Saul


Gavallér János

Saul

Tetszik, nem tetszik: Forradalmat fogunk csinálni!
S felperzseljük majd a földet: Tisztítótûz öl meg
minden vágyat, nemes, nemtelen, hazug világot!
Tetszeni senkinek nem fog, sokan sírni, sírni
fognak, mert felperzsel majd a tûz minden virágot!
Tetszik, nem tetszik, mostantól már, élni szeretnénk!
Sátáncsapáson önkénytûz futótüze lángol,
izzik nyersvalóság teremtés kéjmámorában,
csak most, csak most teljesül be a teremtés álma,
mámorban fürdik lelkünk most, a semmibe szállva,
s felismerjük, a teremtést, a teremtést öltük!
Sátán és Isten nász a kéjmámor éjszakáink,
szülés és halálölelés csattant intimföldre,
s hullámok lepték létezésünk érzésvilágát!
Tetszik, nem tetszik, mostantól már, élni szeretnénk!
Tisztítótûz öl meg minden vágyat, felperzseljük
majd a földet, nemes, nemtelen, hazug világot!
Tetszeni senkinek nem fog, sokan fognak sírni!
Tetszik, nem tetszik, forradalmat fogunk csinálni!

2009.01.26.