Üvöltõ farkasGavallér János

Üvöltõ farkas


Testekbe zárt fáradt könnyek
lelkek kapuját döngetik,
valami megszakadt bennünk,
valami szívünkbõl szökik.

Illan falak közül a meleg,
szívünkbõl a szeretet,
gyilkos önzést örökölnek
a ma születõ gyerekek.

Érzés nélkül gladiátor,
ember emberrel versenyez:
S kõsivatagban kóborog,
gyilkos-gyõztes bú terhével.

Fáradt könnyek, aszott lelkek
örök gyilkos versenyében
elveszünk. Üvöltõ farkas,
telihold, éj ûz, bûnremény.

Csordából maradt idegen,
magyar szívem remeg, beteg,
torz érzet ringat mindenkit,
gyõztes-vesztes kín, félelem!

2009.10.14.