Jegyzet

Kedves Partnerünk és Szövetségesünk, kedves Magyar Barátaink!


Mély aggodalommal és szomorúsággal tölt el, amit nálatok tapasztalunk. Nem felejthetitek el, hogy a rendszerváltást nekünk köszönhetitek. A rendszerváltó politikusaitok egy részét mi készítettük fel, és mi jelöltük ki a régiek közül azokat, akik pozícióban maradhatnak. Mi, terjesztettük el a liberális eszmét nálatok, mi formáltuk a demokráciátokat, mi segítettünk a piacgazdaságba titeket. És most azt kell tapasztalnunk, hogy szembefordultok mindazzal az értékkel és demokrácia eszmével, ami tõlünk származik. Sõt, azt kell látnunk, hogy a mi „kutyánk kölke”, a jelenlegi miniszterelnökötök acsarkodni porbál velünk, és a nacionalizmus sikamlós területére tévedt. Hát nem, kedves magyar barátaim. Ez nem mehet így tovább!Csak a rend kedvéért, hogy tisztába legyetek a valósággal:

- lehet, hogy halottakat vizelünk le Afganisztánban,
- lehet, hogy idõrõl idõre független országokat rohanunk le gazdasági és politikai érdekeink miatt,
- lehet, hogy bankjaink kitoltak egész Európával, és csõdhelyzetet idéztek elõ,
- lehet, hogy elnökeink esetenként pártcélokra használják fel a titkosszolgálatokat,
- lehet, hogy a Szövetségi Kommunikációs Bizottság (FCC) leghatékonyabb eszköze a sugárzási engedélyek meghosszabbítása vagy elutasítása,
- lehet, hogy az FCC megtagadhatja a sugárzási engedélyt, ha az adott rádió vagy televízióadó mûsoraiban tartalmi kifogásokat talál,
- lehet, hogy kuss van azoknak, akik nem tudják kifizetni a frekvenciadíjat,
- lehet, hogy az FCC médiatestület szervezetileg független az Egyesült Államok elnökétõl, de az õ jogkörébe tartozik öt tagjának kinevezése,
- lehet, hogy az FCC idõnként politikailag lojális tisztségviselõk központjává válik,
- lehet, hogy - úgymond a frekvenciák korlátozottsága miatt - szükséges a kiadott engedélyeket bizonyos közérdekhez fûzõdõ kritériumokhoz kötni,
- lehet, hogy az amerikai másodlagos hitelválság pénzügyi világválságot okozott,
- lehet, hogy az Egyesült Államok Nemzetbiztonsági Ügynöksége 2001 óta lehallgató berendezéseket telepített az egész országban a telefonhívások, valamint a fax- és e-mail-forgalom ellenõrzése végett,
- lehet, hogy az amerikai kongresszus törvényt fogadott el, hogy szankciókkal sújthassanak több arab mûholdas tévéadót az Egyesült Államokkal szemben ellenséges és erõszakra uszító mûsorok sugárzása miatt,
- lehet, hogy az Egyesült Államok arra használja az internet-források fölött gyakorolt ellenõrzését, hogy különbözõ módokon beavatkozzon más országok belügyeibe,
- lehet, hogy az amerikai rendõrség gyakran erõszakosan lép fel a lakossággal szemben, és a hatalommal való visszaélés mindennaposnak számít a törvény végrehajtói körében,
- lehet, hogy a szegénység következtében jelentõsen megnõtt az öngyilkosságok száma az USA-ban, és évente 32 ezren vetnek véget az életüknek,
- lehet, hogy 46,3 millió amerikai, a teljes népesség 15,4 százaléka egyáltalán nem rendelkezik egészségbiztosítással,
- lehet, hogy az USA a világ legjelentõsebb fegyverszállítójaként rendkívüli mértékben súlyosbítja a világ instabilitását,
- lehet, hogy az USA katonai bázisokat telepít az egész világon,
- lehet, hogy ezek a bázisok súlyos környezeti károkat és légszennyezõdést okoznak,
- lehet, hogy a kisebbségi csoportokhoz tartozók átlagjövedelme a fehérek átlagjövedelmének 60-80 százaléka,
- és lehet, hogy az Egyesült Államokban 2008-ban 7783 bûncselekményt motivált fajgyûlölet,
de, hogy mi a demokrácia és ki a demokrata, azt mi mondjuk meg.
Csak a tisztánlátás végett:
- lehet, hogy Ti vagytok Attila és a tudás népe,
- lehet, hogy nektek van egyedül a világon Szent Koronátok,
- lehet, hogy a Nagyboldogasszony a Ti védõszentetek,
- lehet, hogy Ti voltatok Európa védõbástyája,
- lehet, hogy szabadságharcaitok példaértékûek,
de most már nincs így.


A történelmeteket mi írjuk.
A tudásotok a miénk!
A Szent Korona a miénk volt, amit mi adtunk nektek.
A mi istenünk nagyobb, mint a tiétek.
Most az Európai Unió az uratok,
A szabadságharcosaitok akár terroristák is lehetnek, ha mi azt mondjuk.


Szívélyes barátsággal, Billary


Forrás: facebook, átirat

Közreadta: TA