Rovat: Dr. Nagy Attila
Cikkek száma: 5
 
Tartalom:
2011.03.02  JOGFOLYTONOSSÁG
2009.11.17  ZSIDÓ MÉTELY – HÁROM TÉTEL
2009.09.02  A ZSIDÓ FESZTIVÁL ELŐ- ÉS HÁTTERE
2009.08.25  Zsi-dó-ré-mi-fá
2009.08.02  ÚJ REFORMKOR ELÉ

JOGFOLYTONOSSÁG
2011.03.02, 08:54                    Tartalomjegyzékhez               Egyszerű

Dr. Nagy Attila (Debrecen)

JOGFOLYTONOSSÁG

E sorok írása idején még nem ismertek ama „nemzeti konzultáció” kérdései, melyet a „közhatalom képviselői” kívánnak elénk tárni egy készülő új alkotmány össztársadalmi megerősítésére. A kérdések ismerete nélkül is számos gondolat megjósolható vagy kifejthető, az új alkotmány a jelen történelmi helyzetben nem lesz más, mint az európai uniónak megfelelő, nemzeti vonatkozásban langyos (vagy éppen a valós magyar történetiséget és eszmetörténetet is mellőző) tákolmány, ellenkező esetben az unió komoly feddésére lehet számítani. Csak elméletileg áll fenn az a lehetőség, hogy a kérdőíveket a megkérdezettek kétharmad részben visszaküldjék, ennek hiányában azonban a parlamenti kétharmados többség jogosultsága is megkérdőjelezhető. Többnyire nem fogják ezt kitölteni az emberek, mert az ország még vészhelyzetben (abban vagyunk!) sem volt képes mostanában hangját hallatni. A kérdőívek a kukákban fognak kikötni, jobb esetben a szelektív papírgyűjtőkben, de még így is kár a nyomdaköltségért és a papírpazarlásért. A válaszküldés elmaradása azonban nem csak tudatlanságból fakad, ellenkezőleg, nagyon is jól sejthető, hogy nem ennek alapján készül majd az alkotmány. Még veszélyesebb az, ha a kérdőív kitöltetik, mert ezzel egyes pártok hithű katonái becsapós, de lényegtelen kérdésekhez adhatják aláírásukat. Meg lehet kérdeni „mindenkit”, de erre hivatkozni kevés. Nem kell „mindenkinek” alkotmányozni, ez jogászi feladat. Nekünk az országról, az ország kívánatos jogállásáról kell nyilatkozni, ennek pedig jelszava lehet: JOGFOLYTONOSSÁGOT! Az egyetlen szóhoz magyarázat: helyre kell állítani azt a jogfolytonosságot, ami 1949-ben szakadt meg a Szovjetunió 1936-os sztálini, buharini alkotmányának átvételével. Meg kell magyarázni, hogy az ezutáni történelem is része (ha nem is dicsőséges része) az ország történetírásának, ugyanígy a jogtörténet is pontos tükre a helyzetnek, de jogfolytonosságról csak az ezt megelőző ezredévben beszélhetünk. 1949 után csupán alaptörvénnyé silányult az alkotmány, így minden koron jogos követelés maradhat a természetes módon fejlődött, a kollektív emlékezet által kialakított szokásjog, természetjog visszaállítása. Ma egyben lehet bízni, hogy e tényre és minden mellébeszélésre mind többen – szakemberek is – felhívják a figyelmet.

Az uniós valóság persze az, amit Martonyi János mondott 2011 januárjában, hogy az unió alapjogi chartájában felsorolt jogokat kell változtatás nélkül átemelni a készülő magyar alkotmányba. Ezek pedig sorrendben: Méltóság (!), Szabadságok, Egyenlőség, Szolidaritás, A polgárok jogai, Igazságszolgáltatás. A „méltóság” főcím, valljuk be, lejáratott és félreérthető fogalom, a felnövekvő generációk esetében mindenképpen. A fogalom tisztázásához érdemes idézni a címhez tartozó számozott cikkeket, úgymint emberi méltóság, az élethez való jog, a személyi sérthetetlenséghez való jog, a kínzás és az embertelen vagy megalázó bánásmód és büntetés tilalma, a rabszolgaság és a kényszermunka tilalma. Az utóbbi a magyar és európai valóság ismeretében azonban mosolyt keltő. Ha ma nem is kell számolnunk hajón ide szállított rabszolgákkal, a bevándorlás, az adósrabszolgaság, a kényszermunka-vállalás a jogelvek ellenére létező gyakorlat. Ami pedig a „nemzeti konzultációt” illeti, a nemzeti köntös ellenére valóság az, hogy a szövegezés annak a Szájer Józsefnek a kezébe került, aki európai parlamenti képviselőként éppen az Alkotmányügyi Bizottságnak lett tagja, a Jogi bizottságnak pedig póttagja. Érti-e ő vagy akár au EU parlament magyar tagjainak többsége a Szent Korona eszméjét? A nemzeti történelmet eláruló, az európai alkotmányozáshoz vezető úton persze sokan jártak. Ilyen volt az a 2003-as budapesti „Európai alkotmány – európai jövőkép”című nemzetközi konferencia a Parlamentben, melyen többek között Szekeres Imre elnökölt, de szólt Szili Katalin, az Országgyűlés akkori elnöke, Kiss Péter kancelláriaminiszter, Harmathy Attila akadémikus, alkotmánybíró, Juhász Endre, Hiller István, Göncz Kinga (és a múltból Göncz Árpád), Herényi Károly… A rendezvényen szekcióvezetők voltak: Balázs Péter nagykövet, a Magyar Köztársaság Brüsszeli Állandó EU-képviseletéről, Török Ádám akadémikus, Göncz Kinga (az azóta megszűnt Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium politikai államtitkára, Vastagh Pál, az Európai Konvent tagja, volt igazságügyi miniszter és Mesterházy Attila, politikai államtitkár. E felsorolásban is van jogfolytonosság, ha más is, mint ami ma nemzeti értelemben lenne szükséges. Alkotmányozás dolgában azonban a 2010-ben megválasztott brüsszeli fideszes képviselői többség (köztük akkor Áder, Deutsch, Győri, Hankiss, Schmitt, Schöpflin, Surján és természetesen Szájer) sem gondolkozik másképp. Hamis a nemzeti képviselet itthon és Brüsszelben, hamis lesz a nemzeti konzultáció is.

