Ulusal Hirhalo haber bülteni sistemi Harita

Coronavirus: Savaº yönetimine geçmemiz gerekiyor mu?
24/05/2021 Euronews ve MTI

BM Genel Sekreteri António Guterres, uluslararası toplumu "savaº yönetimine" geçmeye çağırırken, dünyanın koronavirüsün neden olduğu bir salgın olan "Covid ile savaºta" olduğunu söyledi.

Coronavirus: Savaº yönetimine geçmemiz gerekiyor mu?
Çinli bir STK olan Blue Sky Rescue, geçen Mart ayında Pekin'de bir yerleºim bölgesini dezenfekte etti

Genel Sekreter, Dünya Sağlık Örgütü (WHO) üye devletlerinin yıllık toplantısının açılıºında yaptığı konuºmada, "Bir virüsle savaº halindeyiz. Savaº yönetimi zamanının mantığına ve hızına ihtiyacımız var." dedi.

Geçen yılın baºlarında baºlayan pandeminin dünyayı bir "acı tsunamisi" ile vurduğunu söyleyen Guterres, virüsün yaklaºık 500 milyon iºi kaybettiğini söyledi.

Yoksullar için daha fazlası mutasyona uğratılabilir

Genel Sekreter, uluslararası iºbirliği çağrısında bulunarak, bunun yokluğunda virüsün yeterli aºı olmadan daha yoksul ülkelerde mutasyona uğramaya devam edeceğini ve bunun da yüzlerce aºıya ek olarak dünya ekonomisinin toparlanmasını yavaºlatacağını vurguladı. binlerce ölümden.

Adil aºı dağıtımıyla ilgili olarak, hafta sonunda ekonomik olarak en geliºmiº yirmi ülkenin (G20) liderleriyle aºı üretim kapasitesini iki katına çıkarmayı amaçlayan bir çalıºma grubu kurmak için görüºeceğini duyurdu. Uzlaºmada teknoloji ve fikri mülkiyet hakları konusunda da esnekliği artıracağını da sözlerine ekledi.

Bu amaçla tüm dünya örgütünü seferber etmeye hazır olduğunu ifade etti.

Merkel: Uluslararası pandemi anlaºması!

Almanya Baºbakanı, DSÖ toplantısına gönderilen bir video mesajında, salgının bitmekten çok uzak olduğunu ve son olmayacağını, bu nedenle dünyanın daha iyi hazırlanması gerektiğini vurguladı. Angela Merkel, tek tek devletleri daha iyi iºbirliği yapmaya, virüs tespitini hızlandırmaya ve yeni bir küresel salgını önlemek için daha hızlı eylemi teºvik etmeye teºvik edecek uluslararası bir salgın anlaºmasını savundu.

Fransa Cumhurbaºkanı Emmanuel Macron ayrıca DSÖ'ye virüsün patlak verebileceği ve bireysel ulusal verilere eriºim sağlayabileceği ülkeleri ziyaret etmeyi kolaylaºtırması çağrısında bulundu. Bu, Çin'e oldukça açık bir göndermeydi: Komünist ülkenin Dünya Sağlık Örgütü uzmanlarıyla önemli verileri paylaºmak istemediği yılın baºındaki skandal unutulmaz.

Bağıº çözüm olur mu?

Açılıº töreninde ayrıca zengin ülkeleri aºıların çoğunu satın almakla eleºtiren DSÖ Genel Direktörü de seslendi. Tedros Adhanom Gebreesus ayrıca "aºıların daha adil dağılımını" savundu ve aºıları olan ülkeleri, aºıların adil dağılımı için Covax programına aºı dozları bağıºlamaya çağırdı. Genel müdür, Eylül ayına kadar her ülkedeki nüfusun en az yüzde 10'unu ve yıl sonuna kadar yüzde 30'unu koronavirüse karºı aºılamak istediklerini de sözlerine ekledi.

Genel müdür ayrıca, en az 115.000'inin virüse kurban gittiğini söylediği sağlık çalıºanlarının durumuna da değindi.

Ayrıca, salgının yayılması üç hafta içinde yavaºlamazsa, bu yıl Covid-19'un geçen yılki kadar kanıtlanmıº ölüme sahip olacağı konusunda uyardı. ªimdiye kadar 2021'de kaydedilen enfekte insan sayısının 2020'de teyit edilen tüm vakaları aºtığını da sözlerine ekledi.
Tucker Carlson: Tüm aºılar iºe yarıyor. Ya da
2021 Nisan değil 15. lifesitenews.com

Fox News yorumcusu Tucker Carlson, sağlık yetkililerinin ikisini birden seçemeyeceğini söylüyor: Ya aºılar "son derece etkili" ve tam olarak aºılanmıºsa, maske takmayı ve kendi kendini izole etmeyi bırakabilir ya da aºılar iºe yaramaz.

Tucker Carlson: Tüm aºılar iºe yarar.  Ya da değil

15 Nisan 2021 (Çocuk Sağlığı Savunması) - Dün geceki "Tucker Carlson Tonight"ın bir sonraki bölümünde, bir Fox News yorumcusu, halkın COVID aºıları hakkında bilmek istediği iki ºey olduğunu ve ikisinin de bununla hiçbir ilgisi olmadığını söyledi. . Kaç tane profesyonel sporcuya veya Netflix yıldızına aºı yapıldı".

İnsanlar bilmek istiyor: Aºılar güvenli mi? Ve etkililer mi?

Carlson, halka aºıların güvenli olduğu konusunda güvence verildiğini, risklerin o kadar küçük olduğunu ve onları tamamen görmezden gelebileceğimizi söyledi. Carlson, aslında, klinik denemelerin aºıların yaºamı tehdit eden yaralanmalara neden olabileceğine dair "hiç bir kanıt göstermediğini" söyledi.

Ancak Salı gününden sonra, federal sağlık yetkilileri Johnson & Johnson aºısını uygulamaya son vermeye karar verdi - çünkü biri ölen altı kiºi de dahil olmak üzere altı kiºide kan pıhtısı vardı - Carlson birçok soruyu gündeme getirdi.

Carlson, bu soruların bugünlerde çok sayıda karıºık mesaj gönderen federal sağlık yetkilileri tarafından yanıtlanmadığını açıkladı.

Carlson, verimlilik konusuna ne demeli, diye sordu.

Herkesin aºı olması gerektiğinin söylenmesinin ardından, tanıtımın “ay bahçesinden daha önemli” olduğu söylendikten sonra sağlık yetkilileri, insanlara aºıları tam olsa bile kalabalıktan kaçınmaları ve maske takmaları gerektiğini söylüyor.

Carlson, “Bunu hiç beklemiyorduk” dedi. "Aºılar iºe yarıyorsa, aºıların normal bir yaºam sürmeleri neden hala yasak?".

Carlson, bunun "meºru bir halk sağlığı gizemi" olduğunu belirterek, "Ya iºe yarıyor ya da yaramıyor. Ancak aynı anda 'son derece etkili' olamaz ve aynı zamanda insanların sağlığını geri getiremez. normal hayatlar."

