Mi a baj az MVSZ-szel?


Mint az MVSZ tagja, személyemben is sért Balogh Zoltán kijelentése és követelem, hogy adjon magyarázatot erre a hívõ emberhez nem méltó kijelentéshez, amely a világon szétszóratásban élõ magyarokat és a hazai magyarság aktív tagjait is megalázza. Nem elegendõ az, hogy az idegenek is alázzák a nemzethez hû magyarokat, már a magát nemzetinek mondó kormány tagja is ezt teszi?


Nem elegendõ, hogy nem tud a közhatalmat ma gyakorló elit magyarázatot adni arra, hogy mi okból vonta meg a támogatást az MVSZ-tõl?


Nem elegendõ, hogy számtalan olyan magyarellenes szervezetet és rendezvényt támogat a kormány, amelyre nem tud elfogadható magyarázatot adni, de még vádaskodik is?


Követelem, hogy vagy támassza alá bizonyítékokkal a kijelentését, vagy azonnal kérjen bocsánatot a magyarságtól, annak Világszövetségétõl, s vonja le a konzekvenciát! BGMi a baj az MVSZ-szel?


- Borbély Imre válasza, Balog Zoltán kollektív rágalma kapcsánBalog Zoltán kijelentése nem koktélpartin történt, zárt körben. Ez a kijelentés a parlamentben történt, tehát kitörölhetetlen történelem. Helyesebben, egyelõre kitörölhetetlen történelemhamisítás.


Nézzük a történelmi tényeket. A bolsevista terrorállam a Magyarok Világszövetségét kiforgatta eredeti önmagából, kiforgatta a magyar érdeket szolgáló és értéket gyarapító világméretû szervezet szerepébõl, melyet gróf Perényi, a szövetség létrehozója szánt neki, és ehelyett, a Szövetséget, a kommunista felforgató tevékenység, a szovjet világhódítás eszközévé züllesztette.


A bolsevizmus idején a Magyarok Világszövetsége valóban ügynökfészek és bûnbarlang volt.


A szovjet hatalom bukását követõen, az államhoz és az egész magyar társadalomhoz hasonlóan, a Magyarok Világszövetsége is lépésrõl lépésre vetkõzte le a múlt morális terheit. Az állam az Alaptörvény elfogadásával fejezte be azt a folyamatot, amit a Magyarok Világszövetsége bõ évtizeddel korábban maga mögött tudhatott. A Magyarok Világszövetsége számára a bûnös múlt 2000 májusában zárult le teljességgel. Akkor távoztak végképpen a szövetségbõl Aczél György kegyeltjei és neveltjei. A Magyarok Világszövetsége 2000 májusában lett eszmeiségében, célkitûzéseiben és eszközeiben ismét azzá, amire az alapító, Horthy Miklós kormányzó korában azt életre hívta: a magyar gondolat, elhivatottság és összetartás világméretû szervezetévé. A megtisztulást éppen az tette lehetõvé, hogy az a küldöttgyûlés szembe ment az akkori miniszterelnök Orbán Viktor akaratával, és nem annak jelöltjét, Boross Pétert, választotta a szövetség élére, hanem Patrubány Miklóst.


Ez a Fidesz vezérkar szemében bûn. Lemoshatatlan fõbûn.


A poszt bolsevista pártok, az MSZP és a néhai SZDSZ szemében pedig maga a megtisztulás ténye hasonló nagyságrendû bûn. Ami Isten és ember elõtt megtisztulás, az a hatalom perverz értékrendjében bûn.


2000. december 12-én a Fidesz-Kisgazda többségû Országgyûlés teljes mértékben megvonta az állami támogatást a szövetségtõl, amely azóta is önerõbõl mûködik, a nemzet javára.


Hogy csak egy pár cselekedetét említsük:


- Évtizedes következetes harcával karnyújtásnyi közelségbe hozta a magyar állampolgárságot minden magyarnak.


- Az EU asztalára tette a benesi dekrétumok ügyét.


- Tényfeltáró elemzéssel kiszámította az ’56-os szovjet katonai intervenció által okozott 50 milliárd dolláros kárt, és követelhetõvé tette azt Magyarország részére.


- A Magyarok Világszövetsége részt vett a kormánymentõ Békemeneten. Nem azért, mert bármilyen oka lenne Orbán Viktort, a Fidesz-kormányt vagy a pártot szeretni. Hanem azért, mert a szövetség mindig és mindenben önzetlenül a magyar ügyet szolgálja. Nem várunk hálát, de még elismerést sem. De kikérjük magunknak azt, hogy szervezetünket bûnbarlangnak nevezze bárki.


Ez ellen tiltakozunk, a rágalmazót bíróság elé visszük, és felkérjük magyar testvéreinket a magyar parlamentben, hogy igazunkat tegyék szóvá ott, ahol a hazug vád ellenünk elhangzott. Ezzel tartozunk személy szerinti önmagunknak, a szövetség becsületének és a történelemnek, amelyet Balogh Zoltán kijelentése meghamisított.


Borbély Imre /Temesvár


az MVSZ Stratégiai Bizottságának elnöke