Ismételjünk egy kicsit- Magyar értelmiségiek, polgárok tiltakozása
2006. május 23. 17:40

M.Szabó Imre írása101 ezer aláírás-Magyar Nemzet Online


Mi, ennek a nyilatkozatnak a megfogalmazói kijelentjük, Orbán Viktort a XX.-XXI. század Európa-szerte legkiemelkedõbb politikusának tartjuk, aki a magyar nemzet érdekében eddig is sokat tett, s minden bizonnyal tesz is a jövõben.
Ehhez nem fér kétség.
Magasan kiemelkedik az õt meghurcolni, megalázni szándékozók közül.
E nyilatkozat aláírói a lehetõ leghatározottabban elítéljük mindazokat, akik az Orbán Viktor miniszterelnök urat hitelteleníteni szándékozó médiakampányban – akár tudatosan, akár pedig megtévesztés révén – nyilatkozataikkal részt vesznek.

Mi, keresztények tudjuk, hogy az ember gyarló, s olykor hibázik is.
Ám Orbán Viktor az elmúlt tizennyolc eszetendõben – miközben filozófiája, társadalomról alkotott képe, célja folyamatosan fejlõdött – pontosan feltárva ennek a sokat szenvedett magyar népnek-nemzetnek fájdalmas diagnózisát, hatalmas mûvet alkotott a magyar polgári demokrácia megteremtése érdekében. Amely a hazai és a nemzetközi politikatörténetben méltó helyet kap majd.

Orbán Viktor magyar hazafi, sorsa összefügg a nemzet sorsával is!
A nemzet megmentése érdekében a miniszterelnök-jelölti pozícióról is lemondott, kompromisszumkészség gesztusát hangsúlyozva: fogadókészséget remélve, Európa-szerte elismerést kiváltva. S ezek után a hazai televíziók, lapok zöme kíméletlenül támadja azt az államférfit, akinek a vezetésével kievickélhetnénk abból a nagy, pénzügyi és mentális csõdbõl, amelybe a most választást nyert, nem éppen feddhetetlenségrõl híres pártok vezéralakjai – óriási adósságot felhalmozva – az elõzõ négy évben belehajszolták hazánkat.

A balliberális média hangadói mindent megtettek annak érdekében, hogy a polgárok ne ismerjék meg az adatokat, a drámai helyzetet, a valóság mögött rejlõ igazságot! Elhallgatásukkal súlyos bûnt követett el a kormány és pincér médiája!

A Trianon által elszakított területeken élõ magyarok, itt a Kárpát-medencében lélegzet-visszafojtva várták, hogy Orbán Viktor vezetésével olyan kormány alakuljon, amely egyenrangúvá emelve képviseli nemzeti érdekeinket. Ám a kommunista gyökerû, sokszor nemzetellenes média, szoros összhangban a külföldi erõkkel, Orbán Viktor ellen hangolta a televíziók által könnyedén kiszolgáltatottá, tússzá silányított, befolyásolható magyar polgárok nem elhanyagolható részét.

Orbán Viktorral félelmet keltettek.

Az uralkodó média választási vereség hangulatában mind nagyobb hevességgel sulykolja Orbán Viktor távozását, mi több: eltûnését a magyar politikai életbõl, arra is vetemedve, hogy a FIDESZ-MPSZ elnöke (feltehetõleg a párttal együtt...) vonuljon emigrációba.

E félelem szülte s gyûlölet diktálta gondolatok ellen, s Orbán Viktor miniszterelnök mellett emeljük fel szavunkat.

Tiltakozva: tûrhetetlen, hogy egy magát szabadnak nevezõ társadalomban véleményt formáló politológusok, pártról pártra vándorló, bukott képviselõk, most: elemzõk, televíziós mûsorvezetõk, újságírók – tisztelet a kevés kivételnek – minden erkölcsi-etikai normát áthágva, lejárató nyilatkozataikkal-tevékenységükkel hamis véleményekkel befolyásolják, megzavarják: elbizonytalanítsák a magyarság millióit.

Teszik ezt azért, hogy megöljék a felemelõ hitet és az erõt sugárzó reményt az emberekben!

Azt a magyar nemzeti összefogást, amelyre talán soha nem volt oly nagy szükség, mint napjainkban!


M. Szabó Imre televíziós újságíró, Európa-érmes,

--------------------------------------
Aláírók:


Bayer Zsolt televíziós mûsorvezetõ, újságíró, Bándy Péter újságíró, Magyar Demokrata

Dr. Bõzsöny Ferenc fõbemondó, Bõdey Kati és Sándor nyugdíjas, Csoóri Sándor költõ, Csernák Árpád író, a Búvópatak fõszerkesztõje, Dr. Csókay András idegsebész, Csapó Endre (Sydney)
Bándy Péter újságíró, Magyar Demokrata,

Dr. Bõzsöny Ferenc fõbemondó, Bõdey Kati és Sándor nyugdíjas, Csoóri Sándor költõ, Csernák Árpád író, a Búvópatak fõszerkesztõje, Dr. Csókay András idegsebész, Csapó Endre (Sydney) Ausztrália, fõszerkesztõ, Cs. Kovács Gabriella, építészmérnök, Danielisz Adrienne, Deáki László történész-újságíró, Döbrentei Kornél Európa-érmes költõ, Duray Miklós, a Magyar Koalíció Pártja ügyvezetõ elnöke, Felvidék, Éliás Tibor operaénekes, Fillinger László nyugdíjas villamosmérnök, Ferencz Éva énekmûvész, Dr. Kovácsi Aladár öttusázó olimpiai bajnok, Ferencz Csaba professzor, Fekete József újságíró, Debrecen, Frigyesy Ágnes újságíró, Fülöp László, építész, író, USA, Gera Katalin szobrászmûvész, fõiskolai docens, Görög Csaba nyugdíjas mérnök és családja, Gyõrffy László író, publicista, Herman Adrien, Herman Gábor, Herman Ferenc, Horváth Alpár, az Európai Idõ fõszerkesztõje, Dr. Horváth Miklós állatorvos, volt MDF-es országgyûlési képviselõ, Boóz Károly épületgépész, Dr. Horváth Miklósné vegyészmérnök, dr. Horváth Béla ny. fõállatorvos, Horváth Károlyné, Budapest, Hátsági Béla nyugalmazott gazdász, Dániel Miklósné m.szerkesztõ, Hetényi Tamás villamosmérnök, USA, Eperjes Károly színmûvész, Dr. Eõry Ajándok orvos, Eszterle István KÉSZ, Dunakanyar, Dr. Jávor Alajosné, Jávor Zoltán ny. fõiskolai tanár, Haeffler András szerkesztõ, Magyar Rádió, Jáky Ildikó, Jókai Anna Kossuth-díjas író, Kalász Márton, v.Dr. Keményfi Béla, Kemény András szerkesztõ, Kairosz Kiadó, Kondor Katalin, a Magyar Rádió volt elnöke, mûsorszerkesztõ, Európa-érmes, Korbuly Péter, a Magyar Rádió bemondója, Koltay Gábor filmrendezõ, Kõvári Péter villamosmérnök, Kusztos Tibor lelkipásztor, a „Kalotaszeg” fõszerkesztõje, Erdély, Mag László kommunikációs szakértõ, Morvai Katalin újságíró, Maróth András üzemmérnök, Nemes Attila versus egyetemi tanár, érsebész, az orvostudományok doktora, Nagy Kollár Gyuláné, Duna-korzó Polgári Egyesület elnök, Paks, Pitti Katalin operaénekes, Rév Tamás, Oláh Gyárfás tanácsadó, Alcsútdoboz, Lovas Erika tanár, Sarusi Mihály József Attila-díjas író, Táncsics-díjas újságíró, Sarusiné Kállai Rózsa pedagógus, Sarusi Gyöngyi pedagógus, Siklósi Beatrix mûsorkészítõ, Szabó Bernadett könyvtáros, Szabó Ákos ny. gépészmérnök, Szabó Ákosné ny. középiskolai tanár.

