MANIPULÁCIÓ

Az agy irányítása halk hangokkal és szuperszámítógépekkel

Az agyátalakító eljárás egy tudatalatti vezetõ technológián alapul: a Halk Hang Terjesztõ Spektrum (SSSS), amit néha "S-quad"-nak vagy "Squad"-nak hívnak. Dr Oliver Lowery (Norcross, Georgia) fejlesztette ki és az Amerikai Szabadalmi Hivatalnál 5,159,703-as számon jegyezték be "Halk Tudatalatti Bemutató Rendszer" néven 1992 október 27-én. Részlet a szabadalomból:

"Egy halk kommunikációs rendszer, amelyben kiáramlás nélküli vezetõk a nagyon alacsony, vagy nagyon magas hangtartományban esetleg az ultrahang frekvenciatartományban felerõsítik, vagy módosítják frekvenciájukat a kívánt értelemmel és akusztikusan vagy vibrációval terjesztik az agyba általában hangosbeszélõkkel, fülhallgatókkal vagy piezoelektromos átalakítóval. A módosított vezetõt azonnal valós idõben lehet sugározni, vagy akár rögzíteni és tárolni mechanikus, mágneses vagy optikai médiumon a késõbbi vagy ismételt lejátszáshoz."

A Silent Sounds Inc. írása szerint mostmár az is lehetséges, hogy szuperszámítógépek segítségével emberi érzések EEG jeleit analizáljuk és lemásoljuk majd tároljuk ezeket az "érzelem jelzõ halmazokat" egy másik számítógépen és kívánság szerint "halkan elõidézzük és megváltoztassuk az emberek érzelmi állapotát".

A Silent Sounds Inc. állítása szerint csak a pozitív érzelmek irányában érdekeltek, de a katonaság nem korlátozott. Nyilvánvaló, hogy ez az Amerikai Nemzetvédelmi Minisztérium egyik projektje.

 

A Silent Sounds Inc. elnöke Edward Tilton ezt írja az S-quad-ról egy 1996. december 13-án írt levelében:

 

"Minden vázlat titkosítva lett az amerikai kormány által és nem hozhatjuk nyilvánosságra a pontos részleteket... ...kazettákat és CDket készítünk a német kormánynak, de még a volt Szovjetunió államainak is! Tesszük mindezt az amerikai kormány engedélyével. A rendszert a Sivatagi Vihar hadmûveletben (Irak) sikeresen alkalmazták."

Az "Indukált alfától thetáig terjedõ biológiai visszacsatolási halmazmozgás" címet viselõ grafikus illusztráció ami az íráshoz tartozik, "#AB 116-394-95 nyílt" jelzést kapott és ez a "világ leghatékonyabb és legérzékenyebb elektroencefalográf (EEG) gépének" kimeneti eredménye. Az erõsítése 200 000-szeres, amíg a használatban lévõ EEG gépek kb. 50 000-szeres erõsítésre képesek. Egy program irányítja a "számítógépek leggyorsabbja" által, ami hangnullázó technológiát használ, mint a nukleáris tengeralattjárók érzékelõ rendszere, melynek segítségével hatalmas távolságokból érzékelhetõek kis objektumok.

Azért kell ilyen magas technológiát használni, hogy fel tudjuk térképezni és ki tudjuk mutatni az agyhullámok mozgó halmazait. Az illusztráció egy átlagember EEG jeleit mutatja, amit a bal és jobb agyféltekébõl egyszerre vettek fel. A két agyféltekébõl vett minták eltérõnek tûnnek, de valójában ugyanazok (ha leszámítjuk a jobb és bal agyfélteke normális eltérését)

AZ ÉRZELMEK KLÓNOZÁSA

Ezeknek a számítógéppel gyorsított EEGk hsználatával a tudósok meg tudják határozni és el tudják különíteni az agy alacsony hullámhosszú "érzelem jelzõ halmazait", szintetizálni és tárolni tudják õket egy másik számítógépen. Más szóval az agyhullám minták finom eltéréseit tanulmányozva, miközben a célszemély egy speciális érzelmet él át, a tudósok képesek felismerni az agyhullám minta kísérõ jelenségeit és mostmár reprodukálni is tudják ezeket. "Ezeket a halmazokat ezután a Silent SoundŽ vezetõ frequenciájára helyezik és halkan elõidézik ugyanazt az alap érzelmet egy másik emberben!"

