Ulusal Hirhalo haber bülteni sistemi Harita
YETER!

Aºı araºtırmacısı 'büyük hatayı' kabul ediyor, spike proteinin tehlikeli bir 'zehir' olduğunu söylüyor 20
Haziran 2021 pokolafoldon.hu Korkunç

yeni araºtırma, beklenmedik bir ºekilde kan dolaºımında bebekler ve doğurganlık için potansiyel risklerle iliºkili aºı spike proteini buluyor.

Aºı araºtırmacısı büyük hatayı kabul ediyor, spike proteinin tehlikeli bir zehir olduğunu söylüyor

31 Mayıs 2021 (LifeSiteNews) - Kanadalı bir anti-kanser aºı araºtırmacısı, kan pıhtıları ve kalp hastalığından üremeye kadar bildirilen binlerce yan etki için makul bir açıklama söyledi. Kanadalı bir anti-kanser aºısı araºtırmacısı geçen haftaki sorunları söyledi.

Ontario'daki Guelph Üniversitesi'nde bir viral immünolog ve doçent olan Byram Bridle, geçen Perºembe günü Alex Pierson'a verdiği bir röportajda, "Büyük bir hata yaptık. ªimdiye kadar, bunu çözemedik" dedi. "korkutucu."

Bridle, "Dikenli proteinin harika bir hedef antijen olduğunu düºündük, dikenli proteinin kendisinin bir toksin ve patojenik bir protein olduğunu bilmiyorduk. Bu yüzden insanları aºılayarak, onları yanlıºlıkla bir toksinle aºılamıº oluyoruz" dedi. Google'da arama yapmanın kolay olmadığını, ancak hafta sonları internette bir virüs olarak yayıldığını söyledi.

Geçen yıl COVID aºı geliºtirme araºtırmaları için 230.000 dolar devlet fonu alan bir aºı araºtırmacısı olan Bridle, kendisinin ve uluslararası bir grup bilim insanının Japon düzenleyici otoritesine sözde bir "biyo-dağıtım çalıºmasına" eriºmek için bilgi talebi sunduğunu söyledi. "

Bridle, "Bilim adamları, bu haberci RNA [mRNA] aºılarının aºılamadan sonra nereye gideceğini ilk kez görebiliyorlar." Dedi. "Omuz kasında kaldığını varsaymak güvenli mi? Kısa cevap hiç değil. Çok rahatsız edici."

Aºı araºtırmacıları, yeni mRNA COVID aºılarının “geleneksel” aºılar gibi davranacağını ve enfeksiyondan ve en ºiddetli semptomlarından sorumlu olan aºı spike proteininin enjeksiyon bölgesinde çoğunlukla omuz kasında kalacağını varsaydılar. Bunun yerine, Japon verileri, koronavirüsün kötü ºöhretli baºak proteininin kan dolaºımına girdiğini, burada aºılamadan sonra birkaç gün boyunca dolaºtığını ve daha sonra dalak, kemik iliği, karaciğer, böbrek üstü bezleri dahil olmak üzere organ ve dokularda biriktiğini gösterdi.

Bridle, "Spike proteinin patojenik bir protein olduğunu uzun zamandır biliyorduk. Bu bir toksindir. Dolaºıma girerse vücudumuza zarar verebilir" dedi.

SARS-CoV-2 baºak proteini, insan hücrelerini enfekte etmesine izin verir. Aºı üreticileri bu eºsiz proteini hedef almaya karar verdiler, böylece aºılanmıº kiºinin hücreleri proteini üretecek ve bu protein daha sonra teorik olarak proteine ​​karºı bir bağıºıklık tepkisi ortaya çıkararak hücrelere bulaºmasını önleyecektir.

Birkaç çalıºma, COVID-19'a neden olan SARS-CoV-2 virüsünün kan pıhtılaºması ve kanama gibi en ºiddetli etkilerinin, virüsün kendisinin dikenli proteininin etkilerinden kaynaklandığını göstermiºtir.

Bridle öğrencilere, "Bilim topluluğunun keºfettiği ºey, tek baºına spike proteinin kan dolaºımına girmesi halinde kardiyovasküler sistemdeki hasardan neredeyse tamamen sorumlu olmasıdır."
Kan dolaºımına saflaºtırılmıº baºak proteini enjekte edilen laboratuvar hayvanlarında kardiyovasküler problemler geliºmiºtir ve baºak proteininin kan-beyin bariyerini geçtiği ve beyne zarar verdiği de gösterilmiºtir.

Bridle, spike proteinin kan dolaºımına girmemesini sağlamanın ciddi bir hata olduğunu söyledi. "Artık deltoid kaslarımızdaki hücreleri üreten aºıların bu proteini - aºının kendisini ve proteini - kan dolaºımına girdiğine dair net kanıtlarımız var" dedi.

Bridle, Moderna COVID-19 aºısını alan 13 genç sağlık çalıºanından üçünün kan plazmasında spike protein bulan yakın zamanda yayınlanmıº, hakemli bir çalıºmaya atıfta bulundu. Bir iºçide, baºak proteini 29 gün boyunca dolaºımda kaldı.

Kalp ve beyin üzerindeki etkileri

Kan dolaºımına girdikten sonra, dikenli protein trombositler ve kan damarlarını kaplayan hücreler üzerindeki spesifik ACE2 reseptörlerine bağlanabilir. "Bu olduğunda, iki ºekilde etki edebilir: ya da trombositlerin kümeleºmesine neden olur, bu da kanın pıhtılaºmasına neden olabilir. ݺte bu yüzden bu aºılarda kan pıhtılaºma sorunları görüyoruz. Kanamaya da yol açabilir." Bridle ayrıca, dolaºımdaki protein artıºının aºılanmıº genç insanlarda yakın zamanda bildirilen kalp problemlerini açıklayabileceğini söyledi.

Massachusetts Institute of Technology'de kıdemli araºtırmacı olan Stephanie Seneff, LifeSiteNews'e verdiği demeçte, Pfizer'in aºı mRNA biyolojik dağılımını izleyen sızdırılmıº çalıºmasının sonuçları ºaºırtıcı değil, "ancak sonuçlar korkutucu" dedi. Aºı içeriğinin, yumurtalıklar ve böbrek üstü bezleri de dahil olmak üzere dalağa ve bezlere ulaºtığı "artık açıktır".

Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) geçtiğimiz günlerde COVID-19 aºısının ardından "hafif" kalp ºikayetleri raporlarını incelediğini duyurdu ve geçen hafta COVID-19 uygulamasından kısa bir süre sonra Connecticut'ta kalp sorunları nedeniyle sadece 18 genç hastaneye kaldırıldı. geliºmiº.

AstraZeneca aºısı birkaç ülkede durdurulmuºtur ve yaºamı tehdit eden ve ölümcül kan pıhtılarıyla bağlantılı olduğu için artık gençler için önerilmemektedir, ancak mRNA COVID aºıları ayrıca yüzlerce kan pıhtısı raporlarıyla bağlantılıdır.

FDA dikenli protein tehlikesi konusunda uyardı

Pediatrik romatolog J. Patrick Whelan, Gıda ve İlaç İdaresi'nin Aºı Danıºma Komitesi'ni, COVID aºılarındaki ani proteinlerin karaciğer, kalp ve beyin hasarına neden olan mikrovasküler hasara "daha önce görülmemiº bir ºekilde" yol açabileceği konusunda uyardı. güvenlik soruºturmalarında incelendi".

Whelan, hastalığın bulaºmasını durdurmak için bir koronavirüs aºısının (piyasadaki hiçbir COVID aºısının kanıtlayamadığı) değerine itiraz etmese de, “yüz milyonlarca insanın uzun süreli veya uzun süreli acı çekmesi çok daha kötü olurdu” dedi. tam boy spike protein bazlı aºıların diğer organlar üzerindeki istenmeyen etkilerinin kısa vadede değerlendirilememesi nedeniyle beyinlerinde veya kalplerinin mikro damarlarında kalıcı hasarlar bile var” dedi.

Dolaºımdaki aºıyla ilgili baºak proteini, 21 Mayıs 2021'e kadar ABD hükümetinin Aºı Olumsuz Olay Raporlama Sistemine (VAERS) bildirilen 4.000 ölüm ve yaklaºık 15.000 hastaneye yatıº dahil olmak üzere COVID aºılarının bildirilen sayısız yan etkisini açıklayabilir. Pasif bir raporlama sistemi olduğu için, Harvard Pilgrim Healthcare araºtırması, VAERS'ın doktorların aºıdan sonra hastalara bildirmesi gereken yan etkilerin yüzde birinden daha azını oluºturduğunu bulduğundan, bu raporların olumsuz olayların buzdağının sadece görünen kısmı olması muhtemeldir. .

Anne sütüyle beslenen bebekler, çocuklar ve gençler, zayıf olanlar en çok risk altında

Bridle, kan dolaºımında aºı kaynaklı dikenli protein keºfinin kan bağıºı programlarını etkileyeceğini söyledi. "Bu patojenik sivri proteinlerin, bu kanla transfüze edilen kırılgan hastalara aktarılmasını istemiyoruz" dedi.

Aºı bilimcisi ayrıca sonuçların, anneleri aºılanmıº emzirilen bebeklerin anne sütünden COVID dikenli proteinleri geçirme riski altında olduğunu gösterdiğini söyledi.

Bridle, "kandaki herhangi bir proteinin anne sütünde konsantre olduğunu" ve "VAERS'ta emzirilen bebeklerde gastrointestinal kanalda kanama bozuklukları görüldüğüne dair kanıt bulduk" dedi.

Bridle alıntı yapmamıº olsa da, bir VAERS raporu, annesi Mart ayında ikinci doz Pfizer aºısı olan beº aylık anne sütüyle beslenen bir bebeği tarif ediyor. Ertesi gün bebekte kızarıklıklar oluºtu, "teselli edilemez" oldu, emzirmeyi reddetti ve ateºi çıktı. Rapora göre, bebek, vücuttaki küçük kan damarlarında kan pıhtılarının oluºtuğu nadir bir kan hastalığı olan trombotik trombositopenik purpura teºhisi konduğu bir hastaneye götürüldü. Bebek öldü.

