WELLCOME ORWELLIA!WELLCOME ORWELLIA!

Mottó:
„A végén csattan az ostor!”

****************************************************
****************************************************

Híridézet következik

A gyurcion oligarcha fizikailag is megsemmisítené Orbánékat

2011. április 14. 09:49
Hunhír.info

http://hunhir.info/index.php?pid=hirek&id=39950


Ha valaki biztosítaná gyermekem jövõjét, biz isten kilõném ezeket a tetveket, vityával az élen – írta a Facebook közösségi portálon a Gyurcsány-blognak helyet adó internetes oldal szerzõje. Egy másik férfi, a Hungalu volt vezérigazgatója – Gyurcsány Ferenc többek között ezen cég privatizációján keresztül alapozta meg milliárdos vagyonát – minderre így reagált: „nekem jó idõben szóljatok, mert soha életemben nem tudnám megbocsátani magamnak, hogy kimaradok ezeknek a tébolyult emberszabásúnak kinézõ élõlényeknek a fizikai elpusztításából.”

Az elõzményekhez tartozik, hogy Dániel Péter ügyvéd egy bejegyzésben kelt ki jobboldali publicisták és újságírók ellen. A szerzõ a nyilvánosság elõtt bûncselekmény elkövetésével vádolta meg Lázár Jánost, a Fidesz frakcióvezetõjét, amikor azt írta róla: „Jancsi, te nyomorult, pitiáner tolvaj. Te mennyit érsz, miután százmilliókat loptál és sikkasztottál el a közpénzekbõl?” A kaszinótojásos gárdafóbiás, a Mazsihisz-tüntetéseken pöffeszkedõ emberszabású nem kíméli Kövér László házelnököt és testvérét sem: „Tudod Lacikám, szerintem pedig te meg az a nyomda-sikkasztó, adócsaló testvéred vagytok furcsa anyagból gyúrva…” Dániel nehezményezi a "gyûlölettel átitatott" közbeszédet is, amiért szerinte Orbán Viktor és „csahos kutyái” – például Bayer Zsolt és Lovas István – tehetõk felelõssé. Dániel Péter korábban a szocialisták támogatásával szervezett tüntetést az Orbán-kormány ellen, és az MSZP internetes oldalán is jelent meg írása.

****************************************************
****************************************************

GYURCSÁNY ÉS TÁRSA MEGÉRTEK A VASRA!

A fenti hírközlés okán, a pirossal kiemelt mondattól kiakadtam, mint az a bizonyos órarugó.
Ez a mondat alkalmas terrorcselekményre történõ felbujtásra, pszichikai bûnsegédként megvalósított emberellenes bûncselekmény elõkészületre, valamint fizikai fenyegetés, megfélemlítés, fenyegetéssel zsarolás megvalósítására, továbbá végrehajtására, végrehajtatására. Mivel a társadalomra különösen és kiemelten veszélyes terrorista jellegû tettrõl van szó, a büntetõjogi következmények miatti félelmükbõl eredõen tartani lehet szökésüktõl, elrejtõzésüktõl és a megindított vizsgálat akadályozásától, indokolttá tettük indokolja õrizetbe vételüket és elõzetes letartóztatásba helyezésüket.
FENTIEKRE TEKINTETTEL MINDEN BECSÜLETES MAGYAR ÁLLAMPOLGÁR SZEMÉLYES TESTI BIZTONSÁGA OKÁN ELVÁRJUK GYURCSÁNY FERENC ÉS TÁRSA AZONNALI LETARTÓZTATÁSÁT!

Igaz ez eddig csupán írott szöveg! A javaslatom is!

Olyan szép volna!!! Látni-hallani országos élõ egyenesben az acél csilingelését Gyurcsány csuklóján. Reménykedjünk, hogy még a mi életünkben megtörténik!

Azonban minden bizonyíték nélkül, a szabad véleménynyilvánítás jogával élve Budaházy György is kifejtette elképzeléseit. Mindössze tizenhárom írását lehet lobogtatni a tárgyaláson, ám ezen kívül „…egyébként nem csinált semmit…!” - hogy a célszemély zsargonjával vonjam párhuzamba.

Ettõl kezdve a magyar rendészeti és igazságszolgáltatási szerveknek csak két választásuk van Gyurcsány Ferenc idézett szövegével kapcsolatban.
Semmi több! Minden más szó mellébeszélés, „az igazság nem kellõ és kívánatos mértékû kifejtése.”

A választás, hogy Budaházy Györgyöt az ellene folytatott köztudottan Draskovics Tibor néha belügyminiszter politikai ráhatása miatt indított koncepciós büntetõ eljárás alól FEL KELL MENTENI!

Ugyanis ha ennek a Gyurcsány nevezetû beszélõ szénvegyületnek elnézik ezt a minõsíthetetlen szöveget, akkor nincs mit kezdeni Budaházy tizenhárom írásával sem, ami amúgy a szabad vélemény tisztán jogi esete, amit Magyarország által aláírt nemzetközi szerzõdések alanyi jogon védenek!

Vegye tudomásul a még kormányzó többségben tetszelgõ fülkényi alakulat, hogy 2002. július 4-én érettük is mentek az Erzsébet hídra az emberek, mert elviselhetetlen volt az mszp és az szdsz nyilvánvaló csalás-sorozata, amivel derékba törték a magyarországi választói jogot. Csak annyit kértek, számlálják újra egyenként a szavazatokat, mielõtt elégetnék azokat. Az OVB akkori prominensei ezt megtagadták, és Medgyessy droidjai vérbe taposták az akciót.
Arról se felejtkezzünk el, hogy a belügyi testület élén akkor ugyanaz volt, aki ma. Értendõ ezalatt, hogy az õ vezényletével és felügyeletével nem tett semmit a rendõrség, az ügyészség, és bíróság, noha csupán a MIÉP 540 körüli büntetõ feljelentést tett a törvényes határidõn belül

B választás mindössze annyi, hogy Gyurcsány Ferencet láncon, talpig vasban vezetik ki a Magyar Országgyûlés üléstermébõl, mint egy elvetemült kommunista terroristát. Volt már példa arra, hogy a bolsevikok így kezdték a társadalom felforgatását. 1919-ben Kohn Béláék meg is tették a magukét ennek érdekében, majd megszöktek az országból a kasszával. Majd a ’45 utáni évekrõl ne is ejtsünk szót.

Elõre látom, mert kilóg a fejükbõl a gondolat, Orbán elvtárs és Pintér elvtárs ezt nem fogja megtenni. Nem kell ezen olyan nagyon felháborodni KISZ-pajtások. Ott vannak a gyökerek, és onnan burjánzik a haszon – a zsírunkból érettünk el és kitartva!

Pedig ebben az esetben sem állja meg a helyét a kommunista-terrorista bérvádlók hablatya Budaházyék ügyében.
Így azután még el nem felejtem a második esetben is igaz, hogy változatlanul az a véleményem, azonnali
SZABADSÁGOT BUDAHÁZY GYÖRGYNEK ÉS TÁRSAINAK!


Ferencváros, 2011. április 14.

Lengyel Károly


Utóirat:

Miközben ezt az írást az elküldés elõtt ismét átolvastam, nem nyúltam sem az egérhez, sem a billentyûzethez. Csak olvastam. A szemem láttára szabályosan kikapcsolták a gépem, menüpontról menüpontra, szép akkurátusan, hogy jól megmaradjon az emlékezetemben.

Wellcome Orwellia!