Róma elveszett


Gavallér János

”Róma elveszett”


Nem látom a tükröt, azaz mintha kihalt volna a kontroll, rohan a világ egzisztencia-szakadékába: Mindenki és bárki csak és kizárólag megfelelési kényszer alatt hajlandó gondolatait nyilvánosság elé tárni. Holott mindenki tudja, érzi -Orbán Viktor szavaival élve- „Róma Elveszett” és a világ összes „hódolója” Rómát élteti!!!

A világ „háttérhatalma” képtelen a saját maga által hozott banktörvényeket realizálni, képtelen elhitetni a világgal, hogy nem a pénznyomtatás által nõ a termelékenység.
Hogy-hogy, hogy nem, az emberek rájöttek, illúziót, vak-hitet közvetít a legfejlettebb társadalom. (Talán nem biztos, hogy az erõszak társadalma, a legtökéletesebb társadalom!).

Tulajdonképpen senki, soha nem bírálja a regnáló rezsim-oligarchia tetteit, hiszen az önmaga megsemmisüléséhez vezetne, mivel az, a többség, a nép akaratának letéteményese ellen, vagyis a demokrácia alapjai, azaz a hatalom., vagyis a társadalmi berendezkedés ellen vétene. Azaz a demokrácia, a mindenkori diktatúrák legbecstelenebb valóságát kérdõjelezné meg.

Pontosan ezért – lázongjon Afrika, hõbörögjön Kelet, veszítse el hatalmát nyugat- még sosem fordult az elõ, hogy egy regnáló hatalom, önként, dalolva, megadta volna magát, vagyis a haldokló Amerika elhiteti, a világgazdasággal, hogy nélküle nincs jövõ, sõt, nélküle lehetetlen egy olyan típusú átrendezõség, amely életképes lenne. Ha viszont, a kizsákmányolt világ, ez ellen lázongna, akkor egyértelmûen és világosan a világ tudomására hozza, hogy az emberek olyan anarchikus rejtett energiákkal átalakíthatják a világ társadalmi hit-teológiáját, amely többé megszüntetné az egyén fölötti uralkodást.!!!

Nos, szüksége van-e a világnak arra, hogy pillanatok alatt, megváltoztassa a világ mûködését?
Mindenki tudja, hogy így nem lehet, bár a tudat alatt, mindenki változtatna!!!

2011. 08. 09.