A RENDSZER MÛKÖDÉSE

Többrõl van itt szó mint egy egyszerû tudatalatti hangrendszerrõl. Rengeteg szabadalmaztatott technológia létezik, amelyeket a megfelelõ frequenciára hangolva különbözõ hatásokat érhetünk el.

Kétféle módszer létezik. Egyik az agyba irányított mikrohullám, de ez csak rövid távú mûködést tesz lehetõvé. A másik módszer, amint már feljebb leírtam, az egyszerû rádió és televízió frequenciákat használja.

Az eljárásnak határtalan pozitív felhasználási területe létezik, a negatívról nem is beszélve. Habár az tény, hogy a hangokat mûszerek nélkül észlelni lehetetlen, ezért a technika felelõtlen használata komoly veszélyforrást jelenthet.

Sokkal általánosabb használatban a SSSS rendszert a hanggal való irányításban is segíthet, így például biztonsági rendszerekben. Nem beszélve arról, hogy a boltokban, bevásárló központokban szóló zene hordozhatna magában egy rejtett jelet, ami a bolti lopásról "beszélné" le az embereket.

A szabadkereskedelmi felhasználásban ez a technológia mint relaxációs, meditációs kazetta jelenhetne meg. Akár még a tanulásban is segíthetne. Gondoljuk csak el milyen jó lenne, ha nincs kedvünk a tanuláshoz, csak berakjuk a CDt a lejátszóba és máris ellenállhatatlan vágyat érzünk hozzá.

Az orvosi felhasználásban segíthetne a pszichiátriai és pszichoszomatikus problémákkal küzdõ betegeken. A technológia azonban csak a teljesen jó hallású embereken segíthet.

Hivatalosan tagadva

   Tény, hogy az USA kormányzata,  évek óta tagadja, illetve visszautasítja a tudat befolyásoló fegyverek létezését. Az elmúlt évben  jelent meg egy cikk a US NEWS & WORLD REPORT –ban „Csodafegyverek” címmel, amelyben egyszerûen áttekintették a nem-halálos és a kevésbé halálos  fegyvereket. Egy szó sem esett az S-quad -ról, habár ezt a technológiát már több mint 6 éve alkalmazzák.

Kivonatok az olvasott cikkbõl:

„Charles Bernard  korábbi haditengerészeti fegyverkutatási vezetõ állítja, hogy ’ A sugár-ágyú dolgok közül õ még látott egyet mûködés közben’”

„ A   DARPA (Amerikai Védelmi Minisztérium Kutatási Részlege) néhány évenként elõáll azzal, hogy a központi idegrendszer irányítása megvalósíthatatlan. Dr. F. Terry Hambrecht , aki a Neural Protézis Program vezetõje úgy nyilatkozott, hogy  „semmi sem lehetetlen, de ez túlságosan is science-fiction és ezért tartja azt teljességgel valószínûtlennek.”

Lehet, hogy „ez túlságosan science-fiction és ezért valószínûtlen” –nek hangzik, de nem az. Viszont ez az, amit a hatalom el akar velünk hitetni.

A gondolat, ami a nem halálos fegyverek mögött van, az az, hogy anélkül tegyék harcképtelenné az ellenséget, hogy megölnék azt. Ezen kívül lázadás esetén képesek legyenek irányítani, illetve biztosítani a szituációkat úgy, hogy maradandó sérülés nélkül megbénítsák a résztvevõket, anélkül, hogy tudatában lennének ennek.

Az elektromágneses tudatbefolyásoló technológiáknak bele kéne esniük ebbe a fegyverosztályba, de mivel létezésüket hivatalosan tagadják, ki az aki el tudná dönteni mikor és hol fogják azokat bevetni?

És akkor miért kellene kiválasztott cégeknek a szórakoztató iparban engedélyezni a hozzáférést ehhez a technológiához, amikor annak létezését a nagyközönség elõtt  hivatalosan cáfolják.

A legutóbbi idõkig ez a kõfal megközelítése a totális tagadásnak illetve hallgatásnak még mindig szilárdan tartja magát az Amerikai Kongresszus bizottságai felé.

A Gazdasági Bizottságot Jim Saxton elnök 1998 Február 25.-én összehívta a „Rádió frekvenciás fegyverek hallgatásának és elburjánzásának potenciálisan a gazdaságra gyakorolt hatásai” miatt. A felkért tanúvallomásokat tevõ személyek között számos szakértõ volt a katonaságtól.