Szabó Gergely közgazdász, Szabó Imréné vállalkozó, Budapest, Szabó Miklós villamosmérnök, Szitányi György újságíró, Tõkés László királyhágó-melléki református püspök, Nagyvárad, Tolnai Eta közgazdász, Szanyó Árpád gépészmérnök-vállalkozó, Nemestóti Szabó Veronika énekmûvész, Nagybákay A. János menedzser, Takacsik Tibor cégvezetõ, vegyész, Kolozsvár, Tornádó Polgári Kör (Tornádó Hír Koppándi Barna szerkesztõ). Beck György nyugdíjas informatikus,
Turcsány Péter író, Kráter Kiadó, Vass István Zoltán újságíró, Venczel Szilvia, Veress László jogász, Wabrosch Katalin pedagógus, Nünberg, Wittner Mária '56-os halálraítélt, országyûlési képviselõ, Vikidál Gyula színmûvész, Kaslik Péter ny. tanár, Cambridge, Ontario, Kanada, Dr. Mados Lászlóné, Mézes Miklós, a Demokrata Néppárt volt parlamenti képviselõje, Niagara Falls, Kanada, Lászlóczky Éva vállalkozó, dr Lipták András, nyugdíjas mérnök-doktor, Belovai István katonai hírszerzõ, USA, Varga Domokos György újságíró, P. Szõke János, a Mindszenty Alapítvány kuratóriumának tagja, boldoggá avatásának ügyvivõje, Makovecz Imre építész, Dr. Nemes Tibor közgazdász, Nemesné J. Mónika közgazdász, Vári Fábián László költõ, Kárpátalja, Zoltán Erika tanár, Cs. Kovács Gabriella, építészmérnök, Orbán Éva, '56-ot kutató újságíró, Erzsébet és János Lakatos, Wooster, Ohio, USA , Illenczfalvy Szász Marianne költõ, Dr. Farkas Judit jogász, a Búvópatak fõmunkatársa, Dr. Bognár Béla emeritus professzor, Dayton, OH, USA; (Deák Kör), Dr. Bokor Imre ny. mérnök ezredes, Dr. Fodor Andras genetikus, Wooster, OH, USA (Deak Kor); Fodor Andrásné Máthé Andrea, Research Associate, Wooster, OH. (Deak Kör), Dr. Fodor Judit, ny. miniszteriumi tanácsos, Budapest; Dr. Lengyel Alfonz régész, egyetemi tanár, Florida, USA (Deak Kör), Dr. Lupkovics Gábor fizikus, Dr. Kerkovits Gábor, szívgyógyász, Budapest, (Deák Kör); Kenessey Csaba, Svájc; Saárossy Kinga színmûvész; Horváth Károlyné, Budapest, Szabó Szilvia fõállású anya, Tharan-Trieb Marianne fordító; Rónaszékiné Keresztes Mónika pedagógus, az erzsébetvárosi Fidesz alelnöke és családja (Bernadett, Regina, Álmos – elsõ szavazók! – Mónika, Balázs, József, János Zsigmond, édesapjuk, Rónaszéki Balázs villamosmérnök) Juhász Róza és Oberfrank Pál, színészek.

Baracskai Gézáné, Budapest, Hõs Gábor, a Magyar Polgári Média Egyesület elnöke, dr. Kõrösmezey Ákos fizikus, Pados Enikõ, Pajor-Gyulai Károly mérnök, okl. közgazdász, ny. kormányfôtanácsos, Pajor-Gyulai Károlyné, ny. tanítónõ, Péterváry Gábor vezetõ szerkesztõ (Magyar Rádió), Rázmány Csaba unitárius püspök, Hardy F. Gábor, a Szövetség a Nemzetért Alapítvány kurátora, Szilágyi Ákos, New York Polgári Kör, Kellermayer Miklós egyetemi tanár, Kiss Dénes költõ, Pósa Zoltán író, Bubik Veronika, formatervezõ, grafikus.

Gopcsa Katalin mûvészettörténész, Balogh Elemér író, Dr.Perneki-Simonsits István nyugdijas sebészfõorvos, Balassa Botond nyugdíjas, Füri Gábor, Teleki Júlia tartományi képviselõ, Délvidék, Füriné Babits Ágnes, Budapest, Tóth Nándorné, nyugdíjas tanár, Juhász Etelka, nyugdíjas tanár, Gyarmati Györgyné, ny. lelkészözvegy, dr. Gurgai Horváth Józsefné, Budapest, Rózsás János író, Zala megye, Nagykanizsa díszpolgára, Phd.Tamássyné Bíró Magda angol-német fordító, nyelvtanár, Tóth Ildikó, Marksteinné Molnár Jutka, szociális munkás, Budapest, Markstein Gusztáv informatikus, Budapest, Medveczky Imréné nyugdíjas, Meveczky Imre nyugdíjas, ifj. Bagi László református lelkész, Lázár Ödön közgazdász, Franciaország (Deák Kör), Lakatos János és Lakatos Erzsébet, Wooster, OH (Deák Koör), Bartucz Lajos a Deák Kör tiszteletbeli tagja, Szivarványtó, USA; Magyaródy Szabolcs könyvkiadó, Kanada (Deák Kör); Boromisszáné Dr. Varga Éva ny. analitikai kémikus, András Ferenc filmrendezõ, Andrásné Dr. Major Klára ügyvéd, Albert Gábor író, Azari Katalin és Szakács Imre vegyészmérnökök, Balassa Botond nyugdíjas, dr. Báthory Katalin mérnök, Fekete Gyula író, Kindler János prof.emeritus, peof. Kisida Elek, dr. Szabóné Tóth Éva, Szabó Attiláné, három gyermeket nevelõ édesanya, Szûrös Mátyás volt ideigenes köztársasági elnök, Marton Árpád rádiós szerkesztõ, kulturális etika tanár, Marton József okl. gépszmérnök, feltaláló, Németh Hildegard (OLAJTERV Polgári Kör), Pelle Lajos, Melbourne, az Ausztráliai Magyar Erdélyi Szövetség elnöke, Puskás Attila Sándor újságíró (a polgari-kor.hu szerksztõje), önkormányzati képviselõ, Tarr Ilona újságíró, finn tolmács, Técsiné Tóth Mária Magdolna tanár, Tóth Katalin idegenvezetõ, Fótos Dániel önkormányzati képviselõ, Gyöngyös, Vörös László nyugdíjas energetikus, Kecskemét, Hudáky József nyugalmazott gépészmérnök.

