Ájultra verte osztálytársát a cigány Miskolcon


Ájultra verte osztálytársát a cigány MiskolconMa kaptam meg az alábbi levelet. S bár nem friss a hír, de reagálnom kellett rá. Elsõsorban azért, mert az ügy akkoriban sem kapott publicitást, s azóta számtalan hasonló eset fordult elõ, s a tanárok, orvosok, rendõrök felelõssége is egyre erõteljesebben domborodik ki. Hiszen nem csak az felelõs, aki a helyzetet elõidézte. Azok is felelõsek, akik eltûrik ezt. Nem lenne szabad elmenni egyetlen iskolai, vagy utcai erõszak mellett sem, mert az elkövetõk vérszemet kapnak, s egyre bátrabban fognak tevékenykedni!A kisfiam Barkai Botond a Miskolc, Fazekas utcai általános iskola 5.a. osztályos tanulója. A mai napon (2010. április 16. napján) 15.15 órakor a gyermekem napközis tanára telefonon értesített, hogy menjek be az iskolába és vigyem el a gyermekemet az orvoshoz, mert az iskolában bántalmazták.

Az iskolában megtudtam, hogy gyermekemet 14.30 óra körüli idõben az osztálytársa, Horváth Krisztián a tanterem elõtti folyosón bántalmazta úgy, hogy a földre lekerült és a földön a fejét rugdosta. A napközis tanár, aki bent volt az osztályteremben, arra lett figyelmes, hogy Botond visít, így kiment és látta, ahogy Botond a földön fekszik és õt H. Krisztián rugdossa. A tanár rászólt, hogy hagyja abba, de H. Krisztián a fiamat ennek ellenére tovább rugdosta és rákiabált a tanárra, hogy semmi köze hozzá, ne szóljon rá. Végül H. Krisztiánt a tanár távolította el és Botondot felállították a földrõl.

A bántalmazás ideje alatt Botond többi osztálytársa is jelen volt, illetve egy Zoárd nevezetû tanuló édesanyja is, aki szintén látta az eseményt. A folyosóra egyébként térfigyelõ kamera van felszerelve, ami rögzíthette a cselekményt.

Botondot ezután az igazgatói irodába vitték, ott tért magához, mert a bántalmazás során elájult. Botondot én vittem az orvoshoz – megjegyzem sem a rendõrséget, sem a mentõket nem értesítették – a B-A-Z Megyei Kórház GYEK sebészeti osztályára, ahol megvizsgálták. Az orvos elmondása szerint Botondnak agyrázkódása van, a jobb füle vérzett, arcának bal oldala belilult, bedagadt, véraláfutásos volt. Jelenleg megfigyelésre bent maradt. Sérülésének mértékérõl nyilatkozni így nem tudok.

A gyermekem több fejlõdési rendellenességgel született, 10 mûtéte volt, egyébként is – a testi fogyatékossága okán – nehéz gyermekkora van. Ezt használták ki a nevezett osztálytársa, és annak társai, amely verekedések már hosszabb ideje tartanak, de a legsúlyosabb formát most öltötte. Az iskolában ezt már egy jó ideje elnézték a pedagógusok, Botondnak – hiába panaszkodott – nem adtak igazat. Idáig fajult. (
2010-04-18 10:54 barikád.hu)


Miskolc, 2010. április 17. Dr. Vékony Mónika jogászBotond nemcsak a cigányindulat, hanem az elfajult liberalizmus áldozata is. Mindez a háttérben mûködõ - és a hivatalosságok szerint: nem is létezõ - monetáris diktatúra haszonélvezõinek érdekében történik. Mivel õk irányítják a médiát és ezzel a közbeszédet, így a szerencsétlen anya (bár jogász!), le sem merte írni, hogy Farkas Krisztián egy neveletlen és más kulturális gyökerekkel rendelkezõ, gátlástalan cigányfiú.


