KIFELÉ AZ IDEGENEKKEL!KIFELÉ AZ IDEGENEKKEL!

A hír:
2011-04-04 16:35
http://www.hirtv.hu/belfold/?article_hid=371334

Huszonkétezer munkahelyet veszélyeztet a Tesco?

Nem vonja vissza a Kereskedelmi Dolgozók Független Szervezete (KDFSZ) a Tesco elleni felszámolási kérelmét, mert a megadott határidõig a cég nem fizette ki a gépkocsivezetõknek a teljes rendelkezésre állási díjat és annak késedelmi kamatait – közölte a KDFSZ hétfõn az MTI-vel.


(….)

* * * * * * * * * * *

Szokás szerint egy multi kereskedõlánc ismét elrugaszkodott a valóságtól - mint a hír további részében olvasható.
Elgondolkodtam ezen. A tesconál rendszeresek az alkalmazottak meg a beszállítók nézeteltérése a céggel. Lehet mosakodni, de a hús attól büdös marad, a portéka átcímkézett, különféle trükkök százai jelzik a nem egészen tiszta kereskedõi magatartás nyomait a hazai piacon.

Többek között más kereskedelmi láncnál is bevett gyakorlat, hogy mindenféle mondvacsinált indokkal, vagyis álnok, szemforgató módon a próbaidõ lejártával elküldik az alkalmazottat. Tehát úgy tûnik, nem felel meg a valóságnak, az állítás, miszerint 22000 alkalmazott munkahelyét veszélyezteti, aki felszámolási eljárást indít ellenük. Fizettek? Nem. Hol itt a gond? Felszámolják õket, és mehetnek máshová.

Lehet-e tenni ellene valamit? Miért ne? Nagyon is! (a sokszor idézett stílusban szólva). Többet is, mint azt sokan gondolnák. Lejárt az ideje az efféle nagytõkés mentalitásnak.

A beszállítóknál és a fuvarozóknál lehetne kezdeni. Legfõképpen a fuvarozók a legérzékenyebb pontja ennek a kereskedelmi berendezkedésnek. Ugyanis ha senki nem szállít neki Magyarországon, akkor fújhatja az akciós sonkáját így húsvét elõtt, amit egyébként tudjuk, hogy beáztatnak. Tény, hogy megesett. Hol? Kit érdekel!? Náluk.

Ha szállítanak is kézpénzben követeljék a szolgáltatás ellenértékét, méghozzá helyben. Így kell velük szerzõdést kötni. Továbbá a beszállítók is kizárólag azonnali kézpénzes teljesítést fogadjanak el. Hiszen ez egy piac, nem is akármekkora. Ha nem fizet, nincs áru. Kíváncsi volnék egy kofára, mondjuk a nagybani piacon, akinek becstelen pofátlansággal azt mondja a multinepper, hogy kilencven nap múlva fizet átutalással. Hát nem ráborítaná az asztalt a multi anyagbeszerzõjére a kofa?

Sürgõsen fel kell számolni a hitelt, amit ezeknek a magyar termelõk és szállítmányozók nyújtanak. És hol a kamat? Azt is felszámolni nekik!

Lehet, hogy az elsõ néhány alkalommal hápognának, vagy éppen a pökhendiség törne elõ, hogy van más is aki szívesen szerzõdne velük. Ám egy idõ után nem lesz senki, aki ezt megtegye. Akkor nyilvánvalóvá válik, hogy a multiláncok kizárólag a mi zsírunkból termelik a csillagászati mértékû és külföldre kivitt extra a köbön hasznukat.

Hirtelen nyilvánvaló lesz, hogy õk csakis idegen árut forgalmaznak, ami nem kell a magyaroknak. Ugyanezt meg lehet tenni a bankokkal. Sok évvel ezelõtt valakiknek kiváló üzlet volt a bankkártyák bevezetése. Láttuk az évek során, mennyire elszemtelenedtek a bankok a különbözõ levonásaik felszámolásával.