Yeni araºtırma, "SARS Coronavirus 2'nin yüksek riskli bir patojen olmadığı ve tüm çocuklarımızı içeren insanlar için de ciddi sonuçlar doğuruyor."

Doğurganlık ve hamilelik üzerindeki etkileri?

Japon ajansı tarafından yayınlanan gizli Pfizer verilerinde testislerde ve yumurtalıklarda bulunan yüksek konsantrasyonda spike proteini de soruları gündeme getiriyor. "Gençleri kısırlaºtırıyor muyuz?" diye sordu.

COVID-19 enjeksiyonu yapılan binlerce kadın menstrüel bozukluklar bildirdi ve yüzlercesi düºük aºılı hamile kadınlarda ve erkeklerde genital anormallikler bildirdi. ªeytani Karalama

Kampanyası

İsteğimiz üzerine, Bridle Pazartesi sabahı LifeSiteNews'e radyo röportajından bu yana yüzlerce olumlu e-posta aldığını belirten bir e-posta gönderdi. Ayrıca, "bana karºı kısır bir sona erme kampanyası baºlatıldı. Bunun bir kısmı, alan adımı kullanarak karalayıcı bir web sitesi oluºturmaktı" diye ekledi.

Brindle, “Akademik bir memurun artık insanların meºru sorularına, taciz edilme ve yıldırılma korkusu olmadan dürüstçe ve bilimsel olarak yanıt veremediği bir zamanda yaºıyoruz” diye yazdı. "Ancak, bilimsel gerçeklerin halktan gizlenmesine izin vermek benim doğamda değil."

Röportajda söylenenleri destekleyen temel bilimsel kanıtları özetleyen kısa bir rapor ekledi. Rapor, bir grup bağımsız Kanadalı doktor, bilim insanı ve profesyonelden oluºan Kanada COVID Bakım İttifakı (CCCA) tarafından ortaklaºa kaleme alındı. amacı

Açıklama, Kanada da dahil olmak üzere son aºı pazarlama stratejilerinin hedefi olan çocukların ve ergenlerin savunmasızlığına odaklandı.

28 Mayıs 2021 itibariyle, 19 yaº ve altındaki Kanadalılar arasında 259.308 doğrulanmıº SARS-CoV-2 enfeksiyonu vakası kaydedildi. CCCA'nın açıklamasına göre, bunların %0,048'i hastaneye kaldırıldı, ancak yalnızca %0,004'ü öldü. "Mevsimsel grip, COVID-19'dan daha ciddi hastalıklarla iliºkilidir."

Pfizer'in aºı denemelerindeki az sayıda genç denek ve sınırlı klinik deneme süresi göz önüne alındığında, CCCA, spike proteini ve aºı spike proteininin nasıl geçtiği de dahil olmak üzere baºka bir aºı proteini hakkındaki soruların çocukları ve ergenleri aºılamadan önce yanıtlanması gerektiğini söylüyor. Kan-beyin bariyeri, aºı spike proteininin sperm üretimini veya yumurtlamayı etkileyip etkilemediği ve aºı spike proteininin plasentayı geçip geliºmekte olan bebeği etkileyip etkilemediği veya anne sütüne geçip geçmediği.

LifeSiteNews, CCCA'ya Kanada Halk Sağlığı Kurumu'na Bridle'ın endiºelerine yanıt verilmesini isteyen bir bildiri gönderdi. Ajans, sorular üzerinde çalıºtığını ancak yayınlanana kadar bir yanıt göndermediğini söyledi.

Pfizer, Moderna ve Johnson & Johnson, Bridle'ın endiºelerine yanıt vermedi. Pfizer, ºirketin aºılı bireylerin organlarında ve dokularında spike protein tespit eden bir Japon ajansı tarafından yayınlanan araºtırma verilerinden ne kadar süredir haberdar olduğuyla ilgili soruları yanıtlamadı.

Aºılanmıº olanlar yeniden enfeksiyon olasılığını dıºlamazlar.

Bağlanıyor:
mRNA aºılarından sonra genç erkeklerde alarm semptomları ortaya çıktımRNA aºılarından sonra genç erkeklerde alarm semptomları ortaya çıktı
ABD Epidemiyoloji ve Hastalık Önleme Merkezi (CDC) Perºembe günü yaptığı açıklamada, aºının güvenliğini izleyen iki ABD sisteminden elde edilen ön verilerin, ikinci bir mRNA aºısı dozundan sonra genç erkeklerde miyokardit vakalarının sayısının beklenenden daha yüksek olduğunu gösterdiğini söyledi. CDC, 12-24 yaº grubundaki hastaların Pfizer / BioNTech veya Moderna ile aºılanmasından sonra miyokardit veya perikardit raporlarının yarısından fazlasının aºı yan etki sistemine bildirildiğini söyledi. Uygulanan aºıların yüzdesi. CDC Aºı Güvenliği Ofisi müdür yardımcısı Tom Shimabukuro bir raporda, burada açıkça bir dengesizlik olduğunu yazdı. Perºembe günü Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) Danıºma Kurulu toplantısına gönderildi. Shimabukuro, aºı güvenliği veritabanının - baºka bir izleme sistemi - ilk aºıdan sonra gözlemlenen oranın aksine, ikinci dozdan sonra 16-39 yaºındakiler arasında miyokardit insidansında artıº gösterdiğini söyledi. Sınırlı veriler, hastaların çoğunluğunun - yaklaºık yüzde 81'inin - semptomlarından tamamen kurtulduğunu gösteriyor, diye ekledi. Pfizer ve Moderna henüz rapor hakkında yorum yapmadı. İlk aºıyı aldıktan sonra gözlemlenen oranla karºılaºtırıldığında, MTI yazıyor. Sınırlı veriler, hastaların çoğunluğunun - yaklaºık yüzde 81'inin - semptomlarından tamamen kurtulduğunu gösteriyor, diye ekledi. Pfizer ve Moderna henüz rapor hakkında yorum yapmadı. İlk aºıyı aldıktan sonra gözlemlenen oranla karºılaºtırıldığında, MTI yazıyor. Sınırlı veriler, hastaların çoğunluğunun - yaklaºık yüzde 81'inin - semptomlarından tamamen kurtulduğunu gösteriyor, diye ekledi. Pfizer ve Moderna henüz rapor hakkında yorum yapmadı.

Aºılama, gen terapisinde bir insan deneyidir: baºka bir Macar bilim adamı sahte haberler yayıyorGen tedavisi insan deneyi aºıdır: baºka bir Macar bilim adamı "sahte haber" yayar
AFP bilgi kontrol komitesi baºka bir Macar bilim insanının üzerindeki perdeyi kaldırdı: site kısa süre önce Alfréd Pócs'un takma adları hakkında analitik bir gerçek bulma makalesi ve ºimdi de Facebook'ta 17.000 paylaºıma sahip bir videonun yaratıcısı Zsuzsanna Bardócz hakkında bir makale yazdı. 17.000'den fazla kiºi, emekli bir Macar bilim adamının mRNA aºıları ve koronavirüs hakkında çeºitli iddialarda bulunduğu bir videoyu Facebook'ta paylaºtı. Diğer ºeylerin yanı sıra, mRNA aºılarının aºı olmadığını, "GDO koronavirüs spike proteinleri" içerdiğini ve aºıların Dünya nüfusunu azaltmayı amaçladığını iddia ediyor. Sayfada, AFP'nin Macar gerçek bulma servisi bu iddiaların ya tamamen yanlıº ya da asılsız olduğunu tespit etti. "Covid-19 aºısı ile ilgili olarak, bunun bir aºı olmadığını söylemek isterim,

Kendilerini Washington'da aºılayanlar bedava ot sigaraları alıyorlar.Kendilerini Washington'da aºılayanlar bedava ot sigaraları alıyorlar.
Aºı sayısı azaldı, bu nedenle ABD eyaletinde çeºitli yollarla aºı olma isteğini artırmaya çalıºıyorlar. ABD'nin Washington eyaleti liderliği, kendilerine koronavirüse karºı aºı yapanlara ücretsiz esrar sigarası verilmesine izin verdi. Esrar dükkanlarını da denetleyen devlet otoritesi bunu Pazartesi günü duyurdu, CBC News'deki bir makaleye dayanarak 24.hu yazdı. Promosyona katılan esrar mağazaları, birinci veya ikinci aºılarını alanlara önceden sarılmıº bir bitki sigarası veriyor. Kampanya 12 Temmuz'a kadar devam edecek ve 21 yaºını doldurmuº kiºilere açıktır. ªimdiye kadar, birçok eyalette aºı sayısı önemli ölçüde azaldı, bu nedenle aºı isteğini artırmak için çeºitli yollar deneniyor. Birkaç hafta önce, örneğin Washington'da, içki dükkanlarında kendilerini aºılayanlara bedava bira, ºarap ve kokteyller vaat edildi.

Zorla aºı yaptırmanın, insanları yalnız bırakmanın anlamı yok.Zorla aºı yaptırmanın, insanları yalnız bırakmanın anlamı yok.
Doğal bağıºıklık sistemi deneysel aºıdan daha etkilidir - Dr. Secara, kısıtlamaların insanlara virüsten daha fazla zarar verdiğini söyledi. Dr. Oana Mihaela Secarã, hükümet geçen yaz sözde "epidemiyolojik kısıtlamalar" getirmemiº olsaydı, sonbahar ve kıº aylarındaki ölümlerin sayısının son derece düºük olacağını söylüyor. Bir yılı aºkın süredir koronavirüs hastalarını tedavi eden ve tedavi eden baºhekim, halkı ve yetkilileri aynı hataların tekrarlanmaması konusunda uyararak, insan vücudunun bağıºıklık sistemi bozulduğu için yaz döneminde kısıtlamaların tamamen kaldırılmasını talep ediyor. sistem bu dönemde çok daha iyi çalıºıyor. "Genel olarak sözde sürü bağıºıklığı zaten yüksek olduğu için aºı rakamları insanların özgürlüğünü belirlememeli, bu yüzden aºıyı zorlamanın bir anlamı yok. Bir ºey, insanlar kendilerini aºılamak istiyorsa, ancak insanlar aºı olmak istemiyorsa, bunu yapmaya zorlanmamalıdır. Agresif aºı propagandası, virüsün doğal davranıºını, insan vücudunun doğal davranıºını ve gerçek bağıºıklama hakkındaki tıbbi gerçekleri dikkate almaz. Elbette salgın ve aºılarla ilgili düzenlemeler yapanlar bunları biliyor. Vurucu aºı kampanyasına bakılırsa aºı olmak isteyenlerin aºı yaptırdığını düºünüyorum, bu nedenle aºı istemeyenlerin tıbbi bir ipucu olmadığı için rahat bırakılması gerektiğini düºünüyorum.” yaz aylarında insanların özgürlükleri mümkün olduğunca havada ve güneº ıºığında kısıtlanmamalı, bırakın doğal bağıºıklıkları iºini yapsın. Sözde covid acil durumları sırasında insanların toplumdan kapatılması ve izolasyonunun, sağlığa virüsün kendisinden çok daha fazla zarar verdiği giderek daha açık hale geliyor.

