A Magyar Nemzeti Vagyon


Egykor kimutatások halmazával igazolták, hogy országunk a földi paradicsom, az is. Ám ránk rakódott évszázadok szennye, kizsákmányolók elnyomása, fiktív eszmék haszonruhájába bújt áruló törvények és „a nép, az Isten adta nép” mindig megbocsátott áruló fiainak, felül bírt emelkedni a lélek-genocídium megnyilvánulásain.
Honnan kapja az erõt a Kárpát-medence, hogy a történelem emésztõje az embert oly sajátosságokkal ruházza fel itt, mintha itt lenne az emberiség lelkiismeretének bölcsõje?
Minden zagyva magyarázatot kikerülve, azért mert itt van. Itt valósul meg az a testi-lelki rezonancia, az a földi-égi egység, amely az evolúció emberét Homo sapiensé teszi, és embertársát embertársnak tekinti, itt bír felülemelkedni minden létezõre ható ármány lélekemésztõ mesterkedésein.
Felsorolhatnánk, hogy az emberiség kitõl mit kapott, mely nép által vált hódítóvá, mely népek aláztak meg másokat és fondorlattal, hogyan használja ki egyik nép a másik fejlõdésbeli elmaradottságát. De létezik-e népek fölötti igazságosság; hordja-e a hitet az egyszerû lélek, hogy az élet az ember lelkében hordott tisztaság kérdése? Aki itt él, sváb, zsidó, cigány vágyik-e el? Miközben a hatalom a médián keresztül sulykolja: „El lehet menni!”! Nem. Tisztelt hatalmasok, háttéruralkodók, nem, az élet nem így mûködik! A magyarlakta területek, már nem lesznek olyan csábítóak, ha kiszorítják onnan a magyart, vagy épp modern genocídium gyakorlattal ellehetetlenítik az életet; ki hal ott az „Isten adta nép”. Vagy mûködõ képes-e az az önkormányzat, az a város, ahol kihal a nemzeti sajátosságokra épült összetartozás érzés, és zsibvásárrá teszik az emberi értékeket?
Az összetartozás lélektisztító ereje csak ott bír mûködni, ahol egy embernemzeti érzés meghatározóvá tud válni.

Nemzetazonosság nélküli egységet nem tud alkotni egy közösség, ha nincs kialakult és elfogadott kultúra a gondolata mélyén, így amennyiben megfosztják magyarságtudatától a Kárpát-medencét, mint sok más helyén a földnek, sivárság marad.
Lassan, de biztosan dolgozó erõk szembeállítják a szülõt a gyermekkel; a testvért a testvérrel; az eszmék vak buzgóságába bújtatott haszon-hálózatok kiszolgálóit az érzéssel szelektáló, embertársat embertársnak nézõ magyarsággal. A Magyar Nemzeti vagyon kiárusítása évszázadok óta tart. Elvették és elveszik földi javainkat: Gyáraink, energia kincsünk, feldolgozó iparunk, ellátó rendszerünk, mûködõ struktúráink, mezõgazdaságunk és minden kézzelfogható javaink a gátlástalanság idegen magánkezébe vándorolt, vándorol. De fogalmuk sincs a lélekben ringatott összetartozó erõ, a Magyar Szentkorona nép-egységfelfogás értékérõl: A föld is egy kölcsön, az ég is csak remény, de a lélekben hordozott tisztaság, a múlt, a földi és égi hatalom megtestesítõje itt a Kárpát-medencében.
Az elszámoltatás purgatóriumába rohant a világ és a javak értéktelen halmozásával el kívánja vakítani az emberiséget, hogy a lélek kikerülhetõ nyûgjének állítsa be az emberi érzéseket. A minden megvásárolható globalizáció varázslatában fel kell mutatnunk az elmúlhatatlan Magyar Nemzeti Vagyont, mely elidegeníthetetlen: A Magyar Szent Korona lélekben hordozott tisztaságát!