Identitásukat ne gumibottal keressék szlovák barátaink!Dunaszerdahelyen, ártatlan magyarok verésévelAz Október 23. Bizottság az Ember Jogaiért Alapítvány a leghatározottabban elítéli a 2008. november 1-jén Dunaszerdahelyen történt magyarverést. Békés, Felvidéken s az anyaországban élõ, azonosságukkal pontosan tisztában levõ szurkolók, fiatal nõk és férfiak – magyarok! – ellen megdöbbentõ brutalitással lépett fel a szlovák rohamrendõrség. Beavatkozásukat semmi nem indokolta, s a hatóságok semmiféle dokumentumokkal nem tudták bizonyítani azt, hogy a magyar szurkolók bármivel is okot adtak volna az embertelen rendõrterrorra. Ártatlan magyarokat állítottak elõ, „elõzetes tanúként”- tehát jogellenesen!


A rendõri zaklatássorozat már a magyar területen elkezdõdött, ahol szlovák rendõrök is igazoltatták a focimeccsre igyekvõket. Különösen felháborító és figyelemre méltó az a jelenség, hogy a szlovák rendõrök megkapták a magyar drukkerek fotóit, adatait! Az is elgondolkoztató, hogy Budapestrõl, Komáromból, és Gyõrbõl magyar rendõrtisztek utaztak Dunaszerdahelyre s együttmûködtek a szlovák karhatalmisták parancsnokaival.


Az Október 23. Bizottság tisztában van azzal, hogy a Szlovák Köztársaság gazdasága egyelõre imponáló eredményeket ér el a térségben, kisvártatva az euró-övezet tagja lesz.


Ám azzal is tisztában vagyunk, hogy a fiatal, tizenöt esztendeje létezõ állam súlyos identitásbeli zavarokkal küszködik. Ezt leplezi a szlovák kormány irritáló nacionalizmusa, a koalíciós partnerek magyarság ellen szító nyilatkozat-sorozata. Sok atrocitás történt eddig is, de ami Dunaszerdahelyen történt, annak hatása súlyos következményekkel járhat a két állam között. Miközben- álláspontunk szerint –csakis a békés egymás mellett élés lehet az egyetlen követendõ út, Szlovákia jogrendjébe emelte a magyarságot kollektív bûnösséggel vádoló, kitelepítéseket lehetõvé tevõ Benes- dekrétumokat.


A magyarság türelmével s belsõ politikai helyzetével nem illõ, nem szabad visszaélni! Miközben csakis propagandafogásként értékelhetõ kormányfõi találkozót rendeztek Rév-Komáromban, a magyarellenes indulatokat tovább szítják mind Szlovákiában , mind pedig Brüsszelben, az Európai Unióban!


Jelen nyilatkozatunkban is követeljük, hogy a Szlovák Köztársaság kormány kérjen bocsánatot azoktól a fiatal nõktõl és férfiaktól, akiket erõszakos fellépésükkel súlyosan ütlegeltek, magyarságuk gyakorlásában akadályoztak és megaláztak! Fizessen kártérítést a szlovák kormány a rohamrendõrsége által okozott fizikai és mentális sérülésekért s a nehéz politikai-gazdasági válsághelyzetben lévõ Magyar Köztársaság lejáratását fejezze be. Emlékeztetjük a szlovákiai kabinetet, hogy Európa Unio-beli felvételüket, tagságukat a magyar nemzet minden lehetséges eszközzel támogatta! Ezért is különösen méltatlannak és elítélendõnek tartjuk a velünk szembeni politikáját. Az Október 23. Bizottság az Ember Jogaiért Alapítvány figyelemmel kíséri a fejleményeket s ha nem változik ez az egyébként tarthatatlan helyzet, civil szervezetünk a világ közvéleményét tájékoztatja nacionalista, sovén politikájáról.. S arról, hogy a csaknem fél millió, Felvidéken élõ magyart félelemben tart a szlovák hatalom.


Nekünk, a tudománynak tizenhárom Nobel díjast adó magyaroknak, az õszinte megbékélés a célunk.


Ebben, megítélésünk szerint, már csak a józan nagyvilág képes segíteni a magyar nemzetnek !M.Szabó Imre


Október 23. Bizottság az Ember


Jogaiért Alapítvány kurátoraBudapest, 2008. november 25.