Békésen meneteltek a gyarmatosítókkal a gyarmatosítottak..! (2012. I. 30.)BÉKÉSEN MENETELTEK A GYARMATOSÍTÓKKAL A GYARMATOSÍTOTTAK..!
A Békemenet Magyarországért való tüntetésen a következõ mondatot lehetett olvasni az elsõ sorban lévõ vezér transzparensen -- Nem leszünk gyarmat ! Az elmúlt 22 (+43 ) év, nagy részben magyarellenes és hazaáruló politikájának köszönhetõen, már rég gyarmat vagyunk, és nagyon elegünk van a közel 500 éve tartó elnyomásból !!!


A gyarmatosított országokra nem jellemzõ, hogy rendelkeznének saját pénzügyminisztériummal- és nem szoktak rendelkezni a kormányzás- és a gazdasági felemelkedés legfontosabb eszközeivel -- a pénzkibocsájtás, hitelezés, kamat- és árfolyamszabályzás jogaival, mint ahogy Magyarországon is megszüntették a pénzügyminisztériumot és 1991-ben, az akkori kormány és Országgyûlés átadta a nemzetközi pénz- és háttérhatalomnak a pénzkibocsájtás és a fent felsorolt monetáris jogokat..!


Az elmúlt 1,5 évben az Orbán kormány néhány jó lépése miatt


( pl. a magyar nemzettõl-néptõl, az adófizetõ választó polgároktól független, idegen érdekeket szolgáló MNB elfogadhatatlan jogainak megnyirbálása, a fiataloknál a kötelezõ magán-nyugdíjpénztár tagság megszüntetése !! )


a pénz- és háttérhatalom eszközei -- a hiteltelen médiájuk, hitelminõsítõik, az EU, az USA és az IMF gyakorol szégyenletes nyomást Magyarországra -- buta módon nem véve észre, hogy ebbõl hasonló módon fognak kijönni, mint ahogy a Szovjetunió jött ki 1956 után a szabadságharcunk eltaposásából !!


Az emberek nagy többsége ezért ment ki a békemenetre és nem kezeit felrakó, a fehér zászlót kitûzõ, országunk érdekeit feladó bolsevista-globalista-neoliberális Fidesz-KDNP kormány miatt..!


( A tüntetésen elhangzott az egri hõs -- Dobó István esküje, de Õ nem tûzte ki a fehér zászlót és nem tárgyalt a gyarmatosítókkal -- a sírjában forog..! )


Jól tudták ezt a Békemenet Fidesz közeli-vagy fideszes szervezõi is


( az elmúlt 22 év haszonélvezõi -- a globalista gyarmatosítók szekértolói, akik nagyon megkésve rádöbbentek a gyarmatosítás veszélyeire -- amire 1997 óta az agyonhallgatott írásainkban és tüntetéseinkkel folyamatosan figyelmeztettük a magyar társadalmat )


, ezért fura módon átvették az írásaimban gyakran használt szavakat -- pártoktól független civil rendezvény lesz a békemenet, miközben rászervezték a tüntetésre a fogyatkozó, alultájékoztatott, félrevezetett, elvakult vagy haszonélvezõ Fidesz tagságot és szimpatizánsokat- és összemosták a kormány támogatásával..!


A tüntetés egyik fõ szervezõje Bayer Zsolt, 2012 január vége felé arról beszélt az Echo tévében, hogy neki soha sem tetszett az EU -- Én viszont biztosan emlékszem rá, hogy 2002 körül Solymáron a Klinger-hoff étteremben egy civil rendezvényen az EU mellett beszélt-kampányolt Bayer Zs... A rendezvényen felszólaltam és elmondtam a résztvevõknek és Bayer Zs.-nak, hogy nem szabad belépni az EU-ba mert a dolgok többségében nem a mi érdekeinket szolgálja és még jobban gyarmatosítják az országot..! A másik fõ szervezõ Bencsik András internetes életrajzából tudható, hogy közel állt már több hiteltelen, elnyomó párthoz, de emlékszem egy jó cselekedetére is -- 1997 november 3-án ott volt a Kossuth téri magyar földért való tüntetésünkön, amikor a globalista és bûnös Kuncze G. izomagyú rendõrei 26 bajtársunkat vittek el, többek között az 56-os Pongrácz Gergelyt, Dr.Zacsek Gyulát, Síklaky Istvánt és Éliás Ádámot..!


A Fidesz felsõ köréhez tartozó emberek közül 17-rõl tudjuk, hogy MSZMP tag vagy vezetõ volt pl. Martonyi J., Matolcsy Gy., Pintér S., Stumpf I., Schmitt P., Járai Zs., Boross P., Csintalan S., Fónagy J., Pozsgai I., Kerényi I., vagy KISZ-titkár volt pl. Orbán V., Kövér L., Varga M., Deutsch T., vagy Hazafias Népfront alelnöke volt pl. Mikola I., az is tudható, hogy Szita K. együttmûködött a III/III-as- és hármuk pedig pl. M.J., M.GY., J.ZS. a III/II-es osztályokkal, az egyikük a katonaságnál volt besúgó !!


