Rovat: Barkuti Jenő
Cikkek száma: 16
 
Tartalom:
2011.07.13  Markó Béla magányossága
2010.12.10  Mindennapi gondjaink
2010.11.08  Mennyi legyen?
2010.01.27  Magyar lejtőn...
2010.01.13  Elkapták a banyát...
2009.11.16  Üzenet a temetőből
2009.05.04  Pécsi emlék kockák...
2009.04.19  Több bizalmat Ficsor Ádámnak !
2009.02.16  Kenyeret és tűzijátékot!
2009.02.06  Munkára fel Kuncze úr!
2009.01.31  Rendkívüli időjárás
2008.11.20  Én hiszek Zsanettnek...
2008.10.30  Sej haj Lina...
2008.09.26  Mit tegyen a vállalkozó?
2008.09.24  Kiktől féljünk jobban?
2008.09.14  Barátot vagy ellenséget?

Markó Béla magányossága
2011.07.13, 00:42                    Tartalomjegyzékhez               Egyszerű

Markó Béla magányossága

Néhány hete, alkalmi jó barátok, ismerősök, amolyan figyelem felhívó leveleket továbbítanak hozzám, amelyekben az RMDSZ ről, s annak visszavonult, „magányosságra” kárhoztatott vezetőjéről olvashatok nem éppen dicsérő gondolatokat. Az eleddig nem tapasztalt témakínálgatásból azt sikerült kihámoznom, hogy valamiféle elmarasztaló kritikát, harcias hangot remélnek tőlem. S ily módon ,akarva akaratlan ,el kellett gondolkodnom a dolgon . Mi lehet a buzgalom mögött ?Rá kellet jönnöm , hogy Erdély is elérte a magújulás láza, megkezdődött a vétkek felsorolása, elkárhozott lelkek , soha meg nem bocsátható bűnök lajstromba vétele. S ugye mi lehetne természetesebb, annál, hogy a szégyenpadra ültetést, a legilletékesebbel a Romániai Magyarok Szövetségének immáron ’ magánya vonult elnökével kezdjék? Mert ugyebár nyilvánvaló az, hogy akinek működése alatt nem tudták kivívni az erdélyi magyarok autonómiájukat, az a személy csakis megalkuvó, románokat fényező sehonnai. Vagy ha nem az, akkor minimum nemzetét cserbenhagyó, saját zsebét tömő áruló.

Így van ez minálunk magyaroknál, magyar honban is, és úgy látszik Erdélyben is, ha új, haszonnal kecsegtető szelek kezdenek fújni. E tekintetben szabad átjárása van a reform gondolatoknak a határon. S hogy el ne apadjon a friss felismeréseknek forrása , misszióárusok indultak útra az anyaországból, hogy az úgymond : helyben járó szocialistákkal kokettáló pogány MRMDSZ-t , egyszer és mindenkorra , eltöröljék a föld színéről ; ahogy ez felvilágosult nemzeteknél sikerek fakadása idején dukál . Had legyen minél több pártja az erdélyi magyarnak is . Ne szűkölködjenek testvéreink szócséplésben ha egyébre amúgy nem telik . Had szaporodjanak az egymásnak feszülések , marakodások . S ha sikerül elhinteni a sárga irigység magját , a munka be lesz végezve. Ami majdan abból a vetésből kisarjad az már biztos, hogy európai lesz. Nincs is más teendő, mint a bűnösök felderítése. Figyelemmel arra, hogy az új eszmék akkor terjednek jól, ha már meg vannak a vétkesek. Így került Markó Béla a kínálatba .

Sorolhatnám akár hosszabban mennyi jó okot, lehet arra találni, hogy ezek után az RMDSZ eljelentéktelenedjen a román politikában, A kérdés azonban mégis csak az: akik helyébe lépnek majdan: vajon mekkorák lesznek? Mire jut majd két, netán három, egymással perlekedő törpe párt abban a csatában, amit az erdélyi magyarok helyett senki nem tud megvívni?