Canavar sisteminin vatandaºları !?Canavar sisteminin vatandaºları !?
Beº milyon Macar, Kovidizm adına gönüllü olarak vatandaºlıktan çıktı. Ve yeni özgürlüğü seçti, Tanrı'nın çocuğu olarak koruma belgesi olmadan hayatta kalamayacağı, özgürce hareket edemeyeceği ve yaºamını Tanrı'ya adamayacağı yalanına inandı. Sağlık dünyasının diktatörlüğüne [WHO] ve vatandaºlığına katıldı. Böylece dünyanın canavar sisteminin efendisinden korunur, böylece ruhunu ve bedenini tamamen ºeytani sisteme satarak, göğü ve yeri yaratan Yaratıcısını inkar eder. İsa Mesih aracılığıyla yolu, gerçeği ve yaºamı gösteren Baba'yı inkar etti. Macarlar ve ülkeleri bu ºekilde yavaº ama emin adımlarla dinsiz oluyorlar.

Macaristan homofobik bir kampanya baºlatırken, Viyana'daki anaokullarına gökkuºağı aile duyarlılığı paketi tanıtılacakMacaristan homofobik bir kampanya baºlatırken, Viyana'daki anaokullarına gökkuºağı aile duyarlılığı paketi tanıtılacak
Macaristan'da, Pedofil Yasası uyarınca, 18 yaºından küçüklerin sıcaklık ve cinsiyet değiºikliği sorunuyla karºılaºmasını yasaklamak isterken, Viyana Belediyesi, anaokulları için gökkuºağı aileleri hakkında hassas bir bilgi paketi hazırladı çünkü bunun mümkün olmadığını düºünüyorlar. Viyana Belediyesi iletiºiminde duyarlılaºmaya yeterince erken baºlanacağını söylüyor. İlk paket Florida'daki bir anaokulunda teslim edildi, ardından 350 kurum daha geldi. Viyana merkezli Belediye Baºkan Yardımcısı Christoph Wiederkehr, “Ayrımcılık ortadan kaldırılmalı ve LGBTQ topluluğunun üyeleri de dahil olmak üzere tüm insanlara eºit fırsatlar tanınmalı” dedi. Politikacıya göre bunda öğretmenlerin eğitimi ve erken çocukluk döneminde baºlayan duyarlılaºmanın rolü büyüktür.

Dikkatlice planlanmıº bu salgın aldatmacası ideolojik bir gündem uyguluyor

ABD laboratuvarları 1.500 pozitif testin hiçbirinde Covid-19 bulamayacak!
Dikkatlice planlanmıº bu salgın aldatmacası ideolojik bir gündem uyguluyor

California'daki Güney Laboratuvarı'nda bir klinik bilim adamı ve immünolog-virolog, 7 üniversitedeki personelin CDC'ye karºı büyük sahtekarlık nedeniyle dava edildiğini söyledi. Bunun nedeni, "pozitif" test alan 1.500 numunenin hiçbirinde Covid-19 bulunmamasıdır. TÜM insanların basitçe Grip A ve daha az ölçüde Grip B olduğu bulundu. Bu, birkaç kez bildirdiğimiz diğer bilim adamlarının önceki bulgularıyla tutarlıdır.

Derek Knauss: "Laboratuvar ekibim 1.500 sözde pozitif Covid-19 örneğini Koch'un varsayımına tabi tutup (elektron mikroskobu) altına yerleºtirdiğinde, 1.500 örneğin hepsinde HİÇBİR Covid bulunmadı."
7 üniversitede COVID hiçbir zaman keºfedilmedi.
"Bu virüs hayali"
7 üniversitede bu 1.500 örnekle laboratuvar testi yapan bizler, ºimdi de CDC'ye Covid-19 dolandırıcılığı davası açıyoruz. CDC hala uygulanabilir, izole edilmiº ve saflaºtırılmıº bir Covid-19 örneği göndermedi. Yapamazlarsa da yapmazlarsa Covid-19 yok derim. Bu hayali bir virüs."
'Bence Çin ve küreselciler, küresel tiranlık ve totaliter bir kontrol polis devleti yaratmak için bu sahte Covid haberini (yeni bir virüs kılığına girmiº grip) yarattılar. Bu entrika, (ayrıca) Trump'ı devirmek için büyük bir seçim sahtekarlığını da içeriyordu.
Bu dikkatle planlanmıº salgın, ideolojik bir gündemi, Batı toplumunu ve ekonomisini büyük ölçüde yok etmeyi ve ardından tüm özgürlüklerimizin, medeni ve kendi kaderimizi tayin hakkımızın bir kez olduğu küresel bir teknokratik komünist iklim diktatörlüğüne tabi tutmayı amaçlayan "büyük restorasyon" anlamına geliyor herkes için. ve her zaman ortadan kaldırıyoruz.
En azından onların planı buydu.

Facebook - xandernieuws.net

Canavar sisteminin vatandaºları !?

************************************************************ ****** **************

Orbán sisteminin en önemli direği 150 yaºındadır -
2016 Baºsavcısı Péter Polt'un kariyer eğrisi . 06. 27. atlatszo.hu
    
Áder'in kadrosu - bir çizim yapmak için yardım istediğimizde yardımcılarımızın anısı kabaca bununla eºleºiyordu. Baºsavcı Péter Polt'un portresi. Polt'un kariyeri boyunca, MSZP-SZDSZ koalisyonu, bukalemunların becerisine uyum sağlayan ve hatta ona sempati duyan bukalemunların becerisi sayesinde, sadece eski partisi Fidesz'den değil, aynı zamanda o. NER'in geliºtirilmesinde ve iºletilmesinde kilit bir rol oynuyor, ancak ºimdiye kadar onu çok az tanıyoruz. ªimdi bitti.

Orbán sisteminin en önemli ayağı - baºsavcı Péter Polt'un kariyeri

Sistemin en önemli direği savcılıktır - Baºbakan Viktor Orbán, kovuºturma günü iki düzenli fetiºist çevre arasında yaptığı selamlamada gerçeğin ne kadar dürüst olduğunu bile bilmiyor olabilir.

Baºsavcı, demokraside sorulabilecek en önemli soruların ustasıdır. Bu organizasyon nedeniyle, organizasyonun katı hiyerarºisi nedeniyle, özellikle adalete teslim edilmek ve hatta hangi davanın soruºturulmakta olduğu Polt'e kalmıº. Ve belki daha da önemlisi, kimin hesap dıºı bırakıldığı.

Böyle ºanslı bir tesadüf yoktur. Ya da varsa, o dönemde en önemli role en uygun kiºiyi atanların hepsi ona büyük ºükran borçludur.

Araºtırmamız, seçimin baºlangıçta, Polt'un 2000 yılındaki ilk baºsavcı atamasından on yıl önce yapılmıº olabileceğini ortaya çıkardı. Elbette Polt, 1990'ların baºından beri Fidesz'de "önemli bir adam" olmuºtur.

Nasıl yapıldı?

ªeffaf, hem güncel olaylardan kurtulan hem de uzmanlıklarıyla çalıºmamıza yardımcı olan insanlarla makale için bir düzineden fazla arka plan tartıºması yaptı. Konunun hassasiyeti nedeniyle kaynaklarımız istisnasız olarak anonimliklerinde ısrar ettiler. Öncelikle Fidesz'in kuruluºunu bilenler, üniversite avukatları, savcılar ve diğer partilerden politikacılar.

Çok eski olayları, bazen on ila yirmi yıllık, hatta daha eski olayları yeniden kurguladığımız için, en az üç kaynağımız tarafından aynı ºekilde anlatılan sözleri kabul ettik.

Péter Polt ile bir röportaj istedik, ancak Sözcü Yardımcısı Rahe Merhej toplantının daha sonra - belirsiz bir gelecekte - söz verdi. Bunu bilerek, daha sonra herhangi bir tutarsızlığı gidermek için Péter Polt'a bazı özel sorular gönderdik. Baºsavcılığın İletiºim Dairesi bunlara yanıt verdi, alıntılıyoruz.


Partinin gelecekteki kurucuları ile 1980'lerde Eötvös Loránd Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde tanıºtı - müstakbel Fidesz öğrencileri olan Polt, muhalefet hareketlerini sempatiyle izleyen Ceza Hukuku Bölümü'nde genç bir öğretim görevlisiydi.

Bu mutlaka onun yetiºtirilmesinden kaynaklanmadı. Annesi Hukuk Fakültesi Dekanlığı'nda çalıºtı ve babası Miklós Polt, Baºsavcılık Ceza Mahkemesi Bölümü'nde Daire Baºkan Yardımcısı olarak görev yaptı. Geçiº öncesi adalet kaynağımız, “O zamanlar bu iºler ºanstan fazlasını gerektiriyordu” dedi.

Diğerleri - o zamanki savcılıktan - ince ayar: eski Polt öncelikle ulaºım konularında uzmandı, örneğin, hassas, devlet karºıtı suçlar için davalara karıºmadı (bunun için ayrı bir departman vardı). zaman). Eski Baºkent Baºsavcısı Endre Bócz, Savcılıkta Dört Yıl adlı kitabında, doğrudan Miklós Polt'tan o zamanki Baºsavcının (Károly Tijártó) "personel memuru" olarak bahseder.