Veress Ildikó pedagógus Svédország, Andrási Attila rendezõ, Hudáky József nyugalmazott gépészmérnök, Kovács-Krassói Norbert Szeged, Csollány Csaba dr. fogorvos, Dr. Kovács Réka orvos, Màrffy Gabriella, hegedûmûvész, Kovács Judit és Endre, Alsóörs, Tóth Katalin idegenvezetõ, Urbán Edina tanító, Sajgó Mihály az MTA doktora, Professor Emeritus, Nagy Mária, Harazdy Károly, Török (Czene) István festõmûvész, a budaõrsi Fidesz elnöke, Náday Katalin nyugdíjas számítástechnikus, Nagy Angela szakfordító, Rácz Rozália vállalkozó, Florovics Ferenc vállalkozó, dr.Birkás-Kováts Zoltán orvos Svájc, dr.Birkás-Kováts Zoltánné Svájc, Nyolczás Szilvia, orvosegyetemi hallgató, Bécs, Fövenyessy Kálmánné nyugdijas, Horváth Hugó '56-os-hazatért emigráns, Tavasi Zoltánné ny. üzemmérnök, Tavasi Zoltán nyugdíjas, Fehér László nyugdíjas, Loppert Dániel egyetemista-ifjúságplitikus, Diglics Gyula sportközgazdász, Halász Ferenc nyugdíjas, Törzsök László Ügyvezetõ, Skodacsek András villamosmérnök, újságíró, Streck Margit elõadó, Csikós Zsuzsa nyugdijas, Salamon György Attila informatikus, Törzsök Alexandra gimnazista (jövõjéért aggódó fiatal), Kilár Ferenc egyetemi tanár, Papp István , Gulyás Ildikó fõiskolai hallgató, operátor, Kizlinger Anita operator, Kizlinger András egyetemi hallgató, értékesítõ, Juhász Ildikó külkereskedõ, Juhász Lászlóné nyugdíjas, Törzsök Lászlóné tanácsadó, Szmutkó László gimnazista, Zámbori Gusztáv kertészmérnök, Retkesné Nagy Éva nyugdíjas, Retkes György nyugdíjas, Takács Bernadett, tanuló, Székely Csaba Szép házat, szebb hazát! program kezdeményezõje, Miklós Agnes idegenforgalmi elõadó,koordinátor, Uherkovichné dr. Paál Mária orvos, Gyulasi János nyugdijas, Somorjai Viktória újságíró, Mórász Márta szociális munkás, Jóna Dávid médiapedagógus, újságíró, Gál Miklós ny. okl. villamosmérnök, Lévai János gépészmérnök, Pintér Ildikó szerkesztõ, Abonyi Zsuzsanna marketing igazgató, Szilágyi Imre Informatikus, Véghelyi Józsefné szám.tech. programozó, Györgyi Antal nyugdíjas informatikus, Györgyi Antalné nyugdíjas rendszerszervezõ, Domina Imre cégvezetõ, közgazdász, BárdosPéter tanár Beregszász, Dr. Cser Ferenc mérnök, Dr. Nagy László ügyvéd a Magyar Kir. Szt. László Lovagrend kormányzója, Karasszon Attila Ausztráliai és Új-Zélandi Magyar Szövetség elnöke, informatikus, Török Zsuzsanna Informatikus, Sydney, Török András Informatikus- Sydney, Kircz Gáborné titkárnõ, Albert Csaba építész, Cerva Csaba adatbázis rendszergazda, programozó, Boros Béla István tudományos tanácsadó, Cser Ferenc a tudományok doktora, nyugalmazott kutató, Tanitó Béla tanár Finnország, Budai László tanár, Apagyiné Gáspár Jolán tanár, fordító, újságíró, Apagyi Katinka Jolán, egyetemi hallgató, Gáspár Györgyné a Madách Imre Gimnázium nyugdíjas, Németh László-díjas tanára, Fodor Bertalan informatikus, Urbán Péter rádiós, Czakó István KDNP Fogyatékosügyi Bizottság elnöke, Munkácsi János nyugdíjas, Gaál Ferenc nyugdíjas, Király Miklós könyvtáros, Ádám Mihály Tamás, Molnár Péter villamosmérnök, Hegedûs Mónika ügyintézõ, Cser Krisztián fizikus énekmûvész, Wünschné Vajna Éva Nóra beszerzõ könyvtáros, Nagy Ágoston geológus, Németh Árpád, értékesítési vezetõ, Kondrát Istvánné könyvtáros, Szent Orsolya Rend Magyar Tartománya, Bánné Bereczki Zita építõipari vállalkozó, Király Márta építészmérnök, Faragó Máté mérnök, Jakab Gábor Zoltán projekt maneger, Dr.Gedeon Sándor szabadalmi ügyvivõ, nyugdíjas, Móriné Turra Erzsébet titkárnõ-ügyintézõ, Juhász Géza gk.vez., Andrássy- Bittó Mária matematikus, -- Varga Sándor nyugdíjas villamosmérnök, Kádár György fizikus, Emmertné Szerõczei Dóra könyvtáros, Bényi László vállalkozó, Gacsályi József, nyugdíjas református lelkész, Bogschütz Józsefné könyvtáros, Dr. Vajna Zoltán professor emeritus, akadémikus, Baloghné Kiss Virág-idegennyelvû levelezõ, Wéber Ágnes, iparjogvédelmi elõadó, Fekete Gabriella református hitoktató, Biber János üzletkötõ, Dr. Magyarlaki Tamás orvos, Dr. Ludány Andrea orvos, Dr. Tõkés-Füzesi Margit orvos, Cifkáné Huszai Klára; mérnök,tanár, Dr. Gyombolai Márton matematikus, Bauer Károly.nyugdijas kohó-mérnök, Bakó Katalin könyvtáros, népdalénekes, Töröcskei István tisztviselõ, Virág Lászlóné titkár, Terczy Beata rendszerszervezo, Szalay Júlia tervezõmérnök, Maczelka Gábor gépészmérnök, Bukucs Ferenc nyugdíjas tanár, Bukucsné Eperjessy Zsuzsanna nyugdíjas tanár, Prisztai Viktor sportmenedzser, Varga Krisztina magyar szakos hallgató, könyvtáros, Slezák Géza területi képviselõ, Slezákné Kincses Ágnes Key Account Képviselõ, Dr. Szûcs Istvánné csoportvezetõ, Bazsik Ferencné Pribenszky Márta, katolikus hittanár-nevelõ és óvodapedagógus, Pribenszky Ferencné nyugdíjas, Dr. Szijártó István irodalomtörténész, egyetemi docens, Tiffán Zsolt borosgazda, Csury Zoltán mérnök, Oberkersch Orsolya tanár, Oberkersch Ferenc fûtés-, víz-, gázszerelõ, Oberkersch Ferencné postai alkalmazott, Bergmann Simonné nyugdíjas, Szánti Domonkosné munkanélküli, Dr. Horváth Tibor, kandidátus ny.fõigazgató, Dr. Horváth Tiborné könyvtáros, Horváth Károlyné (Magdi) rokkantnyugdíjas, Dr.Hoffmann Rózsa egyetemi docens, országgyûlési képviselõ, Kis Péter nformatikus mérnök, Tamás Mihály okl.gépészmérnök, Obendorfer Árpád utazásszervezõ, Birkás Rita tisztviselõ, Merva Péter, egyetemi hallgató University of Sussex Anglia, Dobai Miklós okl. villamosmérnök, Dr.Zengõ Elemér orvos, Apró Antal Zoltán egyetemi oktató, Bartók Gézáné nyugdíjas, Timár Valéria könyvelõ, pedagógus, Timár Ede könyvelõ, Farkas Károly területi igazgató, Vicze Csaba mérnök, Györgyi Gábor közgazdász, Koszorús Lászlóné pedagógus, Bába István gazda, Benkóczy Zoltán, színész, Benkóczy Zoltánné, tanár, Ifj. Benkóczy Zoltán, tanuló, Palotási András villamosmérnök, Dudás-Szabó Márta pedagógus, Csertõ József ny. mûszaki szakértõ, Csertõné Trepák Klára óvodapedagógus, Potsay Csaba oktatási szakértõ, pedagógus, vállalkozó, Dr.Tari Rozália orvos, Dr.Barabássy Sándor okleveles vegyészmérnök, Szabó Attila Endre németországi vállalkozó, mérnök, matematikus, közgazdász, Sári Csilla németországi vállalkozó, Márkus János és Márkus Jánosné, Dr.Lõrincz Ernõ jogász, ny.egyetemi docens, Dr.Lõrincz Ernõné ny.tanár, Lõrincz Melinda zenetanár, dr.Balázsy Terézia ny. fõorvos, Serfõzõ Levente plébános, Lakatos József üzleti igazgató, Lakatos Józsefné óvodapedagógus, Lakatos Mária Eszter irodavezetõ,Torkos Matild újságíró, Fatah Jánosné kisnyugdíjas, Bende Nagy János zeneszerzõ, Dr.Molnár Szilvia orvos, Németh Szilárd volt országgyûlési képviselõ, Fidesz, Balogh Sándorné nyugdíjas, Buzás Éva tanár, Kispál Ibolya rendszergazda, Végh Péter vállalkozó, Pataki Erzsébet tanító, Benkõ Ilona tanár, Benke Endre nyugdijas, Károssy Jenõ nyugállományú fõtanácsos, dr. Váczi Judit ügyvéd, Zsolnay Jenõ ügyvezetõ igazgató, Gáspár Tibor épitészmérnök, Gáspár Gabriella gyógypedagógus, Székely Gábor gépészmérnök, Zsolnay Jenõné titkárnõ, Dobay Gábor grafikus, Papp Antal nyugdíjas, Székely György épületgépész üzemmérnök, Bárdos Éva nyugdíjas tanító, Gál Attila okl. bányamérnök, Nagy Endréné sz.Szalai Erzsébet, Romits Gábor mérnök, Dobay Attila nyugdíjas, Korbuly Sándor gépészmérnök, Dr.Simányi Nándor egyetemi tanár, a matematikai tudományok dktora Birmingham, Alabama, Dr. Szûcs Istvánné személykárrendezési csoportvezetõ, Dr Papp Huba orvos, Orza Erzsébet Katalin zongoramûvész-tanár, Horváth Erzsébet rokkantnyugdíjas általános iskolai magyartanár, Dr. Szutrély Péter orvos, Lantos Péter és Mária közgazdász, Dr. Balázsy Károly nyugdíjas orvos, Gacsályi Józsefné Bihari Anna, nyugdíjas, Kállay Endre gépészmérnök, Vecsey Gertrúd tanár, idegennyelvi lektor, Szabó Tibor, építõipari vállalkozó, Bartal Gyula okl.gépészmérnök, Máté Jolán könyvtáros, Németh Gábor tanuló, Bittó Ferenc grafikus USA - Szlovákia, Potyók Béláné r.nyugd. 5 gyermek és 6 unoka sorsáért aggódó magyar, Potyók Béla kisvállakozó, Bendéné Tóth Erika nyelvtanár, Bende Bendegúz nyugdíjas énekes, Hegedûs István András újságíró,Strausz János mérnök, Andok Csabáné szakasszisztens, Dr.Sziptner István okl. gépészmérnök, Kiss Piroska építész,Telkes Cecilia vállalkozó, Abonyi Zsuzsanna marketing igazgató, Dr.Tõkés Attila orvos, Galvács Ottóné, szakkönyvtáros, Dr.Balázsy Károlyné ny. tanár, Felcser Johanna tanár, Felcser István végrehajtó, Felcser László és felesége nyugdíjas építész, Holik Lászlóné gazdasági gazdasági ügyintézõ, Holik László raktárvezetõ, Boda Zoltán építész, Szabó Szonja utazási iroda igazgató, László Erika, festõmûvész, grafikus, Békésyné Brunner Mónika: egy anyuka, Dombi Norbert grafikus, Belák István agrármérnök, Szûcs Valéria és András nyugdíjasok, Apáthy István és Apáthy Istvánné , Csikós Árpád nyugdijas,Dr.Kovács Tiborné nyelvtanár, Dr.Kovács Tibor matematikus, Kovács Katalin ny. filmszerkesztõ, Dr. Karoliny Gizella ny. fõorvos, Dr.Gál Lászlóné ny. orvos, Dr.Tihanyi Lászlóné ny. tanár, Justh Károly ny. mérnök, Justh Károlyné Svédország, Hasznos Ákos zenész, tanár. Gál Béla nyomdász-grafikus, Nagy János mûszerész, Setényi Márta szakági fõmérnök, Dr.Rostás Imre jogász és családja, Must Gyuláné, nyugalmazott tanítónõ, Rozgonyi Ernõ közgazda,volt országgyûlési képviselõ, Éder Ferenc technikus, Dr.Horváth Károly nyugd. vegyész , Faragó András színmûvész, Vida Gyöngyi ny. tanár, Ardó István vállalkozó, Dzsida Orsolya latintanár PPKE JÁK, Dr.Szûcs Gábor aneszteziológus szakorvos, Dr. Nagy Jenõ háziorvos, Dr.Heinemann Irén tanár, Bandzsókné Kis Mária tb ügyintézõ, Koszorús Zsófia titkárnõ,Juhász József, goetheánista, Erdeõs Zsuzsanna fordító, Losoncz Ildikó, Angyal Lajosné ny. könyvterjesztõ, Angyal Lajos ny. közgazdász, Polgár Lászlóné laboráns, Polgár Orsolya gimnazista, Polgár Bálint diák, Horváth Károly Róbert épitészmernök, Németh Adél közgazdász, Ruzsicsics Ferenc kereskedõ, Kovács Zoltán nyugdíjas, Móga Viktor technikus kereskedelmi vezetõ, Mihályi Gyula, építésvezetõ, Kóbor Lajos plébános, Incze Enikõ mérnök, Szollár Attila asztalos vállalkozó, Fábián Zsuzsanna könyvelõ, Aldobolyi E. Judit számítógép rendszerszervezõ, Kelemen Zita magyartanár, Fábri Péterné nyugdijas, Komáromi Ervinné nyugdijas mérnök, Kiss
Lajos, Dudás Béláné eü.dolgozó, Hernádi László plébános, Kiss Ottóné nyugdíjas tanár, Horváth Luca szociálpedagógus, Ribár Jánosné Zentai Edit mérnök, hitoktató, Kõrösi László könyvvizsgáló, Gáll Viktória h.fõnõvér, fõiskolai hallgató, dr.Pavkovics Mária közgazdász, marketing szakértõ, Lõrincz Éva nyugdijas, Galambos Istvánné gazdasági ügyintézõ, Keresztény Csaba kiállítás-tervezõ,Tápai Olivia egyetemi hallgató, Tápai Zsoltné pedagógus, Tóthné Máriássy Éva építõmérnök, Nádasi Edit tanár, dr.Kas Iván fejlesztõmérnök, Szilvási László nyugdíjas, Jász László plébános, Gáspár Ibolya védõnõ, Sajben Ferenc nyugdíjas tanár, Dr.Koháry Erzsébet kertészmérnök, Bukovi Edina közgazdász, Bóna Judit gazdasági ügyintézõ, hittanár szakos hallgató, Chrudinák Alajos újságíró, Kaszap Istvánné matematikus, biogazdaság vezetõ, dr.Marton Edit fogszakorvos, Bakai Szabolcs nyugdíjas villamosmérnök, Palkovics Lászlóné, Kátay Zsolt erdõmérnök, Kadlicskó József nyugalmazott katonatiszt, Bleicher Imre beszerzési vezetõ, Kiss László szerkesztõ, Szorger Éva könyvelõ, Habedank Berndné erõsáramú üzemmérnök, Budapest Nõtagozati alelnök és a "Tizenegyes" Polgári Havilap fõszerkesztõje, Dr.Zsombok György, kutatómérnök, Zsombok Györgyné vegyészmérnök, Markó János irányitástechnikai fõmérnök, Lannert Ferencné tanár, Borbély Renáta informatikus mérnök, Krausz Attila András beszerzõ, Kulcsár Lajos színmûvész, a Fóti Atyafiak Krisztusi Közösségének presbitere, Kulcsárné Jankovich Mariann mûvelõdésszervezõ, Szihalmi Zsuzsa irodavezetõ, Dr.Edelényi Judith jogász, Rápolti Csilla Éva dekoratõr, Trianon Társaság dombóvári tagozat elnöke, Koncz Attila mérnök, Molnár István énekmûvész, Jáky Ildikó Budapest, Rév Tamás Budapest, Buvári Márta nyelvész, Baracskai Gézáné, Budapest, dr. Horváth Tibor, dr. Horváth Tiborné, Aszódi Katalin idegenvezetõ, Bencsik László menedzser, írásszakértõ, Makray Katalin olimpiai ezüstérmes.

