Kérdések


Gavallér János

Kérdések

Szélsõséges csõcselék a véleményt nyilvánító plebsz; radikális-huliganizmus a sportpályákon õsi országunk jelképeinek kiplakátozása; minden gondolat büntetendõ, amely nem a dicsõséges reformmegszorításokról szól, amely bírálni meri a fennálló hatalom tetteit? Milyen törvényeket készítenek az EU parázsszító rendelkezései alapján? (http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=MOTION&reference=B6-2007-0515&language=HU)

Jogosult a liberális globalizáció bélyegeket nyomni a másfajta gondolkodásra? A vélemény szenté és a gondolat szabad? Merengek magamban: Nem vagyok vajon rasszista szélsõséges, mert merek arra gondolni, hogy kirekesztik a gondolkodási jogot; hogy többé nem mondhatja el valaki azt, ha a pénzoligarchiák kizsákmányolják a világot; hogy a csoportosan elkövetett lincselést okozó cigánytársadalom csak követi a korrupt, de finomabb eszközökkel dolgozó hatalmi elit érdekérvényesítõ erejét? Nem. Gondolkodni nem szabad! Egyél, igyál, bámulj, ámulj, tapsolj, ha skalpodat mutatják fel és a társadalom megbecsült polgára vagy!

Erkölcsi nívót táplálnak beléd: „Kúrva ország!” – mondja a legalkalmasabb?
Tanít a tiszteletre méltó: „Tetszettek volna forradalmat csinálni!”
S a „kiskondás”: „A népszavazás eredményeként a kormányt el lehet kergetni!”

A bírálni merészelõk (Kövér úr?) a szélsõségesek! Az ország elitje kétes üzletmenetek eredményeként szerezte vagyonát, titkosítva vannak a dokumentumok, melyik hány évre, és elvárják a hatalmi gõg pökhendi gyakorlói, hogy tisztelet övezze személyiségüket. Az életbiztosításuk (mint Csintalan úr a HÍRTV-ben elmondta) páncélszekrényeikben, ügyvédek páncélszekrényeiben, letétben. A törvény kimondja, hogy akinek birtokában van bûncselekményekrõl, gazdasági visszaélésekrõl bizonyíték, annak kötelessége azt a nyilvánosság elé tárni! Az urakra nem vonatkoznak a törvények? A nép (mint társadalmi osztály) lenézése, megvetése, kirekesztése a hatalomgyakorlásból nem rasszizmus?

Paktumok játékszerei vagyunk? „Rendszerváltás” idején kerek asztal alatti MDF, SZDSZ paktum; s vaj igaz-e a „Rózsadombi-paktum”; hány meg hány ügynök irányítja a jelenlegi pártok szövetség-ellentét lózungjait?
A pártoktól borsódzik a hátunk, de ezt nem mondhatjuk ki, hisz szélsõséges antiszemitákká,
”az emberi jogok és alapvetõ szabadságok védelmérõl szóló európai egyezményre (ECHR), amely egyezményeket valamennyi uniós tagállam és számos harmadik ország aláírt,” alapján
talán rendszer idegenné és radikális bûnözõkké válunk?

Az egyre súlyosbodó válság oka nem a nemzetközi pénzvilág, az Egyesült Államok vagy az Európai Unió. Úgy hívják: szocialista kormány.” – mondja a kikiáltott vezér, de hangsúlyozza, hogy a civil szervezeteknek kell aktivizálni magukat ( talán bizony csak azért mert a pártok csak hatalomgyakorló helytartók és a társadalmi harcoktól mentes szakkollégium?). Orbán Viktornak is tudomásul kell vennie, hogy amennyiben õ a „rendszerváltás” szimbóluma, akkor az eredménytelenség okán az õ karrierje is véges.
Magyarország népe soha nem fogadja el azon világhatalmi tényezõktõl a diktátumokat, amely hatalmak nem veszik tudomásul Magyarország sérelmeit! A nép egységes, a média szószaporító bértollnokai a megosztóak. Van népképviselet?

” Tekintettel annak fontosságára, hogy az emberi jogokat a jog uralma védelmezze, nehogy az
ember végsõ szükségében a
zsarnokság és az elnyomás elleni lázadásra kényszerüljön
” –írja az Emberi jogok nyilatkozata. A jogállamoknak vajon szolgálniuk kell-e az igazságosságot, s ha igazságosság van egy országban, vajon lázong-e a nép, vagy épp az egzisztenciális zsarolásnak áldozata?

Valaha megvalósulhat-e a szólás szabadsága, kaphat-e nyilvánosságot a tv-ben, újságban egy kiáltvány, vagy csak a tulajdonosok érdekérvényesítõ erõszak-nyilvánossága fog tovább uralkodni?

Vajon Spartacus szélsõséges volt?

2008.12.03.