Dr. Alan Kehs,  az Amerikai Katonai Laboratóriumoktól átfogóan kifejtette az RF fenyegetést.

Mr James O’Bryon a Pentagon egyik magas rangú fegyvertesztelési igazgatója kifejtette az éles tesztelés szerepét, illetve azt, hogy hogyan mûködnek a teszt katonai felszerelésben szereplõ RF fegyverek.

Mr David Schriner az elektronikai hadviselés szakértõje beszélt az RF fegyverek építésének nehézségeirõl és a terroristafenyegetésrõl.

Dr. Ira Merritt a Rakéta Védelmi és Ûrtechnológiai Központ egyik vezetõ munkatársa beszélt az RF fegyverek alkalmazásának volt Szovjetunió területén történõ elszaporodásáról. Habár ezek az államok adnak némi információt technikai érdekeltségeikrõl, meglehet, hogy sokkal fontosabb azaz információ, amit nem adnak ki: információ azokról a létezõ rádiófrekvenciás fegyverekrõl, amelyek közvetlenül hatnak az emberi agyra is az idegrendszerre.

KGB PSZIHOTRONIKA

Ez a technológia nem máról holnapra keletkezett. Az Egyesült Államokban és valószínû, hogy a fél világon hosszú története van a kifejlesztésének és folyamatos eltitkolásának.

Tudjuk, hogy a volt Szovjetunió tevékenyen elkezdte ilyen irányú kutatásait. Egy régebbi cikkbõl még az 1970-es években megtudtuk, hogy a Szovjet KGB kifejlesztett egy pszihotronikus befolyásoló rendszert (PIS - a Psychotronic Influence System) amellyel a katonákat programozható „emberi fegyverekké” tudták változtatni. A rendszer kombinálva alkalmazta a nagyfrekvenciájú rádióhullámokat és a hipnózist. Yuri Malin Gorbacsov volt biztonsági tanácsadója szerint a PIS projektre válaszképpen Carter elnök szintén elindított egy hasonló kiképzési tervezetet

A HADIIPARI KOMPLEXUMOK HATALMA

Jan Weisemann írt egy találó leírást arról a helyzetrõl, ami jelenleg az Egyesült Államokban uralkodik, illetve a haderõrõl és arról, hogy a jelenlegi szituáció hogyan jött létre.

„A Hidegháború alatt az USA viszonylag nyílt nukleáris fegyverkezési versenyben állt a Szovjetunióval, de a nem hagyományos fegyverek fejlesztésének terén szintén folyt egy titkos verseny. Mialatt a titkosszolgálatok folyamatosan növelték a hatalmukat (a Második Világháborút megelõzõen csupán másodlagos szerepük volt a kormányzaton belül), hatalmas pénzösszegeket költöttek technikai fejlesztésekre, hogy túljárhassanak egymás eszén.

És amint az amerikai titkosszolgálat elkezdett növekedni, egy titkos kultúrát hozott létre. Ez a titkos kultúra felhatalmazta a hírszerzést, hogy implementálják a különbözõ kifejlesztett technikákat abból a célból, hogy okosan kijátszhassák a demokratikus folyamatokat és intézményeket…

Mint számos más demokráciában, az USA Kormányzata két alapvetõ részbõl épül fel: a választott testületbõl, mint a különbözõ kormányzók, bírók, kongresszustagok és az elnök, illetve a nem választott bürokrácia, melyet a számos szövetségi ügynökség képvisel.

A jól kiegyensúlyozott és korrekt módon funkcionáló demokráciákban a kormányzat választott részének a gondjaira van bízva a nem választott bürokratikus apparátus, valódi hangot biztosítva ezáltal az embereknek kormányzatuk napirendjének  kijelölésében.

Miközben az USA Kormányzatának jelentõs része kétségtelenül követi ezt a demokratikus elvet, egy figyelemre méltó része az USA Kormányzatának teljes titokban mûködik és a saját számon kérhetetlen napirendjét követi, amely ismeretlen, és nagyon gyakran teljesen különbözik a nyilvános napirendtõl.”

