Kik ezek?


Akik külföldrõl aljasul rárontottak hazánkra a médiatörvény ürügyén? Nyilvánvaló vált, hogy a volt SZDSZ és a hatalomból kiebrudalt MSZP itthoni és külföldi holdudvara kürtölték tele a világot azzal, hogy itt már szabadon beszéni, írni, tájékoztatni sem lehet, mert cenzúra, pénzbünetés és vádemelés, egyszóval Domokles kardja függ mindenki felett aki szembeszegûl és áthágni merészeli a törvényt! A háztetõkrõl ordítják, hogy vége a demokráciának országunkban!


Hogyan tudták fellármázni nyugati szövetségeseiket az otthon már politikai páriává váltak? Ezek külföldi kapcsolatainak története a 80-a évek második felére vezethetõ vissza, amikor a komunizmussal elégedetlen, majd nyiltan antikommunista intellektuellek csoportja akik az alakuló SZDSZ-ben tömörültek. Otthon a "szamizdatjaikat" írták és terjesztették, nyelvtudásuk miatt hamarosan külföldi szimpatizánsokat, barátokat szereztek szociál-liberális és antikommunista körökben. Ezek szemében õk lettek és maradtak a demokratikus Magyarország hiteles képviselõi. Nyugati barátaikat nem rendítette meg, hogy éppen ezek álltak hamar össze elvtelenûl a levitézlett kommunista MSZMP-bõl átvedlett MSZP-vel, s voltak hatalmon három balliberális kormányon s nagyban felelõsek az ország kifosztásáért, elszegényedéséért, leronyolódásáért és eladósodásáért. Mindeközben eltudták hiteteni nyugati barátaikkal és szövetségeseikkel, hogy továbbra is csak õk, a demokrácia igazi letéteményesei Magyarországon!


Bár a 2010-s válsztásokon csúfos vereséget szenvedtek, de nem adták fel. Mégis a parlamentben ülnek, s szétzilált soraikat rendezgetve készülnek a politikai hatalom újfennt való megszerésére. Csupán egyetlen eszköz maradt kezükben eleddig: a médiahatalom, vagyis az újságok, TV-k, egyszóval a hírközlésben való túlsúly, mely a mai korban a legfontosabb eszköz a félremagyarázásban, az ellenfél lejáratásában, agymosásban, egyszóval a tömegek befolyásolásában, írányításában, lázításában és magukfelé való fordításában. A balliberálisok a médiatörvényben a média-hatalmuk s ezzel az utolsó fegyverük elvesztését féltik. Nos, ezért harcolnak foggal-körömmel a médiatörvény ellen otthon és külföldön. Egyszóval a túlélésükért és majdani visszatérésükért harcolnak - tehát az életükért!


Miután a legyõzött hazai balliberális oldal tudatában van szûk mozgásterével, taktikai okokból áthelyezték harcukat internacionális síkra, ahol segítségükre jöttek korábbi barátaik, a liberális és szociáldemokrata pártelitek és politikusok, s folyik a nyugati tömegek magyarellenes hangolása. A magyar médiatörvény ellenzésén túl, nekik megvannak a saját vitális érdekeik a magyarok ostorozására. Nem tetszik nekik pld. az, hogy a tavalyi választásokon a jobbközép pártok több mint 2/3-os arányban gyõztek; az sem, hogy nálunk megadóztatják a bankokat, s hogy ezt ma már vagy 10 ország követi. Az is csípi a szemüket, hogy magyar állampolgárságot kaphatnak a Trianoni (1920) és a Párizsi (1947) a magyarságot kollektíven büntetõ békediktátumokkal a idegen csizmák alá vetett több milliónyi magyar, akiket 90 év alatt az utódállamok minden erõfeszítésük ellenére, s nyugati asszisztencia mellett, sem tudtak felszámolni. Azután: Európában és az EU-n belûl visszaszorulóban van a szociáldemokrata pártok hatalmi túlsúlya, s mindenfele növekvõben vannak a jobboldali pártok. Eltûnõben vannak az EU-ban vetett illúziók is nemcsak az újonnan csatlakozott keleteurópai államokban, hanem a régik közül Portugáliában, Olaszroszágban Görögországban és Spanyolszágban. Azonban az EU ködös elefántcsont-toronyában ûlõ vezetõi nem láják meg, hogy mindezt a visszavettetést nagyrészt saját erõszakolt politikájuknak köszönhetik. (Szuperkormány, bankok garázdálkodása, kizsákmányolás fokozása, bevándoláspolitika, keresztényellenesség, nemzeti kisebbségek bizonytalan helyzete, etc).


Ehelyett propagandával, megbélyegzéssel szankciók keresésével kezdenek hadakozni - eksõsorban hazánk ellen, mert kiakolbólintotta a hatalomból a nemzet és országvesztõ balliberális pártokat, mert ellent mert mondani a mindenható IMF-nek, mert megadóztatta a bankokat, mert a hétfele szabdalt magyar nemzezetet egyesíteni akarja a határok felett, és mert erõsíteni akarja az elgyegitett nemzetettudatot, s a hatalomba visszasettengeni akaró cinikus, nihilista, immorális, csak a maguk és brancsuk hasznát keresõ, ország és nemzetvesztõ balliberáis bagázs ellen van.


A világ mai urai mások elrettentésére rajtuk akarnak példát statuálni - hagyjuk-é ezt?


Edmonton, 2011 évelõ


Dr. Pungur József