Varjas Tóth János: PETÕFI HA…PETÕFI HA…


Petõfi, ha szólhatott volna –
mit szólt volna Aradhoz?
Mit a kiegyezéshez?
Mit Trianonhoz?
Mit a nácizmushoz?
Mit a sztálinizmushoz?
Mit a cionizmushoz?
Mit 1956-hoz?
És a mai kékzászlós uniónistákhoz?
Mit a maffiák világuralmához?
És e rendõr kommandósított világhoz?
Tán csak röviden ennyit:
„Többek között,
Magyarságárulások folyama!”
Mert néki haláltusájában is -
feleségét és fiát is megelõzve -
az elveszejtetett Szent Szabadság
és Szent hazája volt minden gondolata!
És hová? És mivé lett ez a Szent Haza?!
És mivé a Népe?
És mit mondana, ha szólhatna
ma mindenkihez?
Talán csak annyit:”Tanuljátok meg
tiszta szívvel szeretni, ezt
a - szétszaggattatott - mai Magyar Hazát!
Ezt a Népet! - Mert e nép elárultatott
a legelárultatottabb minden népek közt
a föld kerekén”


2009. március 14-18.

Varjas Tóth János