Yaºlı Polt tek gözlü oğlunu katı bir ºekilde büyüttü ve günümüzün alma materyali olan Pálneres Veres'te, Pest'teki "kralın eğitmeni", aynı zamanda mezun olan ve dörtten daha kötü notların ardından ağır cezaların geldiğini hatırlayanlar var. , en azından. Babanın ailedeki güçlü etkisi, örneğin, genç Polt'un, muhtemelen kendi inisiyatifiyle, babasının çalıºtığı Marko Caddesi'ndeki savcılık ceza mahkemesi dairesine baºkanlık etmesi gerçeğiyle gösterilebilir. iki baºsavcı arasında geçen süre.

Her halükarda, genç ceza avukatı, sisteme sokulan bir ailenin gölgesini geçti. Üniversite hayatına aºina olanlara göre, özellikle baºarılı bir üniversite hukuku konferansının organizasyonu sayesinde, özellikle ondan sadece dört yaº küçük olan János Áder ve eºi Anita Herczeg ile birbirlerine yakınlaºtılar.

Herkes Péter'i severdi

. Eski arkadaºları, "O ölçülü, kibar bir çocuktu" diye hatırlıyor.

"Ayarlanma konusundaki çarpıcı yeteneği kıskanç değildi: önde gelen avukat ekibi o zamanlar hala kararlı bir Demokrattı."

Partiye ancak 1993'te katıldı - birçoğunun anılarının aksine, muhtemelen o sırada yaº sınırının kaldırılması nedeniyle değil: 1988 ve 1990 arasında Polt henüz 35 yaºına girmemiºti. Ancak, kendisine hemen önemli bir parti pozisyonu verildi: etik komitenin baºkanı oldu.

Bunlar Fidesz'de kafa karıºtırıcı, zor zamanlardı. Sözde Temel Demokratlar, Orbán markalı profesyonelliğe karºı zaten isyan ettiler - çoğu ºimdi Orbán'ın taktiksel anlamda haklı olduğunu kabul ediyor: partizanlık profesyonel politikacılar ve uzmanlar (Polt gibi) gerektirir.

O zaman Fidesz sabun kokulu masumiyetini kaybetti. Népszabadság ve Magyar Hírlap, sözde genel merkez meselesi hakkında makaleler yayınladılar - muhafazakar hükümetin militan muhalefeti olan alternatif liberal Fidesz, önde gelen hükümet partisi MDF ile devlete ait gayrimenkulü tahrip etti - HVG, ºirket imparatorluğunu Fidesz'in arkasında sundu, daha sonra Mahir özelleºtirmesini yazdı.

Bu davalarla bağlantılı olarak, daha önce halk tarafından bilinmeyen bir arka plan adamı olan Lajos Simicska'yı ilk kez duymak mümkün oldu. Ve bu arada, açıldı ve kısa bir süre sonra Orbán ve çevresi ile Fodor liderliğindeki liberal kanat arasındaki rekabet patlak verdi.


Ancak kaynaklarımız etik kurulda herhangi bir tartıºmanın karara bağlanacağını hatırlamıyor. Öte yandan Polt'un destekçisi olduklarını söyleyen Orbán ve László Kövér, onu o dönemde yarı finalist ve ana parti olarak yetiºtirdiler: Onun resimde olmayacağını hayal etmek zor. .

Bir yıl sonraki parlamento seçimleri için belirlenen parti listesinde, yeni gelen Polt ilk 17. sırayı alıyor - bu, partinin yaklaºık bir sonucun gelmesi veya yeni yaklaºması durumunda T. House'a kesin bir aday olurdu. Anketörlerin yaptığı kadar yüzde 20. daha önce ölçüldü. Bununla birlikte, yukarıda bahsedilen yolsuzluk davalarına rağmen, sadece yüzde 7'si getirildi ve böylece Polt yasama meclisinden çıkarıldı.

Bununla birlikte, iyi baºladığı kariyeri sadece belini kırmakla kalmadı, aynı zamanda daha dik bir ºekilde kıvrılmaya baºladı. Öyle oldu ki, seçimleri kazanan MSZP, SZDSZ (Horn hükümeti) ile mutlak çoğunluk koalisyonuna girdi. 1995 yılında, Temel Haklar Ombudsmanlığı Ofisi (Parlamento Komiserliği Ofisi, ºimdi Temel Haklar Komiserliği Ofisi), çoğunluk hükümeti, Kriminoloji Profesörü Profesör Katalin Gönczöl baºkanlığında kuruldu.

İktidar gücü, görevi yalnızca kendi adaylarıyla dolduracak siyasi güce sahip olacaktı, ancak o sırada sağ muhalefete Gönczöl'ün vekilini atama fırsatı verildi. Bunun bir zayıflık mı, bir tür hoci-ness mutyi mi yoksa övgüye değer bir demokratik jest mi olduğu, ancak on yıl sonra olanların ıºığında netleºecek: OBH baºkan yardımcısı, MSZP'nin- SZDSZ parti ikilisi bir Polt kariyerini salladı.

Her halükarda, eski Cumhurbaºkanı Árpád Göncz'in yakınında, zamanın Adalet Bakanı Pál Vastagh (MSZP) ve yakın zamanda SZDSZ'ye transfer edilen Gábor Fodor, ABD'de bir "uzlaºma" haberini getirdikleriyle hatırlanıyor. OBH Baºkan Yardımcısı davası.

Vastagh ºimdi uluslararası hukuk bilgini Hanna Bokorné Szegõ'den Polt hakkında bilgi alan ve en iyisini iºiten biri olarak bahsediyordu. Kendi bakanlığında bile sorabilirdi: Biyografisine göre, Polt 1990-1995'te bakanlıkta danıºman olarak çalıºtı, yani Vastagh'ın zamanında bile bir yıl boyunca. Fodor'un çevresinde, hatırlamadıklarını itiraf ettiler, ancak mevcut Liberallerin dediği gibi, eğer baºkanları karara dahil olduysa, doğru olanı yaptı, siyasi muhalefete yönelik bu tür jestler, ileri, demokratik uygulamanın doğasında var. güç.

ªaºırtıcı bir ºekilde, muhalefet, üniversite yasasının dar çevresi ve Fidesz kurucuları ekibinin dıºında büyük ölçüde bilinmeyen bir Polt'u da aday gösterdi. İnsan hakları alanında tamamen zamansız değildi: örneğin, 1990'larda Macar Helsinki Komitesi'nin sözde hukuk kliniğinde herkesin memnuniyeti için düzenli bir konuºmacıydı.

Göreve geldiğinde Fidesz'den ayrılan Polt, OBH'ye yalnız gelmedi. En doğrudan meslektaºı András Varga'nın görevde olması konusunda ısrar etti. O andan itibaren, Zs.Varga ve Polt, 2014 yılında Zs.Varga anayasa yargıcı seçilene kadar ayrılmaz kiºilerdi. OBH günlerini hatırlayanlara göre, o zamanlar aralarında bir tür donanım-yazılım iliºkisi vardı - yazılım, çalıºkan Varga Z'ler anlamına geliyordu.

ªimdiki anayasa yargıcı olan Transilvanya kökenli sonraki baºsavcı yardımcısı Polt'tan on yıldan daha genç, eski amirinden farklı olarak Polt'tan farklı olarak siyaset olarak değerlendirilebilecek açıklamalar yapıyor. Endeks'e göre, anayasa yargıcı adayı olarak 2014 parlamento duruºmasında, anayasa yargıçlarının Temel Kanun'a ve sözde ulusal inancın (ideolojik önsöz) mesleki kanaat temelinde keyfi olamayacağına dair yemin ettiğini en azından bir ºey açıkladı. .

ªeffaf tarafından incelenen belgelere göre, Savcılık Yasasının değiºtirilmesinde oldukça aktif bir rolü olan Zs. Varga'ydı - tesadüfen, 2005'te MSZP-SZDSZ hükümeti sırasında. Bu değiºiklik, kendisinin ve amirinin, görevlerini tamamladıktan sonra "hizmet etmeye devam etmelerine" izin verdi - ancak bu kadar ileri gitmeyelim.

OBH'nin Polt hakkında temelde iyi anıları var, en azından o sırada zaten muhafazakar bir dönüº yapan partisinin farklı değerleri temsil ettiğine dair bir iz yok - o sırada kararların oybirliği ile alındığı da doğru olsa da .

O zamanlar liderler boº zamanlarının bir kısmını, örneğin, her yerde siyasi ünlüler arasında özellikle popüler olan Taban'daki tenis kortunda birlikte geçirirken, iyi iliºki karºılıklı görünüyordu. Ancak, o sırada mevcut Baºsavcının bayan meslektaºlarına gösterdiği iddia edilen özel ilgiden zaten etkilenenler vardı, ancak 1990'ların ortalarında, istenmeyen çalıºma iltifatlarının değerlendirilmesi bile bugün olduğu kadar keskin değildi.

Nazik, uyarlanabilir bir insan avukattan, partinin yumruğa dönüºmesi esnek bir ºekilde gerçekleºti. Fidesz 1998 seçimlerini kazandı ve ilk Orbán hükümeti FKGP ile koalisyon halinde kuruldu.

Orban'ın iºtahı anında açıldı. İlk baºta, önemli ama daha küçük bir güç merkezi Baºsavcılık tarafından devralındı: Lajos Simicska, 1998 sonbaharının baºlarında hükümet değiºikliğinden kısa bir süre sonra NAV'ın öncülü APEH'yi devraldı.


Kálmán Györgyi o sırada hâlâ baºsavcıydı.

Kálmán Györgyi yoldaydı - Áder

, Eötvös Loránd Üniversitesi Hukuk Fakültesi eski dekanı Kálmán Györgyi'nin 1990'da oybirliği ile seçilmesine yardım ediyor ve altı yıl sonra Parlamento tarafından onaylandı, görev süresi sona erecekti 2002 yılında.

