ÜZENET HELLER ÁGNESNEKÜZENET HELLER ÁGNESNEK

Mottó:
"Ha egy nemzet eltûri, hogy leköpjék, az rá is szárad, a nyoma pedig tovább rombol! Mert átkozott a hazugság minden perce és hangja, végül átkot von magára a hazug maga is." (L.K.)


Kerestem a Bruxelles-ben elhangzott szavaiban egyetlen igaz betût, lehet, sok millió keresztény magyarral együtt nekem sem sikerült, pedig többször is szántam idõt rá türelmesen végighallgatni.
S ahogy a gyomrom a torkomhoz közelített, újra az orromban éreztem a könnygáz aljas szagát, és a fülemben ott doboltak a lövések, és a mellettem futó hátán a gumibot tompa puffanását hallottam ismét, a gyûlölettõl fûtött magyarokat gyalázó állatias ordítások felrémlettek, nos akkor elfogyott a türelem.

„Heller Ágnes aljas hazugsága
http://www.youtube.com/watch?v=IGt_YTsBDgs&feature=player_embedded

Az idézett elhangzottakkal szemben egyetlen betû sem felelt meg a valóságnak, amit 2006 õszérõl Heller Ágnes állított.

Budapesten akkor könnygázzal árasztották el a várost. Harci lovak patkóinak csattogása, vérebek megvadított és magyarok ellen uszított hörgésig feszített ugatása, és karlapok suhogásának hangjától reszketett a fegyvertelen, ártatlan magyar. Gumibot csattogása idején százak térdeltek a Magyar Rádió udvarán és kínoztak utcán, fogdában megalázó módon parancsnokaik tudtával, beleegyezésével, utasítására a rendõrök-fegyõrök ártatlan keresztény magyarokat, tekintett nélkül nemre, korra. És igen, szemeket lõttek ki embernek látszó, nemmagyarul hangot kiadó brutális vegyületek. Kerámiabetétes gumilövedéket alkalmaztak fejmagasságban, célzottan a tömegbe lõve-lövetve. Magyar zászlóra tapostak!


Ez az az élõ valóság, amit akkor az emlékezni összegyûlt magyarok átéltek!


Heller Ágnes!
Maga hazudik! Maga rágalmazott sok százezer becsületes, megemlékezõ, keresztény magyar embert!

Heller Ágnes!
Maga minden szólási szabadságával visszaél!
„Ha nem tetszik, itt is lehet hagyni minket! El is lehet menni! Tessék, itt lehet hagyni ezt az országot! Tessék!”. Ugye ismerõs szavak?

Heller Ágnes!
Akkor, a rengeteg helyszíni filmfelvétel és megszámlálhatatlan fényképfelvétel ellenére egy Gergényi Péter nevû, embernek látszó kopasz figura is állította élõ egyenesben a vipera használatát, leesettnek hazudta az azonosító jeleket.

Maga, Heller Ágnes, telehazudja a világot. Azt reméli, ha mondogatják még hatvan évig talán igaz is lehet?

Nem, Heller Ágnes! Ezt mindörökre hazugság marad, úgy ahogy elhangzott, és ami elhangzott a maga szájából ország-világ elõtt.

Maga, Heller Ágnes, gyalázta a magyarságot, gyalázta MAGYARORSZÁGot, gyalázta 1956 emlékét.
Nincs itt helye többé! Takarodjon innen nagyon messzire! Többé ne beszéljen magyarul!

2006. október 24-tõl 2006. október 23 az a nap, amit soha, sehol, senki magyar el nem felejthet, és meg nem bocsájthat.
Mert a végén még elvárják a heller ágnesek, hogy az ártatlan, fegyvertelenül tiltakozó keresztény magyarok kérjenek bocsánatot.

NEM! EBBÕL ELÉG VOLT!
ELÉG VOLT A HAZUGSÁGÖZÖNBÕL!
ELÉG VOLT ABBÓL, HOGY ILYEN ALAKOK BÁRHOL MÉG MOST IS NYILVÁNOSAN MEGSZÓLALHATNAK!
NINCS HELYE TÖBBÉ HAZUGSÁGNAK SEM ITTHON, SEM A VILÁGBAN!


Ferencváros, 2011. március 5.

Lengyel Károly