NYÍILT LEVÉL a Magyar Szociális Fórum tagjaihozAdjon az Isten!

NYÍLT LEVÉL
Magyar Szociális Fórum tagjaihozTisztelt Hölgyeim és Uraim!

Kéréssel és kérdéssel fordulok Önökhöz!

A kérésem egyszerû. Arra kérem Önöket, szíveskedjenek nyilvános választ adni, pontos meghatározás alapján nevesítve, hogy mit értenek a „szélsõjobb” megfogalmazáson. A csatlakozott szervezetek felsorolásából látom kiktõl kérdezek.

Minden él nélkül szeretném felhívni szíves figyelmüket, hogy sem Önök, sem mások nem sajátíthatják ki a bölcsek kövét.

Talán eljutott Önökhöz is a híre annak, hogy szeretett Hazánk, Magyarország milyen sanyarú sorsnak néz elébe? Nem az adófizetõk tehetnek arról, hogy az országnak olyan a vezetése, amilyen, s hogy olyan helyzetbe kormányozták, amilyenben vagyunk. Ehelyütt nem minõsítek, noha annál sokkal többet érdemelnek.

Megítélésem szerint aki ilyen helyzetben bárki segítségét elutasítja bármilyen ideológiára hivatkozva, az vak, vagy éppen olyan, mint az említett vezetõk. Másképpen fogalmazva, netán egy tõrõl fakadva teszik megbízóik szerinti dolgukat?

Mikor fogja fel végre a sok kicsi csoport - mert Önök is ide sorolhatók, lássuk be - , hogy itt egy
ÚJ PILVAX kell,
fentiek nélkül?!

Igen jól értették! A mostani, önmagát vezetõ rétegnek mondók semmit nem tettek Hazánk helyzetének jobbítása érdekében. Semmit. De facto et jure. És pont.

A vadkapitalista és neoliberális, a piac mindenhatóságát istenítõ eszmerendszer ezen a bolygón, mint látjuk és bõrünkön tapasztaljuk, végérvényesen és csúfosan megbukott. Bárki bármit mond, Magyarország adóságállománya idegen érdekek mentén, hazai talpnyalóik segítségével egetverõ hazugságokra épül. Mindent visszafizettünk tíztetejével. Ezek után vészhelyzetben arról értekezni, hogy az Önök által szélsõjobbnak nevezett embereket az ország vezetésébõl kirekesszék, vakságnál több – elhibázott, legkevesebb félreértett megítélésre vall.

Szélsõjobbnak azokat az önmagukat radikálisnak meghatározó csoportokat szokás manapság nevezni - kívülrõl süvítõ követelések hatására erõszakkal és koholtan, eleve elrendelt, kimódolt elképzelések mentén -, akik nem hajlandók a nemzetközi pénzipari háttérhatalmat elismerni mindenekfeletti kenyéradójuknak.
Távoli és merõben nemzetidegen, emberiségellenes szellemi szalonokban, hogy ne mondjam páholyokban kimódolt politikai divat annak érdekében, hogy a nemzetközi szélhámosok örökre rabszolgasorsra juttassák kifosztott népünket, a máig államalkotó többségben élõ keresztény Magyarországot.

Merõben kirekesztõ az a magatartásforma, amelynek alapján eretneküldözéshez hasonló rámutatással küldik egzisztenciális máglyára a lehetséges másként gondolkodókat. „Nem mondta, de gondolta!” – elvén ma Magyarországon bárkibõl lehet percek alatt rasszistát, antiszemitát faragni. Kérdés, kinek az érdeke, vagy kinek az érdekét sérti az illetõ.
Nem kell ahhoz antiszemitának lennie, vagy fajgyûlölõnek, hogy ezt a bélyeget a homlokára kovácsolják, akár egy szellemi patkót. Ó nem. Csak mutogatni kell, mint azt az elvárók kimondatlanul kérik. Önök is ezt tennék? Érdekbõl, vagy félelembõl? Mitõl félnek?

Ha tetszik, ha nem, ebben az országban olyan nyomornak nézünk elébe, amit még a vén Európa nem látott. A két világháború közötti gazdasági szakadékba rugdosott Németország egy Krõzus volt leendõ pénzügyi helyzetünkhöz képest, ha minden így megy tovább, ahogy ezek a vezetõk elgondolják. Elõdeik meg ezek mind egytõl egyig részese volt ennek helyzetnek a kialakulásában.
Pedig vannak sokan, akik ezt az egészet teljesen másképpen gondolják. S lehet joggal, egyre feszültebben, határozottabban sürgetnek szájalás helyett kizárólag magyar érdekek mentén végrehajtott valós cselekvést.

Egy szó mint száz, ha Önök kimondanak egy ilyen kitételt, mint alább a teljes írásban olvasható, akkor a Terror Házából a valódi terror háza felé sodorják ezzel a politikai csürhével együtt a belpolitikai helyzetet. Mindegy, hogy melyik valódi szélsõség kaparintja meg a hatalmat. Kommunistákból és ivadékaikból, a társult szabadrabló demokratákból, meg a valódi nácikból ez az ország nem kér. De csupán azért szélsõségezni, mert valaki gyorsabb és teljesen magyar érdekek, és értékek mentén képzeli jövõnket, merõ tévelygés.

Attól kezdve, hogy bárkire ujjal mutatva szélsõséget kiáltanak, önmagukat ugyanolyan helyzetbe hozzák, mint a jelenlegi országvezetés. Kirekesztettek lesznek saját hazájukban. Ha annak tartják ezt az országot.