Savaºın nedeni, yalnızca hükümet yanlısı üyelerden oluºan, kamu medyasının sözde kısaltılmıº mütevelli heyetleri tarafından sağlandı. Sivil toplum kuruluºlarını da (kamu vakıfları dahil) denetleyen o zamanki Baºsavcılık'ın baºkanı, bir kararla bu hareketi protesto etti.

ݺte o zaman Polt'un eski dostu ve siyasi destekçisi, o zamanlar meclis baºkanı olan Áder öne çıktı. İlk turda, hükümet çoğunluğunun bu tür kararlarla bağlı olmadığına dair alıºılmadık biçimde kutupsal bir açıklama yaptı (o zaman hâlâ). "Sen alakasızsın" çağdaº karikatürün baºlığıydı.

Ardından kapalı kapılar ardında yüz yüze görüºtüler ve görüºmenin ardından Györgyi hiçbir gerekçe göstermeden istifa etti. Taraflar o zamandan beri sırlarını sakladılar ve Áder o sırada eski öğretmeni Györgyi'nin "açık isteği üzerine ustalığını dinlediğini" söyledi.

Ve eski baºsavcı, meslektaºlarına hitaben yazdığı kısmen kendi kendini yenilgiye uğratan veda mektubundaki sebepleri bile açıklamadı. Ancak özellikle o zamandan bu yana kovuºturmada yaºananlar ıºığında bir açıklama yapılması gerekecekti.

Yatağında oldukça büyük bir at kafası bulmadıysan. Örneğin, Györgyi'nin ºu anda Pécs ºehri ile savaºan Zsolnay Porselen Fabrikası fb üyesi Éva Kardos'un karısı, yalnızca dar hukuk çevrelerinde değildi. faiz. Bu teori, Magyar Narancs ve HVG'nin makalesinde de yankılandı.

Her iki durumda da, Áder (ve Kálmán Györgyi), çoğunluk hükümeti tarafından Baºsavcı olarak seçilen Polt'un yolunu açtı. Daha sonra taahhüdün devralındığı tarihler incelenerek, yapılmadığı, görev için hazırlanmadığı söylenebilir. 2 Mayıs'ta seçilen Polt, 15 Mayıs'taki kısa bir yönetim toplantısında (resmen Cumhurbaºkanı) Györgyi'nin iki yardımcısının yerine Ervin Belovics ve András Zs.Varga'nın geleceğini duyurdu. İkincisi, bir ressam, yani bir çırak olarak bugüne kadarki en yüksek savcı unvanına sahipti.

Bócz, daha önce alıntı yapılan kitabında savcılıktan gelen bir söylentiyi de anlatıyor: Bu çalkantılı zamanlarda, hatta Polt'un atanmasından önce bile, Miklós Polt'un eski patronu Attila Gál beklenmedik bir ºekilde emekli oldu. Söylenene göre, Polt'un gelmesini beklememek için iyi bir neden vardı. Aynı zamanda, birkaç kiºi ªeffaf'a Miklós Polt'un eski arkadaºlarının ºanslı yıldızlarının genç Polt'un atanmasıyla parlayacağını umduklarını, ancak hayal kırıklığına uğramaları gerektiğini açıkladı, Péter Polt kimseyi çok zor bir duruma sokmadı. durum.

Ve sadece birbirleriyle müzakere eden yeni liderler olan halkın havası yine sadece Bócz kitabında resmedilmiºtir: "birisi durumu yabancı bir ºehirde bir savaº keºif devriyesi gibi davranmak olarak tanımladı."

Yazar ve yedi bölge baºsavcısının yerini Ekim ayında Polt aldı.

Bu arada çalıºma baºladı. Fidesz'in canı sıkılan koalisyon ortağı, küçük ölçekli partinin kilit isimleri - önce Zoltán Székely ve ardından Béla Szabadi - kelepçeli olarak götürüldü, ancak Simicska yakınlarındaki hayalet ºirketler gibi Fidesz'e duyarlı konulara iliºkin soruºturmalar engellendi.

Sándor da Peter'ı seviyor

Tarz değiºikliğiyle aynı zamanda ºirket de değiºti: kalan boº zamanlarında daha az tenis ve yeni bir hobi. Sözde sosyal seçkinlerin sözde sporu, avcılık. Ayrıca, Polt'un dostluğuyla pratik ceza hukukunun kilit isimlerini bir araya getiren, ülkenin miras kalan baº oligarkı, OTP lideri Sándor Csányi'nin ºahsında bunda bir ortak buldu. İçiºleri Bakanı Sándor Pinter ile olan geleneksel yakın iliºkisinin özel bir açıklamaya ihtiyacı yok.

2004'te HVG, Ocak 2002'de Balatonendréd'de yapılan bir av hakkında yazdı, burada makaleye göre "güçlü bir ekip" toplandı: OTP Bank'ın birkaç kıdemli çalıºanı, Baºkan ve CEO'nun aile üyeleri Sándor Csányi, ardından Kamudan Sorumlu Devlet Bakanı Yönetim, Béla Bártfai ve Polt Peter.

Bu olay aynı zamanda MSZP'nin o zamanki Kamu Maliyesinden Sorumlu Devlet Bakanı olan ve halen mahkemede olan László Keller'in de baºlangıcı oldu: 2002'deki hükümet değiºikliğinden sonra, Polt'e avcılık tutkusunu nasıl uzlaºtıracağına dair yazılı bir meclis sorusu sordu. resmi görevleri ile.

Endreded avı sırasında, savcılık Meh'e ait olan Country Image Center'ın son derece tartıºmalı sözleºmeleri üzerinde zaten tüm hızıyla çalıºıyordu.

Keller ayrıca, Balatonendréd'deki avlanma alanının devlete ait Sefag Zrt'nin arazisi olduğu göz önüne alındığında, bu, temelsiz bir öneri olmasa da, Polt'ün avlar için para ödeyip ödemediğini de sordu. Polt, OTP personeli ve Sándor Pintér ya da bankacı János Er others gibi diğer ileri gelenlerin geri döndüğü diğer birkaç mülkün devlete ait bir ºirkete ait olması gibi.

Medgyessy hükümetinin "hesap verebilirlik komiseri" kan döküldü, kendi hükümetinin bakanlığının bakanlığını, örneğin Benedek Philip'in o sırada bir hükümet komiseri olduğu sorularla bombaladı - Benedek ºu anda OTP için çalıºıyor ("diğer çalıºan" ünvanına sahip). iºaret).

Keller o sırada sormuºtu: Kimin, hangi sözleºmeyle, hangi bedel karºılığında ve hangi koºullar altında hobilerini yaºamak için devlet arazilerini kullandıklarını.

Dıºiºleri bakanı kaybetti, önce medya bunu "boynuz kapısı" baºlığı altında bir palyaço yaptı, ardından siyasi desteği azaldı ve sonunda hakkında cezai iºlem baºlatıldı. Görevi kötüye kullanmakla ilgili 2004 ceza kovuºturması bu yıl Mart ayında sona erdi ve Curia, Keller'in teste tabi tutulduğu "kiºisel verileri kötüye kullanma giriºimi" yaptığını söyledi.

Sivil tenisin yanı sıra, büyük pound avcılığı, pleb futbolu da Polt'un eğlencelerine dahil edildi. 2011'den beri, oligarkların yakınında birkaç VIP loca fotoğrafında yer aldı. Sadece Csányi ve tabii ki Orbán'ın yanında değil, aynı zamanda, örneğin, Hırvatistan'da ciddi yolsuzluk davalarından ºüphelenilen Csányi'nin gizli Baºkanı Zsolt Hernádi Mol'un eºliğinde.

Sociians da Peter'ı sevdi: Lex Polt'in hikayesi

Keller sadece savcılık tarafından avlanmadı: 2002 öncesi favori kamu alımları ºövalyeleri, Happy End-Silver Ship çifti, otoyol inºaatçıları, konser ve sonra stadyum eriºim sistemleri, vb. çıkmaza girdi. durum. (Polt ile ilgili konuların detaylı analizi yazı dizimizin bir sonraki bölümünde ele alınacaktır - ed.)

Bununla birlikte, T. House'da Keller bir miktar baºarı elde etti: Milletvekillerinin Polt'un yanıtını kabul etmediği birkaç gensoru vardı. Bu gibi durumlarda gündem, Meclis Anayasa Komisyonunun oylanan gensoruyu tartıºması gerektiği ve Genel Kurul'un raporuna dayanarak yeniden karar vermesidir.

Eski Dıºiºleri Bakanı Keller'in ortamında, pek çoğu, o sırada Vastagh'ın baºkanlık ettiği komitenin faaliyetinden memnun değildi ve hayal kırıklığına uğradı ve daha önce ombudsman yardımcısı adaylığı ile bağlantılı olarak bahsedildi: sanki iº bir sopayla bıçaklanmıº gibi, eleºtirmenler söylüyor. Bu ºimdi Vastagh tarafından kesin olarak reddedildi. Yine de, örneğin, Mutlu Son sözleºmesine iliºkin bir gensorunun 2002 yılının Haziran ayında MEP'ler tarafından zaten reddedilmiº olması, ancak yalnızca bir yıl sonra, Mayıs 2003'te komitenin Polt'u kınayan raporunu sunması dikkat çekicidir. çoğunluk kararı.

Salyangoz süreci, örneğin yasama organının yüksek iº yükü ile açıklanabilir. Ancak 2005 sonbaharında olanlar, ilk Gyurcsány hükümetinin Polt ile perde arkasında güzelce paketlenmesinden baºka makul bir argüman değil.

"Kulcsár davasında boka gitmek istemiyoruz" - bu bakanın Kasım 2005'te Parlamento'ya sunulan Kovuºturma Yasası'ndaki değiºikliği gerekçesi değildi. Ancak bu hiçbir ºey değil: Değiºiklik, "Macaristan hukukunun geliºimi sırasında her durumda yol gösterici" olan hakim ve savcıların yasal statüsüne iliºkin düzenlemeleri daha da yakınlaºtırıyor.

Değiºikliğin özü ºudur: Eski Baºsavcı ve vekili dilerse Baºsavcılıkta kalabilir, Baºsavcı unvanını alabilir ve parasal olarak yerine geçebilir) veya yöneticinin yeni görevi için ödeneği.

