A besárgult ország, az új fõpolgármester, a pártok, a média, a bankok és… Bakonyi kontra Budaházy”
A besárgult ország, az új fõpolgármester, a pártok, a média, a bankok és… „Bakonyi kontra Budaházy”
Az önkormányzati választások éjjelén lényegében besárgult az ország – mondhatnánk. De azért ne feledkezzünk meg arról sem, hogy a sárga mellet már ott vannak az önkormányzatokban a piros-fehér színek is.


Néztem a valasztas.hu oldalon az eredményeket, melyek tagadhatatlanul jól mutatták azt a változást, amelyet a nemzet kikövetelt a parlamenti pártoktól. Itt elsõsorban a Fideszre gondolok, mely a teljes országban biztosította többségét az önkormányzatokban. Hogy ez “mire lesz elég” – már ami a nemzet számára nélkülözhetetlen teendõk elvégzésében lényeges – még nem tudni. Azonban van egy baljós sejtésem, mégpedig az, hogy a Fidesznek a legnagyobb politikai ellensége továbbra sem a nemzetet lerabló volt MSZ(M)P hatalmasai lesznek, hanem a Jobbik, amely (és elsõsorban az ország keleti megyéiben) súlyozott jelenléttel szerepel majd az elkövetkezendõ négy évben az önkormányzatokban.


Az ország eddig soha nem látott gazdasági problémákkal küszködik. Az elmúlt években a Gyurcsányék által felvett IMF hitelek törlesztésének megkezdése nyomasztó teherként nehezedik az új kormányzatra. Talán nem véletlen ennek következtében, hogy Matolcsy György több esetben is félreérthetõen nyilatkozott a nyilvánosságnak és a gazdasági szakértõknek, minek eredményeként – állítólag – megingott a miniszterbe vetett bizalom a kormány, de leginkább a kormányfõ, Orbán Viktor szemében. Matolcsy – aki egyébként egy valóban kitûnõ közgazdász, és tényleg igyekszik távol tartani a kormányt az IMF-tõl annak ellenére is, hogy a házon belül mások errõl bizony nem így vélekednek, de leginkább a nemzetfejlesztésért felelõs Fellegi – ugyan tagadja a kialakult helyzetrõl terjengõ véleményeket, egyes források azonban mégis tudni vélik, hogy nem elképzelhetetlen, hogy Járai Zsigmond vagy akár Széles Gábor is ott kopogtat már a kormányfõ ajtaján.


Nos, a Széles-média utóbbi pár hónapos tevékenységét tekintve ezt nem tarthatjuk elképzelhetetlennek, annál is inkább, mert a milliárdos által üzemeltetett Echo Tv – az országgyûlési választások idõszakát követõ pár hetes terminustól eltekintve – ismét „széles” mellel állt ki a Fidesz mellett, de favorizálja Mesterházyt éppúgy, mint az LMP-s Jávor Benedeket. A Jobbik képviselõi a Echo-n történõ megjelenést illetõleg a fasorban sincsenek. Meg nem erõsített információk szerint azonban – valamikor az országgyûlési választások idején – Széles Gábor a Jobbiknak gazsulálva felajánlotta – mint koncot – a szintén általa mûködtetett Vital Tv-t.


Széles Gábor és médiája azonban még mindig inkább a jobbik oldalon mozog, amennyiben összehasonlítást akarnánk végezni a közszolgálati médiumokkal, tehát a Magyar(nak nevezett) Televízióval és Rádióval. Ezen médiumok Jobbik elleni ténykedései a helyhatósági választások finisében csúcsosodtak ki igazán, amikor önhatalmúlag állították le – szinte hatóságként mûködve – a nemzeti radikális párt választási filmanyagának vetítését.


A közszolgálatinak mondott média mindenesetre roppant érdekesen tálalta az október 3-i helyhatósági választásokat. Még a gyanútlan tévénézõnek is feltûnt, hogy az M1 és M2 által közvetített választási „mûsorban” jól hallhatóan elsiratták az MSZP-t. Nos, nem hiába, hiszen a több évtizedes beidegzõdések és kötõdések nem múlhatnak el nyomtalanul.


Továbbra is tendencia maradt – és minden bizonnyal marad is – a Jobbik körüli információ elhallgatása, vagy csúsztatott fél információk leközlése, ezzel is minél nagyobb ellenszenv keltése a fiatal, a magyar nemzetbõl szervezõdött, a pártállami idõkhöz semmilyen szinten nem kapcsolható párttal szemben. Csendben megjegyzendõ, hogy több ilyen parlamenti párt nincs, a Fidesz-KDNP az 1989-es úgynevezett ellenzéki (értsd: MSZMP) kerekasztal szülötte, az LMP pedig kimondva, kimondatlanul a budapesti (és még más, nem magyar városbeli) zsidóság pénzén támogatott szervezõdés, mely vidéken lényegében nem létezik, s aminek feladata a korábbi budapesti SZDSZ-es szavazótábor életben tartása. Jogosan vetõdik fel a kérdés Budapest kapcsán, hogy a fõvárosiak mit is várhatnak majd az új városvezetéstõl és az új fõpolgármestertõl Tarlós Istvántól?


