A 2012-es év Csillag születik gyõztese Mészáros János Elek dal-, opera-, népdalénekes. Ez a hír önmagában még nem volna érdekes, hiszen három különbözõ mûfaj tehetséges elõadói közül az egyik lett a gyõztes. A meglepõ az, hogy melyik mûfajt és annak képviselõjét emelte legmagasabbra a szavazó közönség, ami azt mutatja, hogy társadalomlélektanilag valami nagyon lényeges áttörés történt a hazai közízlést illetõen. Mertünk magyarok, lenni!Közismert, hogy ezek a tehetségkutató mûsorok fõ célja a sztár és a pénzcsinálás, ahol nem a tehetség az elsõdleges, hanem az adott személy alkalmassága a „sztárságra”. Nos, a magyar tévénézõ közönség nem elõször mutatott fügét a hivatalos elvárásnak, de ekkorát, mint Mészáros János Elek esetében, még soha. Nyílván való volt a zsûri szavazatai során, hogy milyen irányba kívánják befolyásolni a közönség döntését, ami leglátványosabban Puzsér pontszámain mutatkoztak meg. Az, hogy Puzsér ítészsége és bunkósága miként befolyásolta a közönséget, azt a végeredmény mutatja. A mûsor egészével kapcsolatosan érdemes kiemelni a vetélkedõ stúdióközönségének a mûfajok iránti nyitottságát, az igazi tehetségek iránti rajongását.Ennek a tehetségkutató mûsornak a végeredménye elgondolkodtatott és több mindenre rávilágított. A közönség az általánosan elfogadott kultúrpolitikát, az uralkodó trendet, a nyugati sztárgyártást szavazta le. Mert legyünk õszinték, Mészáros János Elek-féle „sztárokkal” nem lehet megtölteni stadionokat, nem lehet velük milliókat keresni. Az ilyen mûvészek arra alkalmasak, hogy a nép lelkét megérintse, felemelje és öntudatra ébressze, visszavezesse kulturális gyökereihez. Igen ez misszió, mint ahogy Puzsér és Mészáros János Elek is mondta. De azt is tudjuk, hogy a globális kultúrpolitika és média nem ezt képviseli. Ezért fontos ez a gyõzelem, mert valamire rámutat, a magyar nép kezd ébredezni, kezd öntudatra ébredni, a nyugatimádat kezd elmúlni. Kezdünk magyarok, lenni.Ennek a sikernek van egy másik lényeges eleme, mégpedig a gyõztes személye, az, amit Mészáros János Elek megjelenít és képvisel, termetes alakjával, magyaros bajuszával. Az Õ személyében a magyar vidék, a paraszti gyökerek, egy egyszerû magyar ember, a keresztény magyar ember nyert elismerést, a szerénység, a tehetség, a szeretve szolgálni képessége.Mészáros János Elek gyõzelme minden hazáját, múltját szeretõ és tisztelõ magyartudatú ember gyõzelme is. Gyõztes az a közösség ahonnan Õ jött, az a kultúrkör, az a vallási közösség, amely nemcsak szavazataival, hanem imájával is támogatta gyõzelmét.Jó volt ennyi tehetséges magyar embert egy színpadon látni. Jó volt magyarnak lenni!2012. 06. 03.


Takács András