Carlson, bu soruları halk adına soran gazetecilere gelince, unut gitsin dedi. "Gazeteciler görevlerinin, bu kurallar ne sıklıkla değiºirse değiºsin rejimin kurallarını uygulamak olduğuna karar verdiler."

Burada "Tucker Carlson, Tonight" segmentini görebilirsiniz

İlgili:
Tam analiz: Aºıların etkili imha silahları olduğu kanıtlanmıºtır ... herkesin meºru müdafaaya direnme hakkı vardırTam analiz: Aºıların etkili imha silahları olduğu kanıtlanmıºtır ... herkesin meºru müdafaaya direnme hakkı vardır
Bugünden itibaren, Durum Güncelleme podcast'i ayrı bölümlerde ve ardından tüm bölümlerle birlikte "dolu" bir gösteri olarak görünecek. Bu, öğrencilerin geri bildirimlerine dayanmaktadır, çünkü birçok öğrenci bize programın en çok ilgi çeken kısımlarını (örneğin ekonomi, aºılar veya beslenme vb.) kaçırmamak istediklerini söylemiºtir. Bundan böyle, Bölüm 1 canlı olarak yayınlanmalı ve sabah 10.00 civarında yerleºtirilmelidir ve genellikle günün en büyük ve en çılgın manºetlerinin bir analizini içerir. Bölüm 2, saat 11 civarında ortada görünecek ve ekonomi, kültür veya siyaset hakkında bilgi verebilir. Bölüm 3, öğle saatlerinde bir yerlerde yaºıyor ve genellikle pandemi ve aºıların bir analizini yapıyor. 4. Bölüm normalde 13:00'da yayınlanacaktır, ve özel vurguyu hak eden herhangi bir hikaye içerebilir. Tüm gösteri daha sonra genellikle 14:00 ile 15:00 arasında yayınlanır. Haber döngüsüne göre her gün 2 ve 4 bölüm olacak, her bölüm 15 dakika 45 dakika sürecek. Bu tamamen organiktir, bu nedenle son haberlere ve en son haberlerin tam bir analizi için ne kadar yorum gerektiğine bağlı olarak değiºebilir.

Piskopos Fr. Altman'ın istifasını istediPiskopos Fr. Altman'ın istifasını istedi
Burada gerçekten oynayan ºey, sevgili aile, diğer çobanların gücenmeleri, çünkü koyunlarını ihtiyaç anında bıraktıklarını beyan ediyorum. Bu sözde virüs, söylendiği kadar tehlikeli bir parçaysa, kiliselerimizi açık tutmak ve lütuf halinde kalabilmesi için ayinleri almak için daha fazla neden vardı. Sonsuz ruhunuz tehlikede! LA CROSSE, Wisconsin, 24 Mayıs 2020 (LifeSiteNews) - Geçen sonbaharda video mesajı "Katolik ve Demokrat olamazsın" yazan bir rahip olan Peder James Altman viral hale geldi ve Amerikan piskoposlarını kiliseleri gereksiz yere kapattıkları için korkusuzca eleºtirdi. ve COVID-19 salgını sırasında sadık ayinleri reddeden Pentecost, Pazar günü piskoposunun "bölücü ve etkisiz" olduğu için istifa etmesini istediğini duyurdu. William P.

Avrupa hükümetleri Romanların aºılanmasıyla pek ilgilenmiyorAvrupa hükümetleri Romanların aºılanmasıyla pek ilgilenmiyor
Macar hükümetinin iletiºimi Romanları ikna etmiyor. Pécs Üniversitesi tarafından Ocak ayında yapılan bir ankete göre, Romanların sadece yüzde 9'u bir koronavirüs aºısı istiyordu. Roman Basın Merkezi çalıºanı Ernõ Kadét'e göre, Romanlar arasında virüs ºüphecileri ve aºı karºıtları da var. Eğitimsizler için, "yanlıº haber ormanında bir çit kesmek kolay değil." Öte yandan, örneğin daha önce ayrımcılığa maruz kaldıkları için, Macar sağlık sistemine karºı zaten bir tür güvensizlikleri var. Ve izole yerleºim yerlerinde ve tecrit edilmiº yerlerde yaºayanlar nadiren bir aile doktoruna giderler,

Mikro çipler üzerinde Klaus Swab - GönderilebilirMikro çipler üzerinde Klaus Swab - Gönderebilirsiniz
Ve nihayet implante edilebilir mikroçipler hakkında konuºalım. Bu ne zaman olacak? Bu 10 yıl içinde mutlaka olacak ve bu implantlar ilk kez kıyafetlerimizde olacak. Daha sonra implantlar derimizin altına veya beynimize yerleºtirilecektir. Ve son olarak, beynimizin dijital dünya ile doğrudan iletiºim kurması için bir fırsat olacak. Göreceğimiz ºey, psiºik ile dijital ve biyolojik dünyaların bir tür füzyonu olacak.

Fesih yapamazlarsa sağlık çalıºanları hastalık parası alırFesih yapamazlarsa sağlık çalıºanları hastalık parası alır
Sağlık çalıºanları yine de pes edemez, Bağımsız Sağlık Sendikası'na göre, bu durum meslektaºların yorgunluk nedeniyle hastalık ödeneğine gitmesiyle sona erecek, bu da iºveren için daha kötü, çünkü bu durumda onun yerine kimseyi tutamaz. Daha önce bildirildiği gibi, acil durum sonbahara kadar uzatıldı ve bununla birlikte sağlık hizmetlerinde iºten çıkarma yasağı devam etti. Bütün bunlar, iºçilerin orada iºlerini bırakamayacakları, bırakırlarsa iº yerinde dava edebilecekleri anlamına geliyor. Bağımsız Sağlık Sendikası da konuyla ilgili olarak Viktor Orbán'a bir mektup yazdı, ancak talepleri duyulmadı. Aynı zamanda, örgütün baºkanı Adrianna Soós, ATV Híradó'ya kimsenin zorla gözaltına alınamayacağını söyledi. Meslektaºlarınız, iºveren için daha kötü olan hastalık ücretine devam edebilir, çünkü bu durumda kimseyi onların yerine koyamazsınız. Uzman, sorunun farklı ºekilde ele alınması gerektiğine inanıyor.

