GÁZA NYITVAGÁZA NYITVA

Mottó:
A szemforgatás magasiskolája, avagy a palesztinok „szabadon” elhagyhatják a Gáza-övezetet


A palesztinok õsi földjén néhány éve hatalmas szénhidrogén-mezõt találtak. Eddig volt blokád, most az egyiptomi társadalmi változások után van szabad elvonulás. Izrael nem küld majd katonákat a Vörös tenger habjai közé. Pontosan tudják, hogy a palesztinok õsi földje mit rejt. Õk maradnak az elrabolt területen.
Most válik igazán világossá, hogy az egyébként valóban szükséges társadalmi változások, amelyek megtörténtek az arab világban, teljesen másról szóltak, mint azt mutatni akarták az amúgy világszerte izraeli vezénylet alatt firkáló fõsodratú bértollnokok. Kell a szénhidrogén. Köztudott tény, hogy Gáza földje alatt akkora szénhidrogén mezõt találtak, hogy egész Izrael szinte az idõk végezetéig energetikailag abszolút függetlenné válhat. Folyik is a nyáluk utána, hogy ezt megszerezzék.
Valójában Tel Avivból átszóltak az Államokba, azok küldtek ügynököket jó vastag bukszával, és fellázították az arabokat saját vezetésük ellen. Szegény jó burnuszosok meg bedõltek. Az arab országokból a fegyverek hangjára elmenekült annyi vendégmunkás, hogy pontosan elég befogadó hely lesz a menekülõ palesztinok számára, csak ne maradjanak a földjükön.
Ugyanez történt a Észak-Afrikai országban. Gyakorlatilag egész népcsoportok keltek vándorútra. Önként. Semmi nem elég?! Hová akarják majd kergetni Ramallah népét?
A gazdasági folyamatoknak álcázott, és önvédelmi biztonsági intézkedéseknek beállított gaztettek mögött semmi más nem húzódik meg, mint egy vegytiszta Izrael kialakításának szándéka. Tehát rasszisták. Gazdasági alapon szított fajgyûlölet vezeti õket.
Ám valójában a végletekig kiélezett etnikai konfliktusok mögé bújva, terroristának kikiáltva tizenéves palesztin gyerekeket, csúzlira rakétával, rakétára fehérfoszforral válaszolnak. Egészen megdöbbentõ a párhuzam Drezda bombázásával!
Emlékeztetõül itt csak annyit szükséges felidézni, hogy a német várost úgy tették a földdel egyenlõvé, ahogy máshol még soha. Szénport szórtak repülõrõl Drezdára. Az elsõ hullám után az emberek észbe kaptak, és elkezdték összesöpörni a szénport. A következõ hullámban érkezõ repülõkrõl ezeket a védelmi erõket legéppuskázták. A harmadik hullámban csapást mérõ repülõk a szénporra gyújtóbombát dobtak. Ezzel addig soha nem látott tûzvihart keltettek.
Most ugyanaz történik Gázában, csak fordított sorrendben, mások által elkövetve, noha akkor is tudjuk kiknek a parancsára történt.
Hosszú lesz a sora a menekülteknek, s az új Közel-Keleti háború indító oka az lesz, hogy akár külsõ erõ bevonásával, akár saját erejük bevetésével, vagy éppen testvérháborút szítva a szerencsétlenek között nyernek még újabb leigázható területet. Gósen-ig? Esetleg vissza akarják adni Egyiptomnak, amit kölcsön kértek a kivonulás elõtt? Mert hogy akkor is egy egész birodalom legalább harmadának csalással, tolvajlással történt a térdre kényszerítése. Aki nem hiszi, olvassa el a kivonulásról szóló Ó-Szövetségi részeket! Ott megbizonyosodhat a mellékletek alapján, az ókori mértékegységekbõl kiindulva, hogy mennyi aranyat, ezüstöt, rezet, nemes textilt, és fát, lábas jószágot vittek magukkal. Mai értelemmel alig felfogható az a gazdagság, amivel feltõkésítették magukat - hogy finoman mondjuk a lopást, ami kitartott Kánaán földjéig. Addigra kihaltak a negyven év alatt a kiáramlásban résztvevõk, és az utódoknak azt mondtak, amit akartak. Így születnek a azok a mítoszok, amik máig kõbe vésve még a keresztények gondolatvilágát is.
Most Gáza, holnap más terület, és a hódításnak nem szakad vége. Gyakorlatilag uralmuk a térségben erõsen felülreprezentált a népesség megoszlását tekintve. Máig ez a helyzet, és igazi terroristák módjára ezen csak vér árán képesek megpróbálni a változtatást.
Isten irgalmazzon Izrael földjének, ha egyszer szólásra emelkedik valamelyik falusi imaházban egy muszlim pap, aki majd ugyanezt elmondja testvéreinek. Ugye hogy meg fog fordulni minden karaván, amelyik Gázától elfele bandukolt? És nem bandukolni fognak, de rohanni, mint a szél, s annyian lesznek, amihez nem lesz elég gépfegyver az õsi földjüket elhódítóknak.
Igaz, kõ kövön nem fog maradni, de inkább a pusztaság, mint a véres rabság. A hódítók 1948 elõtt keveset jártak azon a tájon a sokszor negyven év után. Nem emlékezhetnek rá, nem tudhatják, milyen az arabok haragos tömege. Amit õk látnak, az Gáza kislétszámú népessége, akiken eddig szadista hajlamaikat kiélhették.
Gáza népe hamarosan visszatér hazájába. Nem lesznek egyedül. Velük tart majd sok arab testvérük, de legfõképpen az igazság. Ennek az igazságnak és a már nem üres kezû tömegnek tragikusan elsöprõ lesz az ereje.
Na, akkor kezdõdik igazán a világ piacainak valódi újrafelosztásáért a harc az Államokbeli maradék hatmillió szavazási mérlegnyelv uszítására. Ha pedig az USA enged annak az uszításnak, maga is el fog tûnni a térképrõl, csak addigra nem marad elég olaja a gépesített haderõinek földrészek közötti mozgatására. Akik közülük idegen földön állomásoznak majd akkor, csupán rövid ideig tudják tartani támaszpontjaikat. Csak fejenként egy skulót hagyjanak meg maguknak, mert nem lesz kegyelem az élõsdi globalista erõket kiszolgáló és táplálóknak. Sehol.
Ilyen kegyetlen a természet törvénye. Kivétel nélkül úgy vág vissza leigázóinak, hogy belefeketednek. Azt a háborút majd kevesen élik túl ép elmével, jó egészségben. Az emberiség történetének legnagyobb katasztrófáját nem a pénz fogalmának eltûnése, nem a harcok elesettjeinek létszáma, és nem a harcok nyomában keletkezõ elsöprõ járványok, meg az éhség fogja jelenteni. A katasztrófát egy pszichológiai deffenzív degenerációs folyamat ellenállhatatlan hatása jelenti. Szellemi, lelki és maximálisan fizikai leépülés veszi kezdetét. Aki teheti, visszamegy a barlangokba túlélni. És kicsit sem fogja érdekelni õket, hogy mennyi hullott el a hódítókból.
Az élet él, és élni akar. Még mindig nem késõ felébredni, és józan számvetésre kényszeríteni a világ gazdasági háttérhordáját. Kicsi az esély, de még van.


Ferencváros, 2011. május 28.

Lengyel Károly