NYÍLT LEVÉL A NÁDORI SZÖVETSÉGNEK


NYÍLT LEVÉL A NÁDORI SZÖVETSÉGNEKAdjon az Isten!

Tisztelt Kõmûves Géza! Tisztelt Nádori Szövetség!

Annak okán, hogy idõnk oly kevés jövõnk formálására, mint szaporán sorjázó hantok körül ritkuló bölcsõk árva ringása, ajánlom nagybecsû mindenek figyelmébe szerény soraim okulásul és magyarok lelke épülésére.

Nagyon halkan kérdezem, noha nem veszek részt egyik szervezet munkájában sem, ha egy gondolat a magyarok sorsának jobbítását hívatott szolgálni, és nincs védpecsét rajta, kit illet annak haszna? Vélem, minden magyar számára íródik minden hasonló igyekezetbõl eredõ munka!

Nem a Magyarok Szövetsége védelmében (hiszen hogy jönnék ahhoz?), pusztán a szigorúan vett tárgyilagosság kedvéért idézek egy rendkívül fontosat:
"Minden magyar felelõs minden magyarért!".

Így tehát ki-ki a maga szellemi igyekezetét, szorgalmát, akár a tettekkel együtt, vajon nem a NEMZET javára ajánlja fel? Netán ezen belül külön személyes haszonlesés, esetleg vélt dicsfény vonzaná tenni a Hazáért?
"Minden magyar felelõs minden magyarért!".
Másképpen szétfelé húzván egyazon szekeret a balga fogatos megmarad helyben, hogy sehová el nem jut.

A Magyarok Szövetségének látható, aktív tábora van, s fõleg alulról szervezõdött szerves egységként, befogadó szervezeti életet hozott létre. Nem elvesz, hanem befogad. Még akkor is, ha ez sokaknak nem tetszik.

Volna-e hát mit felajánlania a tisztelt Nádori Szövetségnek a Haza oltárára, vagy, mint annyi sorvadásra ítélt aprócska sóhaj enyészni óhajt vad szelek nyomán? Olyan szelek poros nyomán, mik megtisztíthatják végre ezt a sokat szenvedett országot.

Elmúlt az idõ, amikor aprócska pincei búfelejtõk füstös rejtekén született nagy gondolatok titkon tarsolyban terjedtek. Légyen bármely nemes a szándék és történelmileg mégoly emelkedett is, ebben az országban Nádori Szövetség csak az államforma királyságra történõ törvényes megváltoztatása után lehet legitim, a Szent Korona oltalmában.

Kérem ezért ismét nyomatékkal a tisztelt NSZ-et, ne kérje vissza a "babaruhát" (már engedelmet a profán hasonlatért!)! Különösen akkor nem, ha az mások keze közt hatékony jobbításra éled.

Legfontosabb gondolatébresztõ idézetem e levél végére hagytam, túl azon, hogy Magyarország a magyaroké!
"Magyarként élni vállalt lélekminõséget jelent!"

Isten óvja Magyarországot!

Ferencváros, 2009. május 26.


Lengyel Károly
Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.Szebb Jövõt!


***********************************


Alább a levél, amire reagáltam:2009/5/26 Kutasi József <Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.>


- Idézett szöveg elrejtése -Kutasi József - Politikai Hírfutár


2009. május 25.


2.525 - Kõmûves Géza: Érdekes jelenségre bukkantunk a minap, miszerint a Magyarok Szövetsége 2009. június 20-21-én rendezi meg az "Adj jövõt Magyarországnak" címû szakmai ....


Von: Kõmûves Géza


Gesendet: szombat, 2009. május 23. 18:09
An: Kutasi József
Betreff: Nyílt levél, vagyis felszólítás a Magyarok Szövetsége részére


Benedek Zoltán nemzeti koordinátor: Magyar Nádori Szövetség; T:+36208002086 E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. ; Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Honlapok: http://nadoritestulet.network.hu http://ujmagyarverszovetseg.network.hu http://www.network.hu/osfenyo54

Nyílt levél a Magyarok Szövetségéhez!


Érdekes jelenségre bukkantunk a minap, miszerint a Magyarok Szövetsége 2009. június 20-21-én rendezi meg az "Adj jövõt Magyarországnak" címû szakmai konferenciáját tudományos elõadók és civil szervezetek bevonásával. Ami hírértékû az eseménnyel kapcsolatban, hogy egyfajta pozitív jövõkép megadásával beszélnek a „fenntartható élet” lehetõségérõl. Ez nagyon is rendjén lenne, ha nem derült volna ki róla, hogy a MSZ nem a saját szellemi termékét viszi a megtárgyalandó fõ témának, hanem egyszerûen plagizálja egy általa jól ismert társadalmi szövetségtõl a témát.


