2011. karácsonya.
Megdöbbentõ képek. Ilyen képeket láthatunk a II. világháború és azt követõ évek szegénységérõl.


Idáig süllyedtünk. Egy tál ételért kilométeres sor a Blaha Lujza téren, 2011 karácsonyán.
Hogyan történhetett meg ez velünk? Kik okozták ezt?A válasz tömören csak ennyi: A „rendszerváltást” elõkészítõ és végrehajtó hazafiatlan gazdasági és politikai „elit” jutatta ilyen helyzetbe a magyar társadalmat.
A felelõsség egyetemleges, de nem azonos mértékben felelõs a különbözõ politikai csoportosulás. Minden pártnak meg van a maga ásónyoma abban a gödörben, amiben most vagyunk. Nem csak az elmúlt nyolc-tíz év okolható mindezért, hanem az a 25-30 év, ami folyamatában ide vezetett, az a neoliberális gazdaságpolitika, amit az SZDSZ kényszerített az országra, és az a gyávaság, ami jellemezte az MDF-t, az MSZP balliberális téveszméjét, és a Fidesz hintapolitikáját.
Be kéne látni, hogy nem lehet két gazdát szolgálni, amikor az egyik, a maga globális gazdaságpolitikájával egy nemzet megtizedelését tûzi ki célul, míg a másik az életben maradásért küzd.
Sajnos a magyar társadalom megosztott. A megosztás a globális világ és a nemzetállamok eszménye mentén húzható meg. A politikai polaritás is ezt mutatja. Mára már nem a jobb és baloldal által értelmezhetõ egy párt, hanem a világpolitikában elfoglalt helye szerint. A globális pénztõke, vagy a nemzeti érdekek motiválják tetteiket.E két eszme hadszínterévé vált Magyarország, amit az Európai Unióban és idehaza folytatnak ellenségeink. A Fidesz, vergõdik a két kibékíthetetlen érték és érdektábor között, a nemzetközi nagytõke és a magyar nép között. Még nem döntötte el, hogy kit is szolgál valójában, ami mindenképpen a bukását okozhatja.A Fidesz olyan felhatalmazást kapott a kétharmaddal, ami ritkán adatik meg egy pártnak. Ez a felhatalmazás január 21.-én a békemenettel megerõsítést nyert, ami arra kötelezné õket, hogy õszinték legyenek a támogatóik felé. Ezt az õszinteséget hiányolom.
Tudjuk, hogy az EU és a globális pénzhatalom nyomás alatt tartja a kormányt, és az is érzékelhetõ, hogy zsarolják Orbánt.Kérdés: mivel zsarolnak minket? Mert ha nem tudjuk, akkor csak a bizonytalanság, a félelem és a gyûlölet növekszik, ami a kormányra száll.
Õszinteség és közérthetõség az, ami megmentheti az országot. Minden más a pusztulásba visz.2011. 02. 14.Takács András