hite az embereknek


Régen úr már itt a sátán


gonosz ül gonosznak hátán


és te még ezt keveselled


átkozott legyen a lelked


- A derék pap így dohogott


aztán utóbb gondolkodott -


A párttitkár pont jó neked


de ne mondd hogy én küldtelek


Köztünk õ a legsötétebb


biztos eligazít... félek


Keresd föl Búcsúzom immár


vár rám a templom s a zsoltár"
Indult az ördög is Aztán


megállott a pártház dombján


„Nini kacsalábon forog


Megpróbálom tán bejutok


s akármilyen rémes alak


én se vagyok könnyû falat"
A párttitkár jókedvû volt Láss csodát...


Nemrég kapott falujától koronát


s fölültették mint királyt a trónszékre


Birtokának nem volt hossza se vége


Zabált vedelt szórakozott tekergett


éjjel-nappal titkárnõkkel hentergett


Most is éppen AZT csinálták Hiába


várt az ördög Gyökeret vert a lába


A gyökér a hölgy oldalát böködte


ezért urát a hasáról lelökte


Abbahagyták bár korántsem örökre


s pihenésképp sor került az ördögre
„Nem örülök de már mindegy vágj bele


Mi a fene evett téged épp ide?"
„Ó nagyuram sõt elvtársam megtudod


ha beszédem figyelmesen hallgatod


Ez idáig a világon mindenek


rettegtek ha meghallották nevemet


Élõt holtat szentet s bûnöst kínoztam


veszedelmet csatát pestist én hoztam


Munkáimról tanúskodhat föld s az ég


nincs nálam jobb s rámenõsebb semmiképp


de valahogy néhány éve minden más


nem okoz már örömet a pusztítás


Kifogytam az ötletekbõl Öregszem


Tanácsodért jöttem hát s úgy cselekszem"
„Megtisztelõ nyílt õszinte gyónásod


segítek hogy visszanyerhesd országod


Szervezetünk mindenható és erõs


s e vidékért magam vagyok 'felelõs'


Azt javaslom elõbb együnk és igyunk


mert megárt ha éhgyomorra dolgozunk


Nem sietünk sok idõnk van Ráérünk


Nincs pártütés s revízió Nem félünk
Elsõbb talán tervezzük meg Kimondom


jelszavunkat s mint egy zászlót kibontom


Ha mi ketten egyesítjük erõnket


nem született olyan még ki legyõzhet


Üdvös ha van hiteled és bizalmad


ám fontosabb tekintélyed s hatalmad


Ne tarts rendet Tudja nálunk akárki


zavarosban bírsz leginkább halászni


Tiltakozás ellenállás hasztalan


a rendõrség s a bíróság arra van


Ki mást gondol azon nyomban vitesd el


Likvidáltasd s bûnösségét hitesd el
Nem baj ha nincs kobakodban semmi ész


hazugsággal könyökléssel többre mész


Gyûjts besúgót hóhért lakájt szolgát is


Diktatúrád így lesz szilárd s totális


Sikkassz lopj csalj korrumpálj és csibészkedj


ossz kegyeket zsarolj pumpolj s nyerészkedj


Alakoskodj ígérj fenyíts hízelkedj


tarts kurvákat és közpénzbõl kereskedj


Dõzsölj utazz kacsintgass a világra


Hálából mondj kígyót-békát hazádra


Az álproblémákat bíráld élesen


a nem létezõ csak a veszélytelen


Ne a vétkest üldözd keress bûnbakot


magasztald a vámpírt s szidd a véradót


Más dolgod nincs Téged senki se bánthat


A kisember gondja-baja nem fájhat
Sajtód igaz szabad bátor ne legyen


Altasd néped s vigyázz föl ne ébredjen


Öntudatát hagyományát zúzd össze


méltóságát s hitét tépd szét örökre


Aljasítsd le tedd bohóccá senkivé


felelõtlen gyûlölködõ spiclivé


Prostituáld asszonyait lányait


nyomorítsd meg véneit és ifjait


Térképeit történelmét hamisítsd


órjásait s érdemeit kicsinyítsd


Bölcs elméit és költõit ne közöld


kultúráját irodalmát eltöröld


Szívét agyát reményeit mocskold be


családjait életkedvét rombold le


Kis falvait szép tanyáit számold fel


gazdaságát fejlõdését gázold el


Sújtsd adóval kevés bérrel nagy árral


albérlettel avagy szükséglakással


Hirdess 'versenyt' 'békekölcsönt' s e végbõl


húzd ki a pénzt a milliók zsebébõl


Végy föl hitelt adósodj el külföldre


magyarázkodj s hivatkozz a helyzetre


Értékeit mûkincseit hordasd ki


vagyonából s javaiból forgasd ki


Szólj reformról tüntetgess és mozgósíts


s ha szükséges pártokat is alapíts


Öregítsd és betegítsd meg kábítsd el


magzatait drasztikusan kapard el


Támassz kedvet pusztuláshoz halálhoz


erõszakos embertelen fogyáshoz


Kórházait iskoláit építsd le


vasútjait sportpályáit zárasd be


Dús folyóit levegõjét mérgezd meg


erdeit és legelõit csonkítsd meg


Nyisd föl határsorompóit s nagy csendben


a rátermett képzett okos hadd menjen
Országodat nemzetedet taposd el


Ásd meg sírját s végezetül temesd el
Ezzel szemben az idegent gyámolítsd


s bármily mohó szeresd hízlald bátorítsd


Dicsérd szóval védd törvénnyel tüntesd ki


Címet-rangot s kiváltságot nyújts neki
Végrehajtva e programot azt mondom


nem marad már hungarus ki lázadjon


Ám ha mégis valami vész ütne ki


a mi Pártunk villámgyorsan bünteti"
„Hiszek neked - szólt az ördög - barátom


tanácsaid mind remeknek találom


Tudni vágyok Semmi kárba ne vesszen


a pártfõiskolát még ma elkezdem"
„Iskola... ugyan Éretlen vagy te még


Végezd el komám elõbb a bölcsõdét"
Tanulság avagy mellékdal


(Az ötvenes években népszerû csasztuska erõsen módosítva)
Megy a vonat megy a gõzös Kanizsára


vörös zászlókat tûztek az oldalára


HÁTUL ül a masiniszta ELÖL meg a


„becsületes hozzáértõ" kommunista
Jön a vonat jön a gõzös Kanizsáról


ablakában sok rosszarcú agitátor


tanácstitkár tsz-elnök aktivista


elöl-hátul és mindenütt kommunista
Jön a vonat jól befûtve a pokolból


megszállta sok vörös ördög csapatostól


Tanfolyamra küldték õket a pártházba


a legjobbak beléphetnek az *EGY Pártba
Jön a vonat megy a vonat akárhova


Számûzve az értelmiség színe-java


A parasztság s a munkásság tönkretéve


Magyarország holtbiztosan így jut révbe
* Ez látszólag értelmetlen. Mert leülhetek a székre. Sõt leülhetek egy székre is (ha több van), de AZ EGY székre aligha. Ám ha az egész országban csak egy szék van, így mindnyájan ráülhetünk az EGY székre. Más kérdés, hogy elférünk-e rajta, s nehogy szék(re)rekedés legyen a vége. De ez a probléma már az árnyékszékre tartozik, míg a versem alighanem a törvényszékre (is).