Az Egyesült Államok egyik legnépszerûbb háborús hõse: Dwight Eisenhower, aki a szövetségesek fõvezéreként szolgált a Második Világháború alatt, és késõbb megválasztották az USA 34.-ik elnökének. Õ intézte ezeket a szavakat a nemzethez 1961-ben mondott leköszönõ beszédében: „Rá lettünk kényszerítve arra, hogy méreteiben a leghatalmasabb hadiipart létrehozzuk. Hozzávéve ehhez azt a három és fél millió férfit és nõt, akik direkt módon alkalmazottai a védelmi szervezetnek, mi évente többet költünk katonai biztonságra, mint az Egyesült Államok vállalatainak nettó bevétele.

Ez a roppant katonai szervezet és hatalmas hadiipari párosítás új az amerikai gyakorlatban. A teljes gazdasági, politikai, és még spirituális hatását is érezni minden városban, minden állami intézményben és a szövetségi kormány minden hivatalában. Elismerjük az elkerülhetetlen szükségét ennek a fejlesztésnek. Mégis nekünk tilos elmulasztanunk megérteni annak halálos hatásait. A mi munkánkat, erõforrásainkat és életszínvonalunkat mind maga után vonja, csakúgy, mint a teljes társadalmi struktúránkat.

„A kormányzati bizottságokban õrködnünk kell a hadiipar  felhatalmazás nélküli beszerzéseivel szemben. A lehetõség a  pazarló hatalom baljóslatú növekedésére létezik és létezni is fog. Nekünk soha sem szabad megengednünk, hogy ennek a kombinációnak súlya veszélyeztesse a szabadságunkat, vagy a mi demokratikus folyamatainkat.

NEMZETKÖZI AGGODALOM AZ ÚJ FEGYVEREK MIATT

Az Egyesült Nemzetek Szövetségét 1945-ben abból a célból alapították, hogy „megvédjék a következõ generációt a háború istencsapásától”. A Közgyûlés 1975-ben fontolóra vette a Szovjetunió felvetését, amely: ” Tilalom az új típusú tömegpusztító fegyverek és fegyverrendszerek kifejlesztésére és gyártására” vonatkozott.

1979-ben a Szovjetunió közzétett egy listát néhány szóba jöhetõ tömegpusztító fegyverrõl:

1. Radiológiai fegyverek (radioaktív anyagokat felhasználva), melyek a nukleáris robbanásokhoz hasonló ártalmas hatásokat képesek elõidézni;

2. Részecske sugárfegyverek, amely töltött vagy semleges részecskéken alapszik biológiai célpontokra fejtve ki hatását;

3. Infrahangos akusztikus sugárfegyverek;

4. Elektromágneses fegyverek, melyek bizonyos rádiófrekvencián mûködnek, melyek hatással lehetnek az emberi szervezetre.

Válaszként az USA és más nyugati államok húzták az idõt. Adtak egy hosszú nyakatekert indokot, de az eredmény ugyanaz volt.

Egy újságcikk azzal állt elõ, hogy „A Nem Halálos Fegyverek Veszélyeztethetik a Szövetséget”, a szerzõ megjegyezte, hogy bizonyos konvencionális fegyverek magukba foglalnak számos nem hagyományos fegyvert, úgymint:  „felhasználva az infrahang, vagy elektromágneses energiát (beleértve a lézereket, mikrohullámot, vagy rádiófrekvenciás sugárzást, vagy agyhullám frekvencián villogó fényimpulzusokat), vagy ezek hatásait.”

Harald Girang, a Nemzetközi Mikrohullámú Támadó Fegyverek Elleni Bizottság Vezetõje elmondta nekem, hogy Õ úgy gondalja, hogy a kormány a nem halálos fegyverekkel kapcsolatos legújabb stratégiája mögött van egy kibúvó. Azok, akik jelenleg nyilvánosságra hoznak valamennyit, igényt támasztanak az alapos vizsgálatra, hogy megkapják a nagyközönség jóváhagyását. Persze az elektromágneses tudatmódosító technológiák nincsenek megemlítve, azonban behúzhatják azt a kevésbé halálos fegyverek esernyõje alá.

Ezek a fegyverek jelenleg átkerültek adva a Védelmi Minisztériumtól az Igazságügyi Minisztériumhoz. Miért?  Azért, mert van néhány nemzetközi egyezmény, amely kimondottan korlátozza, vagy kizárja az ilyen természetû fegyvereket a nemzetközi hadviselésbõl.

