…hogy ismét erõs, támadhatatlan magyar nemzetté váljunk!Nézzük meg ezt a fájdalmas büszkeség-lenyomatot:
http://nagymagyarorszag.network.hu/video/versek/vers_felvidekrol


TF esték.


Schulek Ágoston kedvesen és szomorúsággal konferálja be, néhány héttel a megaláztatást követõen a szavalót.


Nézem ezt az átszellemülten szavaló, kedves arcú felvidéki leányt, hallgatom a vers sorait.


Emlékezzünk s emlékezzenek azok a konok, bigott demagógiát, nemzetgyalázást hívõk.


Akik maguk is, „nem” szavazatukkal, megalázottak s egyben megalázók is lettek.


Eszközök a nemzet ellen.


A trianoni, amputált határok közé szorított magyarságot megosztva, szembeállítva büszkélkedtek Kádár ifjú s koros-kommunizmustúlélõ pribékjei egyaránt: gyõztünk!


-Ha megkapják a magyar állampolgárságot, mi soha nem jutunk be a parlamentbe- harsogta Eörsi Mátyás a Magyar Rádióban


A bûntett kiagyalói!


Gyurcsány Ferenc, Kovács László és még sorolhatnám.


S olvasom a sorokat :


„Fejem a kezembe temetem, és szégyellem magam”


Mint mi, mikor a metszõ szélben vártuk az eredményeket a budapesti Kossuth téren.


Nem, ez nem lehet igaz.


Egy neves közíró-politikus dühében felgyújtotta az útlevelét! Odarohantam, ne, éppen ezt várják odaát testvéreink. A magyar útlevelet!


Ám a különleges anyagból gyúrt nem egyszerûen csak utiokmány, pillanatok alatt porrá égett!


A különleges anyagból gyúrt fiúk gyõztek.


Legyõzték az erdélyi, a délvidéki, a felvidéki, a kárpátaljai magyarságot!


Mára el kell, hogy múljon a szégyen pírja!


Mára el kell dönteni végképp: soha bolsevizmust-kommunizmust, soha liberalizmust, soha globalizmust!


A legközelebbi választásokon azt a pártot kell nagyon erõssé támogatni, amely elsõ döntésével könnyedén leveszi a tapaszt a lelkekrõl s felemeli a magyarságot.


Hogy ismét erõs, támadhatatlan magyar nemzetté váljunk!


Egymást szeretve, átölelve!M.Szabó Imre


Felelõs szerkesztõ, mûsorvezetõ;


30 6 327 348; 20 5691035