Dr. Surján László Európai Parlamenti képviselõ, Szentannainé dr. Peitl Emõke orvos, Szentannai József informatikus, webszerkesztõ, Kobza Miklós, Dr. Szilágyi László egyetemi tanár, Antal János, Nagyvárad, Dr. Zehery Miklós ny. jogász, Országgyûlési könyvtár, Dr. Zehery Miklósné, Czirók Péter villamosmérnök-tanár, Wass Albert P.K., Csizmadia Nándor, Nagybaczoni Nagy Ernõ, feltaláló.

Vadnai Szabolcs, okl. vegyészmérnök, Joó Csaba Biatorbágy, Szabó Attila történész Erdélybõl, Katona Terézia vezetõ szerkesztõ, Banos János költõ, újságíró, Szûcs Valéria és András nyugdíjasok, Budapest és Marsta (Svédország), Dr. Ujfalussy Ilona fõorvos, Adámy Sándor Miskolc, nyugdíjas politológus, Kovács Károlyné földmérõmérnök, Kovács Károly földmérõmérnök, Kovács Tamás statikus mérnök, Kovács Balázs építõmérnök, Dr. Dux Ernõ, agykutató, orvos, Köln, Dr. Dux Ernöné Simor Adrienne, nyelvtanár, fordító, Köln, Dux Borbála, jogász, Köln, Dux Ernõ Dömötör, mérnökhallgató, Köln, Laczkó Ágnes köztisztviselõ, Bercsi Katalin újságíró.

