A Szabad Magyarországért Mozgalom a rendszerváltás legsötétebb napjának értékeli a mai napot, amikor a balliberális vérfarkas csorda leterítette Magyarország köztársasági elnökét. Schmitt Pál ellen alantas és undorítóan alpári támadás folyt egy olyan szakmai dolgozata ürügyén, amely megírásakor a bírálóbizottság által megfelelt az akkor érvényes elõírásoknak.


Ez az ügy felveti a kérdést, hogy milyen tényleges tudományos tevékenység alapján osztogatták a rendszerváltás elõtt és után a doktori címeket? A magyar parlament, akkor lenne következetes, ha a soraiban lévõ minden egyes doktori címmel rendelkezõ képviselõ dolgozatát ugyanúgy, mint Schmitt Pálét megvizsgálnák.Az eset súlyos politikai kérdéseket vet fel:


· Ki és milyen célból, kinek a megbízásából kutakodott Schmitt Pál doktori címe után és indította el ezt a koncepcionális politikai hajtóvadászatot?


· Ilyen súlyos bel és külpolitikai ügyben a média mennyiben felelõs a kialakult válságért? Mennyiben feleltek meg a hiteles tájékoztatás kritériumának?


· A balliberális és a Jobbik a politikai hisztériakeltés során mennyiben vette figyelembe Magyarország érdekeit, az ürügyül szolgáló eset tényeken alapuló összefüggéseit?


· Hol érvényesült az a liberális alapelv, ami azt mondja, hogy ami nem tilos, az szabad?Ez a nap a magyar demokrácia fekete hétfõje, ahol nem csak Schmitt Pál szenvedett vereséget.


Ezen ügy kapcsán a mostani ellenzék politikailag járatta le magát, és hosszútávon erkölcsileg nullázódott le, ami minden bizonnyal befolyással lesz a jövõre nézve, és a nép ítélete fogja kisöpörni õket a közéletbõl.2012. 04. 02.


Takács András