Rovat: Bodó Kirchsteuer Attila
Cikkek száma: 52
 
Tartalom:
Aláaknázott magyar nemzet.
Megnemesítő ÁRMÁLIS LEVÉLLEL rendelkező BODÓ családok
SZENTE-MÁGÓCS ősi nemzetségének ágai, alágai, családjai a XII. századtól. BODÓ de Gyiorgyi.
SZENTE-MÁGÓCS ősi nemzetségének ágai, alágai, családjai a XII. századtól. BODÓ de de Gyiorgyi.
Gondolatébresztő Steiner Pál MSZP-s képviselő részére .
"Zsidózás" és az Új Színház esete.
Gondolatok az Új Színházról.
ÚJ SZÍNHÁZ! Avagy az ami a háttérben van!
SMA Magyarország! Kik állnak az antiszemitizmussal való zsarolás mögött?
VITA EGY LIBERÁLIS ORSZÁGLAKÓVAL.
MIÉRT ZAVARJA AZ URBANOLIBERÁLISOKAT A KURULTÁJ?
Uszítók a Hóreb hegy lábánál, avagy a nemzeti akarat káromlói!
Baloldali liberalizmus?
Baloldali liberalizmus?
Használati útmutató liberális és demokratikus értékek felismeréséhez! Avagy napjaink görbe tükre!
A magyar eladósodás története, a Rásák és az IMF kora!
Bodó Kirchsteuer Attila; A mi magyarságunk.
Gonda László barátom levele barátaihoz és a magyarsághoz!
Bodó Kirchsteuer Attila: A rasszizmus dilemmája.
ŐSZINTE PÁRBESZÉD és egy 1946-os emlék.
Nemzeti megtisztulás - Bodó Kirchsteuer Attila
Benczéből kibújik a bolsevik!
Ki tud többet Szlovákiáról? (közreadom az év tesztjét, a ki tud többet a Szovjetunióról mintájára)
SZEPTEMBER ÖTÖDIKE, A HOMOSZEXUÁLISOK SZÉGYENMENETE ÉS A ZSIDÓSÁG.
A Bolsevizmus alantas stratégiája és a cigányság.
A mai napon a magyar nemzet felmondott a pártoknak!
Turáni rokonaink az UJGUROK. Néhány Magyar- Ujgur szóegyezés (amiről a
Bodó Kirchsteuer Attila: KÖZÉPTÁVÚ DEMOGRÁFIAI MANIPULÁCIÓK A MAGYAR LAKOSSÁG FELMORZSOLÁSÁRA.
Bodó Kirchsteuer Attila: Magyarság győzelme Magyarországon!
Bodó Kirchsteuer Attila: DIVERZÁNSOK, FELFORGATÓK, POLITIKAI MEGBÍZOTTAK. VAJON KIK A MEGRENDELŐK?
Bodó Kirchsteuer Attila: MI AZ EGYIK GOND A POLITIKUSAINKKAL?
Bodó Kirchsteuer Attila:HARMADIK GENERÁCIÓS BOLSEVIK UTÓDOK
Figyelem békavonulás! Csúszó-mászók a jobboldalon!
Milliárdos szocialisták, hol van a társadalmi érzékenység? BESZÉD AZ MSZP SZÉKHÁZ ELÖTT. 2009-04-01
Gondolatok 2009. március 21-én a Tanácsköztársaság 133. dicstelen napjainak emlékére.
A zsidóság defenzív nacionalizmusának üzenete a magyarsághoz.
A bécsi Der Standard margójára írom Lendvai Palibának!
Egy tanár hozzád kiált Magyarország!
Rasszistázók és Nácizók figyelmébe ajánlom!
ÜZENET A KOSSUTH TÉRRŐL
AZ ÉN GYÁSZBESZÉDEM EGY SPORTOLÓ EMLÉKÉRE
BENSŐ és KÜLSŐ RASSZIZMUSAINK
BOLSEVIK UTÓDOK ÉS A CIGÁNYSÁG
GONDOLATOK A SZENT KORONA TANRÓL ÉS EREC JISZRAELRŐL
A tudathasadásos baloldal
Az IMF és az SZDSZ történelmi kapcsolata. Avagy hogyan érik a gyümölcs?
Üzenet a megélhetési uszítóknak.
Európai Unió, avagy Nagy Károly XXI. századi frank birodalma, amelyet Európai Uniónak hív
Cigányságról tabuk nélkül
A magyar média és a politika felelőssége és a normasértő cigányság
Bodó Kirchsteuer Attila: Társadalmi immunreakciók és a normasértő cigányság
Bodó Kirchsteuer Attila:A magyarországi cigányság miért vált egy erkölcstelen politikai játszma eszközévé?