Nos, akinek nincs tartozása a személyes folyószámlájukon, kérjék a fizetésüket postán a címükre. Joguk van hozzá! A munkáltató nem tagadhatja meg ezt a formát, és nem számolhat fel érte költséget a munkavállalók felé. Mert nem áll jogában! Aki mást mond, az hazudik! Ugyanis a munkáltató köteles a munkavállalónak a munkabért megtéríteni, amilyen formában azt a munkavállaló kéri.
Mi történik ekkor? A postára besétálunk, és felvesszük a pénzt, akárcsak a bankautomatánál. Ennyi az egész. Több munkája lesz a magyar tulajdonú Postának, nem pedig az idegen bank jegyezget szemérmetlen többletköltséget a számlánkon.

Nincs érdekeltségem a Magyar Posta dolgában, de van még ötlet erre. A bankoknál fel kell számolni a közüzemi átutalási megbízásokat. Az amúgy is nem-magyar kézbe átlopott közüzemi szolgáltatók legfeljebb kicsit késõbb jutnak a pénzükhöz, mint egy gombnyomás, amiért egyébként szintén nekünk számol fel a pénzintézet költséget. Küldjék ki szépen a csekkeket, ahogy sokaknak - természetesen becsületesen számlázva, a magyar pénzügyi törvények elõírásai szerint, nem ahogy nekik tetszik - amivel ismét csak a Posta munkája növekszik.

Elsõ nekifutásra dióhéjban ennyit! Nincs ezekben a lépésekben semmi törvénytelen, csak éppen nekünk õk nem kellenek. Nem hívtuk, csak ideperdültek, és kiütötték nem 22000 ember kezébõl a munkát, hanem több százezerébõl.

Most itt a számla. Fizetsz multi? Nem? Akkor felszámolunk!
Vége a multik hazudozásának! Vége a fõsodratú tömegtájékoztatás hazudozásának!

Április negyedike pontosan alkalmas arra, hogy ezt elkezdjük, lépésrõl lépésre. Évtizedeken keresztül hazudták és mondatták velünk a másik szípolyozó csõcselék, hogy ez a felszabadulás ünnepe. Miközben Vorosilov távirata úgy szólt a kacskakezû aberráltnak, hogy Vszjo okupácijá! Ami annyit tesz, hogy a megszállás teljes.

Errõl jut eszembe, hogy a kõfallosz túlélte a fülkeforradalmat. Még ma is a helyén van, noha semmi kegyeleti ok azt nem támasztja alá. Van viszont egy ember, aki ellen annak alapján indítottak eljárást még az elõzõ politikai csürhe csahosai, hogy állítólag õ feszítette le a szovjet címert a kõoszlopról. Összesen egy darab felmutatható vallomás volt a sünök kezében, amit saját terhére tett meg az a bátor férfi. Tudjuk kirõl van szó, Budaházy Györgynek hívják. Tett és mondott sok hazafias dolgot, de amiért most a további csahosok rács mögött tartják, az kész õrület. Mivel ebben az ügyben sincs a világon semmi értékelhetõ bizonyíték dvaskovics kopóinak utódai kezében. Micsoda szemforgatás! Ahelyett, hogy a jelenlegi kormányerõk kitüntetnék, mint hazafit, hogy egész életével hozzájárult a bûnösök hadát kivetni a hatalomból, és ezzel lehetõséget adva az újrakezdéshez, a megtisztuláshoz, ezek is folytatják az erkölcstelen büntetõeljárást. Milyen emberek ezek?

Majd jön egy figura, aki azt állítja, hogy a kegyelmi kérvény dolgában nem illetékes. Tényleg igaz volna, hogy a dühroham környékezi, ha egy nap valamit nem íratnak alá vele? Bármit, csak aláírjon? Hát milyen embernek látszók veszik körül? Vagy éppen milyen fejfedõ alá bújik ez a fülkepárt? Mert lassan azok lesznek. Elférnek egy fülkében. És ott bizony nagyon titkosak és általánosak lesznek.
Ennek az apparátusnak szeretném jelezni, hogy egyre több embernek változatlanul az a véleménye, hogy:
SZABADSÁGOT BUDAHÁZY GYÖRGYNEK ÉS TÁRSAINAK!


Ferencváros, 2011. április 4.

Lengyel Károly