Rovat: Popovits János
Cikkek száma: 42
 
Tartalom:
A Nyugat társadalmi rákfenéje
A Nyugat társadalmi rákfenéje
A Nyugat társadalmi rákfenéje
A Nyugat társadalmi rákfenéje
A Nyugat társadalmi rákfenéje
A Nyugat társadalmi rákfenéje
Észrevételek a "Hogyan kell alkotmányosan ellenállni?" - javaslathoz
Magyarország történelmi névjegye
Elsô Gondolatom a 2014-es új évben az Emberhez
Magyarország 2 x 40 éves esélyei a társadalmi fejlôdésben
Magyar társadalometikai és tudományos világsiker
Észrevételek az Emberi Jogok Nyilatkozatának magyar kiadásához
Európai nemzetállamok idôszerűen közös ügye
Válság és bukás
A teljesebb demokrácia esélye és a közgondolkodás színvonala a jelenlegi Magyarországon
Idekint vagy odalent: a demokratikus Ház fundamentalistái
Szolgaként engedelmesek és természetileg engedetlenkedôk
És minden marad a régiben?
Kik, mi ellen szabadságharc, ha nem a "demokratikus kapitalizmussal" szemben?
A munka rangjának helyreállítása - a népgazdaság kiútja
Vallásos erkölcsiség elôtti, egyetemes társadalmi etika
Felszínrôl a gyökerekig
Idôszerű sorrendiség függetlenség és önrendelkezés között
Sorrendiség az alkotmányozók figyelmébe: ember és/vagy közösségei
Végzetes emberi méltóságellenes bűntettek az EU-ban
Ütött a politikai kultúraszintézis órája
Élôsködôk és szolgalelkűek titkos szövetsége
Mindenütt jó, de legjobb otthon,... keresnünk a helyünket!
Ariadné fonala
Párbeszéd az új Magyar Alkotmányról
Politikai zsákutcában
Emberjogetikai tízparancsolat
Visszatérés a nyugati emberjogrendbe
Egy ország szellemiségi pórázon
Magyarország és a közbiztonság
Obama: Akkor szakítok! - Szakíts, ha bírsz!
Pártintézményrendszer kontra jogrend és állami legitimitás
Megvédjük-e, avagy feladjuk a Haza (l)égi terét?
Szabad, felelôsséget is vállalni tudó közösség/ek tervezete
Az állam feltámadása küszöbén
Ember és/vagy közösségei


A Nyugat társadalmi rákfenéje
2014.03.02, 12:46                    Tartalomjegyzékhez               Egyszerű

A Nyugat társadalmi rákfenéje

(Az új, 8 oldalas szociográfia kivonatos bemutatása)


Ha most, több mint 4 évtizedes nyugati tartózkodásom után visszagondolok, elgondolkozom azon, hogy számos munkatársam, támogatóm, jótevőm, nem egyszer "barátaim" magatartása vajon miért változott meg máról-holnapra olyan váratlanul, érthetetlenül, hogy nem tudtam mit feltételezzek pálfordulásuk indítékául?! Egy szinte titokzatos kór miatt, avagy érthetetlen, befogadó társadalombeli csökevény következtében? Hogyan értelmezzem azt a reflexszerűen jelentkező magatartási formát részükről, amely oly sokszor megkeserítette az életemet? Többéves, megbízható kapcsolataim szüntek meg ismételten egy csapásra. Természetesen mindez családom rosszalását is eredményezte, hiszen kifejezetten személyemre kellett visszavezetniük az elidegenedés okát. Elemeznem szükséges ennek okait, mert ez emberi hitelességem romlását, népművelői társadalmi munkám lekicsinylését eredményezte. ("Saját fájdalmam eldalolása", külön témám lehetne!) Először magamba nézvén nyilvánvalónak tartottam, hogy társadalomszemléleti alakulásom válthatott ki másokból neuralgikus reakciókat illetve személyem iránti elidegenedést. Tehát saját személyiségi alakulásomat is szükséges az okozatok megértéséhez vizsgálnom!


*

1. Pénz = hatalom @

Tiltakozásként, a "nép keze" által a sötétség leple alatt odapingált
szöveg a végtelen jelével a Deutsche Bank bejárati üvegajtajára!


Lényegi személyi oknak tarthatom világnézeti alakulásomat, fejlődésemet. 1972 elején, mint új, lelki-szellemi zavarokkal nyugatra érkezett menekültnek harmonizálódnom kellett. Az emigráció kulturális programja biztosította klasszikus társadalomszemléletek megismerése sokáig lekötött. Később ezekhez a Gondolat-Kör eszmeiségi, alternatív felismeréseiben már magam is közreműködhettem. Így alakult ki magatartásom fő jellemzőjeként a korszerű demokratikus irányzat felismerése:

a/ demokrácia a közakarat érvényesítése,
b/ a szabadság és egyenrangúság együttjár(*),... a szabadosság pedig ellenük! - Definiáljuk korszerűen e fogalmakat!
c/ minden felismert, előjogból adódó kényszer - hatalom(*), ami ilymódon embertől jön - jogtalan! d/ válasszuk minden területen az elöljáróinkat, mellérendeltségünk csak így maradhat emberi méltóság-konform!

(*) A hatalom szabadságunk biztosítéka - vigyázat, ugyancsak rabságunk előidézője is lehet! -, amely szabadság csakis függő ségi viszonyainkban értelmezhető.

A látszatdemokratikus hatalom érzelemre hatóan nyilvánul meg (lásd a jelenlegi tipikus, magyarországi negatív példákat), mert az érzelmeket sokkal könnyebb karizmatikusan felkorbácsolni és manipulálni (lásd pl. a nácik), mint a társadalmi értékekre vonatkozó tudatos, összefüggésekben való gondolkodást!

_____________________________________

További fejezetcímek:

- A demokrácia missziójában,

- Üldözik a Gondolatot !

- Jellegzetes és idöszerü sajátosságok munkahelyeinken

- Kiközösítés, ignorálás a Gondolat miatt

- Zárófejezet: "Állat és ember között a különbség az, hogy az átmenet mi vagyunk!" / Konrad Lorenz

A teljes tanulmány a www.karpatiharsona.info - honlapon olvasható

Most szólj hozzá!                    Válaszok itt


Rudi Tanya

StarBus 2000Mag-artMátyás VendégházHUN TV

Attila Hotel

Kézi Malom az otthonábanHargita PanzióFELIRATKOZÁS
Világ Királnyője Kápolna
HUN TV
Nomád Étel

Locations of visitors to this page
Messzerepülo
Tóth Zoltán József: A Szent Korona eszme ma és holnap
A Szent Korona evangéliuma 1. (www.szentkoronaorszaga.hu)
Legfrissebb írások:
IDEGEN FORGATÓKÖNYV
Újabb gyalázat a magyarság ellen !
BG: Ki is a "fake news” propagandistája?
BG: Nagypéntek és a világ számára "minta nemzetünk”- összefüggései.
A TÖRÖK JÁR BUDÁN, vagy KUBINYI TAMÁS?
Bene Gábor: JÁVOR és a szarkenés....
Példák a múltból, okulásul
Tovább >>
Új hozzászólások:
Tovább >>
Társoldalak:
Égi Patróna
Magyarok Világszövetsége
Statisztika:

 
© Nemzeti Hírháló 2003-2014