FELHÍVÁS - Szabadságot a politikai foglyoknak!F E L H Í V Á S


Szabadságot a politikai foglyoknak!


Szabadságot Magyarországnak!
Adjon az Isten!2009. július 4-én, 17 órakor a fenti címmel tartanak tiltakozó gyûlést a nemzeti erõk a budapesti V. kerületi Szabadság téren. Adja az ég, hogy sokan ott lehessünk!


De gondoljunk azokra is, akik bármilyen okból nem tudnak eljönni Budapestre. Nekik is van bõven okuk a tiltakozásra, náluk is jelen van a szocialisták vezérelte rendõrterror.


Ezért arra kérem a tüntetéshez csatlakozott szervezetek vidéki képviselõit, vezetõit és kitartó szimpatizánsaikat, mindenütt az országban szervezzenek hasonló jellegû tiltakozást a Magyarországon tomboló diktatúra ellen a bíróságok, rendõri épületek elé. Még van idõ a bejelentésre! Teljék kedve az egyenruhának a tudomásul vételben. Mert csak ahhoz van joguk!


Nem csupán a fõvárosból áll az ország, és nem csak budapesti magyar lehet politikai fogoly. Politikai utasításra a rendõrbûnözõk cellájában ébredni késõ! Tégy a rendõri brutalitás ellen!


A rendõr érettünk és általunk el és kitartott alkalmazottunk. A mi nyugalmunk végett tartjuk. Nem másért! Ezért jogunk van megszabni, miként végezze a rábízott feladatot.


Ez a rendõrség a tömeges bûncselekményt képtelen felderíteni, a tetteseket törvény elé állítani, de ahhoz van eszük, hogy a tiltakozó és másként gondolkodó ártatlan magyarokat besúgások alapján elhurcolják, otthonaikat törvénytelenül feldúlják, családjaikat megfélemlítsék, kiszolgálják a csalással hatalomba tolakodott politikai maffiát. Ahhoz van eszük, nem máshoz! Nem kell közülük egy se! Egy se! Ezek már az életünkre törnek ellehetetlenítéssel és más számtalan módon.


Ha lehetett a vidéki városokban öszöd miatt hónapokig tartó tüntetés-sorozatot szervezni esõben, fagyban, erre az alkalomra is össze lehet hívni a harcostársakat, szimpatizánsokat.


Egyszerre kell lépni! Most kell lépni! Csakis így mutatkozik meg a nemzeti ellenállás ereje! Békésen és büszkén, de határozott kitartást mutatva addig kell folytatni a tiltakozást, amíg ezek el nem tûnnek életünkbõl minden kapcsolt érdekkörükkel együtt, és fel nem ébred az ország. Mert nyíló szemekkel, becsapottságtól tisztuló értelemmel rá fognak csodálkozni a csalások, lopások, sikkasztások, zsarolások végeláthatatlan tengerére, ami romba döntötte országunkat.


Nincsen semmink, és mégis minden lehetõségünk meg van! Minden adott a közös tiltakozáshoz, az ok, az idõ, a hely. A rendõröknek és bíróknak szavuk nem lehet, csakis bólinthatnak.


Ne gondolják a fehérgallérosok, hogy nyugalomban szétlophatják az ország maradékát! Egyetlen perc béke ne legyen körülöttük! Folyvást attól rettegjenek, mikor csap le rájuk az igazság! Álmukban se legyen nyugtuk azért, mert tönkre tették gyönyörû Hazánkat! Nekik nem jár nyugalom! Nekik börtön a jussuk!


Eddig szívták a vérünket, most hallgassák ismét a tiltakozást! Hallják hát szavunkat az õrületükig, rettegésük soha ne húnyjon ki! Nem lesz hely, ahová a világban meghúzzák magukat a reájuk biztosan váró méltó büntetés elõl.


Ebben az országban többé ne kerülhessen szocialista és szabaddemokrata egyetlen közfeladatot ellátó helyre, de még utcaseprõk se lehessenek! Takarodjanak!MAGYARORSZÁG A MAGYAROKÉ!Szebb Jövõt!Budapest, 2009. június 29.


Lengyel Károly
CUM DEO PRO PATRIA ET LIBERTATE!