Küçükleri aºılama planlarının tıbbi bir temeli yoktur: deneysel aºı ile çocukların sağlığını ve yaºamlarını riske atmak için hiçbir neden yoktur.Küçükleri aºılama planlarının tıbbi bir temeli yoktur: deneysel aºı ile çocukların sağlığını ve yaºamlarını riske atmak için hiçbir neden yoktur.
Sadece uzun vadeli değil, henüz kısa vadeli yan etkileri de olmayan deneysel aºamadaki covid aºısı ile covid hastalarını tedavi eden baºhekim Dr. Oana Mihaela Secarã (fotoğraf), ifadeye yanıt veren Alexandru Rafila, PSD politikacısı Romanya'daki DSÖ temsilcisi, deneysel bir ilaç olan covid aºısı ile çocukların ve gençlerin bir an önce toplu olarak aºılanması için her türlü çabanın gösterilmesi gerektiğini belirtti. Mesleki bilgi ve tecrübesine dayanarak, tıbbi olarak asılsız, yanlıº iddiaları ve covid efsanesinin, yani covid gizeminin yaratıldığı yerleºik tıbbi protokolleri, alenen ve açıkça reddeden ve çürüten ilk Romen doktorlardan biriydi. yeni bir dünya düzeni istemek, Viral bir tehdit olduğu iddiasıyla insan toplumunu tuzağa düºüren ºeytani, küreselci arka plan güçleri. Baºhekim, çocukların aºılanmasıyla ilgili olarak ºunları söyledi: "Çocuklara en az 5 yıldır test edilmemiº aºı verilmemelidir. Neden? Çünkü aºıların uzun vadeli yan etkilerinin en azından yaklaºık bir resmi verilmelidir. . Bunu hangi sağlık durumunda yaºadıkları önemli değil.

Almanlar da covid'i dava ediyor!Almanlar da covid'i dava ediyor!
Alman önlemleriyle insan hakları ihlal ediliyor! Almanya'da aºırı önlemlere karºı sadece sokaklarda insanlar harekete geçmekle kalmıyor, davalar da açılmaya baºladı bile. Geçenlerde bir Alman tarafı, Portekizli bir adamın 10 günlük karantinayı mahkemeye çıkardığı ortaya çıktı. Lizbon Yüksek Mahkemesi, PCR testinin %97 oranında yanlıº sonuç verdiğine karar verdi. Ayrıca HÜKÜMETİN HASTA VEYA OLMAYAN, TEHLİKELİ VEYA DEĞİL KİMSE YERLEªTİRME YETKİSİNİ YOKTUR, BUNU SADECE BİR DOKTOR SÖYLEYEBİLİR! Portekiz örneğini takiben, Almanya genelinde giderek daha fazla bu tür baºvurular alınmaktadır. Alman mahkemeleri, hükümetin karantina önlemlerine karºı yasal ºikayetlerde önemli bir artıº tespit etti ve pandeminin baºlamasının aksine, giderek daha fazla insan bu tür davalara dahil oluyor. Niko Harting, Berlin merkezli avukat bu yasal zorluklardan bazılarını üstlendi ve dava yükü geçen hafta önemli ölçüde arttı. Yüzlerce restoran, otel, spor salonu, yoga okulu, dövme stüdyosu ve diğer iºletmelerin tavsiye için ofisini aradığını söyledi. Almanya'da, Berlin koronavirüsüne karºı protestolar da temel haklar konusunda tartıºmalara yol açıyor. Avukat ayrıca yeni yumuºama belirtileri de fark etti.

Lukashenko - Beyaz Rusya hükümet koltuğuLukashenko - Belarus hükümet
toplantısı Bir hükümet toplantısında, Belarus Cumhurbaºkanı Lukashenko, DSÖ'nün kendisine salgın olması ve ekonomiyi mahvetmesi için 940 milyon € teklif ettiğini söyledi. Birkaç hafta sonra DÜNYA BANKASI-IMF ona on katını teklif etti. Baºkan her iki teklifi de reddetti. İsyanlar haftaya baºladı...

Anti-virüs NATO firarisini bulamıyorlarAnti-virüs NATO firarisini bulamıyorlar
Limburg'dan bir News TV muhabirinin bildirdiğine göre, beº gün sonra, silahlı olarak Belçika'nın önde gelen virologu Marc van Ranst'ı öldürmekle tehdit eden eski bir NATO keskin niºancısına yönelik av durduruldu. Dört roketatar, bir makineli tüfek, bir tabanca ve kurºun geçirmez bir yelek ile donatılmıº adam, terk edilmiº kıºlasından ve muhtemelen çoktan Hollanda'da. Onbaºı rütbesindeki asker, birkaç uluslararası konuºlandırmada yer almıº, uzun yıllara dayanan deneyime sahip deneyimli bir keskin niºancıdır. Ayrıca üç aydır Belçika'nın terörle mücadele izleme listesinde olmasına rağmen silahlara eriºimi var. "Ülkenin genel tehdit seviyesini yükseltmemize gerek yok, ancak askerin veda mektubunda söyledikleri nedeniyle insanları güvende tutmamız gerekiyor.

Operasyonel kabile, salgın sona erdiği için birkaç günlük basın toplantısı düzenlemiyorOperasyonel kabile, salgın sona erdiği için birkaç günlük basın toplantısı düzenlemiyor
Yarbay Róbert Kiss, operasyon personelinin son günkü basın toplantısında 5 milyon aºılı ve alınması gereken önlemler hakkında konuºtu. Sokağa çıkma yasağının kaldırıldığını ve ºu ana kadar toplamda 70.000'e yakın kiºinin tedavi edildiğini ve kamuya açık alanlarda maske takma zorunluluğunun kaldırıldığını, 73.132 kiºiyle ilgilendiklerini söyledi. Ancak yarbay, resepsiyon alanları gibi çoğu iç mekanın toplu taºıma araçlarında hala maske takması gerektiğini de sözlerine ekledi. 500'den fazla kiºinin katıldığı etkinliklere ve müzikli dans etkinliklerine sadece güvenlik kartı ile katılım sağlanabilmektedir. Róbert Kiss, 23 Haziran'a kadar sınırda kontrolün sürdürüleceğini vurguladı. Macar nüfusunun aºılanma oranı yüzde 51, dedi Galgóczi.

Orbán'da olağanüstü halOrbán'da olağanüstü hal
ªimdiye kadar, Temel Kanunda yapılan Dokuzuncu Değiºikliğin özel hukuk düzenini yeniden düzenleyen kısmı hakkında ºaºırtıcı bir ºekilde çok az ºey söylendi - olağanüstü hal, olağanüstü hal ve savaº hali. Değiºikliğe iliºkin meclis tartıºmasında Anayasa'daki "Anne kadındır, baba erkektir" ifadesini siyasi kanaatleri ve mizacına göre överken veya alaya alırken, milletvekilleri özel hukuk düzeninde yapılan değiºiklikler için çok az israf ettiler. Ve bu yüzden olurdu. "Özel hukuk düzeni", koºulların istisnai niteliği nedeniyle normal hukuk ve uygulamadan farklı olması bakımından özeldir. Bu durumda özgürlükler kısıtlanır - örn. seyahat özgürlüğü, basın ve ifade özgürlüğü, yazıºma gizliliği hakkı, ya da sadece olağanüstü askere alma ya da iº dayatıyorlar. Baºka bir deyiºle, devlet, örneğin; savaº veya silahlı ayaklanma zamanlarında ülkenin kaynaklarını daha hızlı kullanabilir ve etkin bir ºekilde müdahale edebilir. Demokrasiler olağanüstü hukuk düzenine aºinadır, ör. Alman anayasa hukuku da bu gibi durumlarda medeni hakları kısıtlayan ve silahlı kuvvetlere daha fazla yetki veren hükümler ortaya koymaktadır.

