A MAGYAR VÍZ A MAGYAROKÉ!FELHÍVÁS

MUNKÁRA MAGYAROK!

NÉPSZAVAZÁS A MAGYAR VÍZÉRT!A MAGYAR VÍZ A MAGYAROKÉ!


Adjon az Isten!


Tisztelt Magyar Testvéreim!


Mindenünnen olvashatók a rémhírek, amik alapján joggal vélelmezhetõ, hogy a hazáját árunak tekintõ, és aszerint is cselekvõ közéleti bûnözõk szervezett szûk csoportja, az általunk kiizzadott adónkból érettünk el és kitartva, arra vetemedik, most már a tiszta ivóvizünket veszi célba saját zsebe hasznára.
Megvonnak tõlünk minden olyan vívmányunkat, amiért szüleink kõkemény kitartással, hosszú évtizedeken át megdolgoztak. Annak érdekében, hogy a ma élõ magyaroknak jobb sorsa lehessen, nagyszüleink és szüleink temérdek munkával járultak hozzá. Miközben a bolsevik hazugsággépezet naponta ontotta ígéreteit, egész generációk lelték vesztüket a vadkommunistából vadkapitalistává vedlett és vadliberális érdekcsoportok oltárán. A liberálbolsevik rablók csalással szerzett országlása nyomán sorainkban múlhatatlan hiány és ûr maradt.
A hazaáruló bitangoknak ma is ugyanaz a módszertana. Hazugságaikat ismerjük. Saját bõrünkön érezzük, hogy egyetlen betû erejéig nem történt változás Magyarországon közjogi és közéleti értelemben. A gyakorlatban pedig szintén a változatlanság uralkodik, vagy még rosszabb. Az elnyomók ugyanazok, csak éppen most már idegen jöttmenteket szolgálnak.
Minden bûnük fel van jegyezve, közülük egy sem kerülheti el eddigi tetteinek méltó büntetését! Acsarkodjanak bármit a Magunkfajtákra, az igazság nem változik - holnap sem.

Ebül vett jószág ebül vész! - tartja a magyar népi bölcsesség.

Nem volt elég, hogy a koppenhágai egyezmény keretében bûnös módon aláírták a magyar termõföld szabad tõkeként történõ tulajdonváltására szóló biztosítékot!
Ez önmagában hazaárulás!
Nem volt elég az sem, a nemzeti tulajdon döntõ többségét a kommunisták által elherdált irdatlan hitelösszegek fejében úgymond magánosítsák.
Ez önmagában hûtlen kezelés!
Nem volt elég neki az sem, hogy a történelmi láthatáron túlra nyúló mocskos hitelt a nyakunkba hazudják! Dédunokáink dédunokái sem volnának képesek kifizetni tolvajlásuk eredményét.
Ez önmagában hûtlenség!
Hazaárulás, hûtlen vagyonkezelés, hûtlenség. Kijelentõ módban.

Most bûnszövetkezetben tettek elõkészületet tömeges egészségkárosítással együtt járó, különösen nagy anyagi hátrányt okozó, tudatos veszélyeztetést meghaladó tényállás megvalósítására.
Ezt a magyar fogalomkör tömeggyilkosságra történõ elõkészületi szándékként képes csupán értelmezni. Az errõl nagy nyilvánosság elõtt tett nyilatkozat önmagában a büntetõ törvénybe ütközik. Tette ezt akár egy egyéni nyilatkozó, akár közéleti szervezet nevében az elvetemült.


Gondoltam tehát egy nagyot és merészet. Szótenger helyett tegyünk végre valami értelmeset!
Arra kérem az amúgy is köztiszteletnek örvendõ nemzeti elkötelezettségû jogászokat, éjt nappallá téve fogalmazzanak meg egy kérdést, amely alkalmas népszavazásra és azt terjesszék az OVB elé. Ez a népszavazás arról szóljon, hogy


A MAGYAR VÍZ A MAGYAROKÉ!

Ha ugyanis így megy tovább, a magyarországi hatalom bitorlói kiszáradásra ítélik saját véreiket! Ez pedig nem megengedhetõ! Se most, se máskor, sem itt, se máshol!
Biztosnak vélem azon állításom igazát, amely szerint egyedül nekünk, magyaroknak van jogunk eldönteni, mihez, kit engedünk hozzáférni.
Véleményem szerint a liberálbolsevik bûnbandának a magyar vízre nézni is csak vízummal megengedhetõ.

Ne feledje senki magyar, a magyarok vize a magyaroké! Nincs az a hatalom a világon, ami akaratunkon képes legyen megváltoztatni!
A kérdés pedig valahogy így kerekedne:

„Egyetért-e Ön azzal, hogy a Magyarország területén található bármilyen víz idegen, illetve kettõs állampolgárságú magánszemélyek vagy jogi személyek ne birtokolhassanak, felhasználói, valamint forgalmazási jogával soha ne élhessenek, idegen országból származó vizet idegenek ne forgalmazhassanak Magyarországon, valamint magyar vizet külföldre ne forgalmazhassanak magyarok sem.”


Ferencváros, 2009. május 9.

Lengyel Károly

Szebb Jövõt!