Aláaknázott magyar nemzet.
2012.08.04, 18:16 (08.04, 19:19)                    Tartalomjegyzékhez               Egyszerű

Hogy minden magyar számára tudatosodjon!

(A multikulturalizmus alantas stratégiája, avagy a transznacionalisták demográfiai fegyverei.)

Kedves magyar Honfitársaim!

Minden okozatnak van egy oka, hogy azután az így generált okozatok egy célirányos logikai láncolatban okként újabb okozatot eredményezzenek.

De mi ez?

A cigány etnikum az autochton magyar lakosság ellen bevetett demográfiai-biológiai taktikai fegyver, amelyet a magukat liberálisnak álcázó transznacionális politikai tényezők alkalmaznak az adott területen élő őshonos magyar, vagy rég honosult sváb, szlovák lakosság felszámolására, olyan módon, hogy ezzel megvalósítják az eredeti lakosság elleni etnocídiumot.

sHRWM.jpg

A cigány etnikum olyan demográfiai fegyver, hogy ahol alkalmazzák, ott az eredeti tárgyi-anyagi és épített, valamint szellemi kultúra elsorvad, majd megsemmisül. Eközben a háttérben meglapuló aljas politikai tényezők álnokul a "humanizmusra, toleranciára, emberi jogokra, a szegregáció mentességre" hivatkozhatnak.

http://i.imgur.com/EnSJX.jpg (kattintással)

tolvaj-cigány.jpg

EnSJX.jpg

Ezen politikai tényezők középtávú célja, hogy az adott geopolitikailag, gazdaságilag hasznosak ítélt földrajzi térségben fokozatos lakosságcsere következzen be. Cél, hogy az őshonos lakosság élet és egzisztenciális lehetőségeit leszűkítsék és demográfiailag elsorvasszák. Ezen transznacionális politikai és gazdasági tényezők tevékenységüket szociálpolitikának és humánpolitikának álcázva és azt szegregáció elleni harcnak feltüntetve, a magyar lakosságot ősi életteréről, lakhelyéről olyan módon szorítják ki, és mezőgazdasági termőterületeit fokozatosan, -közvetve- olyan módon foglalják el, hogy a helybeli vagy oda bekötöző vagy oda tervszerűen beköltöztetett alacsonyabb tudatszintű cigány népességet további szaporodásra bátorítják. Valamint ezzel egyidejűleg különféle bürokratikus szabályozásokkal csökkentik az állam rendfenntartó szervezeteinek mozgásterét és hatékonyságát. Az önvédelemre szerveződő és berendezkedő személyeket és csoportokat szélsőséges rasszista szervezeteknek nyilvánítják és önvédelmi, vagyonvédelmi tevékenységüket büntető kategóriaként kezelik.

Ez Magyarország?

http://i.imgur.com/2sR0C.jpg (kattintással)

2sR0C.jpg

Ennek következtében a körzetben a kriminalitási mutatók megemelkednek. A magyar lakosság élet és vagyonbiztonsága rohamosan romlik, majd veszélybe kerül. A magyarellenes etnocídiumnak a sebessége úgy növelhető, hogy a fentiekkel párhuzamosan a magyar népesség iskolarendszerét elcigányosítják. Az erőltetett deszegregáció következményeképpen, az iskolában egyre nagyobb létszámban megjelenő gyenge értelmi képességű és viselkedési zavaros, szocializálatlan, korcsoportjaikban nemileg érettebb cigánygyerekek az oktatás színvonalát és hatékonyságát lerombolják.

uYisu.jpg

A szülőképes (fertilis) magyar népesség erről a vidékről gyermekei érdekét és testi épségét szem előtt tartva más régióba költözik. Így a helyben maradó lakosság korösszetételének arányai megváltoznak.

70IlO.jpg

A helyben maradó magyar népesség elöregszik és lecsökken. A magyar lakosság öregedésének mértékében válik egyre kiszolgáltatottabbá. A folyamatban az elöregedő magyar népességet egyre gyorsuló ütemben felváltja a cigány etnikum. Az etnikai arányok megváltozása a terület önkormányzatiságában is lényeges változásokat idéznek elő. A korábbi magyar, sváb, szlovák etnikumú képviselő testületek elcigányosodnak. Ezáltal a demográfiai-etnikai változások helyi politikai és hatalmi változásokat is eredményeznek. Az adott térség elcigányosodik és egyre gyorsuló ütemben bekövetkezik a lakosságcsere, amelyet ebben az esetben helyesebb gyökeres etnikai átalakulásnak, illetve átalakításnak nevezni.