De ne szaladjunk ennyire előre. Vessünk néhány pillantást az elmúlt két évtizedre, amit már sokan el szeretnének feledni, míg mások, a fiatalok, nem is tudhatnak igazán felidézni, mert emlékezni kellene reá.

Az RMDSZ lehetőségeit ne vonatkoztasunk el hazai dolgainktól. A mai világban minden mindennel összefügg. Ma már fontos emberek körében egy szobalánnyal rosszul megvállaszott pásztoróra az Euró árfolyamának zuhanását vonja maga után. Hogy volna szabad figyelmen kívül hagyni a magyarországi történéseket az RMDSZ sorsának alakulásától! Anya országi támogatás nélkül hogy lehetne autonómiát kiharcolni?

Kezdjük talán a sort az első szabadon, választott magyar kormány vérszegény külpolitikájával, amikor még a szülés utáni köldök elvágásnál tartottunk, amikor Antall József azt merészelte mondani, hogy lélekben

Tizenöt millió magyar miniszterelnöke kíván lenni! Ekkor még az RMDSZ

Csak a fejekben létezett! S mi történt az anya országnak hitt hazában?

A magyarnak mondott média neki esett a miniszterelnöknek: Hogy lehet ilyet még csak álmodni is! Erről folyt a csámcsogás hónapokon át. Ez volt az első megtorpedózott üzenet hazulról! Ki mert akkor még itt Trianonról, autonómiáról beszélni? Nem tudom, nem vagyok – e túl könnyelmű, amikor emlékezetni próbálok arra, hogy voltak bizonyos fiatal urak, akik Trianon emlegetése hallatán tüntetőleg kivonultak a tisztelt házból…

Ilyen segítőkész hangulatban kezdte meg Markó Béla s néhány elszánt magyarral az RMDSZ szervezését, amit első pillanattól kezdve a román titkos szolgálat éber tekintetének látókörében zajlott. De hát ugye ezt már befedi a felejtés homálya. Ki emlékszik kánikulában a tavalyi hófúvásra? Ma már annyi bátor ember akad, hogy Dunát lehet velük rekeszteni. Kilencvennyolcban, kilencvenben azonban Erdélyben még nem volt a biztos, hogy estére haza tér- ezen az ember a pártépítésből…

Idehaza ekkoriban tört ki az első paraszt lázadás az elhibázott külpolitika miatt. Egész pontosan az ukrán – magyar alapszerződés nyomán kezdődött MDF- en belüli párt vita kezdetére gondolok. Ekkoriban írta Csurka a „Néhány gondolatot” amire aztán beindult a liberális kézben lévő média falka. Innentől kezdve, aki külföldre szakadt magyarokról csak beszélni merészet az nyomban szélsőséges lett! Megszületett az új gettó. Ide lettek bezárva azok, akik nemzetben próbáltak gondolkodni. Így lettek a kirekesztőnek kikiáltott magyarok, úgy Isten igazából kirekesztettek…

Vajon ilyen légkörben időszerű lett volna – e előállni egy autonómia gondolatával?

A román politikusok azonban ismét messzebb láttak a mieinknél. Nagyon gyorsan felfogták, hogy recseg, ropog a Közép- európai égboltozott. Új országok vannak születőben, s ha a magyarok felébrednek csipkerózsika álmukból, akkor bármi megtörténhet. Neki álltak hát egy új államközi alapszerződés megkötésének sürgetéséhez. Ha volt alkalom székelyföldi autonómia megalapozására, akkor ez volt az az alkalom. Nota bene! Itt lehetett volna kötni az ebet a karóhoz. Hivatkozva a Trianonban megkötött szerződés ide vonatkozó soraira. Történt- e efféle kísérlet? Ki szólalt meg a ma oly hangos kritikusok közül? Hol voltak a magyar politikusok? Hol volt a magyar média? Ja igen: nem jutott kellő figyelem, mert éppen akkor dúlt az a bizonyos média háború… Vajon kiknek szolgált az alkalmi csetepaté?