Azt is látjuk, hogy a Fidesz több jó dolgot átvett a programunkból-írásainkból, a Jobbiktól is, saját jó ötleteik közül is néhányat megvalósítottak, de sajnos számos nagy hibát és bûnt is elkövettek és elkövetnek ( Orbán V. 2011. március 15-i beszédében igazat is mondott -- elismerte, hogy bûnöket követtek el az ország ellen)..! Civil szemmel nézve olyan törvénytelen alaptörvényt fogadtak el, amely nem védi meg földünket, vizünket, természeti kincseinket, és nem rendelkezik arról, hogy csak a magyar állam rendelkezhet a monetáris és a fiskális jogok felett, nem teremtették meg a hiteles médiát, rossz választójogi törvényt akarnak hozni -- nem akarják kizárni a csalási lehetõségeket..


Most is olyan kiskapuk vannak a törvényekben, hogy napjainkig közel 1 millió hektár termõföld van törvénytelenül külföldiek kezében- és gõzerõvel folyik az ingatlannak minõsített tanyák, a hozzájuk tartozó termõföldek és az értékes önkormányzati ingatlanok, földek külföldiek által történõ felvásárlása.. A múlt héten a Magyarok Házában errõl is beszélt Prof. Dr.Tanka Endre a kiváló szakember ( 1997-ben Dr.Zacsek Gyulával a szervezõi voltunk a magyar földért való tüntetésnek és sikerült megakadályoznunk, hogy az akkori hazaárulók olyan törvényt hozzanak, hogy a földünk eladható legyen a külfödiek számára) !!


Õsi igazság -- akié a föld, azé az ország, de jó ha tudják a gyarmatosítók, a törvényes -- a Történelmi Alkotmányunk -- a Szent Korona értékrend szerint -- Alkotmánysértéssel jog nem létesíthetõ !! Vajon a békemeneten vonuló, alultájékoztatott, becsapott, többségében alultájékozott -- de jószándékú, becsületes emberek közül hányan tudták, hogy milyen magyarellenes törvényeket hoztak és hoznak a bal- és jobboldali farizeus és hiteltelen kormányok ??..


Minden értelmes ember tudja, hogy a baloldali globalista elnyomók -- az MSZP, DK, LMP, 4-K és a Szolidaritás a nagyobb rosszak -- a civilek nem engedhetik meg, hogy ez az 5 erõ hatalomra kerüljön, de ettõl függetlenül mind a két bolsevista-globalista, neoliberális oldalt -- a jobboldali Fidesz-KDNP-t is méltatlannak és alkalmatlannak tartjuk az ország vezetésére !!!


A Jobbik nagy részben arra a programra építette-építi programját és mondanivalóját, amit már elõttük a Leleplezõ könyvújságban és program könyveinkben-füzeteinkben 2000-körül megírtunk ( a vadhajtásaik nem tõlünk vannak ).. Vona Gábor jól írja a Barikádban, hogy összefogás nélkül összeomlás lesz, de az igazságot már nem írja hozzá, hogy Õ az, aki többszöri kérésünk ellenére sem hajlandó tárgyalni a pártoktól független civil elittel az ország helyzetérõl, és a hiteles szervezetek és emberek összefogásának szélesítésérõl..! Ha Vona G. rendelkezne a nagyság minden egyes tartópillérével és valóban alulról jönne, akkor a gyõzelmet meghozó összefogásra törekedne..! ( ? )


1989 óta majd minden fontos civil megmozduláson részt veszek, de érdekes módon a 2009-ben alapított Fidesz közeli Civil Összefogás Fórum vezetõit 2009-ig sehol nem láttam.. A Fidesz elõhúzta "a nagy sötét kalapból " õket- és a vezetõjük egyik szervezete közel 3 milliárd Ft közpénz támogatást kapott... A 2000-ben alapított, alulról szervezõdött Összefogás a Fennmaradásért Mozgalmunk ( ÖFEM ) egyetlen Ft közpénzt sem használt fel az elmúlt 12 évben.


" A történelem az élet tanító mestere -- történelmünk folyamán nem volt arra példa, hogy egy külsõ hatalom elnyomása, vagy az ahhoz való igazodás ( pl. török, osztrák, német, szovjet, EU ) valójában szolgálta volna Magyarország emelkedését és boldogulását..! Összefogó, összetartó nemzetet nem lehet hosszú távon elnyomni, eladósítani, kiárusítani, kifosztani, és demokráciának hazudott diktatúrában tartani..! AZ ÖSSZEFOGÁS ÉS A KÖZÖSSÉG EREJE MINDIG-MINDENHOL MINDENT ELDÖNT !!! "


2003-2004-ben írtam ( 2012-ben utóirattal bõvítettem ) a Milyen is valójában az EU címû megdöbbentõ és beigazolódó tanulmányomat -- a www.nemzetihirhalo.hu honlap címlapján, a publicisztikáknál a nevemnél olvasható !! Hiteles és több évtizedes gyakorlattal bíró pénzügyi szakemberek kiszámolták, hogy mindent beszámolva és összevetve az EU évente kb. 3-4 ezer milliárd Ft veszteséget okoz Magyarországnak !