Ugyanis a „fenntartható élet” fogalompár nem a Magyarok Szövetségéé, hanem a MNÁSZ, a Magyar Nádori Szövetség szellemi terméke, és a programjának a kulcs fogalma. Teszik ezt úgy, hogy a fogalom elsõ leíróját, a jogos tulajdonos szervezetet még csak nem is értesítették a dologról, nemhogy meghívták volna a MNÁSZ-t a tanácskozásra, ha másként nem, mint a téma jogos tulajdonosát, bár ebben a témában nyílt fórumot rendezni csak a Nádori Szövetség égisze alatt illik.


Kérdezzük a MSZ vezetõségétõl, mit szóltak volna Önök ahhoz, ha mi mondjuk a Kurultáj témában hirdettünk volna tanácskozást? Már régen a bíróságra vitték volna az ügyet. De egy potenciális, a nemzeti radikalizmust és kérlelhetetlen igazságot képviselõ, zsidó-„ kereszténységet”, zsidó világuralmat, globalizmust, az elõbbiek végterméket, köztük az EU- t,- a nemzetek vérpadját elutasító, természetalapú õsi magyar kereszténységet valló MNÁSZ-al szemben, ugye semmi sem tiltott dolog? Kérdezzük, így akarják Önök valóban a Magyarok Szövetségét létrehozni, még a valódi nemzeti erõkön, mondhatjuk, az azonos oldalon állókon is keresztülgázolva? Ha már annyira megragadta önöket a témánk, mibe került volna az összefogás jegyében, melyre egyébként is szükség lenne, asztalhoz invitálni minket és egy komolyan elõkészített, valóban nemzetközi szintû konferencia elõkészítésében megállapodni. A Magyar Nádori Szövetségnek tervei között szerepel egy ilyen rendezvény megszervezése és ez nyíl titok, hiszen önök is olvasták a nemzetközi felhívásunkat. Vagy éppen ezért, ezt kivédendõ rohantak csipp-csupp módon elõlünk megszervezni a konferenciát?


Nekünk nem azzal van a legnagyobb bajunk, hogy Önök elveszik a programunk alapját, hanem azzal, hátha nem helyesen akarják azt felhasználni. Mert mi célja lehet egy társadalmi szervezetnek? A saját programjának az ismertetése és képviselete. Mi ezt akarjuk! Nekünk nem esne nehezünkre, ha önök velünk együtt, a mi programalapunkat támogatnák. A felhívásukból azonban nem derül ki, hogy jó célra, vagy esetleg a nemes programunk elferdítésére törekednek. A társadalmak téves és velejéig hamis „fenntartható élet” hibái úgy nem orvosolhatóak, ha önök netán csak az ideológiájuk homlokzatát rajzolják át, mondjuk a mi „fenntartható élet” szlogenünkre, hiszen ehhez komoly háttérprogram, a tárgyban felkészült szellem szükségeltetik.


A levél befejezéseként kérjük a Tisztelt Magyarok Szövetségét, ha egy mód van konferenciájukon mellõzzék a plágium kategóriájába sorolható témakört, vagyis a „fenntartható élet” elnevezést, de ha már az elõrehaladott elõkészítés okán ez nem megy, mindenkor kérjük társítani a forrás megjelölésével, tehát a Magyar Nádori Szövetséggel, valamint a rendezvényen szövetségünknek kérnénk lehetõséget biztosítani a „fenntartható élet” néven nevezett tartalom megvédésére! Ellenkezõ esetben senki és semmi sem moshatja le Önökrõl azt a vádat, hogy plagizáltak, ráadásul nem a magyarság szövetségének az elvét képviselik, hanem bizonyos egyeduralmi célok által vezéreltek.


További táptalajt szolgáltatnak azon pletykáknak, miszerint „az MSZ pontosan a Magyar Nádori Szövetség likvidálására és a FIDESZ (vagyis a háttérhatalom jobb keze által), a mozgolódó nemzetiek titkos kézbentartására, nemzeties lefárasztásra létrehozott, majd a tagság radikalizálódása és az irányítás alóli kibúvása miatt, hátsó döntés alapján szétzüllesztett Polgári Körök pótlására, ügynökök hozták létre és már a megjelenésük után, valamire való program nélkül reklámot kapott, valamint költséges rendezvényeket, országjárást tudtak lebonyolítani”.


Ha ezek a rémhírek nem igazak, kár õket táplálni. Vagy az illemszabályok és a jog szerint járnak el, vagy keressenek maguknak új jelmondatot!


Sopron: 2009-05-23. Tisztelettel: elnöke: Kõmûves Géza