Bu Lex Polt / Lex Varga Zs olurdu.Hatırlatma olarak: Kasım 2005'i yazıyoruz, MSZP-SZDSZ koalisyonu yönetiyor. Péter Polt'un görev süresi Mayıs 2006'da sona erdi.

Polt'e, ayrıca görevini yerine getirdikten sonra bile savcılığın çalıºmalarını izleme fırsatı veren bir spor iºi sağlamak neden gerekliydi? - Yaptığımız arka plan konuºmalarından, daha da iğrenç bir Macar kamusal yaºamının görüntüsü ortaya çıkıyor.

2002'den beri iktidardaki partilerle Polt'u istifaya nasıl zorlayacağı konusunda meºgul. Döngünün baºlangıcında, Medgyessy hendek gömme çılgınlığı sırasında bile - bildiğiniz gibi, ºapkasını çıkarması ºartıyla yukarıdaki "ileri hizmet" onun için ilk teklifti. İlk baºta, pazarlık iºe yaramıº gibi görünüyordu, ama sonunda hiçbir ºey olmadı. Bir yıldan fazla bir süre sonra, bilgilerimize göre, teklif zaten AB'deki AB merkezli bir mahkemenin bir hakimi tarafından yapıldı.


Ancak Polt baºsavcı olarak kaldı.

Görünüºe göre, Polt iyi gidiyor gibi görünüyordu - çoğu kiºi sadece kendi içgüdülerini dinlemediğini söylese bile - sonunda ilk tur teklifini reddedebilir ve görev süresini doldurarak istifa etmek zorunda bile kalmaz. Ama karºılığında ne verdi?

Yüzey savaºları, biraz sinizmle birlikte, 2002-2006 parlamento döneminde adil iºbirliğini kapsıyordu: "Fidesz" davasında ceza davalarının engellendiği doğruydu, ancak önde gelen MSZP, SZDSZ politikacıları ve ay aleyhine herhangi bir iºlem baºlatılmadı. saraylılar.. (İlk göz alıcı, sol görüºlü yolsuzluk prosedürü, Polt'un halefinin baºsavcılığı olan Tamás Kovács döneminde gerçekleºen, 2007'deki tutuklu Zuschlag davasıydı.)

Bu hala 70-30 dönemiydi.

İliºki o kadar kültürlüydü ki Polt, Gyurcsány'nin genelkurmay baºkanı, Tabán'daki tenis maçları hakkında zaten bilinen György Szilvásy ile sözde güncel konular hakkında, "neredesiniz, ben neredeyim" temelinde müzakere etti. Savcılığın İletiºim Baºkanlığı'ndan gelen yanıta göre,

"Savcılık ve baºkanının devlet kurumları ve liderleriyle iliºkisi geçmiºte kurumlar arası iºbirliği yapma zorunluluğundan doğmuºtur ve halen belirleyicidir. Sizin döneminizde de farklı değildi. istendi ve devlet baºkanı ile. Temas resmi nitelikte olacaktır. "

Eski hükümet baºkanına yakın kaynaklara göre, böyle bir konu Savcılık Kanununda yapılması planlanan değiºiklikti. Savcılık ºunları hatırlıyor:

"Savcılık, teºkilatın etkinliği ve modernizasyonu nedeniyle çok çeºitli kanun çalıºmaları için sürekli olarak değiºiklik teklif etmektedir. Mevzuat yükümlülüğümüz, kendisine ifade amacıyla gönderilen kovuºturma faturalarını da aynı ºekilde gözetmektedir.

Sizin saydığınız mevzuat değiºiklikleri . Herkesin onayıyla karºılandı. Hükümetin ve Parlamentonun tutumu Ancak, değiºikliğin o dönemde zaten yürürlükte olan ve Yargıtay Baºkanı'na uygulanan kurallara uygun olduğunu belirtmekte fayda var."

Sadece Polt'un görev süresinin sona ermesi için değil, aynı zamanda yaklaºan seçim kampanyası için de - her durumda hükümet tarafı için - utanç verici bir konuºma yaptı. MSZP'deki birçok kiºinin korktuğu ºey, diğer ºeylerin yanı sıra, soruºturmanın 2003'te baºlayan ºimdiye kadarki en büyük ölçekli aracılık skandalıyla ilgili soruºturmanın sonuna yaklaºmıº olmasıdır.

Zalaegerszeg'de cezalı bir para değiºtirici olan Attila Kulcsár, K&H yıldız komisyoncusu László Puch'un soruºturma ifadesinde, kara paradan yararlananlar olarak o zamanki MSZP parti para gurusu ve Ferenc Baja'dan bahsetti. Simlis Key'in tüm kelimelerinin kutsal metin olduğuna inanmak için hiçbir nedenimiz yok (aksine bir varsayım yoktur). Ancak tutanaklarda belirtilenlerden daha zayıf iddialar, ºimdiden soruºturma açılmasına zemin hazırladı.

Eski paydaºların insanları, o zamanki baºbakanlık ve sosyalist parti hizbi, ºimdi pazarlık fikri olan birbirlerine iºaret ediyor. Bununla birlikte, Gyurcsány ve Puch arasındaki tarihsel olarak gergin iliºki göz önüne alındığında, talebin, bir beklenti olmasa bile, daha ziyade bir dilek biçiminde partiden gelmesi daha olasıdır - ortak çıkar nedeniyle, 2006 seçim kampanyası barıºı.

Eski SZDSZ'de bile hatırlamak istemiyorlar, ancak çağdaº belgeler Baºbakanlık Ofisinden Sorumlu Devlet Bakanı Gábor Horn'un (SZDSZ) yasada yapılan değiºiklikle ilgili bir koalisyon danıºmanlığı talep ettiğini gösteriyor.

Eski Liberal Parti halkı, "O zamanlar zaten çoraplarla o kadar çok sürtüºmemiz vardı ki, Polt'ün daire baºkanı olup olmayacağı konusunda kılıç kullanmak bile istemedik. Geçmiºe bakıldığında, olabilirdi" dedi. söyle.

Her durumda, dava kesinlikle Baºbakanlıkta Szilvásy'ye devredildi - ilgili herkes onu yeni düzenlemeyi benimsemek için adımlar attığını hatırlıyor.

2005 tarihli hükümet belgelerinden de açıkça anlaºılmaktadır: Yasa tasarısı, en azından bu uğursuz pasaj, pratikte Zs Varga tarafından yazılmıºtır, en azından aygıt baºtan sona onunla aynı fikirde olmak zorundaydı. Ne koalisyon ortağının ne de MSZP hizbinin değiºikliğe isyan etmediği ve meclisin oy kullanmadığı da bir gerçektir. Ve Kulcsár'ın iddianamesi siyasi çıkarlardan hiç bahsetmedi - zaten herhangi bir renk.

Birkaç usul karmaºasından sonra yirmi milyarlık zimmete para geçirme davası bugün hala mahkemede derdest durumda ve müfettiºler özellikle kayıp paranın izlerini aramıyorlar.

Bir halef seçmek de komik bir hikaye. Dönemin Cumhurbaºkanı László Sólyom inatçıydı ve meclisteki partilere danıºmadan kendi adayını meclise sunmak istedi. Seçtiği kiºi, Szeged'in Szeged temyiz baºsavcısı, Polt Baºsavcılığının eski sözcüsü Miklós Horányi'yi bu ºekilde bir palyaço yapmayı baºardı. Yani iktidar partileri de eb'yi kazığa bağladılar ve sırf bu nedenle Falcon adayına oy vermediler.

Plan B'nin socie ait olduğu söylendi - yine, Pál Vastagh'ın kaynaklarımız tarafından kralcılar arasında bahsedildi - askeri baºsavcı Tümgeneral Tamás Kovács. Her halükarda, iddia edilen bir anlaºma uyarınca, Falcon bir basın toplantısında onu kendi adayı olarak sundu.

Kovács önemli dönüºümleri baºlatmadı, örneğin Polt'un yardımcısı Ervin Belovics'i elinde tuttu. Buna ek olarak, 2010 parlamento seçim kampanyası - Hagyó, Hunvald, Gyula Molnár, askeri generaller vb. davaları için zamanlanan siyasi ceza davaları onun zamanında gerçekleºti,

Bu arada, MSZP'nin kilit pozisyonları elinden nasıl bıraktığı öğreticidir: "son sekiz yılda" İçiºleri Bakanlığı'nda benzer bir "ikili iktidar" kurulmuºtur. Bakanların boº yere değiºtiği yerlerde, Pintér halkı pratikte sürekliliği garanti ediyordu.

Polt, 2010 sonbaharında NER'e geri döndü. Kaynaklarımıza göre, ikinci kez Fidesz adayı olacağı daha baºlangıçta belli değildi. Partideki birçok kiºi Belovics için kulis yaptı - sözde esas olarak Csányi'nin eski baºsavcı üzerindeki etkisini kullananlar - ancak Simicska'nın çevresinden olan Imre Keresztes'in adı da Simicska'nın çevresinden geldi.

Ancak görev, ikinci devresi ceza iktidarının hükümet desteğine dönüºme tarihinde yeni bir boyut açan Polt oldu - Zoltán Spéder ºimdi bu konuda dakika dakika rapor verebilirdi. ªehir merkezindeki gayrimenkulleri keºfetmek için savaºan Péter Juhász (Birlikte) gibi diğerleriyle birlikte.

Bu daha önce tipik olmasa da, özellikle en ciddi vakalarda Polt'un kiºisel katılımı da belirgindir. Kızının talipi, Quaestor patronu Csaba Tarsoly'nin kiºisel sekreteriydi - tüm zamanların en kötü mali skandalında tanık olarak sorguya bile çekilmedi.

Eºi - üçüncü karısı, tanınmıº Baja entelektüel ailesinden eski bir Tolna İlçesi savcısı ve Marianna Palásthy - savcılar için bağıran merkez bankası vakıflarının bir fb üyesi olan merkez bankası baºkanı György Matolcsy'nin beº milyonuncu astı.