Más szavakkal, fegyverek, amelyeket kizártak az országunk legrosszabb ellenségei elleni felhasználásból ( ez a tény nem állja meg a helyét Irak esetében, hiszen az USA alkalmazta ezeket a fegyvereket iraki célpontok ellen!) most fel lehet használni a saját állampolgáraink ellen a helyi rendõrsági részlegek által, mint például az amerikai nukleáris politika ellen békésen tiltakozó csoportokkal szemben.

A GLOBÁLIS ELME BEFOLYÁSOLÁS  FELÉ…

A titkolódzás magába foglalja az elektromágneses tudatbefolyásoló technológiák fejlesztését, amelyben roppant hatalom rejlik. Õszintén szólva, aki irányítja ezt a technológiát, az irányíthatja az összes ember elméjét.

Észrevehetõ, hogy az USA Kormányzata eltervezte, hogy kiterjeszti ezen technológia hatókörét, hogy beborítson minden embert, minden országban. Ez kivitelezhetõ, és kivitelezés alatt áll, a majdnem teljesen kész tengeren túli HAARP Projekt és a GWEEN hálózat USA területén történõ kialakítása révén. Az USA Kormányzata ezt mind tagadja.

Dr Michael Persinger a pszichológia és az elmetudományok professzorra (Laurentian University, Ontario, Canada).  Te már találkozhattál a nevével a Rezonancia oldalakon, ahol megemlítésre került kutatási eredményei között az, hogy az erõs elektromágneses mezõk hatással lehetnek az emberi agyra.

„A temporális lebeny  stimulációja” mondta, „elõidézheti különbözõ érzetek megjelenését, eltévedést, érzékelési rendellenességeket. Aktiválhat képeket az alany memóriájából, beleértve rémálmokat és szörnyeket, melyek normál esetben el vannak nyomva.”

Dr.Persinger írta egy cikket néhány évvel ezelõtt ezzel a címmel, hogy „ Emberi Agyakhoz Való Direkt Hozzáférés Alapvetõ Algoritmusok Elektromágneses Indukciója révén. Ebbõl egy kivonat:

„Kortárs idegrendszerrel foglalkozó tudósok utalnak egy alapvetõ algoritmus létezésére, amely minden érzékelésre vonatkozó ingert lefordít egy belsõ agyspecifikus kódra. A kód direkt  módon történõ stimulációja esetén, az emberi agynál az alkalmazott elektromágneses minták energiaszintjei belül vannak a geomagnetikus aktivitás tartományán.

A folyamat, amely össze lett kötve az agyhõmérséklet szûk sávjával, minden emberi agynál lehetõvé teszi a hatást egy szubharmonikus frekvencia által, aminek a tartománya kb 10Hz-nél van és csak 0,1 Hz lehet az eltérés. „

A cikket ezzel fejezi be:

„Az utóbbi két évtizedben merült fel egy lehetõség, amely valószínûtlen volt, de mára határozottan megvalósíthatóvá vált. Ez a lehetõség, egy technikai képesség az emberiség többsége (kb. 6 milliárd ember) agyának direkt módon történõ befolyásolására neurális információ generálása révén.

Az ilyen történelmi lehetõségek kialakulása, mint amilyen kiterjesztette a puskaport az atombomba irányába, eredményezte a legnagyobb változásokat a szociális evolúcióban, ami rendkívül gyorsan bekövetkezett az alkalmazást követõen. Az ilyen technológiák helytelen alkalmazásának kockázatát csak egy folyamatosan fenntartott (nyilvános és tudományos) párbeszéd csökkentheti elfogadható mértékûre.”

Mivel az USA Kormányzata teljes mértékben tagadja ezeknek a technológiáknak a létezését, ez a nyílt párbeszéd a mai napig sem jöhetett létre.

Köszönetnyilvánítás

Szeretném külön megköszönni Jan Wiesemann -nek  az általa elküldött nyilatkozatokat és szabadalmakat, melyek a kulcsköveit képezik ennek a cikknek.; Mike Coyle –nak, aki számítógépes kereséssel további találmányokat hajtott fel; és mindenkinek aki újságkivágásokkal, cikkekkel, morális és anyagi támogatással láttak el bennünket (Resonance szerkesztõség), ami nélkül  már régóta be kellett volna szüntetnünk a publikálást.

A szerzõrõl:

Judy Wall is Editor and Publisher of Resonance, the Newsletter of the Bioelectromagnetics Special Interest Group. Pages 11-13 and 15-16.