Tematizált élet, gondolat, elõre gyártott akarat
Tematizált élet, gondolat, elõre gyártott akarat


Grádicskockákat raktak a szocializmus utáni útra ( Bibó jóslatokat), és míg extra tápon hizlalták számláikat, izzadságba hagyták fõni az egyszerû embereket. Csapdába csalt társadalom lett a miénk, csaliként lógatták elénk a jóléti társadalmi modellek katartikus élmény-hedonizmusát és elhitették, hogy csakis ez várhat ránk. Egyszerû okok vezérelték az illetékes rendszerváltókat, egyrészrõl kielégíteni a feltûnési viszketegségben szenvedõ - apák bûnein felnõtt nemzedék liberális hõbörgõit- kiválasztott akarnok-senkiket; másrészrõl megõrizni a kiválasztottsághoz hûen ragaszkodó bunkó emberek gazdasági hatalmát. Jelentem 20 év után, mindkettõt sikeresen végrehajtották.

A magyar elit, az MTA által támogatott „ mindent tûr és mindent támogat” oldalvízen lavírozó állásfoglalásaival azonosulva, kirekesztették a logikára építkezõ létmisztikum jogegyenlõségét, az élethedonizmusnak fejet hajtva, sorbaállásra szólították fel az embereket.
Uralkodásra nevelt és elhivatott gondolkodással áldották meg a bûnben azonosuló farizeusi megalkuvás zászlóvivõit, a demokratikus átmenet Marxi filozófiáját elsajátított „ jó fiúk” Aczél György mumifikációján és Soros György ösztöndíján szocializálódott logikát elsajátító új nemzedéket. A FIDESZ lépre ment és elfogadta a számára kijelölt utat, még pediglen a pénz-diktatórium dictum factum határozatainak szószólója lett. A magyar makacs becsületet nem tanították sem a nyugati egyetemeken, sem a dialektikus materializmus órákon, így viselkedés-minimum nélküli morális életet örököltek azok, akikre fel kellett volna néznie a nemzetnek. Ûr keletkezett a nép és annak irányítói között és ma már ott tartunk, hogy kezd felhagyni a gyökértelen hatalom az emberi párbeszéd gyakorlatával, inkább bódító technológiák, vizuális-hipnózissal hedonizmust generál, hogy a számonkérés lehetõségétõl megfosztott társadalom cselekvõképességét, megvonja.

Tudni illik, hogy nincs permanens hatalomgyakorlás (az ószövetségben 50 évente megfosztatott a gazdag minden vagyonától és a szegény jutott a javakhoz, ettõl rettegnek a szabad kõmûves páholyok), viszont létezik karmikus feladat, azaz sorsát beváltó küldetés, amely úgy néz ki, õrködik a magyarságon, ezért nem fogott rajta az idõ és az idõknek barbár eszméi.

Hatalmas feladat elõtt a FIDESZ, amelynek most óriás leckét ad a Jobbik az emberi tisztességre apelláló hecckampánnyal, mert bebizonyítsa, hogy a politika blöff-blõd, mert akik kitartóan és hangsúlyosan azonosulnak a nép tudatalatti buzgár-sejtelmeivel, azok a realitáson fölülemelkedhetnek. A választások után a FIDESZ vagy leereszkedik a globaligazdi markából a magyar földre, vagy a magyar föld emészti fel, mint rendszeridegen parazitát. A feladat fajsúlya nem a megfelelési kényszer, hanem az emberi harmónia megtartásának akarata. Mert kisiklott már az a liberó-globalizmus, amelyet kierõszakolt a tudatbefolyásolás, új hullámokat fog az agy, érzelem-anomáliák befolyásolják, diktálják a tudatot.

2010.03.26.Gavallér János