MAGYAROK! KERESZTÉNYEK! Lesz keresztény holokauszt! – jelentette ki Németh SándorMAGYAROK! KERESZTÉNYEK!

SZABADLÁBON A CIONISTA PROVOKÁCIÓ ELKÖVETÕJE!


Errõl a kijelentésrõl mindenkinek tudnia kell! Jól véssétek elmétekbe és továbbítsátok a cikk linkjét!
És ez a szekta még nincs betiltva, kártékony vezetõje pedig szabadlábon!!!

Kik azok, akik kiszolgálják ezeket az állatfattyúkat?


Eszlárias torokmetszésre szántak minket! Ember az ilyen, vagy csak beszélõ szénvegyület?

Netán az elmegyógyintézetben van a helye? Nem! Ott az adómból tartanák el! Börtön való neki, és társainak, akik bárhonnan jöttek.

Épelméjû magyar keresztény ilyet nem mond! Tehát ez a darab egyed nem-goj!!!

Akkor kicsoda? Milyen aljas eszméket képvisel? Az a tv-kanális pedig még mûködik?


Hol van ilyenkor a rendõrség? Miért nem vonták meg a hangot ettõl a pokolfajzattól?

Ugyanis ez a kijelentés tömegirtásra történõ felbujtást jelent!

Aljas indokból elkövetett, pontosan körülhatárolható vallási közösség elleni garázda izgatás ez a kijelentés, amely teljes mértékben alkalmas az államalkotó többségi keresztény társadalmi rendjének és nyugalmának megzavarására, felforgatására.


Mivel ez a Magyar Köztársaság Alaptörvényébe ütközõ tett, annak megfelelõ példás büntetésnek kell követnie, hogy soha többé eszébe ne jusson senkinek hasonlót tenni. A nyálas hatalomnak pedig ha tetszik, ha nem, lépnie kötelezõ, különben bûnrészessé válnak gondolattal, szóval és mulasztással! Ez nem ima tárgya, soha nem is lesz az!


Holokauszt kéne nekik? Csak tessék! Ám nem a vérünkkel. De ha ez a barom komolyan gondolta, számítson arra hasonló nézeteket valló és hirdetõ társaival együtt, börtönben törhetik a fejüket tovább. Ugyanis ez nem egy szerencsétlen nyelvbotlás volt, hanem minden alapot nélkülözõ, konkrét vérvádból eredõ mocskos fenyegetés. Majdnem hadüzenetnek hallható!


Ennyire toleránsnak kell lennie a betelepülést elõkészítõ szegfûs-jaffás-báboknak?


Csupa kérdés! De a lényeg kimondása várat magára. Mégpedig az, honnan meríti azt a bátorságot egy ilyen jöttment senkiházi,

hogy élõ egyenes adásban keresztények kiirtásával fenyegetõzzön? Mert egyértelmûen fenyegetõzött, mégpedig a büntetõ törvénybe ütközõ kijelentéssel.


Emlékszem a tilos rádiónál egy tüntetésre. A szónoklatok után majdnem szétszedte a tömeg az épületet. A rendõrök úgy rettegtek, legszívesebben plakáttá váltak volna a ganék stúdiójának falán.

Volt pofájuk a szemeteknek manipulált képpel izraeli zászló elégetését vonyítani, amikor az nem úgy történt, és nem azért történt. De az volt a hír a bérnyaloncoknak, nem pedig az agyaszakadt részeg disznó a karácsonyi mûsorban, aki minden keresztény kiirtásáról ejtett néhány laza szót!


Hogy kétség ne férjen a hírtovábbításhoz, instant mellékelem a másolatot. Ki-ki döntse el, mit kell ilyenkor cselekedni!

A legkevesebb a büntetõ feljelentés, méghozzá nagy nyilvánosság elõtt. Nevesíteni kell az elkövetõt, és a neki mikrofont biztosító csatornát! (tényállás fentebb részletesen)


Ha ezt tovább lehet mûvelni a magyarokkal, akkor valóban vérkormos, idegen oltáron metszék el a nyakunk!


Szegény Solymosi Eszter forog a sírjában!!!


Ferencváros, 2011. november 13.

Lengyel Károly


*********************************************************************************Nézzétek Magyarok! Van ebben a szempárban bármi emberi?
Ezt csak egy törvényszéki pszichiáter deríthetné ki,


miután kényszerzubbonyt adtak a nagy darab mosolygós emberek Német Sándorra.

*********************************************************************************

Íme a fent hivatkozott cikk:

Lesz keresztény holokauszt! –
jelentette ki Németh Sándor


Antimagyarizmus, Publicisztika: 2011-11-13. 13:18
http://kuruc.info/r/26/88005/

Vasárnap 11 óra után borzalmas idõtöltéssel gyötörtem magam: megnéztem a Vidám Vasárnap címû eszement produkciót a cionista ATV-ben. Németh Sándor „vezetõ lelkész” sok ostobaságot összehordott, szokása szerint állandóan Izraelt emlegette, az összecsõdített agymosott banda pedig bõszen bólogatott. De valami rendkívüli esemény mégiscsak történt.

http://w.kuruc.org/galeriaN/hir/nemeth_sandor_zsidok_1.jpg

Németh Sándor „szentbeszédében” ugyanis a következõ meglepõ kijelentést tette: „Lesz keresztény holokauszt!” A kinyilatkoztatás elhangzását követõen mintha a közönség soraiban is néhányan meghökkentek volna, de aligha várható el a sok agyatlan hitgyülistõl, hogy elgondolkozzon azon, amit hallott. Sándorunk meg is ismételte a fenyegetõ jövendölést, amely, mint mondta, „benne van a Bibliában”. Hogy pontosan hol van szó a Bibliában a „keresztény holokausztról”, arra nézve nem adott felvilágosítást. Meg tudná mondani valaki?

Felvetõdik természetesen számos kérdés, többek között az, hogy vajon mikorra várja Németh Sándor a „keresztény holokauszt” bekövetkeztét, és vajon kik lesznek a végrehajtók? A muzulmánok, a zsidók, a kínaiak, vagy kicsodák? És vajon a Hit Gyülekezetének tagjait is ki fogják irtani, vagy õket megkímélik azért, mert szeretik Izraelt? Természetesen válaszra vár az a kérdés is, hogy nem kellene még azelõtt pszichiátriai kezelésben részesíteni Németh Sándort, mielõtt saját kezûleg kezdene neki a „bibliai jövendölések” beteljesítésének?

Perge Ottó

Kapcsolódó:Budapest is legyen Izrael fõvárosa! - javasolja egy õrült hitgyülis