De lépjünk tovább. Horn kormány működésére valahogy ma már kevesen emlékeznek. Horn Gyulával kapcsolatban teljes az amnézia, noha akkor kötetett meg a szlovák – magyar alapszerződés. Akkor került elherdálásra az ország java. Mindez meg van bocsátva. De maradjunk a tárgynál : Mennyivel lett jobb a Szlovák - magyar államközi szerződés ? A lényeg: sikerült ismét összehozni egy olyan politikai légkört, amikor autonómiával lehetetlen volt előállni. S jött a Fidesz .

Kétségtelen tény a Fidesz kormányzati szintű megjelenése sok új elemet hozott külföldi – magyar kapcsolatokban. Ez volt az első magyar lépés a külföldre kényszerült magyarok felé, ami nem csak szavakból táplálkozott már. A magyar igazolvány olyan zene volt a határon túli magyar léleknek, mint a szférák zenéje, amit angyalok játszanak a mennyországba. a tusnádfürdői kirándulások is jótékony hatással voltak a testvéri érzés felébresztéséhez. Sajnos azonban ennél több bátorságra nem futotta. Talán akkor volt egy pillanat, amikor meg lehetett volna szólalni autonómia ügyben. Csakhogy a tusnádfürdői kirándulások elsősorban a hazai választóknak szóltak. Bizonyítandó, hogy a kormány szíve a helyén van… Egy maréknyi jóindulattal meg lehet kockáztatni azt a kijelentést, ha akkor tovább tart a Fidesz működése, előbb utóbb, eljutnak az autonomia gondolatának pátyolgatásáig. Csakhogy nem jutott már erre idő. Jött Meddgyessy aki már pezsgőspohárral kezében ünnepelte Budapesten Erdély elcsatolását ! S ha voltak addig szép remények az önállósodásra, akkor azok nyomban elhervadtak.

Ezután állt elő a magyarok Világszövetségének elnöke Partubány Miklós

Azzal a tervvel, hogy öntsünk végre tiszta vizet a pohárba. Járjunk a végére annak, hogy hányadán is állunk. Szavazzunk a kettős állampolgárságról. Tekintve azt, hogy ezzel segíthetünk az Erdélyben élő magyaroknak az európai boldogulásban, s talán némi erőt is képesek leszünk felmutatni: Európának, s a nagyvilágnak, hogy vagyunk, létezünk, összetartozunk.

Sokan kérdezik az óta is: Helyénvaló kezdeményezés volt, ez a népszavazás? A válasz egyértelműen: Igen. Valóban megtudtuk, hol van helyünk a népek tengerében… Mit ér a magyar virtus. Mit ér a testvéri szeretet! Minden épkézláb magyar azt remélte, eljött az összefogás ideje. Sajnos megint tévedtünk. A magyar politikusok csak úgy tudják elképzelni szerepüket, ha minden körülmények között ellent mondanak egymásnak. Ha az egyik fél feketét mond , akkor másiknak fehéret kell mondani. Így történhetett meg az, hogy Kovács László az MSZP- ből felcsapott kísértettnek. Azzal riogatta a hazai közönséget, hogy Húsz millió román fog ide költözni és szőröstül, bőröstül megemésztik az országot .Így született meg a hírhedté vált december 5.- ei- néven elhíresült népszavazás. Beszéljünk róla? Azt hiszem felesleges. Inkább szégynekezzünk csendesen azok helyett is, akik bedőltek ennek a mesének … Ismét a kérdés : lehetett volna – ezen ezek után autonómiával előállni ?

Az eredményből természetesen olvasni tudó ember kiolvashatta a jövőt.

