VIGYÁZZATOK!VIGYÁZZATOK!


A "bohócforradalom" a pénzrõl szól. Semmi köze a magyar szabadsághoz. Szent Koronánkhoz pedig még úgyse! Lássátok be végre, akik nem a Szent Korona jogrendje miatt kelnek síkra, mind elbuktak.
Élt már nemzetünk kilátástalan, csontig rágó nyomorban. Ez nem "az" az idõ! Vagy az egész nemzet talpra áll, és egyként tesz jogos érdekei szerint, vagy megismétlõdik 1956, vagy éppen 2006 gyalázatos utánérzete képében újabb megalázásunk.

A rendõrség máig nem vetette ki soraiból 2006 kegyetlen eltipróit, pedig tudják, kik tették. Ilyenek vezetésére bízzátok életetek egyetlen percét is? Ilyenek miatt tiltakoznátok? A magyar ügyészek és bírók esete ugyanez.
S máig szabadon vannak 2006 véreskezû háborús bûnösei a szemkilövetõkkel, kardlapozókkal, gomibotozókkal együtt. Ezek tettben és szóban megtaposták nemzeti zászlóinkat, meggyaláztak emberségünkben, magyarságunkért, leköpték szabadságharcaink féltve õrzött emlékét. Ne gyújtsatok majd mécsest értük!

Akik azért harcoltak 2006 õszén, és még sokkal elõbb is, hogy elmúljon a magyarok fölül a visszatérõ bolsevista veszély, azokat most a fülkényi jaffa-kormány engedi továbbra is meghurcolni. Teszik ezt minden jogilag értelmezhetõ bizonyíték hiányában, régrõl máig mûködõ kézivezérelt kommunista beidegzõdésektõl vezetve. Õk ugyanabból a fészekaljból való kisz-es, vagy mszmp-s vezetõk voltak! Most mitõl váltak nemzeti szent tehénné hirtelen, hogy nemzeti színû pántlika van a bivalybõr táskájukon?

Barátaim! Magyarok!

Változatlanul semmi okunk ezektõl bármit remélni. Csak az a miénk, amit megszerzünk és megtartunk.
Õsi jogrendünket látványosan semmibe vették, aki pedig ezért szólni mert, régen nem él, vagy nincstelenül tengõdik. Hosszú a névsor!

Nézelõdni esetleg lehet, de egy lépést se tovább! A zsarnokok bérencei lecsapni készülnek, s a szenvedõ tömeg becsapottan változást remél.
Ne higgyetek a szirénhangoknak! A változás nem vehetõ meg forintért!
Rendõr a rendõrre nem fog támadni, ez világos. Mitõl válhatna egy percre is bármilyen értelemben forradalommá a meghirdetett tüntetésük? Ha rajtuk múlik, és amíg õk ott vannak soha nem lesz az.

Barátaim! Magyarok!

Vegyétek észre végre, mindez idegen érdekek szerint megrendezett ócska színjáték. Éppen olyan ócska, mint húsz éve a parlamentben gazdasági szédelgést elkövetõk bármelyik rendelete. Nincs kivétel! Egytõl egyig részesei MAGYARORSZÁG kirablásának és nemzeti javaink elherdálásának. Nincs kivétel!

Gondoljátok újra a lelkesedéseteket, hogy kihez akartok csatlakozni! A zászlótok megtaposói csakis a saját zsebüket féltik, nem a tiéteket, s fõleg véletlenül sem titeket! Ehhez akartok röhögõ rohamosztagosok idegen zsoldosokkal duzzasztott csapatainak ütõpárnáivá válni? Tele lesz az egész belváros minden középülete ezekkel, és toporogva várják majd a bevetési parancsot. Mint bármikor máskor.

A Kossuth tér nem bohóckodásra való, és nem lebohócozni másokat a parlament hûvösébõl. A végsõ ellenség arctalan, mindent behálóz. A neve bank. A neve hitel.
Azok az országrabló bevándorlók juttatták sanyarú helyzetbe népünket.
Közöttük keressétek az ellenséget és a bõrötöket vásárra vivõ kiszolgálóik között!
Elég hosszúra nõtt a névsoruk, akadna dolgotok éppen elég.


Adja az Ég, hogy ne legyen igazam!

Ferencváros, 2011. június 13.
Lengyel Károly