A félelme egyébként jogos, mert mi magyarok - valóban nem rasszizmusból idegenkedünk a cigányoktól (S most a bûnözési statisztikákat nem is említem!), hanem az agresszív és kulturálatlan viselkedésük miatt. Ám ennek ellenére folyamatosan rasszistáznak minket olyan államok és személyek, akiknek az elõdei egykor, keményen részt vettek a néger rabszolgakereskedelemben. (sõt még az 1960-as években sem utazhattak együtt négerek, fehérek. Sõt a feketék ki is voltak tiltva bizonyos helyekrõl)


Sajnos az éppen a rabszolgakereskedõk utódai által épülõ pénzdiktatúra, s annak kiszolgáló személyzete kitûnõen beidomította a cigányságot ellenünk. Eközben olyan helyzetet teremtettek, hogy a dolgozó magyar emberek adóforintjaiból tartja el õket az „adószedõ állam”, amelyet szintén õk irányítanak, bár legtöbbször csak közvetetten.


Kedves olvasó!


Mi ez, ha nem a divide et impera - tehát: "oszd meg és uralkodj"- elvének legaljasabb kiteljesedése? Haragunk ugyanis a cigányság ellen fordul, (teljesen érthetõ módon), miközben a gátlástalan bankárkaszt egyik kezével elveszi tõlünk kis vagyonkáinkat (lásd: csaló devizahitelek), másik kezével pedig már gyermekkortól kezdve összeugrasztják velünk azt a cigányságot, amely kultúrájából és a bankárkaszt által kialakított nyomorából kifolyólag kénytelen nagyszámú gyermeket szülni, mert csak így tud annyi jövedelmet (családipótlékot) kapni, hogy ne vesszen éhen, vagy ne kelljen betörnie.


Elismerem, hogy a cigányság jelentõs része nem akar dolgozni, de az is tény, hogy akik szeretnének, azok sem tudnak! Ez a "csukafogtaróka" esete, amikor e "nem létezõ" háttérhatalom gerjesztette cigánybûnözésnek, még a létezését is tagadják, hiszen akkor szociológiai és kriminológiai vizsgálatok során kiderülne, hogy az egyébként is más erkölcsi érzékkel rendelkezõ néptípus éppen a liberális bankárkaszt gátlástalan profitéhsége miatt került ebbe a helyzetbe. Tessenek csak elképzelni, hogy ha felnõ Horváth Krisztián, akkor milyen gátlástalan bûncselekményeket fog majd elkövetni? A normális észjárású ember tudja, hogy a nevelés lenne a megelõzés legfõbb eszköze, de a tanárokat nem hagyják nevelni! A bírák elfogultak velük szemben, de nem hátrányukra, hanem elõnyükre. A rendõrök sokszor fogcsikorgatva engedik el a randalírozó, vagy még komolyabb bûncselekményeket elkövetõket, ha azok ojvékolnak és cigány származásukat emlegetve rasszizmust kiáltanak. Olyan is elõfordul, hogy életveszélyes fenyegetést alkalmaznak (fõleg gyermekeikkel szemben), s a rendõr tudja, hogy a „törvény” nem fogja õket megvédeni az esztelen és indulattól fûtött cigánybosszútól. Az indulat ugyanis nem racionális, s az iskolázatlan és neveletlen cigánygenerációk jelentõs része pedig a megtapasztalt pártpolitikai liberalizmus okán: hihetetlenül „erõs”, indulatos, gátlástalan és végtelenül erõszakos.


Minden tiszteletem azon cigányoknak, akik ellent tudnak állni ennek a romboló téveszmének, akik megértik, hogy az Õ õseiket nem rabszolgaként hurcolták be Magyarországra a magyarok, hanem önként jöttek. A jobb élet reményében jöttek és a magyarság befogadta õket!


Csakhogy így is kellene viselkednie mindegyiküknek! Beilleszkedõen és befogadottként!


Csakhogy ezt nemcsak nekik, de a pártpolitikusoknak is fel kellene ismerniük!


Ha nem teszik annak is oka van.


Tessenek ezt jól átgondolni! Talán még nem késõ.Szeged, 2012-05-14 Dr. Bene Gábor S.