Régen megérett az ország egy valós változásra. A Rózsadombi paktumok ideje lejárt. Azok, akik még most is abban a hitben élnek, hogy az ott lefektetett pontokat itt meg lehet valósítani, nem a valóságban élnek.

Most pedig, amikor egy világméretû pénzügyi járvány bontakozik ki, aminek nyomán akár a pénz fogalma is megkérdõjelezõdik lassan, új erõk leselkednek a hatalom megkaparintására. Kellene egy szelet a tortából? Nem kérem! Ez szolgálat, aminek ellenkezõjét tapasztalja ez az ország hosszú évtizedek óta. Illik tudomásul venni a realitásokat, hogy vannak, akiket éppen olyan megélt, becsületes szándék vezet, mint akik õket mostanság fasisztázzák, nácizzák. A valódi nácik régen fegyvert fogtak volna. Õk nem azok. Türelmetlenek lehetnek, de nem nácik. Arról már szó se essék, hogy a fasiszta és a náci két külön fogalom társadalomfilozófiai értelemben. De ennek elemzését nem várom Önöktõl. Ez a rámutatás másról szól.

Arra kérem Önöket ismét, szíveskedjenek egy jelentõs társadalmi csoportról nem megalázó jelzõk kíséretében nyilatkozni. Arra kérem Önöket, hogy szíveskedjenek pontosan kifejteni a politikai deviza-divatházaktól származó társadalompolitikai meghatározásuk mibenlétét. Hiszen amit alább olvashatunk nem egyéb, mint köd. Szószóró flittercsillogás, hogy hamarabb elfogadtassák elképzeléseiket a megcélzott, eddig is serényen megvezetett nyomorgókkal.

Bizonyító érvekkel levezetett nyilvános válaszukat és megtisztelõ figyelmüket köszönöm!

Üdvözlettel:
Lengyel Károly
Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Budapest, 2008. november 17.

Szebb Jövõt!

**************************************

A Magyar Szociális Fórum alapító szervezeteinek felsorolása

Alapító szervezetek:
Állástalan Diplomások Országos Bizottsága (Egyesület, ÁDOB), ATTAC- Magyarország Egyesület, Baloldali Alternatíva Egyesület (BAL), Budai Munkáskör, Borsodi Civilek Közéleti Szövetsége (BCKSZ), Baloldali Együttmûködési Tanács (BET), Civil International Polgári Liga, Civil Parlament, Civil Voks, Gondolkodjunk Együtt internetes folyóirat szerkesztõsége, Eszmélet Baráti Kör, Ferencvárosi Munkás Szabadidõ Egylet, Haladó Erõk Fóruma (HEF), Humanista Mozgalom, Kádár János Baráti Kör, Kézfogás újság szerkesztõsége, Létminimum Alatt Élõk Társasága (LAÉT), Magyar Antifasiszta Liga (MAL), Magyar Cigányok Antifasiszta Szervezete, Magyarországi Vad- és Élõhelyvédelmi Egyesület, Marx Károly Társaság (MKT), Munkanélküliek és Álláskeresõk Budapesti és Regionális Egyesülete, Romák Felzárkóztatásáért Egyesület (Gödöllõ), Társadalmi Demokráciáért Mozgalom (TDM), Társadalmi Érdekegyeztetõ Tanács (TÉT), Világszabadság internetes folyóirat szerkesztõsége

Idézet az MSZF felhívásából:

A Gondolkodjunkegyütt csatlakozott a Magyar Szociális Fórum Hálózatához
Kedd 2007. június 12.

Civilek! Honfitársak! Munkások, bérbõl és fizetésbõl élõk, fiatalok és idõsek, nõk és férfiak! Harapófogóba kerültünk. Egyik oldalról a neoliberális megszorítások, a TOTÁLIS PIACOSÍTÁS A NAGYOBB PROFITÉRT, a másik oldalról az egyre erõsödõ és fertõzõ vírus jelentkezik: SZERVEZETT SZÉLSÕJOBBOLDALI-NEOFASISZTA POLITIKAI ERÕ TÁMADJA A TÁRSADALOM EGÉSZÉT, fõleg a munkanélküli, perspektíváját veszített FIATALOKAT.

Védd meg magad a neoliberalizmus és a szélsõjobb ellen! Magyar Szociális Fórum Hálózat A Magyar Szociális Fórummozgalmakért Alapítvány (MSZF-A) gyûlésének felhívása - 2007. június. 9.)

Civilek! Honfitársak! Munkások, bérbõl és fizetésbõl élõk, fiatalok és idõsek, nõk és férfiak! Harapófogóba kerültünk. Egyik oldalról a neoliberális megszorítások, a TOTÁLIS PIACOSÍTÁS A NAGYOBB PROFITÉRT, a másik oldalról az egyre erõsödõ és fertõzõ vírus jelentkezik: SZERVEZETT SZÉLSÕJOBBOLDALI-NEOFASISZTA POLITIKAI ERÕ TÁMADJA A TÁRSADALOM EGÉSZÉT, fõleg a munkanélküli, perspektíváját veszített FIATALOKAT.

Sokan nap mint nap arról beszélünk, hogyan tudjuk megvédeni magunkat a súlyosbodó szociális és gazdasági nehézségektõl. A szélsõjobboldali, újnyilas, neofasiszta csoportok alternatívája - emberellenes, rasszista és erõszakos cselekedeteikkel -, nem a megoldás felé, hanem pusztuláshoz, (polgár)háborúhoz vezet. Van mód azonban humanista ellenállásra a világméretû szociális fórummozgalmak keretében! E mozgalmak alapeszméje a társadalmi szolidaritás, a dolgozó emberek és a munkanélküliek összefogása.
(...)
http://gondolkodjunkegyutt.hu/spip.php?article159