Együttműködési szerződést kötött a Zöldek, a Normális Emberek Pártja és a Nemzetegyesítő Mozgalom!

2021. 11. 09-én együttműködési szerződést kötött a Zöldek, a Normális Emberek Pártja (Zöldek), és a Nemzetegyesítő Mozgalom (NEM) egy valódi rendszerváltásért!

Az együttműködés célja a néhai Síklaki István által megfogalmazott célkitűzés: „Egy jóléti független, semleges, zöld eszmeiségű Magyarország megteremtése.”  E cél érdekében kölcsönösen segítik egymást lehetőségeikhez mérten. Vagyis: a Zöldek a NEM társadalmi bázissá történő fejlődéséért, míg a NEM a Zöldek választási eredményességéért száll síkra.

A két szervezet vezetője  megállapodott, hogy Magyarországon egy valódi rendszerváltást végez, megszüntetik az ember és a természet kizsákmányolásán alapuló, a magyarságtól, mint néptől idegen fogyasztói társadalmat, és a természeti törvényekkel összhangban működő, zöld államot hoznak létre. E zöld állam állampolgárai a valódi létszükséglet igényével fogyasztanak, nem a reklám-hadjáratok által tudatilag sokként megjelent, valótlan igények révén. A valódi létszükséglet megismertetésének alapja az önellátó és túlélésre törekvő, nemzeti zöld közösségek kialakítása országszerte.

A fenti célok érdekében az alábbi intézkedéseket kívánja foganatosítani e szövetségre lépett két szervezet közösen:

1.         Magyarország lakosságának felszabadítása a covid fasizmus világállami törekvéseinek terrorja alól: korlátozások, maszkolás, oltakozás, chippelés, magántulajdon elleni törekvések eltörlése, szexuális abnormalitás megszüntetése.

2.         Magyar származású, magyar módra élő személyekre kicserélni a politikai, gazdasági, média, egészségügyi és rendvédelmi irányítást.

3.         A Hun Népek Szövetségének létrehozása után kilépni az EU, a NATO, a WHO kötelékéből.

4.         Népszavazási kezdeményezésekkel az állampolgárok kezébe tenni a döntést sorsuk további alakítása érdekében.

5.         Antiliberális Paktumba tömöríteni a haladó nemzeti és zöld szervezeteket.

6.         A lakosságot figyelmeztetni és felkészíteni a háttérhatalom utasítására a jövőben várható áram, üzemanyag, élelmiszer és közszükségleti cikkek hiányára.

7.         Az ország stratégiai élelmiszerkészletének a visszaállítása.

8.         Törvény előtti egyenlőség az igazságszolgáltatásban, a természeti törvények és biológiai szükségszerűségek függvényében.

9.         Az éghajlat változás és annak kísérő jelenségeként megjelenő viharok átvészelésére felkészíteni a lakosságot.

10.      A Magyar Parlament feloszlatása, politikus bűnözők elszámoltatása, oligarcháik vagyonának államosítása.

11.      Egy nemzeti zöld kormány felállítása.

Ideológiai háttér:

  1. A Zöldek részéről: Zöld (életvédelmi) ideológia
  2. A NEM részéről: a Szent Korona Értékrendje

Politikai eszköztár:

  1. A Zöldek részéről: A pártstruktúrából fakadó lehetőségek
  2. A NEM részéről: A mozgalomstruktúrából fakadó lehetőségek

A Zöldek részéről Medveczki Zoltán elnök, NEM részéről Gálfalvy Gallik Béla alapító írták alá a dokumentumot, amelyhez a helyszínen tartózkodó több szervezet is csatlakozott.