Ráfér Sandor Pintér arcnak látszó felületére a cigánygárda, majd halkan meghasonlott önmagávalRáfér Sandor Pintér arcnak látszó felületére a cigánygárda, majd halkan meghasonlott önmagával

A hír, aminek értéke van:
Félkatonai cigány erõszakszervezet alakult
http://hunhir.info/index.php?pid=hirek&id=40694


Ide figyeljen Pintér!


Igen, ne nézzen olyan csodálkozva, maga megátalkodott! Félelmet gerjeszt a magyarok között a cigánygárda grasszálása.

Ez magának nem feloszlatható??
Ne beszéljen félre! Maga verte át a törvény az épeszû látszó parlamenten, meg O.V.
Akkor rohanjon, és teljesítse a törvény szabta kötelességét. Vagy amit a törvényalkalmazó önmagára vonatkoztat, az bármikor semmibe vehetõ?

Mint magyar nemzetiségû, a többi sok millió többségi õslakossal együtt, követelem, hogy a mi adónkból feleljen meg a munkakörének, vagy szó nélkül tûnjön el a felmondásának beadása után.
Értsen szót ember! Maga érettünk van túlfizetve és belefér a tükrébe a nyugdíját is átvenni!

Pintér!
Még most sincs szégyenérzete, vagy ekkora úr a frakciófegyelem és ennyire ízletes a hatalom gyümölcse, ha idegenek kertjébõl is való?
Ekkora erõvel nyomják magukat a hódítók, hogy engedjék, sõt szorgalmazzák összeugrani az õslakosokat és a jövevény cigányokat, hogy utána ugyanezen hódítók legyenek a röhögõ harmadik?

Igen, mindenki tudja az egész országban, hogy éjszakánként idegen, felségjelzés nélküli szállító-repülõgépek szinte futószalagon hozzák a nagy hirtelen magyar állampolgárságot kapottakat, akik mindenféle vizsgálat nélkül lépnek õseink földjére. Teljes lakásberendezést és még autót is hoznak. Csak arra várnak, hogy az általuk felfogadott jogbûnözõ szálláscsinálóik kínálják kényes ízlésüknek megfelelõ bankok által a magyaroktól orozott otthonokat.
S mire az erre a célra fenntartott szállásaikra érnek a lefüggönyözött buszokkal, a szálláson magyar okmányok, állampolgárság, munkahelyi cím várja õket.
Ma MAGYARORSZÁG Közel-Keleti maffia hódításának van kitéve. Kell nekik a magyar föld, víz és kereskedelmi életterünk.

És a magyar kormánynak mi sem egyszerûbb, mint ország világ elõtt belehangzatoskodni a valótlant a kamerába, hogy megvédik a magyar érdekeket.
Mondják ezt sûrû pillarebbenések között. S mint tudjuk ez a testbeszéd nyelvén azt jelenti - fehérgalléros módon mondom, hogy mindenki megérthesse a cifra falak mögött - nem fejtik ki a teljes igazságot.
De mondom magyarul, ahogy tanultam. Maguk tetõtõl talpig egyé váltak a hazugsággal. Lehet önös érdekbõl ilyet tenni, lehet meggyõzõdésbõl.
A nyelvük színét idõnként ellenõriztessék orvosukkal.

Magyar Gárda, Magyar Nemzeti Gárda, Véderõ, Szebb Jövõért Polgárõr egyesület, és még néhányat sorolhatnánk. Ezek a szervezetek mind jogos megélhetési önvédelem okán születtek.
Nem veszik észre, hogy az embereket a végsõ elkeseredés hajtja, amikor különbözõ egyesületekben vélik meglelni a mindennapi élet és vagyonbiztonságuk biztosítékait.

És tudja miért, Pintér? Mert maga és minden rendõre ez idõ szerint egyszerûen kevés és alkalmatlan ennek a feladatnak az ellátására.

Ameddig meg nem történik 2006 õszének mozdulatra lebontott elszámoltatása, addig a rendõrségnek ebben az országban nem lehet szava, hogy valaki az életét és tulajdonát akarja védeni, vagy védetni. Nem lehet szavuk.

Lényegi kérdést hagytam a végére. A rendõrség mióta törvényalkotó. Ki kíváncsi a véleményükre?
A kopó egyet mondhat, mint jogalkalmazó? Értettem, parancs! Majd tiszteleg a munkaadójának, a kegyes magyar nemzetnek.

Felteszem a tej is megaludt a bajsza alatt, mire ezt elolvassa. Hajtaná haza két pofonnal a cigánygárdát!
Vagy ahhoz már gatyát kell váltani???
A magyarnak mondhatja, hogy itt csak én kiabálhatok?
Nem Pintér!!
Jegyezze meg egy életre, hogy itt csak nekünk van jogunk kiabálni. Annak lehet itt hangos szava, aki megfizeti magát! Maga csak szalutálhat! Érti, közszolga?

Következtetés:
Mivel az önmaga által létrehozott törvényi hely vonatkozik a cigánygárdára is, és nem indított eljárást ellenük azonnal, mint a magyarok ellen, kijelenthetõ, hogy az elsõ számú nemzetbiztonsági kockázattá vált személyében. Ugyanis ezen a ponton meghasonlott önmagával emberileg, jogilag, politikailag. Ebbõl következõleg nem ura gondolatainak és tetteinek. Gyakorlatilag sem erkölcsi, sem politikai, sem jogi érvekkel lehetetlen tovább védeni vezetõi posztjának betöltését. Alkalmatlanná és méltatlanná vált a közszolgálatra.

Értsen szót végre ember! Vonuljon vissza a közéletbõl, ameddig önként teheti, és ki nem mondják a hivatalosok.


Budapest, 2011. május 6.

Lengyel Károly