Hazatérõ koporsókGavallér János

Hazatérõ koporsók


A tálib anya is épp úgy sirassa gyermekét, mint a magyar!

Az afgán árvák is épp úgy sirassák „a semmit, a másét”, mint a magyar!
Gyere haza magyar testvérem –„Mosom kezeimet!”-
Gyere haza, értem idegen földön ne ölj! Nem én kérem,
az élet veti meg, örökké, az utolsó hûséges kutyát!
Az áldozat bosszút áll! Bosszúért kiállt a trendi-világ.
Miért vagy a hazugság csendõrének csahos csatlósa?
Miért vehetik meg a lelked: Ki a bûnös és ki az áldozat?
Magyar testvérem, gyere haza! Vár a szülõföld, a haza!
Sose hulljanak magyar könnyek, hazatérõ koporsóra!
Soha ne hulljék senkiért az ártatlan magyar vér!
Testvér, jöjj haza, anyádért, apádért, testvéredért!

2011. 05. 23.