Miközben az MSZP-t siratta az M1, M2, közvetített a Fidesz választási központjából is, ahol Orbán megszokott nemzeti egységrõl szóló expozéja után Tarlós István megválasztott fõpolgármester oly nagy mértékû szervilizmusának adott hangot beszédében, mely mélyen gyökerezik az MSZMP-s hagyományokban. Kiderült ugyanis, hogy Tarlós feleségén kívül még Orbán Viktornak köszönheti ezt az eredményt, akivel mindig mindent megbeszélt, és akivel a jövõben is ugyanilyen szoros együttmûködést kíván folytatni, hiszen a fõváros mûködéséhez elengedhetetlen az állam segítsége.


Tarlós szervilizmusának lényege tehát: veled vagyunk Viktor, érted vagyunk Viktor, jelentünk neked Viktor, engedélyt kérünk tõled Viktor.


Mindezen túl a „vérfrissítésre” természetesen óriási szüksége volt a fõvárosnak, hiszen az elmúlt húsz esztendõ szélsõségesen liberális és mélységesen korrupt városvezetése olyan mélyre züllesztette mind erkölcsileg, mind gazdaságilag Budapestet, amely mára végképp tarthatatlannak bizonyult. Az sem elhanyagolható továbbá, hogy a nemzeti radikálisok a Jobbik színeiben mostantól a Fõvárosi Közgyûlésben is hallathatják szavukat.


Most pedig ismét a média, mert hazai médiaállapotoknak megfelelõen a helyhatósági választásokat követõ napok médiaüzenetei a Jobbikkal szemben a bagatellizálás, elhallgatás, vagy éppen a háttérbe szorítás eszközeit vonultatták fel, és ez alól nem volt kivétel egyetlen elektronikus médium sem, de nem is lesz mindaddig, amíg a Jobbik nem gondoskodik saját elektronikus médiájának megteremtésérõl. Sajnos ma még nem elég az internet, bár a kibertérben kétség kívül a Jobbik a jobbik, azonban a mélymagyar szegénység legtávolabbi csücskeibe nem jutnak el az internetes közösségek kábelei. Ezt a Jobbik a helyi bejárásokkal, településlátogatásokkal igyekezett pótolni, azonban ezeknek a módszereknek a hatásai közel sem olyan biztosak, mint például egy televízióé. Persze tudják ezt a párt médiaszakemberei is, csakhogy például egy televíziós csatorna fölépítéséhez és mûködtetéséhez, pénz kell, nagyon sok pénz, no meg kiosztott frekvencia, aminek a megszerzéséért a közeljövõben ismét óriási harcok folynak majd lehetõleg úgy, hogy a Jobbik ne juthasson saját frekvenciához, pláne ne országoshoz.


No, de ne csupán a frekvencia által legyen perifériára szorítva Vona pártja a korábbi parlamenti mamelukok által, hanem lehetõleg térben és idõben mindig és mindenhol. Elképesztõ például, hogy mennyire egy húron pendül „nemzetbiztonsági kérdésekben” a Fidesz és az MSZP. Staudt Gábor esete ezt tökéletesen bizonyítja. A huszonhét éves jogász végzettségû fiatalember ugyanis „nemzetbiztonsági kockázat”. És ezt kérem lenyomják a választópolgárok torkán. Azok meg el is hiszik. Az Alkotmányvédelmi Hivatal ugyanis nemzetbiztonsági kockázatnak minõsítette õt és három társának jelenlétét az országgyûlés nemzetbiztonsági bizottságában. Vajon mekkora kockázatot jelentenének ezek a fiatalok? Jó nagyot, na ugyan nem a nemzetbiztonságra, hanem inkább a FIDESZMP elmúlt nyolc évére, meg az azt megelõzõ tizenkettõre. Ezért nem lehetnek ott Staudt Gáborék, ezért kell õket kirekeszteni. Ezeken túl azonban az is egyre jobban érezhetõ, hogy a Jobbik képviselõi – ha lassan is, de – elkezdtek belesimulni a parlamenti „elitbe”.


