ÕSZÜLETÕSZÜLET


hulló levéllel kerengtem
karolva kacér végtelent
fátyolnyomomban rõt színek
bújócskáznak nyári estek

hajam napom õszbe fordul
hajnal mesél csillagokról
messze tûnnek ifjú táncok
csend szõ a tükörre ráncot


Ferencváros, 2011. szeptember 24.

Lengyel Károly