Rádi Antonia

İlgili:
Péter Polt'un atanmasından bu yana, siyasi yolsuzluk davalarında açılan ceza davalarının sayısı keskin bir ºekilde düºtüPéter Polt'un atanmasından bu yana, siyasi yolsuzluk davalarında açılan ceza davalarının sayısı keskin bir ºekilde düºtü
Polt seçimi öncesi ve sonrası yolsuzluk suçlarıyla ilgili olarak Baºsavcılıktan istatistik istedik ve çok ilginç veriler aldık. ªikâyetlerin sayısı yıllık ortalamada yarı yarıya düºerken, reddedilme oranı üç katına çıktı. Ayrıca, soruºturma baºlatılırsa, 2010 sonundan bu yana neredeyse iki katı oranında kapatılacak. Bu bir tesadüf olabilir mi? Yorumlarda ve forumlarda, burada ve orada, Péter Polt savcılığındaki resmi yolsuzluk hakkında ºikayette bulunmanın mantıklı olmadığı görüºünü okuduk, çünkü bu tür iºlemlerin iktidar partisine zarar verme ºansı yüksektir, bu nedenle savcılık onları baºlatmayın veya hızlı bir ºekilde ortadan kaldırmayın. Kamuoyunu takip etmek istedik, bu nedenle geçen yılın sonunda Baºsavcılık'a bir kamuya açık veri talebi (PDF) sunduk.

Polt yakında emekli olmalı, ancak Orbán onun hayatının geri kalanında baºsavcı olmasını ayarladı.Polt yakında emekli olmalı, ancak Orbán onun hayatının geri kalanında baºsavcı olmasını ayarladı.
Üçte iki oranında bir halef seçemezlerse, görevde kalır. Ulusal Meclisin üçte ikilik hükümet yanlısı çoğunluğu, Péter Polt'u dokuz yıl daha Baºsavcı olarak seçti. Bununla birlikte, cıvatanın üçüncü döngüsünün süresi kesin olarak belirlenmemiºtir. Zaten 64 yaºında, kanunen 70 yaºına geldiğinde, yani Eylül 2025'te görev süresi sona eriyor. Ancak, 2010'dan sonraki kovuºturma yasasıyla Fidesz bir yenilik getirdi: Parlamento, baºsavcının görev süresinin sona ermesinden sonra üçte iki çoğunlukla yeni bir baºsavcı seçemezse, süresi dolan baºsavcı görevde kalacaktır. nitelikli çoğunluk toplanana kadar. Dolayısıyla, 2025'te ºu anda muhalefette olan partiler hükümette olsaydı ancak üçte ikisine sahip olmasalardı, Fidesz'in katılımı olmadan Polt'u hareket ettiremezlerdi. Eötvös Loránd Üniversitesi'nde profesör olan Péter Hack'e göre, "prensipte ömür boyu baºsavcı olarak kalabilir". (...)

Orbán ve Polt Cuma günkü maçta kendilerini kötü hissettiler - fotoğrafOrbán ve Polt Cuma günkü maçta kendilerini kötü hissettiler - fotoğraf
Baºsavcılar Viktor Orbán ve Péter Polt, Macar milli takımının Avrupa ªampiyonası öncesi son Macaristan maçını Cuma gecesi patlayan bir ruh hali içinde izledi. Baºsavcı Péter Polt, Viktor Orbán'ın eºliğinde Fildiºi Sahili'ne karºı oynanan milli futbol maçındaki fotoğraftaki kadar nadiren bulutsuz bir ºekilde neºelidir. Baºbakanla bu kadar iyi vakit geçirdikleri henüz bilinmiyor. VIP locasında gerçekten ünlü bir ºirket toplandı: Polt ve Orbán'a ek olarak, Zsolt Hernádi, Mol lideri, Sándor Csányi, OTP lideri, MLSZ baºkanı ve aynı zamanda Videoton'un sahibi milyarder giriºimci István Garancsi, tezahürat yapıyorlardı. Maçta Jobbik Devlet Baºkanı Gábor Vona ve İsrail'in Budapeºte Büyükelçisi Ilan Mor da hazır bulundu. İki sıra aºağıda, Fidesz'in parti lideri ve Fradi'nin baºkanı Gábor Kubatov da tribünlere çıktı.

Göl kenarındaki doğayı yok eden yatırımların çoğunun arkasında NER seçkinleri varGöl kenarındaki doğayı yok eden yatırımların çoğunun arkasında NER seçkinleri var
Neusiedl Gölü kıyısında yapılması planlanan otel, apartman ve spor kompleksinin hayata geçmesi halinde yaklaºık 13 hektarlık çimenlik, sazlık beton ve parke taºı ile kaplanacak. Balaton Gölü çevresinde de kıyıya ve sazlıklara zarar veren yapılar ortaya çıkıyor, bir yatırımcı her yıl binlerce yaban kazının buluºma yeri olarak da hizmet veren Tata'daki göle dev bir otel inºa edecek. Venedik Gölü'nde yerel yönetimler, daha fazla inºa edilebilirlik için kıyıdaki arazileri yeniden sınıflandırıyor. Kalabalık cüzdanları ve iyi bağlantıları olan yatırımcıların inºaatını yasal olarak sınırlamak neredeyse imkansız olduğundan, Macaristan'daki Büyük Göller çevresindeki tahribata karºı birçok çevreci ve yerel halk örgütü Büyük Göller Koalisyonu olarak bir araya geldi. Son iki yılda Balaton Gölü, Velence Gölü'nde çevreyi tehlikeye atan pek çok yatırım baºlatıldı. Eski Tata Gölü ve Neusiedl Gölü civarında, geçtiğimiz sonbaharda birkaç sivil toplum kuruluºu bir araya gelerek "Göller Temel Kanun kapsamında korunmaktadır" baºlıklı bir bildiriyle Büyük Göller kampanyasını baºlattı. Bunda, imzacı kuruluºlar hükümeti, büyük göllerimizin, çevrecilere göre, "dar ekonomik çıkarların kısa vadeli ekonomik çıkarlarını ilk sıraya koyan ve buna izin vermeyen kamu ve özel yatırımların kurbanı olmayacağına dair sorumlu garantiler vermeye çağırıyor. sürdürülebilirlik ilkelerine uymak; gelecek nesiller için sorumlu yönetim".

Áder: Macaristan adalet sistemiyle gurur duyabilirÁder: Macaristan adalet sistemiyle gurur duyabilir
Cumhurbaºkanı, Cuma günü Budapeºte'de ilk savcılık yasası olan Macar savcılık teºkilatının varlığının 150. yıldönümü vesilesiyle uluslararası bir konferansta yaptığı açıklamada, Macaristan'ın yargı sistemiyle gurur duyabileceğini söyledi. János Áder açılıº konuºmasında ºunları söyledi: "Bugün Macaristan'ın kendi geleneklerine dayanan, Avrupa'nın yasal geliºim deneyimini kullanan ve hukukun üstünlüğünün tüm testlerini geçen bir anayasal adalet sistemine sahip olduğunu gururla söyleyebiliriz". Macaristan, birçok Batı Avrupa ülkesine kıyasla yüksek derecede sosyal güvenliğe sahiptir; suçun azaltılması ve toplumun güvenlik duygusunun artması adaletin en önemli iki önlemidir" dedi. Savcılık, yargının iºbirlikçisidir, yasallığın sağlanmasında ve hakların uygulanmasında önemli bir rolü olduğunu ilan etti. János Áder, yargının tamamını yenileyen uzlaºma çağının genellikle büyük bir gururla yasal bir fetih olarak adlandırıldığını hatırlattı. Macaristan'da, hak arayan tüm vatandaºlar için, farklılıklardan hareketle kanun önünde eºitlik için kanunla yönetilen bir yargı kurulmuºtur.

Avrupa Savcılığı göreve baºladı, Macaristan kesin olarak istemiyorAvrupa Savcılığı göreve baºladı, Macaristan kesin olarak istemiyor
Avrupa Savcılığı, örneğin Macaristan hariç Üye Devletlerdeki yolsuzluk ve dolandırıcılık davalarını bağımsız olarak araºtıran ilk bağımsız AB kurumu olarak kurulmuºtur; Orbán hükümeti bu fikre karºı en güçlü olanıydı. Son derece uzun bir organizasyonun ardından, 1 Haziran'da bağımsız Avrupa Cumhuriyet Baºsavcılığı (EPPO) göreve baºladı. Örgüt sadece ekonomik suçlarla ilgilenecek; daha spesifik olarak, AB bütçesini etkileyen dolandırıcılıktan, yolsuzluktan ve daha ciddi KDV dolandırıcılığından sorumludurlar. OLAF'a yeterli yetki verilmemiºtir. Örgüt, yalnızca yerel makamlara güvenmek zorunda kalmadan, katılan Üye Devletlerin topraklarında bağımsız olarak araºtırma yapabilmesi açısından gerçekten yenidir. ªimdiye kadar, AB'nin dolandırıcılık karºıtı ana organı OLAF olmuºtur. ancak sadece Üye Devletlerin ulusal makamlarına bir soruºturma önerebilirler. Bununla birlikte, bu prosedür birçok kiºi tarafından yavaº ve etkisiz olduğu için eleºtirilmiºtir. Avrupa Sayıºtayı'na göre, OLAF'ın soruºturmaları, davaların yarısından azında ºüpheli dolandırıcılık faillerinin yargılanmasına yol açtı ve gereksiz yere ödenen AB parasının üçte birinden daha azını geri alabildi. Macaristan'da, Viktor Orbán'ın ailesiyle ilgili Elios davası böyle unutulmaz bir davaydı. ve gereksiz yere ödenen AB parasının üçte birinden azı geri alınabilir. Macaristan'da, Viktor Orbán'ın ailesiyle ilgili Elios davası böyle unutulmaz bir davaydı. ve gereksiz yere ödenen AB parasının üçte birinden daha azı geri alınabilir. Macaristan'da, Viktor Orbán'ın ailesiyle ilgili Elios davası böyle unutulmaz bir davaydı.