Abert Àgnes nyugdijas Ausztria, Anthony Német Politikai elemzõ, Albert Àrpad nyugdijas agrármérnök, Ávédik Tamás nyugdíjas, ZürichBabai László, nyugdíjas, Dr. Bakó Emese orvos, Balazsicz János mérnök, Balazsiczné Kenéz Magdolna, Balazsicz Jánosné ny. tanítónõ, Balazsicz Katalin és Balazsicz Sára tanulók Sárhidáról, Balthazár Zsolt fõiskolai adjunktus, Bartha György vagyok, fényképész-dekoratõr, Budapest, Bánkúty Péter termék menedzser és családja, Benczik Péter informatikus, Beregszászi Olga színmûvésznõ, Budajenõ , Birkás Istvánné, Birkás István festõmûvész, Bóna Mária Ilona néppé-mûvelõ- történettulajdonos, Buzsáky Géza gyógyszerész, Buzsáky Gézáné gyógyszerész asszisztens, Csanád Bálint okl. gépészmérnök, Csallóközi Zoltán hittanár, Dr. Cserna Tamás nyugdíjas gépészmérnök, Dr. Cserna Tamásné nyugd. Könyvtáros, dr. Cservenyák Judit orvos, Csontos Sándorné mérlegképes könyvelõ, Csontos Sándor gépészmérnök, ifj Csontos Sándor közgazdász, Csontos László kiadványszerkesztõ, Csorba Irén gyermekvédelmi ügyintézõ, Kecskemét, Dr. Dénes László orvos, Döry Imre közgazdász: Én is szeretnék csatlakozni az Orbán Viktor védelmében szervezett népmozgalomhoz! Eduardo Rózsa-Flores budapesti újságíró – író: örömmel és büszkességgel csatlakozom, Dr. Décsy Jenõ kandidátus, ny. fõiskolai tanár, Dobos Diána marketing asszisztens, Dombai József Vállalkozó, Fabók György mérnök, Fabók Györgyné Ildikó mérnök, Fehérné Markó Kamilla textiltervezõ iparmûvész- Fehér Imre nyug. határõr õrnagy, Gyõr Filkey Péter zenetanár, Filkeyné Kanizsay Dorottya ker. vezetõ, Filkey Kata elsõ szavazó, Fodor Geza mérnök München, Dr. Frajka Félix ferences lelkipásztor, ny. középiskolai tanár, igazgató, Fráter Viktória háromszoros olimpikon sportoló, Dr Gádory Elemér nyugdíjas családorvos, Dr Gergely Szilvia ideggyógyász, Gergely László, színházrendezõ, Gombos János vendéglátós, Zalaegerszeg, Guba József és Gubáné Papp Margit Szeged és Feldkirch (Ausztria), Gyõri Anna debreceni gimnazista, Hadarits Gabriella pedagógus és Kósa Miklós – szerkezetépítõ, Halász Edith pedagógus, Székesfehérvár , Halász Viktorné nyugdíjas pedagógus, Székesfehérvár, Halász Viktor nyugdíjas raktárvezetõ, Székesfehérvár , Dr Horváth Bernadett orvos Németország, Hornyák Károly villamosmérnök, Hrabák Gábor GDF hallgató, Hoyos Sándorné Maccechini Zsuzsanna gyógypedagógus, Hege Laszlo, filmproducer, New York, USA. Hornyák Károlyné Székesfehérvár, Ikotity Gabriella könyvtáros, Jánosi Péter, Parádsasvár, cégtulajdonos, civil szervezet elnöke, Jánosi Gergely fõiskolai hallgató, Jánosi Péterné vezetõ könyvelõ, pénzügyi tanácsadó, özv.Jánosi Vilmosné (96 éves) nyugdíjasBudapest, Csuka Sándorné nyugdíjas, Budapest, özv.Nyitrai Gáborné nyugdíjas Budapest, Hangya Jánosné eladó Budapest, Joó Csabáné zenetanár Nyíregyháza, Karikás István Címzetes igazgató tanár,Karikás Istvánné óvónõ Székesfehérvár, Káldy Mária muzeológus- Maucha Imre történelemtanár Kiss József 82 esztendõs, 56-os harcos, támogatom: megérdemeljük sorsunkat és nem érdemeljük Orbán Viktort! Karalyos András vállakozó, Karalyos Andrásné nyugdijas, Dr. Koppány Katalin fõorvos, Székesfehérvár, Korpai Józsefné r.nyugdíjas- Zombori Andrásné nyugdíjas értelmiségi, Kovács Emõke könyvnyagyker. vezetõ, Komáromi Ferenc, Komáromi Ferencné, Komáromi Dániel egyetemi hallgató (elsõ szavazó), Komáromi Péter (elsõ szavazó) Kovács J. Béla nyugdíjas tanár, az Árokszállásiak Baráti Körének és a Jászok Egyesületének alapító tagja
Kovách Tibor nyugdíjas), dr. Köves Zsuzsanna orvos, Budapest, Kövessy József okl. gépészmérnök, Kuncze Ferenc Császár : Aláírásommal én is szeretnék hozzájárúlni egy ,a hazánkra nézve pótolhatatlanúl értékes, nagy fomátumú politikus érdekében! Dr.Mihályi Gyula fõorvos, Székesfehérvár, Móré Kata óvónõ, Székesfehérvár , Mészáros Ferenc középiskolai tanárMezey Mária nyugdíjas, Nagy Béla tanár Tokaj , Nagyné Csikász Mária nyugdíjas titkárnõ, Nagy Béla István Elemér építész, Budapest, Szalay Tamásné középiskolai tanár, Szalay Tamás mérnök-tanár, Dr. Nemes Gábor, ny. tanár Szeged, Szalay Tamásné középiskolai tanár, Szalay Tamás mérnök-tanár, Németh György informatikai vállalkozó Balatonlelle, Nirschné Henn Edith feltaláló, Nirsch Gyula bútortervezõ, Novoszáth Péter a Dunaújvárosi Fõiskola oktatója, Budapest, dr. Novotny László gépészmérnök, informatikai auditor, Martoncsik Géza, Miskolc Molnár László lelkipásztori munkatárs, Dr. Miskovszky Vilmos és Dr. Miskovszky Vilmosné Lehõcz József Paks, Pancza Eszter nyugdíjas pedagógus Kecskemét, Percze Katalin gyógyszerész Székesfehérvár , Pék Béláné nyugdíjas pedagógus, Székesfehérvár , Pólainé Szabadits Márta nyugdíjas, Poprády Géza, az Országos Széchényi Könyvtár nyugalmazott fõigazgatója, Radnóty István mérnök Sopron, Riczel Emõke oktatási-kulturális szakértõ, Ruppert István tanár, Gyõr, Pécsy Gábor, Dr Polcz Iván nyugdíjas okl. mérnök , Polczer Ferenc kereskedelmi üzemgazdász,Pukler Zoltán hitoktató, Pusztai Zsuzsanna, középiskolai nyelvtanár , Oss Enikõ erdélyi színmûvész- Los Angeles, Dr. Osvai László orvos Budapest, dr. Somodiné Somogyvári Csilla fuvolamûvész Saáry Miklósné dr. nyugdíjas állatorvos, dr. Saáry Miklós Sándor munkanélküli állatorvos, Saufert János nyugdíjas villamosmérnök: Örömmel adom aláírásom Orbán Viktor védelmére, mert a baloldal célja, hogy lefejezze a FIDESZT!, simándi ágnes, költõ, teológus, Torontó Spangel Péter újságíró: minden erõnkkel vissza kell szereznünk hazánk és a magyarság számára Orbán Viktort! Schnopper Ferenc erdõmérnök, Schnopper Ágnes, pedagógus, Schnopper Claudia egyetemihallgató Köln, Schnopper Anton tanuló, Thomas Mann Gimnázium, dr. Seregélyné Schmidt Gabriella nyugdíjas gazdasági vezetõ, Dr. Somodi Zoltán gyermekorvos, Budapest, Straka lászló, nyugdíjas USA, Szabados Borbála pedagógus Csór, Dr. Szabó József nyugdíjas könyvvizsgáló, Dr. Szabó Józsefné nyugdíjas bölcsöde vezetõh.,Keresztes Benedekné nyugdíjas, Balogh Csaba területi képviselõ, Baloghné Szabó Anita pedagógus, Garaczi Sándor buszvezetõ, Gracziné Szabó Tünde agrármérnök. Dr. Szabó József Kecskemét: Isten óvja Orbán Viktort; Dr. Szabó József nyugdíjas könyvvizsgáló, Dr. Szabó Józsefné nyugdíjas bölcsöde vezetõh.,Keresztes Benedekné nyugdíjas, Balogh Csaba területi képviselõ, Baloghné Szabó Anita pedagógus, Garaczi Sándor buszvezetõ, Gracziné Szabó Tünde agrármérnök. Dr.Szabó Gáborné gyógyszerész, Dr. Szabó Melánia fogorvos, Dr. Szaniszló Ferenc, állatorvos, Szalay Tamásné középiskolai tanár- Szalay Tamás mérnök-tanár, Tegez Ferenc református lelkész, Ságvár Tinka István nyugd.gazd.tanácsadó, Tóth József Gyõr: Orbán Viktor védelme érdekében aláírom, Dr. Toth Laszlo Denver, Colorado, USA,Tornai Attila gyógyszerész, Keszthely, Tóth József Károly vegyészmérnök, Tóthné Kovács Emese nyugdíjas Kazincbarcika, Tömöry Miklós gépészmérnök, Tömöry Miklósné 4 gyermekes családanya, Dr. Tölgyesi Ferenc fizikus, egyetemi docens, Török Sándor nyugdíjas technikus,Törõcsik Judit nyugdíjas, Törõcsik László villamosmérnök, Varga Krisztina informatikus-könyvtár szakos hallgató, Váncza József villamosmérnök, Vöröss Tibor nyugdijas, 56-os elitelt joghallgato és Neje sz.Eisele Etel, Landshut, Németország, Zách Gábor nyugdijas tanár és Zách Gáborné tanár.

Ambrus Antal nyugdijas, Budapest, Antal Jánosné adótanácsadó, Antal János állattenyésztõ, Bagi Barnabás nyugdijas, Balassa László és Balassa Gabriella Budapest, Balázs Zoltán, Balázsné Heiser Ilona Siófok, Barabásné Ratkó Margit középiskolai tanár, Barnáné Czvengros Erika Salgótarján, Dr. Bánfi András állatorvos, Bártfai Róbert ny. tanár Lajosmizse, Bende Kornélia gazdasági vezetõ, Bán Lajos Cegléd, Berente Terézia könyvtáros, Dr. Bertók Péter villamosmérnök, Berzsenyi Eszter tanár, Bennõ Katalin zenetanár, Ecser, Bense Zoltán tanár, hegymászó, okl.környezetvédõ, Bezdek Aniko, Producer of Hungarorama TV, New York City, Bikkal Gyula, Executive TVProducer of BikkalTV, New York City, Bagó Zoltán Halásztelek, Dr Béky-Halászné Nagy Márta könyvtáros-tanár, Budapest, Bíró Éva Debrecen, Bogár Attila közlekedési üzemmérnök, Budapest, Bogár Imre karvezetõ, Bogdán Lilian, Boros László grafikus, Budapest, Dr. Borszéki János associate professor, Veszprém , dr. Botond Gyula pszichiáter, Budapest, Buda Miklós, építész, Budapest, Buda Mária nyugdíjas v. köztisztviselõ, Burda Melinda tanár Budapest, Burger György hazaszeretõ honpolgár, Csabay Márton, egyetemi hallgató, Bp. Csáji Attila festõmûvész, holográfus Budapest, Csánk Norbert, köztisztviselõ: „bár tudom, hogy már ezzel is az állásommal játszom.Tisztelem és szeretem Orbán Viktor miniszterelnök urat és remélem, lesz még õ újra Magyarország kormányfõje.”

Csikor Julianna kertészmérnök, Dr Csonka Èva, kutató, Csorba Miklós matamatikus, Kazincbarcika, Deák László és Deák Lászlóné vállalkozók, Budapest, Dankó Gyula geológusmérnök, Donkó Ignác ny. üzemmérnök, Budapest, Damokos László építész, Damokos Kristóf egyetemi hallgató, Budapest, Dömötör Sándor mérnök-közgazdász, Budapest, Egyed Endre és Éva, 4 gyermekes házaspár Budapestrõl: ”Nagyon örülök, hogy megszületett ez a levél! Családommal együtt felháborítónak tartom ezt az Orbán Viktort mocskoló, gusztustalan hadjáratot!”