Az alacsony tudatszintű cigány lakosság, mivel nem rendelkezik államalkotó képességgel. Nem rendelkezik politikai és önkormányzati kultúrával. Sem társadalmi sem pedig jogi normákat nem követ. Valamint nincs az eredeti, egykori őshonos magyar lakossághoz hasonló történelmi, érzelmi kötödése az általa elfoglalt, belakott területhez, a terület szellemi és anyagi kultúrájához. Ezért a területszerzés utolsó fázisban a cigány népesség az adott területről zökkenőmentesen eltávolítható, más térségbe helyezhető át.

QK0kD.jpg

Ezáltal az adott vidék gazdasági, természeti erőforrásai már könnyedén megszerezhetőek. A transznacionális területszerzők kitűzött célja, a földrajzi, gazdasági térség, az adott országrész, majd az egész ország tényleges birtokbavétele így megvalósítható.

Mindig ok-okozatban kell gondolkodni! Szüntelenül azt a kérdést feltenni, hogy a jelenleg kialakult és fenntartott helyzet kiknek az érdekét szolgálhatja?

E l ő í t é l e t e s s é g ?
(avagy miért nem akarják az etnikai alapú bűnügyi nyilvántartást?)

A cigány etnikumnál , az "előítéletesség" nem más, mint a cigányságról szerzett több évszázados széleskörű történelmi tapasztalás. Vagyis a cigánysággal kapcsolatos érzéki tapasztalataink tényekké formálódó összessége.
A társadalmi tények viszont kizárólag statisztikákon keresztül ragadhatóak meg hitelesen. Így győződhetünk meg arról, hogy az egyéni gyakorlatok a statisztikai adatokkal kifejezett társadalmi tényekben összegződnek, s hiteles alapul szolgálnak további szociológiai elemzésekhez és véleményformáláshoz.
Az MTV "magyaroknak" nevezi a Kanadában élő embercsempész cigányokat (2012-08-03)Norvégiában is igen rossz véleményen vannak a cigányokrólVAGYIS.:
A cigánysággal kapcsolatos hazai és nemzetközi statisztikák a legfényesebb bizonyítékai annak, hogy NEM ELŐÍTÉLETESSÉG van. Hanem a cigánysággal kapcsolatos OBJEKTÍV TÁRSADALMI KRITIKA, megalapozott véleményalkotás! PONTOSAN ennek ismeretében szabotálják el a társadalmi és jogi normák megsértőinek etnikai megjelölését, mert ez mindig aktuális bizonyítékot szolgáltatna arra nézve, hogy a cigányság által elkövetett bűncselekmények meghatározott okok és feltételek okozata, amely a személyiség és a bűncselekményt megelőző szituáció kölcsönhatásának következménye.


Az okozatot előidéző okokat elsősorban a cigány szubkultúrákban élő egyének személyiségében és az ezt nagymértékben meghatározó és korlátok közé szorító örökletes mentális tényezőkben , és csak másodlagosan a szocializációs hiányosságokban kell keresni. Az ilyen ismérvekkel jellemezhető egyének és csoportok antiszociális viselkedése csap át egy magasabb fokú társadalomellenes következménybe. Például abban, hogy szükségleteinek kielégítése során „tudatosan” helyezkednek szembe a társadalmi elvárásokkal és a társadalmi normákhoz való alkalmazkodást elviselhetetlen kényszerkén élik meg.


Cigánytolvaj.jpg


Tudomásul kell venni mindenkinek – ÍGY A CIGÁNYOKNAK IS, hogy az ember a biológiai és társadalmi szükségleteit csak társadalmi keretek között, társadalmilag szabályozott társadalmi-jogi viszonyok között elégítheti ki mindaddig, ameddig egy adott társadalmon belül él. Ebben a megközelítésben a többségi, nem cigány népesség és a cigányság közötti egyre súlyosabb konfliktus, a cigányság alaptermészete és a környező közösség erkölcsi normáinak betartására irányuló követelmények között áll fenn.
Az etnikai alapon vezetett bűnügyi statisztikák napi szinten szembesíthetnék a cigányságot, a cigányság vezetői, a cigány értelmiséget, azzal a kollektív felelősségtartalommal, amely alapján egy adott etnikai közösség igenis felelős tagjainak magatartásáért. A cigányságnak, mint Magyarországon élő idegen etno-szociokultúrákba tartozó etnikai kisebbségnek, népességhányadnak a társadalmi és emberi értékét azon érdemei vagy kártételei szerint kell meghatározni, amely abban a közösségben válik valósággá ahová önként bebocsáttatott ahol befogadást nyert!

