Vándor, ki erre jársz... - Emléktábla avatás Horthy István emlékéreVándor, ki erre jársz…

EMLÉKTÁBLA AVATÁSNagybányai Horthy István

Furcsa korban élünk. Ami érték, ami szép és jó, az nem jelenik meg a tömegtájékoztatásban. Így történt ez ma a Ferencvárosban is.

Fõméltóságú Vitéz nagybányai Horthy Miklósra emlékezõ rendezvények napján emléktáblát avattak a nagybányai Horthy István emlékére a Vámház krt. és a Pipa utca sarkán. Sajnos csupán az ünnepség vége után értem oda egy véletlen folytán, ám még akkor is találkoztam idõs emberekkel, akik ott beszélgettek. Õk segítettek többet megtudni a megemlékezésrõl.

A beszédek sorát Vitéz Fehérvári István repülõs tiszt nyitotta a Honvéd Hagyományõrzõ Egyesület részérõl. Utána Boross Péter, Magyarország volt miniszterelnöke a Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság részérõl szólt az egybegyûltekhez. Végül az emlékhelyet Dr. Bölöcskei Gusztáv református püspök áldotta meg. A rendezvény védnöke és lebonyolítója a Horthy István Baráti Kör volt.

Virágok és koszorúk díszítették a hatalmas fekete márvány tábla alját.


Horthy István Emléktábla


Horthy István Emléktábla koszorúkkal a ferencvárosi Vámház körút és Pipa utca sarkán.
(helyszíni fotó: Lengyel Károly)

Az idõs uraktól más egyebet is megtudtam. S noha ott élek a közelben, mégsem tudtam róla, hogy a Vámház körút Horthy István halálától 1944 március 19-ig, vagyis a német megszállás kezdetéig róla volt elnevezve. 1945 után Tolbuchin marsallról nevezték el. Természetesen 1990 után a máig be nem fejezett névváltoztatások között a közterületi elnevezések sorában a régi vámházról, ma Corvinus Közgazdasági Egyetemrõl kapta a nevét. Eredeti közfeladatát a Nagycsarnok és az egyetem közötti Sóház utca jelöli még. Népiesen Sóhivatalnak is mondták a környékbeliek.

Így ír Horthy Istvánról a Wikipedia oldala:
http://hu.wikipedia.org/wiki/Horthy_Istv%C3%A1n

Vándor, ki erre jársz… kezdtem a híres sírfelirattal rövid tudósításom.
Úgy gondolom, életünkhöz hozzá tartozik a méltó megemlékezés, amikor országunk elhunyt nagyjainak fõhajtással tisztelgünk.

Illesse hát köszönet a rendezõ szervezeteknek!


Ferencváros, 2009. november 14.

A Nemzeti Hírhálót
Lengyel Károly
tudósította