Az EU csatlakozásunk-tagságunk -- az a magyar gazdaság, pénzrendszer, kereskedelem, jogrendszer-törvényhozás, "demokratikus intézmények" és külügyek alárendelése a neoliberális, kizárólagos világuralomra törõ nemzetközi pénz- és háttérhatalomnak, a multiknak és a tõke szabad árámlásának..!!


Magyarországot is antidemokratikusan és törvénytelenül erõszakolták be az EU-ba pl. az ellenzõ civil szervezetek és 2-3 kisebb párt 1 forint állami pénzt sem kapott az EU csatlakozás ellenes kampányra -- az ellenzõ szakértõinket néhány kivételtõl eltekintve nem engedték be a tévékbe és rádiókba, miközben a csatlakozást támogató globalista pártok és szervezetek kb. 7-8 milliárd Ft közpénzt kaptak az államtól az igen kampányra, hiteltelen neoliberális-válságokozó szakértõikkel tele volt a nagyrészt magyarellenes és félrevezetõ média..!


Az EU tagsággal Magyarország rosszul járt és jár !! Mi 2003-ban nemmel szavaztunk és kb. 1.200000 röplapot szórtunk ki saját pénzbõl az EU csatlakozás ellen, de sajnos a félrevezetett emberek többen voltak és felelõtlen módon igennel szavaztak.. A magyar szavazók jelentõs többsége nem ment el szavazni- és az is lehetséges, hogy a szavazatok számlálásánál csaltak..!


Dr.Halász Józsefnek kidolgozott javaslata van arra, hogy az EU-t hogyan lehetne a Szent Korona értékrend alapján a nemzetek demokratikus és igazságos európájává tenni, csak hát a média agyonhallgatja ! ( Lásd Dr.Halász J.: Az új világtörténelmi korszak paradigmája a Szent Korona címû könyvben, valamint a www.nemzetiegyseg.com honlapon !! )


Sajnálatos, hogy az Echo Tv vezetõi többszöri kérésem ellenére sem hívják meg a pártoktól független, lényeges dolgokról író-beszélõ, hiteles civil szakértõinket.. Kivételt képez Dr.Drábik J., akit néha meghívnak, mivel többször is nemzeti kormánynak nevezte az Orbán kormányt -- ezzel a véleményével sokunk szerint nagy hibát követett el. A másik kivétel 2011 januárjában volt, amikor Drábik J.-sal voltunk a Hangos többség címû mûsorukban -- a youtube-on visszanézhetõ !!


( Arra kérjük Széles Gábor Urat, az Echo Tv tulajdonosát, hogy hívják meg Dr.Halász J. bajtársamat is az Echo Tv-be ! / ? )


A többi nagy tévében, ugyanúgy mint az elmúlt években és évtizedekben sokszor elhallgatnak, félrevezetnek, atomizálnak, rombolnak, meghamisítják és meggyalázzák történelmünket. Alig mutatnak valamit a több területen is világelsõ magyar kultúrából, miközben kiemelten népszerûsítik azt a nemzetet, amelynek egy jól meghatározható ( Dr.Drábik J. tanulmányaiban pontosan leírt), beteg lelkû és erkölcsû, magánpénzrendszert, kamatot-kizsákmányolást kiépítõ bankár része pénzelte Lenint, Hitlert, az elmúlt évtizedekben az általuk kialakított pénzuralmi globalizmussal világuralomra -- világkormány-világállam létrehozására és Magyarország felvásárlására törekszenek..!!


( Lásd bõvebben, a www.nemzetihirhalo.hu , vagy a www.fennmaradas.uw.hu honlap címlapján -- A rendszerváltás elkerülhetetlen címû írásomban !! )


Szégyenletes és elfogadhatatlan az is, hogy 56-szellemiségét farizeus módon felvállaló fülke forradalmárok, 2011-ben az MTVA élére kineveztek egy volt munkásõrt !


HA RÖVID IDÕN BELÜL AZ EU NEM TEREMTI MEG AZ EGYENRANGÚ, DEMOKRATIKUS ÉS IGAZSÁGOS NEMZETEK EURÓPÁJÁT, AKKOR A VILÁG GYARMATOSÍTÁSÁT SEGÍTÕ EU-BÓL ÉS A NATO-BÓL IS KI KELL LÉPNÜNK !!! 3.UTAS, NEMZETI, CIVIL, ÖNELLÁTÓ, FÜGGETLEN ÉS SEMLEGES MAGYARORSZÁGRA VAN SZÜKSÉG -- hasonló jóléti rendszerre, normálisan mûködõ államra és demokráciára, mint amilyeneket Svájcban, Norvégiában és Izlandon is megteremtettek !!!Kelt: 2012. január 30-án, fergeteg havában Brindza András, ÖFEM