NYÍLT LEVÉL az Echo Televízió munkatársaihoz a Jobbik EP-kampányfilmje ügyében


NYÍLT LEVÉL
az Echo Televízió munkatársaihoz a Jobbik EP-kampányfilmje ügyében

Adjon az isten!

Tisztelt Echo Televízió Szerkesztõség!

Szeretném felhívni figyelmüket arra, hogy a választási kampányok idõszakában minden törvényesen résztvevõ politikai szervezet hirdetéseit kötelesek megjeleníteni fõmûsoridõben.
Jelenleg Jobbikos barátaim között az a hír terjedt el, hogy a Jobbik Magyarországért Mozgalom Európa Parlamenti választási kampányfilmjét az Önök televíziója nem hajlandó közvetíteni.
Éppen ezért a szabad véleménynyilvánításhoz és terjesztéshez fûzõdõ alkotmányos jog nevében, valamint az ugyanezen 1949. évi XX. törvény sajtóról íródott passzusára alapozva arra kérem Önöket, hogy a többi induló szervezettel együtt a Jobbik kampányfilmjét is közvetítsék nézõik felé.
Olyan nem létezik, hogy egy hírigazgató, vagy reklámfelelõs dönthesse el, kinek és mikor engedik meg egy televízióban választási politikai mondanivalóját megjeleníteni. Ugyanis abban az esetben, ha egyetlen induló pártot beengednek a képernyõre, abban a pillanatban a többi pártnak is a törvény értelmében szintén kötelezõ jelleggel ott a helye, azonos mûsorterjedelemben, valamint mûsorsávban. És ez nem vita kérdése, hanem még a sokat vitatott ORTT rendelkezések is szólnak errõl.
Feltéve, de meg nem engedve bármelyik hírközvetítést is végzõ kereskedelmi csatorna részérõl ilyen elmarasztalható hozzáállást megengednének maguknak, valószínûsíthetõ a Jobbik kitûnõen képzett jogászainak szakszerû és ellenállhatatlan fellépése ebben az ügyben.
Szívbõl remélem, Önök sem vágynak például az ORTT elmarasztalására!


Ugyanez az üzenet természetesen vonatkozik a többi közszolgálati és bármely hírtovábbítással is foglalkozó tömegtájékoztatási eszközt mûködtetõ médiumra!
Ezért kérésemet megismétlem:
szíveskedjenek a Jobbik EP-kampányfilmjét a többi induló pártéval azonos mûsoridõben sugározni.
Nem nagy dolog az a harminc másodperc! Ráadásul az igazat mondja minden szereplõje.
Történetesen, hogy
MAGYARORSZÁG A MAGYAROKÉ!
Alig hinném, hogy az Echo Televízió ilyen botlás miatt kívánni elveszíteni nemzeti érzelmû nézõinek egy részét. Mert bizony ma már az is megeshet.
És ugyan ki siratna a Magunkfajták közül egy olyan csatornát, amely tudatosan vét a sajtóetikai normák tekintetében?! Borítékolom, senki!

További jó egészséget, sok sikert és a Jobbik kampányfilmje után valószínûsíthetõen el nem maradó, emelkedõ nézettséget kívánok tisztelt munkatársaiknak!

Ferencváros, 2009. május 18-án

Üdvözlettel:
Lengyel Károly

Szebb Jövõt!