Protesthangulat


Gavallér János

„Protesthangulat


Stumpf István politikai elemzõ szerint az országban „protesthangulat” (elutasító, tiltakozó, visszautasító hangulat) van. Az úrral teljes mértékben egyet kell érteni, de meg kell határozni sokkal pontosabban, hogy mióta és mi ellen, mert - mint egy a sok közül-, ez is egy populista nyilatkozat, ha képtelen felfogni az elemzõ hálózat (politológusok), hogy a nép passzivitása, közönye sokkal régebbi és sokkal mélyebbrõl fakad, minthogy kormányintézkedésekhez lehetne kötni. /megjegyzem, igaz, ami igaz, vannak békésebb elfogadhatóbb intézkedés láncolatok és vannak brutálisabb baklövések, kormányok/.

Az „Isten adta nép” bevallottan, letagadottan, de éretlen volt és éretlen politikai helyzetek megítélésére, így csak egy valamit rejteget a tudatalattijának mélyén, a túlélés mindent felülíró szabályát:
Hitesd el a rajtad élõsködõkkel, hogy elfogadod kinyilvánított törvényeiket, de tégy meg mindent annak kijátszása, ellehetetlenítése érdekében.

Nos, ez a titkolt, „protesthangulat” lassan, lassan apáról fiúra, idõrõl, idõre aktuális a magyar történelemben, mivel a magyarság vezetõi, a megalkuvás lélekemésztõ útvesztõin keresztül, akarva, akaratlanul ezt az egyetlen menekülési útvonalat hagyták és hagyják az egyszerû emberek számára. Kétsége nem lehet senkinek afelõl, hogy a legfontosabb kérdésekben a passzivitás, az irány-elutasítás legkézenfoghatóbb jele. S lásd a mindenkori parlament megtalálta a kibúvót: „Az esemény elõtt a parlament megváltoztatta a szavazás szabályait.” Azaz mind a NATO tagságról, az EU csatlakozásról csak „a jegyzékben szereplõk 25%-ának egybehangzó válasza kellett az érvényességhez”, tehát nem a többség (50%+1fõ), hanem a szavazásra jogosult lakosság egy negyede. Mert a halandó lélek tudja, hogy valaki érdekeinek a szolgálata még nem jelent érdekazonosságot az én érdekeimmel. A fegyverkezés, katonai szövetség, erõszak-szervezõdés, és mint ilyen nem lehet emberbaráti, humánus néplélek-akarattal egyezõ. Az amerikai mintára, életre hozott EU, nem tudja törvényileg szabályozni a hagyományos nemzetállamok mûködésmechanizmusát a különbözõ gazdasági fejlettségekbõl kifolyólag, és mint láthatjuk szándékában sem áll a jólét emberjogi kiterjesztése az EU minden állampolgára, holott az USA többé, kevésbé biztosítja az államaiban az azonos életszínvonalat.

A „protesthangulat” természetesen él a jelenlegi politikai elittel szemben, mivel a magasabb életszínvonalat képviselõ nyugati gazdaságokat mûködtetõ pénzoligarchiák érdekeinek megfelelõen hozza meg döntéseit, mind a „sánta alkotmányra” és a BTK-ra fittyethányva, mintegy kiszolgáltatja a magyar gazdaságot és a magyar embereket. A helyzet megfelelõ értékelésén, értelmezésén alapul a FIDESZ jelen kezdeményezése, miszerint a parlamentnek fel kell oszlatni önmagát, mielõtt a társadalmi agónia át nem csap anarchikus állapotokba, ahonnan már a jelenlegi pártfelállású elit képtelennek mutatkozna az események irányítására. A parlamenti pártoknak, amennyiben túl kívánják élni a világgazdasági válságot, tehát nem marad más lehetõségük, mint egy elnyújtott, látszólagos kéznyújtással –a valóságban feltartott kezekkel megadják magukat a gazdasági versenyek gyõzteseinek-, a társadalom felé fordulás: Lássátok, mindent megteszünk, de rajtunk kívülálló okok miatt ennyi a mozgásterünk! - Pragmatikus populista-demokrácia nyilatkozatoknak megfelelõen.

A józan paraszt ész, azt diktálná, hogy a túlélésre, saját életkörülményeinek optimalizálása útján juthat az ország, nem pedig a jelen gazdasági válságot elõidézõ tõzsde-paklizás útján. A haldoklónak ígért mennyország csak lelkiismeret-nyugtatás! Az élet során kell úgy irányítani a mindennapjainkat, hogy a halál közeledtével ne kételkedjünk a mennyország realizmusában, azaz a látszatpolitizálás helyett (mert a más érdekein nyugvó politikai állásfoglalás nem más, mint hazaárulás), a világnak tetszõ, nem tetszõ emberstratégiát, a humánus élet szolgálatának okán, egyértelmûen ki kell nyilvánítani, a magyar többség életben maradása megkívánja a független gazdálkodást, ezért átmenetileg önellátásra kell berendezkedni. A haszonburjánzás feléli a tartalékokkal nem rendelkezõ nemzeteket, ezért szükséges a FIDESZ kezdeményezése a parlament feloszlatására, de nem elégséges politikai magatartás.

A „protesthangulat” nem a Rotschildok, Rockefellerek, Medicik, Wartburgok, jól fizetet gazdaságelemzõinek nyilatkozataitól függ, hanem a test és a lélek megfelelõ táplálásán.

2009.01.28.