Engelmann Tamás építész, Budapest, Elekes Hajnal és szülei, Budapestrõl, Elõházi László Kalocsa, dr. Esztergomi Zoltán állatorvos, Ecser, Grozdics Judit Monorierdõ, Gergely Katalin, középiskolai tanár, Budapest, Gersey Zsolt, okl. gépészmérnök, Brüsszel, Gelencsér Emese, budapesti lakos, irodavezetõ asszisztens, fordító: „Orbán Viktor az õt megilletõ helyet foglalja el a magyar politikai életben.”, Géczy Vera szinkrondramaturg , Budapest, Faragó Gáborné rokkantnyugdíjas pedagógus, Faragó Gábor egyéni vállalkozó, Dr.Fecske Mihály CSC c egyetemi tanár: „Orbán Viktort mindenben támogatom és ehhez aláírásomat adom, Figler Józsefné, gyermekei, és unokái jövõjéért aggódó polgár, Mr. Fodor Tibor, USA, Dr. Földvári Gyula sebészorvos, Dr. Földvári Gyuláné építõmérnök, Dr Földvári Éva orvos, Dr. Földvári Judit, belgyógyász, oszt. vezetõ fõorvos, Flament Krisztina, titkár Nemzeti Színház, Budapest, Fülöp Kálmánné okl.kohómérnök, Fülöp Kálmán színész szövegíró, Hajda Iván tanácsadó Budapest, Hancsné Molnár Erzsébet pénzügyi ügyintézõ, Hankiss Ágnes, Hamvas Béla Kultúrakutató Intézet igazgatója, Harci István okl. mérnök, Budapest, Dr. Hargitai László Alcsútdoboz település polgármestere és Tóth Erika Alcsútdoboz település alpolgármestere, Harmathy Károly nyugdíjas mérnök, Budapest, Havas András gépészmérnök Budapest. Hegyi Ágnes orvos, Budapest, Hencsei Zoltán gépészmérnök, Herczegh Géza mérnök, Budapest, Dr. Herczig Béláné logisztikus:” Az ország tudatos sorvasztása kézzel fogható. Ez ellen tenni kell!!!”, Holecska Árpád az Investor Holico ügyvezetõje, Budapest, Horváth Tibor állatorvos, dr. Horváthné Juhász Nauzika, Kiskunfélegyháza Jacsó Mária Mezõkövesd, Jolsvay Ibolya, nyugdíjas, Budapest, dr. Juhász Istvánné ny. orvosírnok, dr. Juhász István ny. állatorvos, Juhász István Pilinszky díjas magyar tanár, Dr. Holnapy Dezsõ c. docens, Budapest, Illyés Miklos gépészmérnök-tanár, Budapest, Kalincsák István gépész üzemmérnök, mûszaki tanár, humán szervezõ, Karácsondi Mihály plébános Mogyoród, Dr Kardos Jánosné tanár és Novográdecz Mária tanár, Kecskemét Katreiner Helmutné vállalkozó, Pécs, Kápolnai Hajnal, Kápolnai Sándor, Kiss Blanca kutató, Kiss Csaba okl. bányamérnök:” nem valamiféle nemtelen hûségnyilatkozatról van szó. Sokkal nagyobb a tét.” Dr Kiss Gyuláné Budapest, Királyné Koszter Mária matemetika-fizika szakos tanár, Budapest, Kocsy Gábor biológus, Budapest, Kocsis Ildikó építõmûvész, Budapest, Koch Andrásné Vállalkozó, Koch András Vállalkozó-Szabó Tivadar Munkanélküli-Szabóné Koch Krisztina Gyes-Koch Ilona Munkanélküli-„Bízva abban , hogy egyszer gyõz AZ igazság!„ Kocsis Alajos nyugdíjas, Koncz Lajosné, Kecskemét, Kovács Attila Budakalász: Köztisztviselõként, építõmérnökként vállalom ezt a nyilatkozat (Õsbudavár Polgári Kör), Kovácsovics Beatrix orvos, Budapest, Kõrösi Ferencné üzemgazdász, Kõrösi Ferenc mérnök Budapest, Kozma Margit Újpest, Kuruczleky Ilona alapító-fõszerkesztõ, Szent Kereszt Ökumenikus Magazin, Kurunczy Ida, közgazdász, Budapest, Makó Jánosné, KAPOCS Polgári kör: „A tisztességes ember nenehezen talál fegyvert rágalmazókkal, gerinctelen emberekkel szemben…”, Marosvölgyi Andrea tanár, könyvtáros, a Szabad Róna Polgári Kör képviseletében, Masa Gézáné ny. tanár és Masa Géza ny. mérnök, Mórahalomról, Medgyes Borbála informatikus , Medgyes Magdolna régész (nyugdíjas), Medgyes Teréz ny.hegedûmûvésztanár Budapest, Mészáros Lászlóné és Mészaros László ny. pedagódgus, Budapest, Mészáros Endre Martfû, Mikolai Katalin, Budapest, Móricz Ágnes mûvelõdésszervezõ, Apátfalva, Mukkné Kovács Csilla és Mukk György, Budapest, Nagy Edit ny. fordító és Nagy Endre ny. fotográfus, Nagy Katalin könyvtáros, Németh Gergely, villamosmérnök – Gyõr, Németh Lajos mérnök közgazdász, Némethné Gombik Tünde tanár, Budapest, dr.Paksáné Szentgyörgyi Éva könyvtáros, Pál Jánosné nyugdíjas óvodavezetõ, Pál András vállalkozó, Pál Gábor Budapest: „Gyalázatos, amit Orbán Viktorral, ezzel együtt hazánkkal is mûvelnek.” Paszternák Csaba mérnök-közgazdász, Budapest, Perlaky Kornélia informatikus, Pécs, Pestiné Darida Ida könyvtáros,Budapest, Pete Béla, vegyészmérnök Budapest, Pestality Mátyás nyugdíjas és családja: Pestality Mátyásné nyugdíjas, Pestality Katalin nyugdíjas, Pestality Mária nyugdíjas vállalkozó, Kubatov Mirjana tanuló, Pétervári László, Okleveles villamosmérnök, Budapest, Pósa Dezsõ ny. földmérõ mérnök, Radics Éva karnagy, Ausztria, Dr. Radics Jenöné ny. gimn. tanár Budapest, Dr. Rontó Györgyi, prof.emeritus,Budapest, Lovas István ügyvezetõ, Sánta Ibolya lelkész, Sáray Péter nyugdíjas, Sáray Márton vállalkozó, ifj. Sáringer Kálmán, vill. mérnök, és felesége, Sármezey Antal Isaszeg, Simon Péterné controlling csoportvezetõ, Budapest, Schmidt Ágota, titkárságvezetõ, dr Schmidt Beatrix, egyetemi tanársegéd dr Schmidt Ádám, ügyvédjelölt, Segesváry Viktor, PhD., D.D., az Egyesült Nemzetek volt fejlödési program igazgatója, Dr Somfai Károly nyugdíjas, Somlai Zsuzsanna, Budapest, Somosvári Béla János okl. villamosmérnök, egyetemi oktató, Miskolc, Solymosi Tamás, Budapest: „Alárásommal titlakozom, hogy Orbán Viktort meghurcolják, illetve valótlan dolgokat állítsanak a származását illetõleg.” Sörfõzõ Ferenc webszerkesztõ Gombos, Délvidék, Spanyár Judit PR koordinátor, rendezvényszervezõ, Steflerné Zalay Györgyi, Budapest, Sütõ-Nagy József nyugdíjas gépészmérnök,Budapest, Szabó Erika idegenforgalmi szakember Budapest: „Orbán Viktor maradjon a FIDESZ elnöke és egyben az országépitõ munka vezetõje. Hogy tovább folytathassa eddigi heroikus munkáját ebben a félrevezetett, lebutitott, elszegényedett országban, amit tudomásom szerint még Magyarországnak hivnak!”

Szabó Istvánné Kiss Katalin iskolai könyvtáros, Budapest, Szabóné Karaba Margit Budapest, Szabó Márton Vállalkozó, Szabó Zsuzsanna, közgazda Budapest, Szabados Róbert nyugdíjas okl. építészmérnök és Szabados Róbertné, Szaffner Violetta vállalkozó, Szász Jenõ , Székelyudvarhely polgármestere, Szentkereszty Péter, okleveles építészmérnök, Piliscsaba, Szentkutiné dr. Szigeti Ágnes jogász, Szentkuti Roland közgazdász, Budapest, Szentmártony Tibor Ügyvezetõ Igazgató, Budapest, Székesvári Mária nyugdijas, Székely Zita, tanár Freiburg, Németország, Szabó András közgazdász, Szabó István, nyugdíjas gépészmérnök, Szabo Márton vállalkozo, Budapest, Szenyán Erzsébet mûfodító,Stima Klára – mûvészettörténész Budapest, Stefán Attila: „egyetértek a levéllel”, Tarbay Ede József Attila és Stephanus Díjas író, költõ, Tárnok Csilla Debrecen, külkereskedelmi beszerzõ, Dr. Torday Istvan USA, Tolnai Béla gépészmérnök, Budapest, Prof. Dr. Tóth József állatorvos sebész Gescher- Hochmoor ,Németország, Törökné dr. Papp Kornélia közgazdász-tanár, Budapest, Vadon Miklós villamosmérnök,, Dr. Vajdovich Péter PhD, állatorvos, Dipl. ECVCPegyetemi docens, Budapest, Varga Péterné és Varga Péter Ráckeve, Váradiné Csikász Éva nyugalmazott osztályvezetõ- Váradi Eszter újságíró, XVII. Kerületi FIDESZ-sajtós, Budapest, Varga Gézáné Munkaügyi vezetõ Budapest, Varga Gézáné Munkaügyi vezetõ Budapest, dr. Varga Gyula orvos, Pécs, Várkonyi László gépészmérnök, Várszegi Eszter, Vági Lászlóné építészmérnök, Budapest, Vidáné Lengyel Mária, BudapestWalde Károly nyugdijas Budapest, Weisz Jánosné:”Tisztelettel, Zobor András építész, Zöldi-Kovács János nyugdíjas tanár, Kecskemét.

Csesznák Éva etnográfus, Szentendre, Fecske Ferencné, Fecske Ferenc nyugdijasok, Földes Péter Kisbér, informatikus, Kovács Magdolna mérnök, Török László népi iparmûvész.

Egyetértünk az M. Szabó Imre által megírt levéllel, és aláírásunkat adjuk hozzá: Sajben Lajos okl. gépészmérnök, nyugdíjas, Sajbenné Koller Eszter nyugdíjas könyvtáros, Hancsisné Sajben Katalin nyugdíjas gyógyszerész.