Mind eközben pedig Gyurcsányt és sleppjét az alkotmányügyi bizottság védi – foggal, körömmel -, hiszen nem támogatták Gaudi-Nagy Tamás beterjesztését arról, hogy vegyék tárgysorozatba azt a törvénymódosító javaslatot, mely szerint börtönnel sújthatók legyenek azok, akik nem jelennek meg a parlamenti vizsgálóbizottságok elõtt. Itt két olyan súlyú valós problémával találja magát szemben az emberfia, melyek kérdés nélkül is logikus válaszokat generálnak. Az elmúlt két évtized parlamenti pártjai egymást mosogatva, támogatva igyekeztek minél nagyobb hatalomra és vagyonra szert tenni. Miért kell Gyurcsányt védeni? Miért nem szabad betekinteni a nemzetbiztonsági iratokba? Miért kell a legfontosabb információkat elzárni a legfiatalabb párttól és a legfiatalabb képviselõktõl? Csak nem azért, mert a FIDESZMP együttmûködés és a nemzetmegnyomorítás nyomaira, netalán bizonyítékaira bukkannának a fiatalok? Mi másért? Erre több logikus magyarázat nem létezik. Ennyi. Ezért a Jobbik ellenes tendencia minden szinten!


A vörös iszap tragédia is az MSZ(M)P-s múltban gyökeredzik. Még abban az idõben, amikor Horn-pufajkás miniszterelnök regnálása alatt az Ajkai Alumíniumipari Kft. Gyurcsány Altusz birodalmának ölébe hullott. A tragédia után nincstelenné vált emberek máris a hitelezõ bankok célkeresztjébe kerültek, hiszen banki képviselõk keresik a korábbi hiteleseket, hogy felmondják a velük kötött szerzõdéseket, mondván a ház elúszott, a jelzálogjog érvénytelen, itt az idõ, hogy fizessenek. Ezeket a csirkefogókat egyébként a köznyelv csak banki hiénáknak nevezi. Közben felreppent a hír, hogy néhány „hányattatott sorsú” bank elhagyja hazánkat, mert részt kellene vállalnia abból, amibõl a bérbõl és fizetésbõl élõk, a kis- és középvállakozók vagy csak egyszerûen a dolgozó magyar emberek eddig is kivették részüket úgy, hogy sokuknak ez az életébe is került. Hát, ha menni akarnak, akkor csak menjenek, nem kell értük sírni, hiszen a piac megmarad, jönnek majd más cégek, pénzügyi vállalkozások, akiknek megfelelnek majd az új feltételek. Annak ellenére, hogy megpróbál majd riogatni és félelmet kelteni ennek a folyamatnak a gazdaság-összeomlasztó hatásai miatt a cionista média, nem szabad senkinek sem azt majd komolyan vennie. A „vörösiszappakolás” felelõsét viszont õrizetbe vétel után szabadon engedték. Pedig micsoda taps és egyöntetû éljenzés fogadta a parlamentben Orbán Viktor bejelentését a MAL ZRT. fejének, Bakonyi Zoltánnak õrizetbe vételérõl.


Bakonyi, akit bizonyára felelõsség terhel az eddig nyolc emberéletet követelõ tragédia miatt, tehát haza mehet. Nem úgy Budaházy György, akit a mai napon, 2010. október 13-án írásai miatt(!!!) – tetszenek érteni???? – másfél év felfüggesztett börtönre ítélték úgy, hogy már tizenhat hónapja van elõzetesben mindenfajta bizonyíték nélkül!!! Bakonyit azért engedték haza, amiért Budaházyt elítélték, vagyis Bakonyi a politikai „elit” bizonyos csoportjainak kegyeltje, Budaházy pedig súlyosan veszélyezteti az összefonódottak hatalmát. Budaházy a Fidesznek éppúgy kényelmetlen, mint az MSZP-nek volt, hiszen a sukorói botrányt õ és Hunnia csoportja kezdte boncolgatni, majd amikor veszélyessé is válhatott volna a kapcsolatszálak felgöngyölítése, Budaházyt hûvösre tették és a vezérszónok az a Budai Gyula lett, aki a Fidesz által támogatott Magosz meghatározó szereplõje volt, ma pedig már miniszterelnöki megbízottként vizsgálja a sukorói kórtörténetet. Mire is gondol ilyenkor a józan életû egyszerû magyar ember? Arra, hogy a Fidesz embere azért vette át a „teendõket”, hogy lehetõleg csak azokat áldozzák fel ebben a politikai maffiaharcban, akikre már nincs szükség, de kirakatperre még remekül felhasználhatóak lehetnek. Nagy sajtófelhajtással pedig könnyebb megállítani – egy esetlegesen ma még a nyilvánosság elõtt nem ismert – más, Sukoró-jellegû bûncselekmények napvilágra kerülését.


Nos, most egyelõre ennyit. Bár a kép még egyáltalán nem teljes, viszont roppant narancsszínû. A sárgája megvan, csak valahogy az íze…, na az nem egyértelmû. Vagy mégis? Sokaknak talán igen. Mi viszont nem vártunk jóízû narancsot, így meglepõdni sem tudtunk. És Ti többiek? Nektek eddig hogy ízlik???


Bella Árpád