Mielőtt fejünk fölé kényszerítenek egy újabb alkotmányt, érdemes idézni a XX. század sorsfordító évtizedeiben írt 1936-os sztálini, az Észak-Amerikai Egyesült Államok alkotmányáról 1946-ban született írást, de akár a Magyar Népköztársaság, majd a Magyar Köztársaság jelenlegi alkotmányának szellemiségét is. A szovjet alkotmányról írott (és 1949-ben magyar tanulmányozásra lefordított) anyag bevezetőjében ez áll: „A Szovjetunió – nagy és erős hatalom, A Szovjetunió erejének forrása – a szovjet szocialista rend, Minden szovjet polgárnak ismernie kell a Szovjetunió Alkotmányát. A mi szocialista hazánk minden egyes szovjet polgár számára széles utat nyit a fényes jövőbe s biztosítja azt, hogy erejét a tetszése szerinti életpályán fejtse ki.” Az eszmeiség pedig Puskin (más korban született) gondolatával alátámasztva: „Hazánknak szenteljük/Szívünk legszebb indulatait.” Sem ő, sem Petőfi vagy akár József Attila sem gondolhatta, mihez lehet majd soraikat később felhasználni.

A világhatalmi szempontból legalábbis kétoldalú tájékozódáshoz érdemes elolvasni azt az írást, ami 1946-ban (a sztálini alkotmány átvétele előtt) született az amerikai alkotmányról, megállapítva, hogy „a magyar nép sorsa közel egy század óta szorosan összekapcsolódik az Amerikai Egyesült Államokéval. Azóta, hogy a vesztett szabadságharc után a német elnyomás alatt sínylődő magyarság egyre nagyobb tömegekben ment új hont keresni túl a tengeren, élén nagy fiával, Kossuth Lajossal, a magyar népnek második hazája lett Amerika.” Ezen írás első fejezetének címe: Alkotmány, mely a semmiből született. Ez pedig a megértés kulcsa, azaz élesen szemben áll azzal, ami a magyarságnak megadatott, mivel volt már legalább ezer éves történelme és ez idő alatt kialakult jogi gondolkodása. Az Államok alkotmánya „csinált” munka, az addigi magyar pedig egy évezreden át szervesen fejlődött. Csak erőszak által lehetett ezt félretenni. Visszatérve a tengerentúlra: „1787-ben fektetik le azokat az elveket, melyek alapján az Unió létrejött. A kiküldöttek elnökül Washington Györgyöt választották, aki az Egyesült Államok hadseregeinek főparancsnoka volt…” Nem utolsósorban pedig szabadkőműves. Megszületett tehát a világ első szabadkőműves alkotmánya, melynek gondolati utódja a Szovjetunióé, majd az Európai Unióé. Hosszú az út George Washingtontól Javier Solanáig, aki 1995–1999 között a NATO főtitkára, majd az Európai Unió Tanácsának főtitkára volt egy évtizeden át. Így egyesült régen és most a katonai, politikai és gazdasági hatalom az amerikai, szovjet és európai unióban egyaránt. Mindez pedig a nemzetközi szabadkőműves háttérhatalom igényei szerint történt és történik, ami báránybőrbe bujtatott farkasként támad, céljai eléréséhez békét és barátságot hirdet, miközben forrongást szít és háborút csinál.

Dr. Nagy Attila

orvos, közíró

Most szólj hozzá!                    Válaszok itt


Rudi Tanya

StarBus 2000Mag-artMátyás VendégházHUN TV

Attila Hotel

Kézi Malom az otthonábanHargita PanzióFELIRATKOZÁS
Világ Királnyője Kápolna
HUN TV
Nomád Étel

Locations of visitors to this page
A Nemzet Dala
A Szent Korona kódja
Legfrissebb írások:
PÁRIZS UTCÁI
Az utolsó bástya: a kultúra
EGY TÜNTETÉSRŐL - a tervezett Hunyadi-filmnek hazudott förmedvény kapcsán
PROVOKÁCIÓ?
Az utolsó-e a Hunyadi film (forgatókönyv) bástyája?
ADVENT
SÁRGA MELLÉNY
Tovább >>
Új hozzászólások:
Tovább >>
Társoldalak:
Égi Patróna
Magyarok Világszövetsége
Statisztika:

 
© Nemzeti Hírháló 2003-2014