DominóelvGavallér János

Dominóelv


Tetszik, nem tetszik, ha bedõl egy Európai Uniós ország, be fog dõlni több is; (amit Eisenhower a kommunistákra alkalmazott, a kapitalizmus országaira is jellemzõ lesz), sõt egy gazdasági közösség nem tekinthetõ mértékadó, kellõ komolyságú tényezõnek, ha egy állama, egy fiókszervezete mûködésképtelen: Így fel kell tételezni, hogy az EU csak egy dróton rángatott bábu! Mint ismeretes, Henry Kissinger diplomáciai sakkpartijaiban szerepelt az érv, mely szerint nem ismeri Európa hívószámát (telefon) és Európa megkezdte az amerikai intenzív területfoglalási szisztéma megvalósítását. S lõn: A pénz kiszorította az embert a házából!

Ismer a világ és a történelem, furcsábbnál, furcsább forgatókönyveket, amelyek vagy léteztek, vagy sem, - mindenesetre nincs az emberbe kódolva a kérlelhetetlen harc, inkább a segítõ szándék-, ám a megvalósult realizmus tükörképe meglepõ azonosságot mutat a múltban készült elméletekkel. A gondolkodó elme, el-elmereng: - Az illuminátusok, szabadkõmûvesek, titkos társaságok, HAARP projekt, gondolatolvasás stb.- hová vezeti az emberiséget egy ilyen felgyorsult ezer ágra szabdalt, ám mégis a pénz markában fuldokló média? A hatalom (háttér, tudományos, vagy ezoterikus) tehetetlenül asszisztál ahhoz, hogy felszámolásra kerüljön a hagyományos társadalmi gondolkodás, hogy tudni illik:
AZ EMBER MINDENTÕL FONTOSABB!
Az egzisztenciálisan megvásárolt ember elállatiasodott: Lehet valaki ilyen-olyan professzor, drámaíró, köztisztviselõ, újságíró, hiszen a magántulajdon által (magánérdek által) diktált hír számít csak hírnek, azaz vakengedelmességgel kell szolgálnia a kenyéradóját annak, aki a „jóléti világ” tagja kíván lenni.

A „jóléti világ” érték meghatározója a pénz.

A gyarmatosításon hízott gazdaságok hozzászoktak, hogy oly mérvû egyenlõtlenségek uralkodnak a világban, amelyek figyelmen kívül hagyják az általános emberi szükségletek erkölcsi normáit. Soha nem érdekelte a kizsákmányolót a kizsákmányolt életkörülménye. Az Emberi Jogok Nyilatkozata kimondja az emberi élethez való jogot, ugyanakkor az erõsebb jogán szerzett magántulajdon szent és sérthetetlen, de az éhezõnek nincs módja azt vizsgálni, vizsgáltatni, hogy az erõsebb jogosult-e az általa elõállított termék profitjára, vagy csak az erõsebb jogán bekebelezi a munkaerõ által elõállított javakat. Wass Albert San Franciscoi elõadásában -http://www.youtube.com/watch?v=GBTZPNG0dis- rámutat a nyugati világ felelõtlen magatartására („a rontás nyugatról jött”), ami szerint addig nem foglalkozik semmilyen problémával, ameddig az nem érinti konkrétan. (Az a király, aki nem veszi figyelembe a legutolsó alattvalójának a sorsát, az a király a pillanat zsarnoka és birodalma halálra ítélt.) A meghatározó erõk csak és kizárólag a saját érdekeik szerint hajlandók értelmezni, figyelembe venni a világ problémáit. Sohasem vizsgálták a lélekre gyakorolt igazság emberiségre ható mivoltát, csak és egyértelmûen a haszongyarapodás valóságát. Ez a gyakorlat oda vezetett, hogy mára nincs a világon igazságszolgáltatás, csak és kizárólag az egzisztencia-pénz által diktált jogszolgáltatás. A magántulajdon áthágta a szakrális törvényeket és átváltozott egy mindent felfaló szörnnyé (a magyar népmesék gömböce), amely szörny látszatra csak a leggyengébb láncszemet falja fel, a valóságban azonban a kígyó harapott a farkába.

Átrendezõdés

Minden valószínûség szerint, Görögország csõdje, végigsöpör Európán, azaz a mûvileg gyártott gazdasági –valójában banki hitelre épülõ-, látszat-hatalom összeroppan. A hét évenkénti adósság-elengedés, amelyet a Biblia kötelezettségként ír elõ, vagyis a kereszténység normarendszere, nem kompetens a keresztény Európában. A magántulajdon túlburjánzása által a bankár-kaszt veszi a bátorságot és provokálja a nemzetgazdaságokat:
„A minta abban áll, hogy a hatalom a kisebbségekkel veszi körül magát, mert így tudja legkönnyebben hûségre és politikai törekvéseinek odaadó szolgálatára bírni õket. Ennek a mintának, amely a történelem folyamán sokféleképpen ismétlõdött, többség és kisebbség szembeállítása volt a következménye.”
Mesterséges ellentét-lufik lebegnek fölöttünk, és mint Magyarországon a Jobbik, erre minden országban találnak vevõket, amelynek eredményeként helyi háborúkat generálhatnak, vagy néhol oly szélsõséges önbíráskodó-terrorizmust idéznek elõ, mint Norvégiában, avagy 9/11. Az igazságszolgáltatás kijátszása által, pénzszolgasággá vált a haszongyarapodás. Mert nem írja elõ törvény, így nincs erkölcsi norma, nincs meghatározva az a minimális jövedelem, ami a létfenntartás biztonságának érdekében elengedhetetlen. Azaz a bankok, hitelfedezetként, akár egy ember, vagy akár egy ország teljes jövedelme felett is rendelkezhetnek, ami egy mesterséges elvi nonszensz. A valószínûség szerint, tehát Görögország csõdje, azt fogja jelenteni, hogy mûködésképtelen a tõzsdére épülõ össztársadalmi szerencsejáték: Az elsõ dominó már dõl, de még nem borította fel az utána következõt.

Azt tartja egy mondás – fogalmam sincs, hogy honnan származik-: Hamarabb feláll az, aki elõbb esik el! (Mi egyébként is ismerjük az utolsó csatlós esetét) Természetesen, ebbe az embertelen szerencsejátékba, minden dominó fel fog borulni, mert a gazdaállat éhsége kielégíthetetlen.

2011. 10. 13.