Kassler: Geçen yıl doğru değerlendiremeyeceğimiz bir durum söyleyememKassler, epidemiyolojik yönetim sertifikası hakkında: Geçen yıl içinde doğru bir ºekilde değerlendiremeyeceğimiz bir durum söyleyemem
Miklós Kásler, Hír TV'ye verdiği röportajda İnsan Kaynakları Bakanı'nın Macaristan sağlık sektörünün son dönemde yaºadığı deneyimleri anlattı. Miklós Kásler'e göre, "Çok fazla deneyim var ama öncelikle belirtmek isterim ki, hükümetin tüm salgın döneminde son derece isabetli ve doğru kararlar aldığını" belirtmek isterim. Salgın boyunca doğru kararlar, doğru yargılar oldu. (...) Yani geçen seneye baktığımızda doğru değerlendirmeyeceğimiz tek bir durum yok diyemem. Dünya ülkelerinde olup bitenlere bakarsak, her yerde en çok aºı yapılan ülkeler - İsrail, Amerika Birleºik Devletleri, İngiltere ve ºimdi İngilizlerin nerede olduğu hakkındayız - görebiliriz. yüzde 50 ila 60 arasında bir aºılama düzeyinde, aºı arayıºı kesinlikle azalmaktadır. Macarların olaylara her zaman son derece duyarlı tepkiler verdiklerine ve bunun artık sadece çevrelerinin sağlığıyla değil, aynı zamanda kendi sağlıklarıyla da ilgili olduğunu anladıklarına inanıyorum.

Viktor Orbán: Elimizde beº milyon aºılı veda maskesi var!Viktor Orbán: Elimizde beº milyon aºılı veda maskesi var!
Beº milyon aºıya ulaºtığımız için açılıº önlemleri yürürlüğe giriyor. Baºbakan Viktor Orbán, Facabook'un internet sitesinde yaptığı açıklamada, aºılanan beº milyonuncu Macar vatandaºına da sahibiz. Operatör kabile ise bugünden itibaren yani cumartesi gecesinden itibaren halka açık alanlarda maske takmama kararı aldı. Bu da maskemize veda edebileceğimiz anlamına geliyor” dedi. Bugün beº milyon aºı olması bekleniyordu, çünkü sabah sayaç zaten 4,969,321 kiºiye ulaºtı, bu da bugün yaklaºık 30.000 aºı yapılması gerektiği anlamına geliyor. Bununla hükümetin 5 milyon aºılıya bağladığı açılıº planı yürürlüğe giriyor: Sokağa çıkma yasağı kalkacak. Mağaza ve restoranların açılması konusunda herhangi bir kısıtlama yoktur. Kamuya açık maske takma zorunluluğu kaldırıldı. ("Hoºçakal, maske" dedi Viktor Orbán.


merkel belaPentekostal ibadetinde elleri cebinde karnına düğmeler açılmıº

doktor CARRIE MADEJ: İNSANLIKLA MÜCADELE. MRNS AªILARI GENETİK KODLARIMIZI NASIL ETKİLİYOR?

ACİL ARAMA! Hepimizin yararına, bu videoların aile üyeleri ve tanıdıkları arasında mümkün olduğunca yaygınlaºtırılmasını istiyoruz, çünkü insanlığı yok etmeyi amaçlayan tıbbi-sosyal bir zulmün egemenliğine girme konusunda ciddi tehlike altındayız.

İNSANLIK İÇİN MÜCADELE.  MRNS AªILARI GENETİK KODUMUZU NASIL ETKİLİYOR?

Aºı araºtırmacısı Dr. Carrie Madej, ABD'de Georgia'da iki büyük kliniğin baºkanı olarak çalıºtı ve yeni deneysel aºıların DNA'mızı nasıl daha önce hiç olmadığı gibi vücutta bazı virüsleri üretmek için değiºtirebileceğini açıklıyor. Vücudun bu genetik materyali ne kadar sürede üreteceği ve sonuçlarının ne olacağı bilinmiyor.

Ancak bu sadece bununla ilgili değil, çünkü plan bizi melezlere dönüºtürmek, insanları yapay zeka ve küresel kontrol ağlarıyla birbirine bağlamak. Bu, "insan 2.0" olduğumuz... ve bağımsızlığımızı ortadan kaldıran ve bizi fark etmeden kontrol edebilecek küresel teknoloji ºirketlerini köleleºtiren transhümanizmin baºlangıcıdır.

Doktor, insan gen havuzuna doğal olmayan sentetik materyal sokulursa, bu sentetik birim patentinin sahibinin o kiºinin tamamen veya kısmen sahibi olacağı konusunda uyarıyor.

İnsan ırkını öldürmeyi, insan hak ve haklarımızı elimizden almayı amaçlayan bu deneyde uyanalım ve kendimizi deney tavºanlarına dönüºtürmeyelim.HASTALIK ªÜPHESİ, AªI KARªILIĞI, ANTİVİRÜS - yeni küfürler (ºema elbette eskisi)
Peki, ºimdi yukarıdaki kelimelerin anlam ve gerçeklik içeriğine bakalım:
1. SALDIRI gibi değil, ªÜPHELİDİR. sadece bir ACİL DURUM GERÇEKÇİSİ olduğunu. Salgın, nüfusun normalden çok daha büyük olması gerçeğinden kaynaklanmaktadır, bir kerede HASTA. Hala bu noktadan çok uzaktayız.
2. AªI KARªILIĞI, bunda ºaºırtıcı olan ne? Henüz deneme aºamasında olan ve yan etkilerinin ne olacağı bilinmeyen bir aºı vermek = Rus ruleti. Garip olan ºu ki, hem politikacılar hem de nüfusun büyük bir kısmı olgunlaºmamıº aºıyı kabul ediyor. Ayrıca, sonucu belirsiz bir insan deneyine girmek istemeyenleri bile zorlamaya çalıºır.
3. ANTİ-VİRÜS. Bu neredeyse bir Holokost inkarıdır. Medyanın bilinçaltını nasıl manipüle etmeye çalıºtığını hissediyor musunuz? Açıkçası saçmalık kelimenin kendisidir.

O halde ºimdi medyanın bu yalanlarla örtmeye çalıºtığı gerçeğin ne olduğuna bakalım.
Dünya KÜRESEL DİKTATÖRLÜK için yola çıktı. Bunun aracı, tıbbi elbisenin içine gizlenmiº AªI DİSKTİR.
Ve amaç ÇİN tipi TOPLAM DİKTATÖRLÜK. Çin yakında arka plan gücünün yeni bir kalesi olacak.
Ve siyasilerimiz, yeni dünya düzeninde ne kendilerine ne de partilere ihtiyaç duyulmayacağını anlamayacaklar.
Tıpkı 7 milyar insan için olduğu gibi."
László Vezér-Szörényi - Facebook


************************************************************ ****** **************

İrlandalı milletvekilleri, İsrail'in rejim savaº suçları elçisinin sınır dıºı edilmesini oyladı
24 Mayıs 2021 presstv.com

İrlandalı milletvekilleri, İsrail büyükelçisini rejimin iºgal altındaki Filistin Toprakları'na karºı son zamanlarda uyguladığı vahºet nedeniyle kabul etmeye zorlanmadan ülkeden sınır dıºı etmek için bir karar taslağı hazırladılar. ateºkes anlaºması.