MI LEHET AZ EGYIK MEGOLDÁS?

A cigány-bűnözőknél, ezeknél a korlátoltan belátóképes és primitív ösztöneik által vezérelt hordalényeknél csak erős és elrettentő ingerekkel lehet félelmet kiváltani és visszatartó hatást ébreszteni! Olyan ingert kell produkálni amelyre a válasz a tartós félelem kialakulása és állandósulása, berögzülése. A cigányság bizonyos csoportjainak olyan alacsony az intelligencia szintje, hogy itt már csak idomításról és nem nevelésről lehet beszélni.

utolsoszamuraj.jpg

Ezeknél a cigányoknál az elrettentéssel pavlovi reflexként kell kiváltani a félelem a rettegés érzését, hogy a garázda életmódtól visszatartsák magukat. Pontosan úgy, ahogy ezt a veszélyes ragadózóknál teszi az állatidomár. A jogalkotók és jogalkalmazók valamit nem értenek, vagy nem akarnak megérteni. Pontosan azt, hogy az elítélt cigányok számára pszichés enyhítő tényező, ha a környezetük cigány bűnözőkből, sok esetben rokonokból áll. Ennél a korlátoltan belátóképes hordaösztönű népességhányadnál ez egy igen fontos közérzet javító körülmény. Ez pedig elfogadhatatlan. a megtorló rendszerű büntetés végrehajtási gyakorlatban .

Tlz5G.jpg

A cári Oroszországban és napjainkban is, pl. a "Fekete delfin" nevű oroszországi szigorított börtönben, és a francia angol, spanyol gyarmati büntetés végrehajtás gyakorlati kivitelezésénél azért értek el eredményeket mert a bűnelkövetők idegen környezetben és idegen etnikumú bűnelkövetők mellé, rettenetesen kemény szabályozások közé kerültek vegyesen. Ezzel szemben nálunk színtiszta cigány börtönök (üdülők) vannak. Remélem, hogy olvassák olyanok is az írásomat, akik ezek után elgondolkodnak a bérrabtartás társadalmi előnyeiről.

K É R D E Z E M !

Hol érzi magát jobban vagy rosszabbul egy cigány bűnöző?

Ott, ahol minden társa cigány vagy ott, ahol orosz, ukrán, csecsen, türkmén, kínai, arab stb. rabokkal kell vegyesen letöltenie büntetését. Az ilyen garázda cigány bűnözők a vegyes etnikai közegben, ahol megszűnik a falkakohézió, az etnikai szolidaritás, az összetartás, szinte megsemmisülnek és teljesen megtörnek.

IDÉZEM a "Fekete Delfin" Oroszország Kazahsztáni határán lévő szigorított börtön parancsnokának mondatát " Előbb törjön le a nyelvem, minthogy ezeket embernek nevezném. A mi börtönünkből elvileg távozhatnak. De ez a temető."

ÍME: Oroszország legkeményebb börtönei (National Geographic)


http://www.youtube.com/watch?v=2QQMyCAWk78

Aki ezzel egyetért remélem, hogy az erre irányuló törekvéseket támogatni fogja.

Most szólj hozzá!                    Válaszok itt


Rudi Tanya

StarBus 2000Mag-artMátyás VendégházHUN TV

Attila Hotel

Kézi Malom az otthonábanHargita PanzióFELIRATKOZÁS
Világ Királnyője Kápolna
HUN TV
Nomád Étel

Locations of visitors to this page
Szüloföldem szép határa
Gyimesbükki lassú csárdás
Akitol minden szép
Legfrissebb írások:
IDEGEN FORGATÓKÖNYV
Újabb gyalázat a magyarság ellen !
BG: Ki is a "fake news” propagandistája?
BG: Nagypéntek és a világ számára "minta nemzetünk”- összefüggései.
A TÖRÖK JÁR BUDÁN, vagy KUBINYI TAMÁS?
Bene Gábor: JÁVOR és a szarkenés....
Példák a múltból, okulásul
Tovább >>
Új hozzászólások:
Tovább >>
Társoldalak:
Égi Patróna
Magyarok Világszövetsége
Statisztika:

 
© Nemzeti Hírháló 2003-2014