BÛNBANDA


Voltunk már rebellisek, huligánok, népellenségek, de úgy kollektívan még Rákosi sem nevezte bûnbarlangnak a báró Perényi által alapított Magyarok Világ Szövetségét. Azt hiszem, hogy a Miniszter úr rossz helyen keresi a bûnbarlangot, és örömében nem látja a fáktól az erdõt. Két év sem volt neki elegendõ, hogy a saját kérésére megkapott területén némi eredményt érjen el, és felzárkóztassa, de legalább rámutasson a cigányai között, hogy amit egyesek leginkább bandába tömörülve elkövetnek, az bûncselekmény. Vagy lehetséges, hogy a teológián nem tanulta volna meg, hogy a lopás, rablás, betörés, emberölés, mások házának az ablakait, a tetejét leszedni, a kábeleket leszerelni, a zsilipet ellopni bûnnek számít? Úgy tûnik, fogalomzavarban van Balog Zoltán úr, amikor a Magyarok Világszövetségét bûnbarlangnak nevezi. Fel kellene sorolni, és elküldeni neki az eddigi programokat, mindent, amit a MVSZ kezdeményezett, hogy pontosítsa, melyik alapján nevezi a szervezetet bûnbarlangnak. Kijelentése magát minõsíti, és úgy tûnik, hogy mint lelkész sem felel meg az eredeti hivatásának. Fejébe szállhatott a dicsõség, hogy a gyülekezet pulpitusáról az ország legnagyobb hatáskörû miniszterségét megkapta. Hogy ne soroljam, de ekkora, és ennyiféle feladat értéshez lángésznek kell lenni. Nem hinném, hogy a teológián mindezt megtanították, és azt sem hiszem, hogy azt sugallták volna, hogy megbélyegezzen, megsértsen embereket, csoportokat. Nekem mindig kételyem volt, hogy képes legyen a cigány ügyet rendezni. Úgy tûnik, hogy annyit sem ért el, mint egy valamikori cigányvajda. Az tudott rendet tartani, mert volt tekintélye a cigányai között. De a vajda köztük élt, és mindent látott, mindent tudott, és odacsapott, ha kellett. Balog Zoltán felfelé bukott az elsõ feladatán, és hibát követett el, még mielõtt letette volna az esküt. A Nemzeti Erõforrásból kivette a nemzetit, mert ezek szerint sérti a szemét a nemzeti szó, pedig a nemzethez minden állampolgár tartozhat, aki beilleszkedik a nemzetbe, és annak javára tevékenykedik. Álságos a magyarázata, hogy az Emberi Erõforrás közelebb áll az emberekhez. Már ez az intézkedése bennem gyanút keltett. Nagyon emlékeztet a kommunista törekvésekre, amikor minden, ami nemzeti volt, irtóztak tõle, és tiltották. Ajánlom újra megnézni a Péntek 8 múlt heti mûsorát, ahol vendég volt. Azt hiszem, az eddigi tevékenysége és kijelentései bizonyítják, hogy alkalmatlan a miniszteri posztra. Ha volna gerince, megkövetné a MVSZ tagjait, otthoniakat, és szerte a nagyvilágban. Ilyen esetben, egy magát valamire tartó ember benyújtja a lemondását, hogy ne ártson a pártjának, és a nemzetnek. A Fidesz pedig jobb, ha átgondolja az álláspontját a MVSZ-szel kapcsolatban, mert 2014-ben szükség lehet a mi szavazatainkra is.Vinczer S. Péter Kanada