İrlandalı milletvekilleri, rejimin savaº suçları nedeniyle bir İsrail elçisinin sınır dıºı edilmesini oyluyor
İsrail askerlerinin Gazze'de Filistinli protestocular tarafından öldürülmesine yanıt olarak Belfast'taki Divis Caddesi'nde bir Wall A tarafından alınan ve Filistinli İrlandalı bir pankart dosyası.

Geçen hafta dört siyasi partiden 11 milletvekili tarafından masaya yatırılan ve bu hafta oylanması beklenen önergede, kısmen "[IDF] tarafından 60'tan fazla çocuk öldürüldü" ifadesi yer alıyor ve İsrail askeri güçlerine atıfta bulunarak "ªiddet, Mevcut tırmanıº, 28 Filistinli aileyi Kudüs'ün ªeyh Cerrah (Kudüs) topraklarından etnik olarak temizleme giriºimleriyle tetiklendi."

İsrail basınında Pazar günü çıkan haberlere göre, yasama önergesi İsrail rejimini savaº suçları, etnik temizlik ve yasadıºı yerleºimlerin çoğalmasıyla ilgili olarak daha da patlatıyor ve "İsrail büyükelçisinin İrlanda'daki varlığının bu gibi durumlarda sürdürülemez" olduğunda ısrar ediyor.

Önergenin baº sponsoru, Kârdan Önce İnsanlar (PDB) partisi Gino Kerry de, PDB web sitesindeki bir blog yazısında, Avrupa Birliği'ni Tel Aviv rejimini vahºetlerinden sorumlu tutmayı reddettiği için eleºtirdi ve "AB'nin hiçbir zaman ekonomik empoze etmeyi planlamadığı yönündeki öfkeyi dile getirdi. İsrail'i apartheid'e tabi tutun ve onları savaº suçlarından sorumlu tutun."

Parlamentonun alt kanadında 37 sandalyeye sahip olan bir diğer büyük muhalefet partisi olan Sinn Féin de - Dail - İsrail vahºetini kınayan bir önergeyi desteklemeyi planlıyor. Partinin gençlik kanadı da, Pazar gününden bu yana 84.000'den fazla imzayla rejimin büyükelçisinin sınır dıºı edilmesi çağrısında bulunan bir çevrimiçi dilekçe yayınladı.

İrlandalı milletvekilleri, rejimin savaº suçları nedeniyle bir İsrail elçisinin sınır dıºı edilmesini oyluyor
İsrail büyükelçisinin sınır dıºı edilmesi için 50.000'den fazla dilekçe imzalandı ve çevrimiçi bir dilekçe, İrlanda hükümetini İsrail'in İrlanda büyükelçisini Gazze'deki Filistinlilere yönelik son saldırganlık nedeniyle reddetmeye çağıran 50.000'den fazla imza aldı.

Bu noktada, PDB ve Filistin dostu eylemcilerin, İsrail büyükelçisini sınır dıºı etme hareketinde çekimser kalmıº olabilecek Daai milletvekillerine lobi yaptıkları bildiriliyor.

Buna ek olarak, koalisyon milletvekillerine vicdani bir oy vererek Fianna Fail ve Yeºiller gibi diğer Filistin dostu partilerin önerge lehinde oy kullanmalarına izin vermeyi de düºünüyor - ki bu bağlayıcı değil ama İrlanda hükümeti üzerinde baskı yaratması muhtemel .

Uzun süredir İsrail rejimine karºı tavır almıº olan Sinn Féin, "Doğu Kudüs ve Batı ªeria'daki Filistinli toplulukların sürekli yerinden edilmesini" kınayan bir önerge sunarak, "İsrail, yerleºimlerin kurulduğu toprakları fiilen ilhak etti" dedi. Batı ªeria'da inºa edildi." .

Birbirini izleyen İrlanda hükümetleri, İsrail'in Filistin nüfusuna yönelik ihlallerini sıklıkla çok eleºtirdi ve AB'de Tel Aviv'e karºı daha güçlü bir eylem için bastırmada baºı çekti.

İsrail rejimi, Cuma günü ateºkesin yürürlüğe girmesinden önce Gazze'ye günlerce süren kanlı bir saldırı baºlattı. Saldırı, Kudüs'teki Kudüs'te haftalarca artan gerilimin ardından Gazze direniº gruplarının iºgal altındaki topraklara füze fırlatmasına neden oldu.

Vahºetlerin birleºimi geniº kapsamlı uluslararası öfkeye yol açtı. İsrail ºimdiye kadar bölgeye karºı üç tam savaº verdi ve binlerce Filistinliyi öldürdü.

Bağlanıyor:
10 milyonluk cezanın ardından Peter Jakab'ın ardından muhalefet partisi koalisyonu aleyhinde konuºtu10 milyonluk cezanın ardından Peter Jakab'ın ardından muhalefet partisi koalisyonu aleyhinde konuºtu
Muhalefet partileri - yani Momentum, MSZP, Diyalog, LMP ve DK - Jobbik'in baºbakan adayı Péter Jakab'ın yanında, politikacıya Baºkan László Kövér tarafından yaklaºık 10 milyon HUF para cezası verildi. Muhalefet partileri Tímea Szabó'yu canlandırırken, açıklamada, "Tüm otoriter rejimler gibi, Orbán sistemi de milyonlarca cümleyle gerçeği söyleyen muhalefet milletvekillerini susturabileceğini ve milletvekillerinin demokratik incelemesini baltalayabileceğini düºünüyor" dedi. Bence Tordai, Ákos Hadházy, Bernadett Szél ve Ágnes Vadai. "Muhalefet partileri Peter Jakab ile dayanıºma içinde; birimiz cezalandırılırsa hepimiz cezalandırılırız ve birimiz susturulacaksa, sonra tüm muhalefet seçmenlerini susturmak istiyorlar. Parlamentoda oturan Fidesz kaçaklarına ve milyarder suçlulara acımamız gerekiyor: onları her günün her saatinde bile sakince cezalandırın, çünkü biz sadece herhangi bir cezadan daha yüksek sesle olacağız. Özgür Macaristan susturulamaz! "- hatlarını kapatıyorlar