Bagyinszky Kálmánné, nyugdíjas, Budapest, Bocsor András, épitészmérnök és politiológus-közgazdász (BS) Brazilia, Dr.Csonka Eva az MTA doktora, Budapet, Fenyvesiné Varga Eszter – lapterjesztési igazgató, Fenyvesi Péter Pál – teológus, pasztorál-pszichológus Herr Ágnes, Kisné Karmacsi Rita,diplomás ápoló, Árvai Bori titkárnõ, Carmen Lucia Schöpf mérnök, gazdasági tréner és oktatási menedzser, Németország: „Orbán Viktor egy igazi államférfi és nagyon sokat tett a magyarság egységéért. Szerintem is föleg a magyar értelmiségnek kell öt abban támogatni, hogy méltó helyére kerüljön”, Háber Tibor Budapest, Illényi Gábor, Illényi Katalin Budapest, dr.Klosz Lászlóné, Budapest ,Majorszky Klára tanár, Budapest, Melich Gusztáv építésvezetõ Budapest, Mészáros Károly programozó-matematikus, Borota, Mikó Ferenc cégvezetõ, Sajben Lajos okl. gépészmérnök, nyugdíjas, Sajbenné Koller Eszter nyugdíjas könyvtáros, Hancsisné Sajben Katalin nyugdíjas gyógyszerész, Soltész Katalin PR Manager, Soós Timur epiteszmernök egyetemista, Eger, Szilágyi Mária és Szilágyi István, Nagyvárad, Tóth Zoltán, Tóth András nyugdíjas, Török Mária pénzügyi elõadó Budaörs, Toma László tanár Budapest, Varga György és Varga Györgyné Bicske, Dr Vánkos Zoltán orvos, Vetési Edit tanár, Vitályos Fanny, Vitályos Lászlóné, dr.Ujváry Marianne orvos.

Ambrus Lakatos Ferencné gyógyszerész, Budapest, Ambrus Lakatos Ferenc gépészmérnök, Budapest, Anisicsné Kiss Aranka vállalkozó, Budapest, Anisics Ernõ vállalkozó, Budapest, Almásy Ildikó három gyerekes anyuka, Balogh Sándor és neje Balogh Ilona ny.tanár Szilágysomlyó, Dr. Balogh László orvos, Budapest, Dr.Barabás György egyetemi tanár, Dr.Barabásné Dr Haider Mária orvos, Bartal György építõmérnök, Gyõr, dr. Báthory György ügyvéd, dr.Báthory Györgyi ügyvéd, Budapest, Báthory Zsófia egyetemista, Budapest, Báthory György egyetemista, Budapest, Bessenyei Botond Györgyné, Békefi Mihályné vállalkozó, Budapest, Békefi Mihály gazdasági mérnök, tudományos munkatárs, Budapest, dr. Buray Kovács Éva ügyvéd, Horány, Cicatricis Erzsébet nyugdíjas, Budapest, Császár Gáborné vállalkozó, Budapest, Csékeiné Korda Klára, Csutorás Krisztina, középiskolai angoltanár, Miskolc, Erdõdy Károlyné nyugdíjas, Budapest, Erdõdy Károly nyugdíjas, Budapest, Erdõssy Katalin mûvelõdésszervezõ, Dr. Faragóné Kovács Anna, gyógypedagógus, Fazekas Attila, gépészmérnök, Sopron, Farkas Mária Budapest, Farkas György polgármester, Farkas Anikó fõállású édesanya, Filipp István építõmérnök, Fecske Gábor:” Megerõsíteném Orbán Viktort további munkásságában s poziciójában!”,dr. Füle Judit közgazdász, Budapest, Garamvölgyi Péter menedzser, Budapest, Goldner Tímea,Budapest,Gieszer Richard informatikus, Budapest

Gilovszky Erzsébet, dr. Gyémánt Mariann kétdiplomás jogász, Gyõrbíró Zsolt tenisz szakedzõ, Dr.Herczig Béla mérnök, Baj Horváth István és felesége: rokkantnyugdíjas, Herczegné Bondor Márta általános islokai tanár, Mocsa, Káldor Zsuzsa és prof. Hernadi Ákos, Németország, Dr. Hinora Sándor ellenõrzõ szakfõorvos, fog- és szájbetegségek szakorvosa, Hutvágner Katalin fõkönyvelõ, Budapet, Joseph Kadar festõmûvész, Párizs, nagykárolyi Károlyi László; hazatért emigráns, Némedi József nyugdíjas villamosmérnök, Némedi Józsefné nyugdíjas: Dr. Orbán Viktor nem megvásárolható politikus. Hívó szavát nem véletlenül követik százezrek. Hát ezért áll útjukban, ezért akarják hatástalanítani, eltüntetni. Nem engedjük!, Mészáros Györgyi könyvtáros, Budapest, Mizsei Sándorné, könyvtáros, Kamarás Emese Katalin Budapest, Karsa Botondné kutató, Budapest, Dr. Kerényi Dénes villamosmérnök, Kiss Tivadarné nyugdíjas, Kiss Tivadar nyugdíjas, Budapest, Budapest, Kolarik Gyula tanár, Kormos család és öt gyermekük, Kormosné Debreceni Zsuzsa: „teljes szívvel mellette állunk…!, özv. Mezõfi Péterné irodavezetõ, Budapest, Majnek Borbála könyvelõ, Koltayné Bartha Magda, Szár, Koltay László, Szár, Kosztica Patrik, gépészmérnök, Miskolc, Krausz Magda munkanélküli újságíró, Memmingen, Michl József, szociális szervezõ,özv. Mezõfi Péterné irodavezetõ, Budapest, özv. Mezõfi Péterné irodavezetõ, Budapest, Mooréh János villamos üzemmérnök, Mooréhné Szikszai Klára logopédus, Mooréh Eszter logopédus, Mooréh Katalin tanító, Dr. Nagy Endre állatorvos, Rácz György festõmûvész Hajdúszoboszló, Sija Éva, óvónõ, Békéscsaba, Szabó Jószefné ny. agronómus Budapest, Szabó Miklósné nyugdíjas, Budapest, Dr. Széman Péter, Szilágysomlyó, a Magyar Egészségügyi Társaság elnökségi tagja, Erdélyi felelõse, Szirmai Ágnes tanár, Puskás Irén, nyugalmazott vegyész, dr. Palkó Bulcsú mérnök-informatikus, munkanélküli, Papp Éva tanár Budapest, Dr. Papp István, Rónainé dr. Lukács Sarolta, gyógyszerész, Budapest, dr. Petrássy Miklós Tatabánya , Piacsek Istvan nyugdijas tanár, Puskásné Ugron Katalin, Riedel Lóránt gépészmérnök, dr. Sajben Klára, tanácsadó, Simon Ferenc gépészmérnök, Skandera László Kaposvár, Stumpfhauser József villamosmérnök, nyugdíjas, Sebõk András :A Hévizi Széchenyi István Polgári Kör teljes egyetértéssel csatlakozik a felhívához;Sellei János nyugalmazott mûszaki tanár, Székesfehérvár, Szakáll Mária építészmérnök, Kecskemét, Szalay Attila erdésztechnikus, Széman Gyula nyugdíjas, Budapest, Szirmai Ágnes tanár, Takács István újságíró, Budapest, Takács Istvánné vállalkozó, Budapest,Tallián Zsóka ötvösmûvész, Szigethalom, Tallián Nándorné nyugdíjas, Szigethalom, Tóth Gergely belsõépítész: „Orbán Viktor a mi emberünk. Õ tart össze minket.”, Tömördi Viktor ofm, ferences-tanár, Dr. Wallner Gabriella, állatorvos, Vejtey Ferenc nyugdíjas gépészmérnök, Vejtey Ferencné nyudíjas anyagvizsgáló szakmérnök,gyermekeink: Zoltán és Gergely, Zalka László nyugdíjas, Zentai Judit szõrmetervezõ, Budapest, Zsoldos Vanda mûsorkészítõ, Budapest, Zwickl József közgazdász, Budapest, Bársony Istvánné technikus, Budapest.

