Ángyán József levele és elemzése


Ángyán József levele és elemzése az állami földbérleti pályázatokról és azok elsõ eredményeirõl.Kedves Barátaim!A tisztán látás kedvéért és az egymásnak ellentmondó nyilatkozatok kavalkádjában az eligazodás segítésének szándékával - az NFA hivatalosan közzétett adatai és helyi valamint egyéb információk felhasználásával, összerendezésével, esettanulmány szerûen - feldolgoztam egy megye valamennyi eddig nyertes állami földbérleti pályázatát. Ennek eredményeit egy rövid, értelmezõ tanulmányban foglaltam össze. Az összeállítást az Országgyûlés és a FIDESZ-KDNP frakciószövetség vezetéséhez, illetékes kabinetjéhez továbbá képviselõtársaimhoz is eljuttattam.Nos, ezt az elemzést szeretném most a nyilvánossággal is egy olyan honlapon keresztül megosztani, szíves tájékoztatásul ezúton közreadni, amely mindig következetesen, megalkuvást nem tûrõ módon kiállt a magyar föld védelme és a magyar gazdatársadalom, a gazdálkodó családok és a vidéki közösségek értékei és érdekei mellett.Azért választottam elsõként Fejér megyét, mert kiváló mezõgazdasági adottságai, ragyogó földjei következtében ez a megye valóban sok családnak adhat munkát, megélhetést, a föld eltartó képessége kiváló.Ezen túlmenõen a választást az is indokolta, hogy itt hirdették ki eddig a legtöbb nyertes pályázatot, ami az elemzés statisztikai megbízhatóságát és ezzel a levonható tanulságok általánosíthatóságának lehetõségét is jelentõsen növelte.Végül, de egyáltalán nem utolsó sorban - bizonyára az elõbbiekkel is összefüggésben - innen kaptam eddig a legtöbb segítségkérõ, kétségbeesett, illetve felháborodott viszajelzést, valamint az eligazodást segítõ információt a helyi közösségektõl és a gazdálkodó családoktól.Magam is látni akartam tehát a teljes képet, a tényeken alapuló igazságot. Ennek elsõ darabja a Fejér megyei esettanulmány, melyet a Borsodi Mezõség, majd a pályázati eredmények nyilvánosságra hozatali ütemétõl függõen a többi térség hasonló feldolgozása követ.Õszintén bevallom, hogy a jelen elemzés alapján kialakuló kép még engem is megdöbbentett. Ezért jeleztem már a Mezõgazdasági Bizottság Ellenõrzõ Albizottságának március 21-ei ülésén, hogy azonnal alapvetõ változtatásokra van szükség az állami földek bérbeadási gyakorlatában. A földbérleti pályáztatás bevezetett rendszere ugyanis megítélésem szerint elfogadhatatlan, védhetetlen, az általunk hirdetett birtokpolitikai elvekkel teljességgel ellentétes eredményekre vezet! A helyben lakó gazdálkodó családoknak, a fiataloknak illetve a gazdálkodás mellett gyermekeket is vállaló fiatal pároknak - a Fejér megyei eredmények tanulsága szerint - esélyt sem ad a rendszer a földhöz jutásra.Az irány - szerintem - tarhatatlan és védhetetlen! Ez az út Dél-Amerikába visz, és alapvetõen megrendíti az emberekkel megkötött szövetségünket! Nekünk pedig - szilárd meggyõzõdésem szerint - velük, az emberekkel és nem a spekuláns nagytõkés oligarchákkal, "zöld bárókkal" kell szövetkeznünk! A helyben lakó, gazdálkodó családoknak kell a földet adnunk! Ez a munkahelyteremtésnek és a föld megõrzésének, nemzeti hatáskörben tartásának, de túlélésünknek is az egyetlen járható útja!A családok, akiknek az élete, a megmaradása, de a fiaik, unokáik jövõje is a földtõl függ, körmük szakadtáig védeni fogják azt, és meg is tartják nemzeti hatáskörben, ha ebben mi is segítjük õket. És így lehet a föld eltartó, munkahelyteremtõ képessége is a legnagyobb. Nézzétek meg a tényleges - kis, közepes, 10-100 hektáros - családi gazdaságokra és azok szövetkezeteire alapuló Nyugat- Európát! Ha tényleg életképtelenek lennének, akkor már Európa nagy részén nem is lenne mezõgazdaság.Hogy van az, hogy ugyanabban az EU-ban egy 5-7 tagú szlovéniai, osztrák , lengyel vagy éppen francia parasztcsalád kiválóan megél 50-100 hektár földbõl. És persze alig van földpiac, mert a családok semmi áron nem akarnak megválni létük alapjától, a földtõl. De nem is spekuláns tõkés társaságok kezében van 1.000 hektár számra a föld, amelyek, ha megfelelõ ajánlatot kapnak - nemzeti érdek ide vagy oda - könnyen túladnak rajta.Kedves Barátaim!Vissza kell térnünk a Nemzeti Vidékstratégiában közösen megfogalmazott föld- és birtokpolitikai irányhoz! Együtt képesek vagyunk a változtatásra, és azt remélem, hogy ehhez a Kormányunk is minden segítséget megad. A változtatáshoz persze a gyakorta ellenséges közegben hitre és bátorságra is szükség van. Álljon itt ennek erõsítésére - akárcsak a Nemzeti Vidékstratégia zárógondolatában - Máté evangéliumából vett néhány sor (10,26-33): "Abban az idõben Jézus ezt mondta apostolainak: Ne féljetek az emberektõl! Nincs rejtett dolog, amelyre fény ne derülne, sem titok, amely ki ne tudódnék. Amit én sötétben mondok nektek, azt ti mondjátok el világosban: és amit fülbe súgva hallotok, hirdessétek a háztetõkön!"Ezen gondolatok jegyében és irányváltást sürgetve szeretettel ajánlom mindazok szíves figyelmébe jelen elemzésemet, akik tudnak és akarnak is tenni a vidéki Magyarország, a gazdálkodó családok, helyi közösségek, s ezzel az egész magyarság felemeléséért."A világ fölött õrködõ Rend"-ben, a jó szándékú emberek összefogásában, az igazság és a nyilvánosság erejében változatlanul bízva, a visszajelzéseket, megjegyzéseket szívesen várva és fogadva, õszinte tisztelettel és baráti szeretettel üdvözöllek Benneteket:Ángyán József


(Forrás: http://www.kielegyenafold.hu/)