Soros, NATO'ya talimat verdi: Macaristan'ın içiºlerine karıºmalıSoros, NATO'ya talimat verdi: Macaristan'ın içiºlerine karıºmalı
György Soros'a bağlı kuruluºlar ortak bir belgede, Macaristan'ın iç iºlerine NATO aracılığıyla da müdahale edilmesi gerektiğini ve Amerika Birleºik Devletleri'nin küresel demokrasinin savunucusu olması gerektiğini belirtiyor. Bu giriºim, gerçeklerin çok az rol oynadığı bir giriºimdir. NATO, kendi müttefikinin iç iºlerine hiçbir ºekilde saldıramaz veya müdahale edemez ve Macaristan NATO üyesi olduğu için buna da uygulanır - vurguladı Kossuth Radyo Günaydın, Macaristan! László Földi bir güvenlik politikası uzmanıdır. Aynı zamanda Avrupa Birliği ve Batılı seçkinlerin bir sivil toplum kuruluºunun etkisi altına girdiği açıktır. Soros'la ya da Açık Toplum Vakıfları sistemiyle iliºkilendirilebilecek AB politikacılarının maaº bordrosunda olduğu ºimdiden bir gerçek. Dolayısıyla sadece Brüksel'e değil, NATO'ya da baskı yapabileceklerine inanıyorlar. NATO, askeri bir ittifak olarak Varºova Paktı'na karºı kuruldu ve dağılmasıyla NATO'nun o zamandan beri bir rakibi olmadı. Uzman, örneğin askeri-savunma ittifakının göç krizi sırasında harekete geçmesi gerektiğini, ancak cihatçıların göç dalgalarıyla gelmesine rağmen bunu yapmadığını söyledi.

AB, Belarus havayollarının uçaklarını hava sahasından ve havaalanlarından yasakladıAB, Belarus havayollarının uçaklarını hava sahasından ve havaalanlarından yasakladı
Salı günü Brüksel'deki Avrupa Konseyi Baºkanı Charles Michel, Avrupa Birliği'nin masum vatandaºların hayatlarıyla oynanan "Rus ruleti"ne müsamaha göstermediğini, bu nedenle AB liderlerinin Belarus'a karºı daha fazla cezai iºlem yapılması çağrısında bulunduğunu söyledi. Charles Michel, Pazartesi akºamı baºlayan Üye Devletlerin üst düzey liderlerinin iki günlük zirvesinin ilk iº gününden sonra, Pazar günü Minsk'e bir Ryanair uçuºunu zorlayarak yaºananların kabul edilemez olduğunu vurguladı. AB liderleri, Belarus'un "skandal, canice" tedbirine AB'den bir yanıt beklediklerini de sözlerine ekledi. Ona göre, liderler Rusya hakkında görüºmelerde bulundular. AB Üye Devletleri ve diğer ülkeler üzerindeki "yasadıºı, haksız" baskıyı kınadılar.

Bu yüzden Bill Gates, Jeffrey Epstein'ın korkunç iºlerini görmezden geldi.Bu yüzden Bill Gates, Jeffrey Epstein'ın korkunç iºlerini görmezden geldi.
Gates-Epstein dostluğu hakkında yeni sırlar ortaya çıktı. Daily Beast'in haberine göre Gates Vakfı'nın eski bir çalıºanı, kendisi için Nobel Barıº Ödülü'nü kazanmaya çalıºırken Bill Gates ve Jeffery Epstein arasındaki iliºkinin önceden planlandığını ortaya çıkardı. Gates, Epstein'ın ödülü almasına yardım edebileceğine inanıyordu. Epstein'a atıfta bulunan eski çalıºan, gazeteye vakfın itibarını ve eº baºkanları Bill ve Melinda'nın itibarını tehlikeye atabilecek ºeyler bildiklerini söyledi. Eski çalıºan ºunları ekledi: "O (Bill Gates), doğru insanları tanıdığı için Jeffrey'nin hedefine ulaºmasına yardım edebileceğini ya da Bill'in her ºeyden çok istediği Nobel Barıº Ödülü'nü ona almanın bir yolunu bulabileceğini düºündü. "

************************************************************ ****** **************

Macaristan yardım istedi ama kimse yerinden kıpırdamadı
Dániel Bihari 23 Mayıs 2021 24.hu

IV. Béla, Tatarlara karºı yardım mektupları göndermesine rağmen, tek bir asker ya da kuruº gelmedi. Avrupa'nın güçleri birbirleriyle meºguldü, ama bizim için dua ettiler ve toplanması zor olan büyük Haçlı Seferleri kaçırıldı. Batu Han'ın müzakere etme fikri yoktu ve "yay döven halkların" kardeºliğini yükseltmedi, Macaristan Krallığı ancak 1241'de ve daha sonra on yıllarca Tatar tehdidinin gölgesinde kendine güvenebilirdi.

Macaristan yardım istedi ama kimse kıpırdamadı

ARC. Kral Béla, 1241 baharında Karpatların eteklerinde bir Moğol kuvvetleri denizi ortaya çıktığında ve ülkemize bir saldırı baºlattığında ºaºırmadı. Doğudan gelen tehlike hakkında oldukça bilgiliydi ve bir önceki makalemizde yazdığımız gibi, onu korumak için elinden gelen her ºeyi yaptı: bir ordu topladı ve birkaç doğu geçiºini, Macaristan'ın "kapılarını" kapattı.

Askeri harekatın yanı sıra diplomasi de ateºlendi, Moğollardan ültimatomlar geldi ve Béla'nın büyükelçileri imparatorluk ve papalık mahkemesini tek bir istekle ziyaret ettiler: yardım! Hiç kimse kıpırdamadı, Macaristan Krallığı Sajó boyunca belirleyici savaºta tek baºına savaºmak zorunda kaldı ve hatta Avusturya Prensi Frigyes Harcias bile Macarların kötü durumunu kötüye kullandı.

Eötvös Loránd Üniversitesi'ndeki bir araºtırma grubu, Eötvös Loránd Üniversitesi'nde Macaristan'daki Tatar istilasının modern ve geniº kapsamlı bir araºtırmasını yürüten bir araºtırma grubu oluºturdu. Ayrıntıları, yeni sonuçları ve yorumları 24.hu'da çeºitli makalelerde rapor ediyoruz, ºimdi Debrecen Üniversitesi'nde tarih profesörü Attila Bárány'ye diplomatik çabalar ve fırsatlar hakkında sorular sorduk.

Kral neyle

karºı karºıya olduğunu biliyordu . Ancak, aslında bu tamamen bir hatadır.

ARC. 1235'ten önce, bir prens olarak Béla, Kunia'da, özellikle de Boğdan'ın daha sonraki güney kesimindeki Kumanlar arasında ciddi dönüºüm çalıºmaları yürüttü ve Árpád'ların akrabalığı aracılığıyla Rus ve Polonya prens mahkemeleri arasında aktif bir bilgi akıºı vardı. Macar kraliyet koltuğu. II. Andrew'un saltanatının son yıllarında, doğuda bir ºeylerin hareket ettiği zaten iyi biliniyordu ve Julian'ın arkadaºlarından hiçbiri 1235'te ve ardından 1237'de bölgeye "yanlıºlıkla" iki kez gitmedi.

Bela doğu bölgesini çok iyi görüyordu, onun en bilgili Hıristiyan hükümdar olduğu söylenebilirdi. Durumun ağırlığını doğru bir ºekilde değerlendirdi, büyük bir saldırı yapıldığını bilerek savunma için hazırlandı - Attila Bárány 24.hu'ya anlatıyor.