Az MSZP- ben azonban nem akadt ilyen kvalitású ember! El is indultak a lejtőn. Gyurcsány hasbeszélő tehetségének köszönhetően még egy darabig fenn tudtak maradni a mind jobban felerősödő gazdasági viharban. A bukást azonban menthetetlenül közeledett. Megkezdődött a maradék vagyon kimentése. Harc a megmaradt mócsingokért, a csontokért…

Mondani is felesleges: kisebb gondjuk is nagyobb volt annál, hogy mi lesz a székelyföldi autonómiával. A Fidesz pedig megerősödött abban, hogy a nemzeti szólamok pengetése sok szavazatot fog hozni. Megtudták, hogy jó ösvényen járnak. Ha tovább mennek azon, rá fognak találni az édenkertre. Már csak Partubány Miklóst kellett ellehetetlenítenie, nehogy újabb ötletével megcsapolja a voksok hordóját. No és Markó Béla se illik a csoportképbe, aki mellesleg sokat tudna mesélni viselt dolgainkról… Kell helyette egy új arc, egy új szereplő, aki még egy jó darabig elbolyong az autonómia gondolatát csaléteknek használók útvesztőjében.

Érdemes lenne a többi pártra is néhány szót szánni az üggyel kapcsolatban, de elsüllyedt már az SZDSZ is és MDF is. Hagyjuk a holtakat nyugodni. a MIÉP- pedig asztaltársasággá szelídült. Csurka ,a nagy gőz leeresztő, igazán már csak egy kiadós dísztemetésben reménykedhet.

Féltékeny szarvasbika módjára felöklelt mindenkit a MIÉP- ben aki, mást, merészet gondolni annál, mint amit Fidesz iránti rajongásában ő jónak talált. Ezért ha a magányosság szóba kerül, vele kapcsolatban a fogalom tökéletesen megáll .

Érdemes elgondolkodni talán, hogy ilyen körülmények között mi egyebet tehetett volna annál az RMDSZ vezetősége, amit tett, vagy amit tenni tudott?

Talán nem árt egyszer elmondani azt is, hogy Markó: meglépte azt, amire vezető magyar politikusok közül eddig még senki se szánta rá magát: lemondott az RMDSZ vezetéséről! Mondván: Ha úgy gondoljátok, hogy én vagyok az akadálya a boldogulásnak, hát nem leszek a kerékkötőtők.

Az Ó- hazában ismeretlen azt efféle elhatározás. Errefelé furkósbottal se lehet elzavarni a politikai asztalhoz szokott szereplőket, akik két kézzel kapaszkodnak az abroszba, s ha másként nem megy, készek felborítani az egész terítéket. Ezért nagyon zavaró Markó lépése. Nem illik sehogy se korrupt magyar életbe. S ezt valami módon le kell kicsit koptatni, csiszolni . Nem kívánatos ugyan is az erős jellem a mai időkben.

Barkuti Jenő

Most szólj hozzá!                    Válaszok itt


Rudi Tanya

StarBus 2000Mag-artMátyás VendégházHUN TV

Attila Hotel

Kézi Malom az otthonábanHargita PanzióFELIRATKOZÁS
Világ Királnyője Kápolna
HUN TV
Nomád Étel

Locations of visitors to this page
Ha én rózsa volnék
Bob herceg - Az elso édes, szerelmes csók 2.
Tiltott találmányok 1.
Legfrissebb írások:
IDEGEN FORGATÓKÖNYV
Újabb gyalázat a magyarság ellen !
BG: Ki is a "fake news” propagandistája?
BG: Nagypéntek és a világ számára "minta nemzetünk”- összefüggései.
A TÖRÖK JÁR BUDÁN, vagy KUBINYI TAMÁS?
Bene Gábor: JÁVOR és a szarkenés....
Példák a múltból, okulásul
Tovább >>
Új hozzászólások:
Tovább >>
Társoldalak:
Égi Patróna
Magyarok Világszövetsége
Statisztika:

 
© Nemzeti Hírháló 2003-2014