Piszkos életGavallér János

Piszkos élet


Míg jut, s ad az ördög,
kacagtok jusscsonton,
víg kutyák, sündörgök,
csak jusson, csak jusson.

Minden nap: árulók!
Csillogó dögevõk!
Cafatokon lógók!
Testvérgyilkos gyõzõk!

Jusson marakodók!
Hõbörgõ bömbölõk!
Gyilkoló gyilkosok!
Csak jusson! Csak jusson!

Ennyi a vágyatok,
az ezüstbõl jusson,
áruló hazugok
ennyi a vágyatok.

Míg szól a hegedû
buggyborog torkotok,
kancsóban bõ nedû,
hófehér abroszon,

csurran vér, bûn, piszok.
Stukker õrizetben
táncot ropnak bankók,
párt elõzetesben

hull az állam feje,
bûnüldözõ bûnök
miniszterelnöke,
pökhendi vágyat bök.

Így is, úgy is mindegy!
Veszett kutyák marnak,
magukhoz ölelnek,
a vérhez simulnak.

Hófehér abroszon
szüzek vére csurran,
a ma fia osztoz,
bûnért ölnek urak,

Vésik az agyunkba:
-” Ki az úr a háznál?”-
Ki szab törvényt, utat?
Szolgálj! Szolgálj! Szolgálj!

Míg jut, isteni juss,
tombol „árja” vére,
szögre akasztott út
piszkos-piszkos élet.

2009.11.18.