Moğol İmparatorluğu'nun liderleri de Avrupa siyasetinde yer aldı, II. İmparator Frederick ve IX. Papa Gregory'nin İtalya üzerindeki savaºı. Diplomatları ayrıca Farsça ve Latince yazdılar ve Macar kralıyla da temasa geçtiler - böyle bir yazılı belge biliyoruz, Batu Han'ın arkadaºı IV. Julianus'a yazdığı mektup. 1237'den Bela. İçinde Macaristan'a 30 büyükelçilik gönderdiğini ve Moğolların Macaristan'da görevlendirdiği büyükelçilerin baºka kaynaklarda da yer aldığını yazıyor.

Pazarlık yapmayı umursamıyordu bile

"30 elçilik" açıkça abartılıyor, ancak tarih profesörü, tek taraflı da olsa bir tür iletiºimin gerçekleºtiğini doğruluyor. Moğolların temel, tartıºılmaz konumu, ebedi cennetin bir elçisi olarak büyükannenin tüm halkları ve dünyanın tüm topraklarını yönetme konusunda münhasır bir hak oluºturmasıydı.

Batu Han
VALENTIN CHEREDINTSEV / Sputnik VIA AFP - Batu khan

Ve bu kadroda pazarlık yapmak istemedi, teslim olmaya çağırdı. Daha sonra, 1250'lerin sonlarında gönderilen tüm mesajlar bir ültimatomdu, bir anlaºma değil, ittifak istememe, önerilen bir alternatif değildi - aslında Macarların Moğol yönetimini direnmeden kabul etmelerini beklemiyorlardı.

1250'li yıllarda Moğol İmparatorluğu, yakın komºusu olarak ciddi bir tehdit oluºturmaya devam ederken, Batu ve ardından oğlu Berke Han, dıº politikalarını benzer bir tarzda sürdürdüler, bu döneme ait birkaç mektup biliniyor. Örneğin bir keresinde, çocuklarının evlenmesini önerdiler - manastırda yaºayan Prenses Margaret'ten, reddedilme durumunda ülkeyi mahvetme ihtimaliyle evlenmesini "istemeleri" mümkün. Béla'dan askeri yardımcılar beklerken aynı seçeneği sundu.

Kalbi hiç kırık değildi, profesör, diğerlerinin yanı sıra Fransız kralını ve papayı bir tehdit seline ek olarak ibadet etmeye çağırdığını belirtiyor.

Macar kralının 1241'de Tatarlardan gelen herhangi bir talebe cevap verip vermediğini bilmiyoruz, muhtemelen değil. Zaten müzakerelerde gerçekçi bir güven ºansı olmayacaktı, 1236'dan itibaren iºgalin kaçınılmaz olduğunu biliyordu. Béla'nın büyükelçileri idam ederek güçlü bir yanıt göndermesinin gerçek bir tarihsel temeli yok.

Yay getiren halkların "kardeºliği"

Burada , "yay salan halkların" kardeºliğine atıfta bulunarak, Macarlara bir ittifak önereceği yönündeki yaygın anakronik, tarih dıºı görüºten bahsetmeye değer. Bu hem yukarıda anlatılan bir Moğol zihniyetidir, hem de bilinen belgelere göre tam bir imkânsızlıktır.

Tatarların gözünde Macaristan Krallığı, Batılı, Hıristiyan bir devletti, onlar gibi değil, bozkırlarda göçebe bir topluluktu. Ama öyle olsaydı bile bir anlamı olmazdı, Asya'da düzinelerce "akraba" halk zaten boyun eğdirildi.

Ya da meºhur "yay uzatan" insanlar olan Kumanlar buradaydı. Sadece bağıºlanmakla kalmadılar, aynı zamanda Macaristan'a kabul edilmelerini doğrudan bir savaº nedeni olarak kabul ettiler: Bir zamanlar Büyük Dük'ün savaºçıları tarafından mağlup edilen bir ulus Moğol İmparatorluğu'nun bir tebaası olmak zorunda kaldı. Kaçıº yoktu.

İmparatorun yapacak baºka iºleri vardı.

ªimdi diğer yöne, Kral Béla'nın yardım için döndüğü ve sadece "kendini haykırmakla kalmayıp", aynı zamanda annesinin Silezya ve Alman topraklarındaki akrabalarıyla da iyi iliºkilere sahip olduğu Batı Avrupa'ya bakalım. Çek kralı ve Doğu Alman prensleri de Polonya'yı iºgal eden Tatarlar yüzünden tehlikeyi sezdikleri için, onun da anlamadığını söyleyemeyiz.

"Sorun", anlamlı bir yardım alabileceği, Hıristiyanlığın en güçlü laik hükümdarı II. Alman-Roma imparatoru Frederick ve kilisenin baºı, IX. Papa Gregory birbirleriyle savaºla bağlıydı. Ama kelimenin tam anlamıyla.

Tarih, papalığın ve imparatorluğun mücadelesini, Macaristan'daki Tatar istilasından önceki ve sonraki yıllarda ikinci aºamasının sonuna henüz ulaºmıº olan Batı Hıristiyanlığının liderlerinin iki yüzyıllık mücadelesi olarak kabul ediyor. Frederick, Muhi Savaºı sırasında bir sonraki tahkimatı kuºatmak için İtalya'da kasabadan kasabaya savaºtı.

1241 yazında, Tatarlar Macaristan'da dolaºırken, imparator Faenza'yı eskrim yapmakla meºguldü ve daha sonra orduları Roma surlarının altında kamp kurdu ve yakında Alman topraklarını iºgal edebileceklerinden bir damla bile sarsılmadı. Askeri kampı ziyaret eden Vác piskoposunun hayatta kalan vakası tipiktir.

Frederick, Macar kralının büyükelçisini dinledi, ancak piskopos konuºurken kuºatma uçaklarını nereye kuracağını planladı.Profesör Lamb'i vurguluyor.

Ancak söz verdi ve Hıristiyan prensleri Macaristan'a yardım etmeye çağıran bir mektuba bağlı kaldı, ancak bu açıkçası her ºeyden biraz daha fazlasıydı.

II.  Frederick, Alman-Roma imparatoru
AFP İLE LEEMAGE - II. Frederick, Alman-Roma imparatoru

Sadece bir dua ve teºvik sözü

Papa, Avrupa mahkemelerine benzer içerikte mektuplar gönderdi, ancak kuºatılmıº Roma'da kilitli kaldı, daha fazlasını yapamadı. Ardından 22 Ağustos'ta IX. Gergely öldü, halefi IV. Sadece birkaç haftalık saltanattan sonra, Celestine onu cennetin krallığına kadar takip etti ve kardinaller kuºatılmıº ºehirden kaçarken, papalık tahtı bir buçuk yıl boyunca boº kaldı.