Ács Istvánné Székesfehérvár, Barta Istvánné, szülei, lánya és veje Budapest, Bán Józsefné nyugdíjas, Mezõkövesd, Baukál Henrik - computer-grafikus, Bálint Ferencné, Dr.Csigás Kálmán állatorvos, Csányi Dancsó Ágnes marketing és médimenedzser, Csomor Marika nyugdíjas csoportvezetõ,Csomor Csaba üzletkötõ, Czegle Zoltánné nyugdíjas tanárnõ, Erdélyi Frigyes nyugdíjas villamosmérnök, Budapest, Gulyásné Fülöp Magdolna,gyógyszertári asszisztens, Gulyásné Fülöp Magdolna,gyógyszertári asszisztens, Hargitai Lajos, Henter Lilla tanuló, Jerney Istvánné, Jerney Isván, Dr.Kálmán János Ph.D., dr. Kemény Krisztina, orvos, Kiss Rozália pénzügyis, Konrád Ferencné, Konrád Ferenc, Kozma Imréné nyugdíjas agrármérnök, Kozma Imre nyugdíjas okl. építészmérnök, Richter Aranka Rozália igazságügyi szakértõ, Nagy Balázsné, Nádasy István gépészmérnök, nyugdíjas, Leiter Ervin-zongoramûvész, Budapest, dr. Póth Rita, állatorvos, Rigó Zoltánné, Rigó Zoltán, Rimanóczy László minõségirányítási tanácsadó, Budapest, Sárközi Róbertné és Szabados Istvánné, Budapest, Sipos László köztisztviselõ, Szabó Ilona nyugdíjas üzemgazdász, Szenes Károlyné dr. jogtanácsos – Budapest, Szigeti Imre München, Vitkovics Józsefné(kati) fodrász, Tolnay Józsefné, Tolnay József, Tolnai Lászlóné, Tóth Sándorné- Tóth Sándor , mindketten pedagógusok Sárospatakon, Tóth Zsigmondné, Tringer László ny. gépészmérnök, Tringer Lászlóné ny. könyvtáros

Bárdi Tibor, építész, Bezákné dr. Kovács Emma gyermekgyógyász, Fáth Helga zenetanár,Egri Alajosné nyugd. oszt. vez., Fekete Attila vállalkozó, Horváth Mariann, Budapest, iparmûvész, Héja László zenekari zenész, Hübner Katalin köztisztviselõ, Veszprém, Németh József nyugdíjas oszt. vez., Pánczél Tivadar ref. lelkész, Pánczél Tivadarné gyógypedagógus, Kardos Jenõ gépészmérnök, Krasznai Mária vállalkozó, dr.Paksáné Szentgyörgyi Éva könyvtáros-assziszetens, dr. Rehák Gizella fogszabályozó szakorvos, Reményiné Baló Gyöngyi mûszaki ügyintézõ, Budapest, Ollár Tamás, fiatal kutató,Szalmásyné Hübner Éva köztisztviselõ, Hárskút,Szalmásy András közalkalmazott, Hárskút, Vassné dr. Kovács Emõke nyugd. fõiskolai tanár.

Bánffy György Kossuth díjas színmûvész, Dr. Brassay Réka, jogász Csepregi Ágostonné nyugdíjas, Csepregi Tibor mérnök, Csépes Zoltán nyugdíjas, Budapest, Csete György Kossuth-díjas építõmûvész, Csete Ildkó iparmûvész, Magyar Örökség díjas, Dér Tamás Kaposvár, Dobi Imréné nyugdíjas, Domokos Mária gyógypedagógus, Dr. Drábik Júlia Mária és Dr. Drábik János Budapest, Ferenczi Lõrinc informatikus mérnök, Fehér Istvánné Budapest, Janzsó István, Budapest, Jurácsik Eleonóra gazdasági mérnök, Hamza Andorné tanár, gyógypedagógus, Hamza Andor mérnök, Hamza Tamás mérnök, Hamza Gergely kereskedõ, Hamza Benedek diák (elsõ választó),- valamennyien Budapestrõl, Halász Mihályné nyugdíjas eü. dolgozó, Hajtár Sándor nyugdíjas, Holló Gyula tanító, dr Horváth Katalin fõiskolai docens, Horváth Miklós Dipl. villamosmérnök, tudományos munkatárs, címzetes docens, dr. Kárpáti György vizilabdázó, háromszoros olimpiai bajnok, Budapest, Kecskeméti Kálmán, festõmûvész, Kecskés Gábor, Kõszegi Ákos és Vásári Mónika színmûvészek, Magyaródy Szabolcs kiadó, Kanada Dr.Kelemen Irén gyermekgyógyász és Horváth Miklós nyugdíjas, ifj. Magos Gábor cégvezetõ, programozó matematikus, Martinovics Györgyné nyugdíjas és Martinovics György:” Aláírásunkkal támogatjuk a legnagyobb, élõ magyar politikust, Orbán Viktort.”Molnár Zoltán szoftverfejlesztõ (Sepsiszentgyörgy-Nashville,TN), Mayer László ny. vill. mérnök és családja: „a magyar nemzet méltóságával ellentétes a lejárató, rosszindulató zavarkeltés”, Leé Richárd Monor, a Nemzetõr Általános Iskola tanulója, Lönhart Mária nyugdíjas tisztviselõ – Budapest, Nagy Andrásné tanár - Nagy András mérnök, Nagy Ferenc, Nagy János és felesége nyugdíjasok, Nagy István nyugdíjas hûtõipari mérnök, Nagy Katalin eü.dolgozó, Nagy Kálmán és felesége nyugdíjasok, Ritzel Etelka oktatási-kulturális szakértõ, Vass Márta társasházi közös képviselõ, Halász Mihályné nyugdíjas eü. dolgozó, Hajtár Sándor nyugdíjas, Rákay Philp, Szepessy Béla grafikusmûvész, Szabó Kálmán nyugdíjas villamosmérnök, Budapest,Szabóné Jesztrebényi Mária ny. villamosmérnök, Szepesi Lászlóné , Budapest, Stefler Sándor, villamosmérnök, Szentmihályi Szabó Péter költõ, publicista, Szigethy László mezõgazdasági mérnök-tanár, Szokolay Sándor Kossuth díjas zeneszerzõ, Dr Szukits Annamária fogszakorvos, Timár Zsolt György gépészmérnök ,Vassné dr. Kovács Emõke nyugd. fõiskolai tanár, Vajna Kata Százhalombatta, dr.Vén Ildikó orvos, Walde Károly nyugdíjas, Balogh Ernõ villamosmérnök, Deák Polgári Kör Pápa, Hadarics Katalin, Budapest, Halász Edit, ötvös; Halász Nóra, becsüs; Halász Gyuláné, Lakatos Tibor tanár, Ispánki Gyuláné pedagógus és Ispánki Gyula mérnök, Dr.Lei Attila csecsemõ- és gyermekgyógyász, Szabó Edit építész-informatikus, középiskolai tanár, Szabó Antal gépészmérnök, Szõke Balázsné-férje Réh Sándor kisvállalkozó, Réh Sándorné titkárnõ, Réh Timea négy gyermekes anyuka,Vetsey Andràs, Bally Erzsi:”Ne hagyjuk magunkat és vezetõinket eltiporni” G.Szabó Klára kulturalis közvetítõ Bpest-Trieszt, Kiss Katalin, Kiss Tamásné, Mendelényi Zoárdné, Tünde, Mendelényi Zoárd ny. mérnök-közgazdász, Müller István és Müller Istvánné nyugdíjasok. Dr.Nagy Attila III.ker.Fidesz, Dr.Nagy Attiláné III.ker. Fidesz, Mányi János nyugdíjas, Mányi Jánosné nyugdíjas, Csikósné Mányi Júlia vállalkozó, Dr Szabó Pál ideg- és elmeszakorvos, pszichológus, egyetemi docens, Debrecen, Szatmári Gábor Kaposvár, Tiszavölgyi Imréné asszisztens,Tiszavölgyi Györgyné ny.könyvelõ,Tiszavölgyi Imre vegyész, Wittmann Dezsõné, Dr. Rekettyés Mária történész, Szentendre, Rekettyés László ny. repülõrnagy, Szentendre, dr Szikszay Petronella pszichiáter, Bálványos István fuvolamûvész, zene- és mûvészettörténész, Kaposszerdahely,Horkayné Falkai Katalin MTC és Horkay Péter, Dr. Horváth Ida ügyvezetõ igazgató, Budapest, Jankovics Endréné nyugdíjas, Budapest, Dr.Földes Péterné ügyvezetõ igazgató, Nagy Alajos és Nagy Éva Budaõrs, prof.Dr. Perendy Mária biológus, Budapest, Dr. Sólyomné Simon Csilla fotómûvész, Budapest, Dr. Törtváry Veronika vegyészkutató, Budapest, Örley Péter informatikus-villamosmérnök, Budapest, Dr Kiss Ervinné Szeged, nyug. ref. Lelkész, Dr Kakusziné Kiss Gabriella Szeged, tanár, Koltai Krisztina Olaszorszàg, Baráthné Kornyik Anikó-vámügyintézõ, Bendéné Palyusik Edit, óvónõ, Békéscsaba, Dr Bruncsák András ny. belgyógyász fõorvos és Bruncsákné Ágnes, Kecskemét, Csabay Károly, fõiskolai adjunktus, Tessedik Sámuel Fõiskola, Szarvas, Dr Gaál Inez tüdõgyógyász, Gönczöl Istvánné nyugdíjas, Háló Zsoltné, Igriczi Katalin – Békéscsaba, Koltai Zoltán és Koltai Zoltánné, Budapest Kecskemét, Katona Tamásné és Katona Tamás, nyugdíjas, Mokosné Tóth Angéla óvónõ, Békéscsaba, dr. Máthé Gizella közgazdász és párja Lõrincz Kálmán külkereskedõ, Lázár Józsefné ny.könyvelõ, Kecskemét, Dr. Soós László, orvos. Dr. Udvar Anikó, orvos. Ifj. Dr. Soós László orvos, Soós Beatrix vállalkozó, Tiszáné Barta Margit ésTisza Sándor Budapest, Susan von Tucka /Várdaí Zsuzsanna/ (Herrsching/Németo.), Tóth Istvánné ny.tanítónõ,Kecskemét, Varga Attiláné Tóth Erika közhasznú alkalmazott és Varga Attila kézbesítõ, Gombosné Székely Andrea gimnáziumi tanár, Mászáros József és családja, Skandera László Kaposvár, Dr Veress Gábor, egyetemi tanár, Levelekiné Csömböly Ágnes

(A szervezõ jelezte, hogy az aláírásgyûjtés véget ért.)