Bakanlık, AB yerine Macar vergi mükelleflerinin Elios projelerini desteklediğini kabul ettiBakanlık, AB yerine Macar vergi mükelleflerinin Elios projelerini desteklediğini kabul etti
Macaristan, hükümet ve Avrupa Komisyonu arasında herhangi bir anlaºmazlığın olmadığı projeler için önceki döngünün EEOP çerçevesinden tüm AB parasını çekmeyi baºardı - Yenilik ve Teknoloji Bakanlığı, hvg.hu sorusunu yanıtladı ve bu sorunun devamı geldi. Macar makamlarının, OLAF ve Komisyon tarafından tartıºılan Elios kamu aydınlatma geliºtirme projelerinin hesaplarının AB hesaplarından olduğunu. Bu, yaklaºık 13 milyar HUF'lik kalkınmanın nihayetinde AB bütçesi yerine Macar vergi mükellefleri tarafından desteklendiği anlamına geliyor. MEP Benedek Jávor, birkaç Macar ve AB kaynağı tarafından, Macar makamlarının sonunda bu proje hesaplarını 2007-2013 Çevre ve Enerji Verimliliği Operasyonel Programının (EEOP) kesin hesaplarından çıkardığı konusunda bilgilendirildi.

OLAF'a göre Macaristan, AB parası ve KDV ile en çok hile yapan ülkeOLAF'a göre Macaristan, AB parası ve KDV ile en çok hile yapan ülke
AB Dolandırıcılıkla Mücadele Ofisi (OLAF), Macaristan'da eksik bildirilen ithalat nedeniyle KDV sahtekarlığının resmi tespitinde olağanüstü sorunlar görüyor ve örgütün son yıllık raporuna göre, AB fonlarının kullanımında AB ortalamasının çok üzerinde sorunlar tespit etti. bildiri. OLAF'ın 2019 yılına iliºkin yıllık raporu geçtiğimiz gün yayınlandı ve buna göre OLAF'ın incelenen 43 vaka temelinde uygulamayı önerdiği mali ceza, Macaristan'da 2015 ve 2019 yılları arasında kullanılan AB yakalama ve tarım sübvansiyonlarının %3,93'ünü oluºturdu. . Euronews, bugün bu rakamın %0,34 olan AB ortalamasının on katından fazla ve tüm Üye Devletlerdeki en yüksek rakam olduğunu belirtiyor. Bunun maalesef yeni bir olgu olmadığını da eklemekte fayda var: Önceki yıllardaki benzer bir raporda, OLAF tarafından Macaristan'daki kaynakların kullanımına iliºkin soruºturmada önerilen cezanın oranı da olağanüstüydü. Örneğin 2018 raporunda bu oran 2014-2018 dönemi için incelenen 54 vakaya göre %3,84 idi.

Hükümet büyük bir ceza aldı, bu nedenle AB parası Macaristan'a geri akıyorHükümet büyük bir ceza aldı, bu nedenle AB parası Macaristan'a geri akıyor
Son 5 hafta içinde Avrupa Komisyonu, Macar devletine yaklaºık 500 milyar HUF AB yardımı aktardı ve aºırı nakit akıºı henüz bitmedi. Ancak, Portföy'deki birçok kaynaktan alınan iºaretler, bu olumlu geliºme için ödenmesi gereken ağır bir bedel olduğuna iºaret ediyor. Brüksel'den gelen paranın tekrar Macaristan devletine akabilmesi için, hükümetin düzensiz para kullanımından kaynaklanan birçok uzlaºma anlaºmazlığını nihayet sona erdirmek için toplam on milyarlarca forint tutarında önemli mali cezalar vermesi gerekiyordu. Son durum, Macaristan genel hükümetinin nakit dengesinin önümüzdeki aylarda büyük bir fazlaya bile dönüºebileceğine iºaret ediyor. Buraya nasıl geldik? Mayıs ayının sonunda, çeºitli Macar bakanlıklarından üst düzey yetkililer Brüksel'e gitti, Avrupa Komisyonu ile uzun süredir devam eden çözüm anlaºmazlıklarını çözebileceklerini ve Brüksel'de büyük transferlerin önünü açabileceklerini söyledi. O zamanki bilgilere göre, Macar devleti en az 400 milyar HUF, hatta 1.000 milyar HUF tutarında bir mali cezaya hazırlanmak zorunda kaldı. O dönemde de belirttiğimiz gibi, ağır meblağlara rağmen net kaynak kaybı yaºanmadı, yani cezayı almak, AB yardımının yapılabilmesi için yurtiçinde faturalarla çok daha fazla geliºtirme yapılması gerektiği anlamına geliyordu. Brüksel'e göndererek aradılar. Karºılığında, bu geliºmelerin (harici) finansmanı kalıcı olarak Macar bütçesine, yani Macar vergi mükelleflerine aktarılacaktır. ama Macaristan devleti 1.000 milyara varan bir mali cezaya hazırlanmak zorunda kaldı. O dönemde de belirttiğimiz gibi, ağır meblağlara rağmen net kaynak kaybı yaºanmadı, yani cezayı almak, AB yardımının yapılabilmesi için yurtiçinde faturalarla çok daha fazla geliºtirme yapılması gerektiği anlamına geliyordu. Brüksel'e göndererek aradılar. Karºılığında, bu geliºmelerin (harici) finansmanı kalıcı olarak Macar bütçesine, yani Macar vergi mükelleflerine aktarılacaktır. ama Macaristan devleti 1.000 milyara varan bir mali cezaya hazırlanmak zorunda kaldı. O dönemde de belirttiğimiz gibi, ağır meblağlara rağmen net kaynak kaybı yaºanmadı, yani cezayı almak, AB yardımının yapılabilmesi için yurtiçinde faturalarla çok daha fazla geliºtirme yapılması gerektiği anlamına geliyordu. Brüksel'e göndererek aradılar. Karºılığında, bu geliºmelerin (harici) finansmanı kalıcı olarak Macar bütçesine, yani Macar vergi mükelleflerine aktarılacaktır. böylece AB finansmanı için çağrıda bulunmak üzere Brüksel'e gönderilebilirler. Karºılığında, bu geliºmelerin (harici) finansmanı kalıcı olarak Macar bütçesine, yani Macar vergi mükelleflerine aktarılacaktır. böylece AB finansmanı için çağrıda bulunmak üzere Brüksel'e gönderilebilirler. Karºılığında, bu geliºmelerin (harici) finansmanı kalıcı olarak Macar bütçesine, yani Macar vergi mükelleflerine aktarılacaktır.

OLAF: Macaristan yine rekor ceza aldıOLAF: Macaristan yine rekor para cezaları aldı
Düzeltme ºu anda AB ortalamasının yaklaºık yedi katı, bu hala geçen yıla göre bir geliºme.
Avrupa Dolandırıcılıkla Mücadele Ofisi'nin (OLAF) yakın tarihli bir raporuna göre, Euronews, Macaristan'ın 2016 ve 2020 yılları arasında AB fonlarıyla dolandırıcılık nedeniyle yine en fazla cezayı aldığını yazıyor. Macaristan, AB yapısal ve tarımsal fonlarının ödemelerinde yüzde 2,2 ile mali düzeltmeler listesinin baºında yer alıyor. Bu, müfettiºlerin bu oranda usulsüzlük veya dolandırıcılık tespit ettiği anlamına gelir. Bu dönemde AB ortalaması yüzde 0,29 oldu. Macar verileri bunun yedi katından fazladır ve Bulgaristan'daki ikinci en kötü endeks (0.69) üç katıdır. İsveç, Letonya, Finlandiya ve Kıbrıs için, müfettiºler herhangi bir düzeltici eylemi gerekli görmediler. Bir önceki yıla kıyasla, Macar verileri hala bir adım ileri, geçen yıl, tavsiyelerin toplam ödemelerdeki payı, AB ortalamasının on katından fazla, beº yıllık ortalamada hala %4'e yakındı. Macar makamları, son beº yıla göre ortalama olarak OLAF'ın tavsiyelerini dikkate almıºtır. 16 davada iºlem yapmadılar, 9 davada soruºturma açıldı ve 6 kez suçlandılar. Bu, AB düzeyinde yüksek olan %67'lik bir kovuºturma oranıdır.

Katalin Karikó'nun ajanları ortadan kayboldu: Macar kahramanıyla bu karanlık oyunun peºinde kim var?Katalin Karikó'nun ajanları ortadan kayboldu: Macar kahramanıyla bu karanlık oyunun peºinde kim var?
Vaka araºtırmacıların da dikkatini çekti. İçlerinden biri, devlet güvenlik belgelerini koruyan Tarihi Arºivlerde, Katalin Karikó'nun arºivlerin bilgisayar veri tabanında (ayrıntılı kiºisel verileriyle birlikte!) yer almasına rağmen, kataloğun ilgili dosyalar için sonuçları yayınlamadığını görünce ºaºırdı. onun adına. Bu oldukça sıra dıºı, çünkü veritabanındaki isimler tam olarak dosyalardan birinde oldukları için oraya gelmiº olabilir. Blikk ayrıca, Devlet Güvenlik Hizmetleri Tarihi Arºivleri (ÁBTL) Genel Müdürü'ne, belirti olmamasına rağmen, Katalin Karikó ile ilgili devlet güvenlik belgelerinin ºu anda neden araºtırılamadığını sordu. Gergõ Bendegúz Cseh'e göre böyle bir ºey yok. Katalin Karikó ile ilgili belge ºu ana kadar arºivlerdeki belgeler arasında aranabilir, böylece László Bálint de onu tanıyabilir, 2017'de yayınlanan sayısında da gerçeği yayınladı. İlgili - ve zaten açıklanmıº - kaynak, kurumdaki araºtırmacılar için değiºmeden koºullar altında hala mevcuttur. ÁBTL genel müdürü, Arºivlerin gözetiminde baºka hiçbir belge bulunmadığını, bu nedenle eriºilemez hale getirecek hiçbir ºey olmayacağını yazdı ve belgelerin aranmasına iliºkin herhangi bir keyfi kısıtlamanın ilgili mevzuata göre yasa dıºı olacağını da sözlerine ekledi.

Rahatsız edici bir gerçek mi yoksa güven verici bir yalan mı?Çoğu insan

Eredeti nyelvû szöveg