Sonuç olarak, Béla'nın yardım talep mektuplarını 20 yıl boyunca Hıristiyanlığın korunmasını gerekçe göstererek yazdığını, ancak ne bir asker ne de bir kuruº maddi yardım aldığını söyleyebiliriz. Sadece Fransa Kralı'nın bizim için dua edeceğine dair mektuplar ya da söz.

Bazı harfler tamamen etkisiz kalmamıº, ancak Avrupa atıl kalmamıºtır. Halk arasında yürüyen Dominik ve Fransisken rahipleri, kilise liderleri, baºpiskoposlar, piskoposlar ve hatta II. Frederick'in oğlu da prestijlerini Alman topraklarında Macaristan ve Polonya'yı desteklemek için bir haçlı seferi düzenlemek için kullandı. Ordu, Ağustos 1241'de doğuya doğru yola çıktı, ancak Çek sınırına bile ulaºamadı.

Haçlılar, iç siyasi krizle mücadele eden imparatorluğun daha küçük ve daha büyük güçleri tarafından kendi hedeflerine ulaºmak için kullanıldı.

Saksonlar ve Çekler kendilerini Polonya'dan saldıran Tatarlara karºı savundular, düºman Oder Nehri'ni geçti ve gücü Alman ªövalyeleri ve daha sonra IV. Béla'nın daveti üzerine, Korkuyu korumaya gelen Johannitler de onlara karºı kan döktüler. 1241'de ve ondan sonraki onyıllar boyunca, Tatar tehdidinin gölgesinde kalan Macaristan Krallığı, yalnızca kendisine güvenebilir ve Tanrı'nın yardımını umabilirdi.

Bu arada, Hıristiyan coºkusu 1249'da yeniden alevlendi, ancak Tatarlar yerine Haçlı Seferi, asla ulaºamadığı Kutsal Topraklara yöneldi, çünkü zaten indiği yerde Mısır topraklarında yenildi. Ve papalar çok saftı ve Moğolları yenmek yerine onları dönüºtürmek için çalıºtılar, elbette baºarılı olamadılar.

meçhul Frigler

Son olarak, sadece kârlı olduğunu kanıtlamakla kalmayan, aynı zamanda davranıºının aºırı küstahlığından daha iyi bir ifadesi olmayan, Savaºan veya Savaºçı Prens Frederick olarak da bilinen Frederick Babenberg'den bahsetmeye değer. Frederick önce Béla'ya daha iyi bir arkadaº verdi, Tatarlara karºı Pest askeri kampında askerlerinin baºında ºahsen göründü.

Sonra Macar iç çekiºmelerine sızdı, muhtemelen Prens Kötöny Kun'un yakalanmasında ve öldürülmesinde rol oynamıº olabilir, bunun sonucunda Kuns'un mükemmel askeri halkı, kader savaºından hemen önce ülkeden çekildi, soyuldu ve yağmalandı. . Sorumlu hissederek, Frederick Avusturya'ya döndü.

Savaºtan sonra kaçak IV. Béla ondan sığındı, ancak prens Macaristan kralını ele geçirdi ve ºantaj yaptı: kurtuluºu karºılığında fidye ve belirli bölgelerin devredilmesini istedi. Rehin aldı, bu yüzden değersiz bir durum ortaya çıktı ki Moğollar doğudaki ülkeyi avlarken, batıdan Avusturyalılar Locsmánd'ın kalesine, Moson ve Sopron ilçelerine yürüdüler ve hatta Frigyes Gyõr'i iºgal ettiler.

Bağlanıyor:

Jenõ Csicsáky: Mu, insanlığın beºiğiJenõ Csicsáky: Mu, insanlığın beºiği
Mu Adası, dünyanın ilk büyük kültürü olan insanlığın beºiğidir. Geliºimi 50.000 yıl sürer. (s7). Mu'da baskın tür, koyu tenli, düz kahverengi saçlı bir çeºit olan beyaz bir çeºittir. (s7). Mu'nun dini, bugün bilinen ve Osiris, Buda, Zerdüºt, Musa ve İsa tarafından da öğretilen tüm dinlerin kökeniydi. (p8) İngiliz Hint Ordusu'nun bir teğmeni olan James Churchward'a iki güneºte yanmıº kil tableti olan bir Hindu baºrahibi gösterildi. Baº rahip ayrıca Churchward'a Naacal yazısı olan eski bir yazı öğretti. Bu yazı, en eski gizli kilise yazılarını deºifre etmek için kullanıºlıdır. Bu dilin daha sonra Amerikan MAYA'larının diliyle aynı olduğu bulundu. (p9) Bu tür dillerdeki iºaretler Hindistan'da 7 kutsal ºehirde dağıtılmaktadır. (s10) Birmanyalı Budist baºrahibine göre, tabletler onlardan Kızılderililer tarafından çalındı. (p12) Birmanya Naacal tabletlerine benzer kökene sahip, ancak diğer iºaretleri kullanan iºaretler, Meksikalı bir vadiden Meksikalı baºpiskopos Niven tarafından kazılmıºtır. 2600 adet! Bu Meksika iºaretleri Naga'nın (güney) sembolleriyle değil, kuzeyin yani UJGHUR'un sembolleriyle kazınmıºtı. 12.000 yaºından büyükler. (p13) İlginç bir ºekilde, Hindistan ve Meksika arasındaki büyük mesafeye rağmen, yazı benzerlikler gösteriyor (s14)

kayıp kıtamkayıp kıtam
Mu kıtası bazen Lemurya ile özdeºleºtirilir ve onun gibi Atlantis'in ortaya çıkmasından önce var olur. 19. yüzyıldan kalma bir antikacı, gezgin ve yazar olan Augustus le Plongeon, Meksika'daki Yucatan Yarımadası'ndaki Maya uygarlığının büyük bir hayranıydı ve oradaki harabeleri hevesle inceledi. Mayaların kutsal yazılarını da tercüme etti: Bunlar, yorumunda, mezara gönderilen eski bir kıtanın korkunç bir felaketle yok edildiğinin haberini veriyor. Hayatta kalanlardan bazıları Maya uygarlığını yaratırken, diğerleri Mısır'a gitti ve orada Mısır'ı kurdu.Onun fikri, 19. yüzyıl yazarı ve Mu'nun tutkulu savunucusu Albay James Churchward olmasaydı arkeoloji tarihinde ilginç bir yan not olabilirdi. Ona göre, Nagaların eski geliºmiº uygarlığı Pasifik Okyanusu boyunca dağılmıºtı, Paskalya Adaları'ndaki devasa heykelleri de bu halkın eseri olarak görüyordu. Ancak Paskalya Adaları'nın geniº jeolojik oluºumu, volkanik aktivitenin ardından okyanusun derinliklerinden yükseldi. Ayrıca Paskalya Adaları'nın 32 kilometrelik yarıçapında 3237 kilometreye ulaºıyor, yani takımadalar batık bir kıtaya ait olamaz.

Rahatsız edici bir gerçek mi yoksa güven verici bir yalan mı?Çoğu insan

Eredeti nyelvû szöveg