Gazdasági szükségállapot szalvétába tekerve!


Válság - Gyurcsány rendkívüli parlamenti ülést akar

Gazdasági szükségállapot szalvétába tekerve!

Borítékolom erre sürgõsségi felhatalmazással fog törvényi hátteret kierõszakolni az ördögfattyú. Úgy tûnik, megérett a helyzet a teljes változásra. Az õ szempontjukból biztosan. Most folynak a legnagyobb kaszálások a kasszában, miközben a hóhérivadékok egy egész országot képesek volnának most már nem kínpadra, de vérpadra hurcolni.

Kijevben mínusz húsz fokban 2 millió ember egy hétig kitartott, amikor a parlamentjük elé vonultak. A többi szöveg.
Grúziában elkergették Sevarnadzét, a kommunista bérenc helytartót. A többi szöveg.
A szerbeknél is hasonló módon történt a változás. A többi szöveg.

Õk tudják, mikor kell a népnek összetartani!
Õk tudják, hogy a szabadság fontosabb!
Õk tudják, egyáltalán mit akarnak!!!

Ha most, a mocskos vörös-náci-cion-globalista készülõdésre nem lép az ország, akkor el kell fordulni a politikától. Majd élünk, ahogy tudunk. Dolgozunk (ha lesz mit), eszünk (ha lesz mit), iszunk (ha lesz mit), szeretkezünk (ha jut rá kalória), alszunk (ha lesz hol). Olvasunk az újságok sorai között, az is a több nappal elõbbi gyûrött szemetesbélelõ, vagy remitenda lesz.

S miközben gyerekeink feltarisznyáznának, útra kelnének a szélrózsa minden irányába, az itthon maradó öregek halkan elenyésznének. Húzzuk az igát, ameddig fel nem bukunk valamelyik rögben, amiben nem ismernénk fel a tegnapi hantokat.

Ilyen Magyarországot akarjunk? Ilyen körülményeknek vessük alá magunkat?

Kicsúszott a szájnak látszó végbelén egy eszementnek, hogy el is lehet innen menni. Hamarosan fordulni látszódhat a helyzet. Csak a magyar nép nem felkínálja a lehetõséget, hanem kerget, ha belendül. Aki pedig ezek mellé áll, maga is viseli majd azok sorsát.
Istennél a kegyelem!


Ferencváros, 2009. január 15.

Lengyel Károly