Reszkess Sátán!


Gavallér János

Reszkess Sátán!


Végigcsörömpölt a világon a lánc,
rabok voltunk, gyengék, árvák,
Zsinatok hangja kovácsolt ránk acélt…
S a lélek él!
Erõsebb földi hatalmaknál,
s nagyobb, a legnagyobb akaratnál:
Reszkess pénzvilág! Reszkess Sátán!
A lélek él, s letépi láncát!

Letépi láncát sok ezer év,
véget ér a borzongó szenvedés!
Isten kiált! S beleremeg a föld!
A lélek él!
Erõsebb földi hatalmaknál,
s nagyobb, a legnagyobb akaratnál:
Reszkess pénzvilág! Reszkess Sátán!
A lélek él, s letépi láncát!

Kitépi tudatából az ember,
kitépi zsarnokok rongyszívét,
fordul a szél, új viharok jönnek!
A lélek él!
Erõsebb földi hatalmaknál,
s nagyobb, a legnagyobb akaratnál:
Reszkess pénzvilág! Reszkess Sátán!
A lélek él, s letépi láncát!

Üzennek a csillagok, üzen az ég:
Lesz még a földön nektár és méz!
Ragyogni fog még az emberszív!
A lélek él!
Erõsebb földi hatalmaknál,
s nagyobb, a legnagyobb akaratnál:
Reszkess pénzvilág! Reszkess Sátán!
A lélek él, s letépi láncát!

2012. 01. 11.